woensdag 31 augustus 2011

Wat betekenen de bezuinigingen voor u? Meldactie NOSwww.nos.nl
Wat merkt u van de bezuinigingen?

Over de bezuinigingen van Rijk en lokale overheden is veel discussie. Sommige mensen reageren verontwaardigd, anderen vinden de bezuinigingen onvermijdelijk of onvoldoende.

Wij zijn vooral benieuwd wat de bezuinigingen in de praktijk betekenen (zonder de illusie van compleetheid te willen wekken) en vragen daarbij uw hulp.

Heeft u te maken met bezuinigingen? Of hebben de bezuinigingen gevolgen voor mensen of voorzieningen in uw omgeving? Laat het ons dan weten. We vragen u daarbij om feiten, niet om uw mening. U kunt uw ervaringen melden middels een formulier op de website van de NOS. U kunt ook uw eigen foto toevoegen (in verband met de rechten geen foto's van derden). Wij proberen uw reactie zo snel mogelijk te lezen en online te zetten.

Spelregels
Het is mogelijk dat wij voorbeelden willen gebruiken voor radio- en/of tv-uitzendingen. In dat geval zullen wij uiteraard eerst contact met u opnemen.

LET OP: Op deze kaart is informatie te zien die door het publiek is aangeleverd. De verhalen zijn niet door de redactie van de NOS gecheckt.

Doel van de bezuinigingskaart is om het beleid van de overheid inzichtelijk te maken. Het gaat ons om het vertalen van het beleid naar concrete voorbeelden.

Dus niet: "De gemeente bezuinigt bedrag X op cultuur". Maar wel: "Door de bezuinigingen houdt toneelgezelschap Y uit onze gemeente per 1 januari op te bestaan".

Dat 'concrete' van wat u ons meldt, is dus cruciaal. Het gaat er niet om wat u vreest dat het gevolg kan zijn van een bezuiniging, maar wat u inmiddels zeker weet dat het gevolg is. Omdat u er bijvoorbeeld bericht van heeft ontvangen. Of omdat de gemeente het aankondigt via de plaatselijke krant: 'De bibliotheek gaat per 1 januari 2012 dicht'.

Het gaat ons om feiten, niet om uw mening.

Besluiten wij om wat voor reden dan ook om een bijdrage niet te plaatsen, dan gaan wij daarover niet uitgebreid in discussie.

LET OP: Op de bezuinigingskaart is informatie te zien die door het publiek is aangeleverd. De verhalen zijn niet door de redactie van de NOS gecheckt.

Alvast bedankt voor uw medewerking!Melkertbanen worden geschrapt

Van de nog resterende zogeheten Melkertbanen worden de komende tijd nog duizenden geschrapt. Dat blijkt uit een inventarisatie van de SP. Mensen die nu nog gesubsidieerd werkervaring opdoen, zijn straks aangewezen op een bijstandsuitkering.


© ANP Paul de Krom, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het banenverlies is het gevolg van bezuinigingen die het kabinet de gemeenten heeft opgelegd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) noemt de bezuinigingen 'zeer onwenselijk'. 'Hierdoor wordt het nog lastiger deze mensen naar werk te begeleiden', aldus een woordvoerder.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren eind 2010 23.140 mensen aan het werk in een gesubsidieerde baan. Het ging om 7.700 mensen met een voormalige 'Melkertbaan' (in 1994 ingevoerd en vernoemd naar toenmalig minister Melkert) en 15.440 met een andere gesubsidieerde baan, zoals jonggehandicapten.
Het Rijk schrapte in 2004 de Melkertbanen. Veel gemeenten handhaafden de regeling echter met geld dat zij kregen om bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. Op dit budget wordt nu sterk bezuinigd.

Voor 2012 heeft het kabinet een bezuiniging van 190 miljoen euro ingeboekt op het 'participatiebudget' voor bijstandsgerechtigden. Daardoor dreigt minder geld over te blijven voor andere bijstandsgerechtigden. Omdat nog meer bezuinigingen in het verschiet liggen, zetten gemeenten nu het mes in de gesubsidieerde banen.

Weinig overzicht
De SP heeft de gevolgen van de bezuinigingen bij een paar gemeenten op een rijtje gezet. 'In Amsterdam dreigen 1.600 banen te vervallen, in Haarlem 127, in Groningen 600, in Den Haag 1.300. Een volledig overzicht is niet te maken', zegt SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. 'Het kabinet gooit beleid over de schutting naar de gemeenten en vervolgens is er geen overzicht meer.'

René Paas,voorzitter van de vereniging van sociale diensten Divosa, noemt het 'volstrekt begrijpelijk dat gemeenten dit doen nu er zo bezuinigd wordt op hun budget'. Het is volgens hem zorgelijk dat het kabinet zo diep snijdt in dat budget. 'Want met het gros van de mensen in de bijstand is zoveel aan de hand dat je ze intensief moet begeleiden om ze aan werk te helpen. En dat kost geld.'

'De uitkering in'
Ook de SP is verontrust over het schrappen van het gesubsidieerde werk. 'Deze mensen doen nuttige dingen voor de maatschappij, bijvoorbeeld als conciërge op scholen en in buurthuizen. Het houdt hen actief in de maatschappij', zegt Karabulut.

Na 2012 is een samenvoeging van de bijstand met de uitkering voor jonggehandicapten Wajong en de sociale werkplaatsen voorzien. Het kabinet wil per plaats in de sociale werkplaats dan alleen het wettelijk minimumloon vergoeden, terwijl de cao voor de werkplaatsen hogere salarissen biedt. De gemeenten moeten dat verschil bijpassen uit het krimpende participatiebudget.

Karabulut hekelt de stelling van staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken (VVD), dat '150.000 tot 200.000 van de ongeveer 355.000 mensen in de bijstand kunnen werken'. 'De Krom schopt mensen nu uit hun baan, de uitkering in. Ze komen niet meer aan een gewone baan.'

WTCG inkomensafhankelijk

'Kabinet wil hulp chronisch zieken inkomensafhankelijk maken'
ANP/Redactie − 31/08/11, 16:35

Fleur Agema. © ANP
Het kabinet wil de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten niet halveren, maar inkomensafhankelijk maken. Dat stelt PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema.

De PVV is als gedoogpartij nauw betrokken bij de plannen voor Prinsjesdag. Dinsdag werd duidelijk dat het kabinet het budget voor de regeling (nu 580 miljoen euro) wil halveren.

Agema kreeg daarover veel verontruste mails en ze wil het beeld nu corrigeren, ook al mag ze eigenlijk niks verklappen van de Prinsjesdagstukken.

------------------------------------------------------------------------------------

En nu moeten we blij zijn dat dit kabinet toch een heel klein beetje een sociaal gezicht blijkt te hebben? Vergeet niet al die andere bezuinigingen! Tsjonge jonge wat een rechtvaardigheid bij de PVV!

column April Sirius over bezuinigingen chronisch zieken en gehandicapten

Paard van Troje
30 augustus 2011 Het huidige kabinet is genoodzaakt drastisch te hervormen in de zorgsector. De wijze waarop het geld wordt ingezet moet veranderen. Evenals het verkeerd indiceren en geld wat aan de strijkstok blijft hangen. Gelukkig hebben we nu een kabinet dat korte metten gaat maken met dit geld verkwisten dat de spuigaten uitloopt.

Rigoureus wordt het mes gezet in PGB, AWBZ, WMO, Ouderenbonden, Speciaal Onderwijs, Belangenbehartiging, WSW, Wajong, Het Rugzakje, TOG-regeling, Buitengewone belastingaftrek, WTCG, etc. Veel mensen komen in opstand en hebben het over behoud van zelfstandigheid en leven in eigen regie. Dit van mensen afpakken is natuurlijk ook niet wat onze regering wil en zij komt deze mensen tegemoet met alternatieven. Een nieuw zorgstelsel waarbij de kwaliteit van zorg en leven in eigen regie gewaarborgd blijft. Alleen de slechteriken worden aangepakt, de mensen die het echt nodig hebben hoeven niets te vrezen. Voor hen wordt goed gezorgd.

Als kiezer of lid van één van de regeringspartijen kan je trots zijn op dit kabinet. Ze durven immers paal en perk te stellen en maatregelen door te voeren. We kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Je hebt immers ook een eigen verantwoording. Het moet nu maar eens afgelopen zijn. De mensen die zorg nodig hebben krijgen het en daar betalen u en ik allemaal belasting voor. Er wordt goed voor deze mensen gezorgd, het is hier geen paradijs, kom op zeg!

Maar wat als datgene gebeurt waar iedereen bang voor is? Je wordt zelf chronisch ziek, krijgt een ongeval met blijvende schade en je wordt zorgafhankelijk. Of dit overkomt je kind of partner. Dat wil niemand en dat gun je ook niemand. Gelukkig is de zorg in ons land goed geregeld.

Je komt terecht in de bureaucratische molen van zorg -en voorzieningen aanvragen. Dat kan je er eigenlijk niet bij hebben, je hebt immers al genoeg aan je eigen worsteling. Je moet leren omgaan met wat je niet meer kan, je leven dat verandert, het leven van je partner dat daardoor verandert, en je toekomstplannen die niet meer mogelijk lijken te zijn. Leren accepteren dat je deels of volledig afhankelijk bent geworden, dat er elke keer weer vreemde mensen in je huis en aan je blote lijf komen, daar draait je leven op dat moment om. Je wilt niets liever dan in je eigen huis blijven wonen, je leven zo inrichten dat jij kan bepalen hoe je hulp krijgt, door wie en op welk moment. Zo kan je ondanks dat je veel niet meer kan, toch nog een autonoom leven leiden. Je kan volwaardig partner en ouder van je kind blijven omdat je de zorg die je nodig hebt kan inrichten naar jouw leven.

Dan komt de grote schrik. Je zal je moeten schikken naar de zorgaanbieders en de overeenkomsten met de commerciële zorgverzekeraars. Alles moet zo snel en efficiënt mogelijk. Je krijgt een rooster waarop staat wanneer er iemand komt om je te helpen met aan- en uitkleden en op welke dagen en tijden je kan douchen. Je wilt eigenlijk met vrienden weg, je werk deels weer oppakken en je leven leiden, maar dat kan niet, want je moet wachten op dat ongelukkige tijdstip waarop de hulp komt. Je wordt gek van die afhankelijkheid, van anderen die opeens jouw leven gaan bepalen. En ook nog eens van die mensen waar jij je niet prettig bij voelt maar die toch in jouw huis komen, aan jouw spullen en aan jouw lijf.

Was er nu maar zoiets als het PGB, maar helaas, dat is afgeschaft. Wacht, er was toch nog zoiets als onderaannemerschap, dat nieuwe plan van de Staatssecretaris? Dan kan je zelf bepalen wie je gaat helpen, hoe en wanneer, toch? Je dient een aanvraag in bij je zorgaanbieder en geeft aan welke mensen zij voor jou moeten inhuren en dat je zelf afspraken met deze mensen wilt maken. Het antwoord dat je krijgt is ontnuchterend. De zorgaanbieder gaat niet akkoord. Iemand kan alleen maar worden aangenomen als het een rechtspersoon is, dus ZZP-er of vanuit een bepaalde organisatie werkzaam is in de zorg. De zorgaanbieder vindt ook dat jouw zorgvraag door hun al goed wordt ingevuld, er is volgens hun helemaal geen reden om dit door een ander te laten doen. Bovendien blijken er allerlei onderlinge afspraken te zijn tussen de (commerciële) zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.

Je ziet het totaal plaatje nu heel helder: alles draait om geld. En jouw leven, wat jij voelt, welke impact het op jouw leven heeft is niet belangrijk. Je trekt aan het kortste eind. Je zal je vanaf nu moeten schikken naar anderen, afhankelijk zijn van de willekeur en goodwill van de mensen om je heen. De gelijkwaardigheid met je partner, je vrienden en collega’s is steeds verder te zoeken. Hoe graag iemand je ook wilt helpen, vroeg of laat ontstaat een ongelijkwaardige relatie. Dit is voor iedereen funest voor een positief zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde.

Terwijl je wacht op de hulp die nog niet is verschenen op het afgesproken tijdstip denk je aan de tijd voordat je leven zo veranderde. Je denkt aan al die mensen waarvan jij vond dat ze misschien wel erg veel eisend waren en zeurden over eigen regie. Al dat gedoe over integratie, participatie en een inclusieve samenleving. Het was geen onwil, en deels ook logisch, dat je zo dacht. Je kende die kant van het leven niet, je kon je niet goed verplaatsen in hoe dat soort mensen zich zouden voelen en welke impact afhankelijkheid op het leven en innerlijke zijn heeft.

Maar nu, nu zou je willen dat jouw partij dit destijds ook had begrepen.

dinsdag 30 augustus 2011

reacties afschaffen wtcg

Verontwaardiging
De ChristenUnie en de SP zijn geschrokken van de plannen. "Ik ben hevig verontwaardigd. Het zijn opnieuw de chronisch zieken en gehandicapten die gepakt worden door het kabinet”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman.

"Op de wtcg-uitkering valt genoeg kritiek te leveren en zou zeker verbeterd moeten worden, maar niet gehalveerd. Opnieuw wordt door de bezuinigingen van dit kabinet eenzelfde kwetsbare groep geraakt die juist al zo weinig geld te besteden heeft.”

SP-Kamerlid Renske Leijten wil na het reces snel een debat met minister Edith Schippers van Volksgezondheid over de korting op de voorziening.

Cohen geschokt
PvdA-leider Job Cohen is geschokt over kabinetsplannen. "Het kabinet heeft al maatregel op maatregel gestapeld en daarmee chronisch zieken en gehandicapten aan de rand van de samenleving gezet. Het kan niet waar zijn dat het kabinet daarbovenop nu ook nog eens een halvering van de tegemoetkoming stapelt en mensen zo over de rand duwt. De grens van wat deze mensen kunnen dragen, is echt al lang bereikt", aldus Cohen.

'Opnieuw verlies koopkracht chronisch zieken'
Chronisch zieken en gehandicapten gaan het hardst in koopkracht achteruit van alle Nederlanders. Dat zegt de CG-Raad, de belangenorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten, in reactie op kabinetsplannen die dinsdag zijn uitgelekt.

Het kabinet wil fors snijden in de vergoedingen die de twee groepen krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Deze wet bestaat ongeveer 2 jaar en geeft chronisch zieken en gehandicapten automatisch een vergoeding voor extra kosten die ze moeten maken vanwege hun aandoeningen. Zo kan het zijn dat ze door hun ziekte extra veel moeten stoken, of dure, speciaal aangepaste schoenen moeten kopen vanwege hun handicap.

Compensatieregeling
Voor 2009 bestond er een andere compensatieregeling waar, volgens de toenmalige regering veel oneigenlijk gebruik van werd gemaakt. De Tweede Kamer wilde toen dat er een regeling zou blijven voor mensen die de compensatie echt nodig hadden.

De CG-Raad rekent erop dat de Tweede Kamer de plannen huidige bezuinigingsplannen opnieuw tegenhoudt.

Wtcg
Mensen kunnen via de Wtcg per jaar 153 tot 510 euro aan vergoedingen krijgen. De regering zou de helft willen schrappen van het totale budget van 580 miljoen per jaar.

Volgens de CG-Raad is het onacceptabel dat er opnieuw wordt ingegrepen in het inkomen van de achterban. De inkomensverschillen tussen gezonde Nederlanders en chronisch zieken/gehandicapten worden opnieuw groter, zegt de raad.

Ongeveer twee miljoen gehandicapten en chronisch zieken maken gebruik van de Wtcg.

wtcg margriets blog brief aan Rutte

Ik ben er stil van
Geachte meneer Rutte, beste Mark,

Vanmorgen stond ik op een voor mij normaal tijdstip op om vol goede moed aan de dag te beginnen. Na een periode waarin ik in een diep dal ben beland, probeer ik nu heel voorzichtig en met kleine stapjes weer wat dingen op te bouwen.

Bijvoorbeeld weer elke dag eten maken in plaats van een kant-en-klaarmaaltijd in de magnetron te schuiven. De afwas bij te houden in plaats van het te laten opstapelen en vervolgens een overvol aanrecht en een lege kast hebben. Om de dag kunnen douchen en dan ook nog in staat zijn mijn huid van de benodigde bodylotion te voorzien, zodat ik niet om de haverklap loop te krabben omdat het zo jeukt.

Maar ook genoeg energie en concentratie hebben om de krant te lezen en ook echt te registreren wat ik lees in plaats van een beetje doorbladeren en af en toe een stukje te lezen zonder het echt op te slaan. Energie te hebben om mijn huis een beetje opgeruimd te houden, mijn administratie bij te houden en mijn rekeningen op tijd te betalen.

Dingen die voor een gezond mens vanzelfsprekend zijn. Dingen waar een gezond mens niet eens over nadenkt of bij stil staat, omdat het niet meer dan logisch is dat ze moeten gebeuren.

Voor vanmorgen stond op mijn planning:

Kort douchen. Dat wil zeggen: geen haren wassen, maar alleen even afspoelen.
Een klein afwasje doen. Alleen afwassen, het droogt vanzelf wel op.
Een beetje opruimen zodat mijn hulp vanmiddag meteen aan het werk kon. Ik heb een indicatie voor 1,9 uur dus voor eerst opruimen voor ze gaat schoonmaken is geen tijd.
Even heen en weer lopen naar de hoek van de straat, een afstand van ongeveer 50 meter. Dit doe ik in opdracht van mijn fysiotherapeut om mijn fysieke conditie te verbeteren in de hoop dat ik over een paar weken weer op een heel laag niveau wat krachttraining kan gaan doen voor mijn benen en rug.
Aan het begin van de middag had ik al deze dingen gedaan, met tussendoor de nodige rust, maar ik was blij dat ik kon gaan zitten. Met een blij, tevreden en hoopvol gevoel, want voor het eerst sinds weken heb ik de dingen die ik wilde doen ook kunnen doen. Terwijl mijn laptop opstartte, kwam mijn hulp binnen en na even een praatje gemaakt te hebben (terwijl zij al bezig was met afstoffen), was het voor mij tijd om eens op Twitter te kijken. Ik scrollde wat door de berichtjes van de voorbije uren en zag toen een tweet over plannen van uw kabinet. Snel klikte ik op de bijgevoegde link.

Mijn blijheid verdween bij het lezen van het bericht. De hoop maakte plaats voor onzekerheid. In plaats van op Twitter te juichen over mijn geslaagde ochtend was ik stil. Stil en vol vragen. Stil, vol vragen en boos. Al maanden is er onzekerheid over de Wajong, mijn inkomen. Dat er veranderingen gaan komen, is inmiddels wel duidelijk. Hoe die veranderingen er precies uit zullen zien, is nog onbekend. Een onzekere situatie, want kan ik straks de huur nog betalen? Maar ik probeer het te negeren omdat ik er toch niets aan kan veranderen.

En nu is uitgelekt dat uw kabinet van plan is het budget voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, kortweg de Wtcg, te halveren. Ook ik kom, al sinds de invoering, in aanmerking voor een tegemoetkoming via deze wet. Met deze tegemoetkoming vul ik de gaten in mijn budget, daar waar mijn inkomen niet voldoet.

Iedereen die via de WMO een hulp in de huishouding heeft, betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Deze is inkomensafhankelijk; hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Mijn inkomen is lager dan het sociaal minimum en dus is mijn eigen bijdrage de laagste die er is vastgesteld, te weten € 17,80 per periode van vier weken. Tot 1 januari 2009 mocht ik deze eigen bijdrage opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Nu dit echter niet meer kan, krijg ik een korting van 33% op deze eigen bijdrage. Ik betaal dus € 11,93. Op jaarbasis € 155,09. Men gaat uit van 13 periodes.

Dat is de ene kant die ik ontvang via de Wtcg. De andere kant is de algemene tegemoetkoming, een bijdrage voor de extra kosten van een chronische ziekte of handicap. Om deze tegemoetkoming te krijgen, moet je voldoen aan één of meer van deze voorwaarden. Als ik naar mezelf kijk, voldoe ik er aan vier. Te weten: vergoeding van hulpmiddelen (mijn krukken), fysiotherapie op grond van een chronische indicatie (aangeboren afwijking), hulp in het huishouden via de gemeente en een indicatie voor het gebruik van een rolstoel.

Uit de Wtcg-test blijkt dat ik in aanmerking kom voor de volledige tegemoetkoming van, in 2010, € 500,-. In 2011 zal dit vermoedelijk € 510,- zijn. Van dit bedrag betaal ik dus de eigen bijdrage voor mijn hulp. Ook gebruik ik dit om het verplichte eigen risico van € 170,- van de zorgverzekering te betalen. In 2012 wordt dit bedrag verhoogd naar € 210,-. Die rekening heb ik weliswaar al in maart gehad, terwijl de Wtcg pas in oktober komt, maar toch. Deze twee posten zijn dus goed voor € 325,09.

Hou ik nog bijna € 200,- over. Die kan ik best inleveren toch? Nee. Mijn fysiotherapie wordt via een chronische indicatie vergoed vanuit de basisverzekering. Hieraan is echter de voorwaarde gesteld dat de eerste twaalf behandelingen niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. Deze moet je zelf betalen óf laten vergoeden vanuit een aanvullende verzekering. Eén behandeling kost € 28,-. Die twaalf behandelingen kosten mij dus € 336,-. Gelukkig vergoedt mijn aanvullende verzekering deze*. En ook de medicatie die ik gebruik en die niet onder de basisverzekering valt, te weten de spierverslappers die op de slechtste dagen ietwat verlichting geven, worden betaald vanuit de aanvullende verzekering. Dit kostte mij voor 2011 € 106,55.

Daarmee zitten ‘we’ op € 431,64. Nog steeds geen € 500,-. Toch komt ook die resterende € 70,- wel op. Omdat ik ‘s winters altijd thuis ben, heb ik hogere stookkosten dan wanneer ik zou werken. Omdat mijn lijf goede ondersteuning nodig heeft, is het belangrijk dat ik een goede bank en een goed matras heb. Die koop je niet voor een paar honderd euro. Goede schoenen kosten mij al snel € 150,- en dan moeten ze ook nog aangepast worden voor zeker € 60,-. Ik hoef vast niet uit te leggen dat er hier niet elk jaar nieuwe schoenen komen.

En ja, een deel van de kosten die ik hierboven noem, heeft u ook. Ook u heeft een zorgverzekering en wellicht (waarschijnlijk?) ook een aanvullende verzekering. Ook u betaalt het eigen risico als u zorg nodig heeft en nee, u krijgt geen algemene tegemoetkoming in het kader van de Wtcg. Uw inkomen is dan ook meer dan tien keer zo hoog als dat van mij.

Geachte meneer Rutte, beste Mark,

Ik snap het niet meer. Ik begrijp wel dat er bezuinigd moet worden. Er is immers een financiële crisis en de economie loopt niet echt lekker. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Zo werkt het nu eenmaal. Maar ik begrijp niet waarom u mij en mijn ‘collega’s’ zo dicht naar het randje van de afgrond duwt. Het voelt alsof wij er niet mogen zijn. We zijn lastig en we kosten een hoop geld. En dat moet maar eens afgelopen zijn.

Maar weet u? Ik zit niet vrijwillig thuis op de bank. Het is niet omdat ik zelf een hekel heb aan schoonmaken dat ik sinds mijn 23ste een hulp heb die mijn huis schoon houdt. Het is niet mijn keus dat ik veel pijn en weinig energie heb.

Ik vind het jammer dat uw kabinet er steeds maar weer voor kiest om een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving de rekening van de crisis te serveren. Maar ik denk, ik hóóp, dat dit plan het niet gaat redden. Ik kan me niet voorstellen dat een halvering van het budget voor de Wtcg door de Tweede Kamer wordt goedgekeurd.

Ik wens u veel sterkte voor de komende tijd. Want ik geloof ook wel dat het allemaal niet meevalt. Ik kan alleen maar hopen dat u inderdaad leider bent van een sociale partij, zoals u het vorig jaar in Netwerk zei. Want dan vindt u het zelf vast ook wel een beetje gênant om zoiets voor te stellen.

Met vriendelijke groet,
Margriet

* Die twaalf behandelingen worden niet elk jaar in rekening gebracht, maar alleen op het moment dat de chronische indicatie van start gaat en wordt aangevraagd. In principe kan een indicatie lang mee, maar het komt met grote regelmaat voor dat verzekeringen na verloop van tijd een motivatie willen waarom de behandeling niet gestaakt

Pesten, wat moeten we er mee?

Een bijdrage van Rinus Rodenburg, artikel over pesten

Pesten, wat moeten we er mee?

In ieder land, in elke leefsituatie en in elke leeftijdsgroep wordt gepest en elke pesterij is anders. De dingen waarmee wordt gepest zijn zo talrijk dat het onmogelijk lijkt om pesterijen met een universele methode te bestrijden. De vele methodes welke inmiddels zijn ontwikkeld hebben blijkbaar geen van allen hun doel bereikt want er verschijnen steeds weer nieuwe varianten. Dit artikel beperkt zich tot pesterijen tussen kinderen in de leeftijdsgroep van acht tot en met vijftien jaar.
Vrijwel alle anti-pestmethodes voor deze leeftijdsgroep zijn gebaseerd op de vrijwillige medewerking van de pester. Als de pester enige vorm van medewerking weigert dan wordt de methode onbruikbaar terwijl diezelfde methode geheel nutteloos wordt als de pester besluit juist wel mee te werken aan het stoppen van door hem of haar uitgevoerde pesterij. Pesten is niet verslavend zodat er geen enkele reden is om stappenplannen en tijdschema's op te stellen welke de voortgang, ten aanzien van het voorgenomen besluit om te stoppen, moeten controleren. Pesten gebeurt omdat er geen adequate consequenties voor de pester zijn en er hierdoor ook geen preventieve werking van de methode uitgaat. Een voorbeeld daarvan is het veel geprezen pestprotocol omdat dit de indruk wil geven dat de door de kinderen gemaakte regels, onder leiding van de leerkracht, dwingende afspraken zijn. Nu is het maken van afspraken met kinderen al bijzonder moeilijk maar als kinderen ook nog afspraken met elkaar gaan maken dan wordt het wel heel erg lastig om tot een eenduidig beleid te komen. Mocht een van de kinderen zich niet aan de door hem of haar ondertekende regels houden dan is de leerkracht eigenlijk machteloos want je kunt van een kind, jonger dan vijftien jaar, niet eisen dat het zich aan de door henzelf gemaakte afspraken houdt. De toelichting hierop staat in de volgende alinea.
Pesterijen kunnen niet worden voorkomen en daarom moeten we ook niet de wil hebben dit te doen, maar we kunnen pesterijen wel laten stoppen door hier consequenties aan te verbinden welke een negatieve uitstraling op een pester hebben. Door deze benadering kan er zelfs een preventieve werking vanuit gaan. De meest eenvoudige stap tot het terugdringen van het aantal conflicten is een duidelijk en daadkrachtig anti-pestbeleid dat met grote regelmaat onder de aandacht van de leerlingen wordt gebracht. Bij daadwerkelijke conflicten zijn het begrijpen van de situatie, de betrokkenen en vooral het daadkrachtige beleid van essentieel belang.

Om de situatie te begrijpen is het belangrijk te weten dat sommige conflicten worden veroorzaakt door een beschadigd of (nog) niet tot ontwikkeling gekomen deel van de hersenen van de pester. Voor kinderen met een leeftijd tot ongeveer 15 jaar zijn de onderontwikkelde hersenen mogelijk van toepassing. Het deel van de hersenen waarin het verband tussen oorzaak en gevolg wordt verwerkt is pas rond het 14e levensjaar voldoende ontwikkeld. Het is ook om die reden dat ouders/verzorgers wettelijk aansprakelijk zijn voor het doen en laten van het kind dat de leeftijd van 15 jaar nog niet heeft bereikt. De Belgische wetgeving spreekt zelfs van een leeftijdsgrens van achttien jaar, ofwel de ‘jaren des onderscheids'.
Naast de wettelijke aansprakelijkheid is ook de morele aansprakelijkheid van toepassing. Men behoort een kind zodanig op te voeden dat het anderen niet tot last is. En daarmee komen we bij de kern van de pesterijen. We hebben namelijk wèl last van de pesters. Het zou voor de hand liggen om de ouders te vragen dit gedrag te corrigeren maar meestal worden zulke verzoeken opgevat als een inmenging in de vrijheid van het opvoeden. Op- of aanmerkingen over het gedrag van een kind wordt door diens ouders als een persoonlijke aanval ervaren. Dit heeft er toe geleid dat er anti-pestmethodes zijn bedacht om het slaande, schoppende, krabbende of scheldende kind met fluwelen handschoentjes aan te pakken. Als gevolg hiervan is de bescherming van de pester een prioriteit geworden. Ter illustratie: 'Meester, ik word gepest!' leidt tot de vraag 'Word je gepest of geplaagd?' En tot 'Ik zal er eens op letten!' Vergelijk dit eens met de situatie waarin de auto van de meester bekrast wordt: 'Meester, uw auto wordt bekrast!' 'Bedoel je krassen of poetsen?' en; 'Ik zal er eens op letten!'

De reactie van de pester (en diens ouders) heeft tot gevolg dat er methodes zijn, en worden, ontwikkeld welke niet de oorzaak maar de gevolgen van de pesterijen aanpakken. Deze opmerkelijke benadering lijkt legitiem want het slachtoffer heeft ook 'schuld'. Het heeft ADHD, PDDNOS, rood haar, het stottert, is homo, et cetera. Maar een kind wordt niet gepest vanwege iets; het wordt gepest mèt iets.

Pesten speelt zich af tussen twee personen, een pester en een gepeste, meer niet! Het is onjuist te denken dat pesten een groepsproces is. De groep heeft een leider en deze bepaalt het gedrag van de groep. Om de gedragingen van de groep te veranderen zullen de opdrachten van de leider moeten veranderen. We vinden dit terug in elke gezelschapsvorm waarin sprake van samenwerking moet zijn. De sportclub heeft een aanvoerder, het bedrijf heeft een chef en het leger heeft een generaal. Het is uiterst belangrijk om elke actie die gericht is tegen de pesterijen van een groep, te richten op de leider van die groep. Om inzicht in het groepsgedrag van de peergroup van de pester te krijgen is de ervaring en deskundigheid van de docent nodig. Deze kent de kinderen in de groepsituatie en kent ook de leider binnen de peergroup. De inbreng van deze kennis kan van doorslaggevend belang zijn bij het oplossen van aan pesten gerelateerde conflicten.


Basisregels voor het stoppen van pesterijen:

Stap 1
Direct stoppen met pesten.

Pesten veroorzaakt schade. Niet alleen materiële- maar ook emotionele schade en letselschade. Daarnaast is er derving van levensvreugd. Naarmate de pesterijen voortduren zal de frequentie en ernst van de pesterijen toenemen en zullen ook de klachten verergeren. Er is dus alle reden om de pesterijen zo snel mogelijk te stoppen. Dit kan door de pesterijen schriftelijk vast te leggen met een vragenformulier voor zowel het gepeste kind als de pester. Kopieën van deze twee vragenformulieren worden door de wederzijdse ouders ter kennisneming getekend en de eerstvolgende schooldag ingeleverd bij de leerkracht. Op het vragenformulier van de pester staat de opdracht aan diens ouders hun kind direct te laten stoppen met pesten. Dit is geen vrijwillige opdracht want geen of onvoldoende medewerking hieraan kan civielrechterlijke gevolgen hebben. De school is in deze geen strijdende partij! Zij heeft een bemiddelende en adviserende rol in plaats van een probleemoplossende taak. Op deze wijze blijft de vertrouwensrelatie met de school ongeschonden.
De pester krijgt een Pauzekaartje waarmee het voor een periode van minimaal één week, elke aanwezigheid op het schoolplein bij aanvang moet melden bij de pleinwacht.


Stap 2
Schade opnemen.

Hoe groot is de door het pesten veroorzaakte schade? Welke stappen moeten er worden gezet om de schade te laten vergoeden of te compenseren? Het vaststellen van de schade is het werk van deskundigen. Bijvoorbeeld de fietsenmaker, de dokter, de psycholoog enzovoort. In de meeste gevallen gaat het om geringe materiële schades welke onderhands kunnen worden afgewikkeld. Voor complexere schades is het raadzaam juridisch advies in te winnen of een beroep te doen op de rechtsbijstandverzekering.


Stap 3
De situatie terugbrengen naar hoe deze was vóór de pesterijen waren begonnen.

Materiële schade is vrij eenvoudig te vergoeden, dit in tegestelling tot emotionele schade. Afhankelijk van de ernst van de pesterijen kan de emotionele schade zich destructief openbaren. Dit geldt voor zowel de pester als het slachtoffer. De pester moet sociaal gedrag aanleren en het slachtoffer moet geholpen worden het zelfrespect en zelfvertrouwen terug te winnen. In beide gevallen moet deskundige hulp worden ingeroepen. Een laag zelfbeeld, stress, hoofdpijn en bedplassen zijn de meest bekende klachten welke een direct gevolg zijn van pesterijen, maar de belangrijkste klacht wordt meestal niet genoemd: uitsluiting! Een gepest kind wordt buitengesloten, geïsoleerd en zelfs verstoten. Elk contact met een leeftijdgenoot wordt 'verboden' en dat juist op het moment dat die sociale contacten zo belangrijk zijn om als een evenwichtig persoon op te groeien. Het relativerend vermogen van zowel de peergroup als de beste vriend(in), maakt dat relatief onbelangrijke gebeurtenissen een enorme inslag kunnen hebben op de verdere emotionele ontwikkeling.

Slachtoffers van pesterijen zijn de pesters èn de gepesten. Beiden moeten geholpen worden om later een volwaardig zelfstandig leven te kunnen leiden. Pesterijen moeten zo snel mogelijk worden gestopt en langdurig worden voorkomen. Met het Pestbriefje kan dit bereikt worden. Het Pestbriefje kan ook zorgen voor schadeloosstelling maar voor het vervolg hierop, de begeleiding tot een volwaardig leven, is de inzet van een deskundige coach onmisbaar.

Als vader van een gepest kind vind ik het onbegrijpelijk dat:
• pesterijen zo lang mogen voortduren;
• het zo lang duurt voor de ouder wordt geïnformeerd;
• deskundigen al 30(!) jaar onderzoek doen en nog steeds geen werkende methode hebben gemaakt;
• er geen enkele methode is die gebruik maakt van de deskundigheid van leerkrachten en coaches;
• er zo weinig samenwerking is op dit gebied.


Met het Pestbriefje hoop ik dit te veranderen. Op www.pestbriefje.com kunt u het gratis proefpakket downloaden en eventueel op de school van uw kinderen kenbaar maken.

Samen spelen, samen leren, samen werken. Daar hoort pesten niet bij!


Rinus Rodenburg
VOF Het Pestbriefje

filmpje terug naar de bossen survivalweekend

Beste mensen,

Het eerste deel is af en te zien op You tube onder deze link:

http://www.youtube.com/watch?v=fCXxdAvkulE

veel kijkplezier en nu op naar deel 2!

Terug naar de bossen

Idee VVD Participatiewet

VVD: Thuiszitten is geen optie meer
bron: Redactioneel/VVD.
door: Marlies van der Vloot.

VVD-voorstel: doorbreek de bureaucratie en hokjesgeest in de huidige sociale zekerheid door de WSW, Wajong en WWB samen te voegen tot één nieuwe wet: de Participatiewet.

Essentie van deze wet is dat iedereen die een uitkering ontvangt een tegenprestatie naar vermogen levert. Onder de 27 ontvangen mensen geen uitkering meer, tenzij zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor die groep komt er een uitkering ter hoogte van 75% van het Wettelijk Minimumloon (WML). Andere mensen onder de 27 zullen moeten kiezen: werken of studeren. In het geval van een beperking bestaat er wel recht op begeleiding. Boven de 27 jaar wordt van iedere uitkeringsgerechtigde die niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is, gevraagd een tegenprestatie naar vermogen te leveren. Indien nodig is hier ook begeleiding mogelijk.

Woordvoerder Stef Blok: "We moeten lessen leren uit de vorige crisis, waarin mensen levenslang in een uitkering werden geparkeerd. De bestanden van de sociale diensten zitten nu nog steeds vol met mensen die in de jaren 80 en 90 in de Bijstand zijn geparkeerd en waar sindsdien niet meer naar is omgekeken. Die fout moeten we niet meer maken."

Hoewel vorige kabinetten Balkenende - toen nog met de VVD - zeer succesvolle hervormingen in de sociale zekerheid hebben doorgevoerd, heeft het huidige kabinet dit beleid helaas niet voortgezet. Belangrijke onderdelen zijn inmiddels zelfs teruggedraaid: de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met jonge kinderen is vervallen en de herkeuring van 45-plussers is gestopt - hoewel 100.000 mensen uit deze groep weer aan het werk zijn. Anders dan dit kabinet vindt de VVD dat de politiek niet moet weglopen voor het nemen van noodzakelijke maatregelen.

"De Participatiewet gaat uit van wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet meer kunnen. Ook maakt deze wet een einde aan de vrijblijvendheid. Beroep op een uitkering betekent dat de samenleving een tegenprestatie naar vermogen mag vragen: een werkplicht in plaats van een werkrecht. Jarenlang thuiszitten is geen optie meer, wat de VVD betreft", aldus Blok. "Zo houden gemeenten ook contact met uitkeringsgerechtigden, waardoor ook andere problemen (met schulden, opvoeding, e.d.) eerder kunnen worden gesignaleerd."

Wat het financiële aspect betreft: het CPB heeft berekend dat de Participatiewet een structurele besparing van 1,25 miljard oplevert. Gegeven de huidige crisis en de staat van de overheidsfinanciën is deze besparing broodnodig.

Bron: handicapnieuws.net

wtcg-vergoeding weer een manier om te pesten

Fors minder geld voor chronisch zieken
Laatste update: 30 augustus 2011 12:05 info .DEN HAAG - Het kabinet wil het budget voor chronisch zieken en gehandicapten halveren. Dat is onderdeel van de plannen voor Prinsjesdag.

Ingewijden hebben berichtgeving daarover in het AD dinsdag bevestigd.

Het kabinet wil snijden in de wtcg-vergoeding, die bedoeld is voor chronisch zieken en gehandicapten die veel geld kwijt zijn aan medicijnen en specialisten. Op dit moment betaalt het ministerie van Volksgezondheid per jaar ongeveer 580 miljoen euro aan wtcg-uitkeringen.

De regeling kent afhankelijk van de leeftijd tegemoetkomingen tussen 153 en 510 euro. Sinds vorig jaar krijgen ongeveer twee miljoen mensen eens per jaar zo'n tegemoetkoming in de zorgkosten.

De vergoeding werd door het vorige kabinet ingevoerd en kwam in de plaats van een fiscale regeling voor buitengewone zorguitgaven.

nog meer slecht nieuws voor chronisch zieken en gehandicapten!

ANP/Redactie − 30/08/11, 12:11

Het kabinet wil het budget voor chronisch zieken en gehandicapten halveren. Dat is onderdeel van de plannen voor Prinsjesdag. Ingewijden hebben berichtgeving daarover in het AD vandaag bevestigd.

Het kabinet wil snijden in de wtcg-vergoeding, die bedoeld is voor chronisch zieken en gehandicapten. De regeling kent afhankelijk van de leeftijd tegemoetkomingen tussen 153 en 510 euro. Sinds vorig jaar krijgen ongeveer twee miljoen mensen eens per jaar zo'n tegemoetkoming in de zorgkosten.

De vergoeding werd door het vorige kabinet ingevoerd en kwam in de plaats van een fiscale regeling voor buitengewone zorguitgaven.

kind met rugzak mag niet geweigerd!

Bron CG-Raad
Weigering leerling met Rugzak in strijd met wet
26-08-2011

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een uitspraak gedaan in een zaak over een jongen met een rugzakje die werd geweigerd door een school voor voortgezet onderwijs. De CGB concludeert dat de school verboden onderscheid maakt. De CG-Raad is blij met deze uitspraak. De uitspraak is ook van belang bij de ontwikkeling van het Passend onderwijs.

De CGB concludeert dat de school niet gekeken heeft naar de individuele situatie van de leerling. Daardoor heeft de school ook niet kunnen beoordelen of ze deze leerling de aanpassingen kon bieden die hij nodig heeft. De school handelt hiermee in strijd met de Wet Gelijke Behandeling. Deze uitspraak maakt duidelijk dat scholen niet zomaar een leerling kunnen weigeren vanwege een beperking.


Passend onderwijs
De uitspraak is ook van belang bij de ontwikkeling van passend onderwijs. Voor Passend onderwijs moeten scholen zorgprofielen maken, op basis waarvan ze bekijken welke leerlingen ze wel en niet kunnen aannemen. De uitspraak van de CGB geeft aan dat altijd eerst de individuele situatie van een leerling in kaart gebracht moet worden. Zonder onderzoek van de individuele situatie kan een leerling niet geweigerd of doorverwezen worden.


Inbreng CG-Raad
De CG-Raad is betrokken geweest bij de totstandkoming van de uitspraak. Floor Kaspers, beleidsmedewerker onderwijs van de CG-Raad, heeft bij de zitting voor de commissie als deskundige opgetreden.

Volledige uitspraak zie www.cg-raad nieuws onderaan bericht

update passend onderwijs

Bron: coordinatoren Passend Onderwijs

Het Coordinatorennetwerk Passend Onderwijs geeft een update.
Sind de junibrief van de Minister is een en ander duidelijk geworden. (?)
De nieuwe regioindeling wordt herkenbaar. Het ziet er naar uit dat er 74 gebieden komen.
Er is een wettelijk kader ingediende bij de Raad van State.
De sectorraden zijn bezig met het maken van een eigen referentiekader, dat na overleg met de ouderorganisaties en de vakbonden door de sector zal worden vastgesteld. Ook vindt er overleg plaats tussen de sectorraden, vakorganisaties en OCW over de personele consequenties waarbij de 'opting out'nader wordt uitgewerkt. Het netwerk is bij dit alles zeer betrokken in nauwe samenwerking met de PO-Raad en het Ministerie.
In september is het 'hart'van het referentiekader klaar (basiszorg, verdeelmodellen en de eisen die gesteld kunnen worden aan het onderwijsprofiel en het nieuwe onderwijszorgplan). Het referentiekader gaat de invoering van Passend Onderwijs faciliteren.

Er wordt met ouderorganisaties gepraat. Totaal onduidelijk voor mij is met welke ouderorganisaties gepraat wordt. Welke status hebben die ouderorganisaties. Namens wie spreken die ouderorganisaties eigenlijk? Ja namens ouders mag ik aannemen maar spreken die ook namens jou en mij? Als die gesprekken met de heren en dames van de medezeggenschapsraden praten bijv. spreken ze niet direct namens mij. Het is mij volstrekt niet duidelijk.
Ook lees ik niets over het instemmingsrecht van ouders wat toch wel heel erg belangrijk is. En welke rol gaan ouders in de toekomst spelen?
Worden ouders voor de vorm betrokken of hebben zij wel degelijk wat in de melk te brokkelen?
Hierop wil ik graag antwoord!
Ga er achterheen....Miek

maandag 29 augustus 2011

site voor leerkrachten en onderwijskrachten

Via via kreeg ik een tip over de site www.gedragsproblemenindeklas.nl Er wordt een heldere beschrijving van diverse diagnoses gegeven, maar ook hoe te handelen (met een positieve insteek!)Als ouder kun je hier de leerkracht ook naar verwijzen, het liefst samen zodat je een gezamenlijk plan kan maken en afspraken voor jouw kind.
Er staan ook handige links op en een literatuurlijst.

Hebben jullie ook handige site waar we als ouders en leerkrachten medewerkers in de zorg iets aan kunnen hebben: kom maar op!

bijzondere bedrijven

Op www.bijzonderwelkom.nl vind je meer dan 600 bijzondere bedrijven waar -in hoofdzaak- clienten werken van leden (gehandicapteninstellingen)van de Vereniging Gehandicaptenzorg. Hier vind je (winkel) adresjes bij jou in de buurt waar de klant nog altijd koning is, gerund door mensen met een beperking. Hier is nog echt aandacht voor de klant. Enthousiasme, authenciteit, bekwaamheid, oprechtheid en gastvrijheid: je vindt het op deze adressen. De sfeer is informeel, gemoedelijk, gezellig en rustig.

boos bozer boost

Boosheid als individueel en maatschappelijk verschijnsel. Waar komt dat vandaan? Abnormaal agressief gedrag heeft psychiatrische, fysiologische en culturele oorzaken. Via de opvoeding meot het mogelijk zijn dit gedrag in positieve banen te leiden. De lezingen zijn ook nog on-line te volgen.
21 september het kinderpsychiatrisch perspectief prof. dr. Walter Matthys (psychiatrie UU en UMC)
28 september Welke kinderen worden agressief en waarom prof. dr. Bram Orobio de Castro (ontwikkelingspsychologie UU)
2 november Boosheid een positief pedagogische aanpak prof. dr. Micha de Winter (pedagogiek UU)

De lezingen zijn toegankelijk te volgen zonder voorkennis. Gratis en reservering vooraf is niet nodig. Voor meer informatie www.sg.uu.nl

Universiteit Utrecht organiseert overigens ook een cursus psychologie voor iedereen(www.uu.nl)

bron: Balans

columns gezocht!

Dit platform wil graag ruimte bieden aan ervaringen van lezers en volgers!
Het is juist die ervaring die voor veel (h)erkenning kan zorgen, en die de meeste reacties opleveren! Dus heb je een mening over onderwijs, psychiatrie, PGB, de waardeloze politiek, wajong noem maar op of wil je jouw ervaringen graag delen en schrijf je graag? Dan hebben we hier plaats voor jou!
Je hoeft geen blad voor de mond te nemen en hier ook niet bang te zijn dat ze je niet zullen begrijpen.
Mail je stuk naar m.wijnbergen1@chello.nl Graag tot ziens!

kinderen met autisme die thuiszitten

De Kinderombudsman is voor zijn campagne op zoek naar jongeren met autisme die niet naar school kunnen en (anoniem) hun verhaal willen vertellen.

Wat is de Kinderombudsman?
Sinds 1 april 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman, die de rechten van kinderen en jongeren beschermt. De Kinderombudsman is onafhankelijk. Hij kijkt of de overheid (dus ministeries, gemeentes en provincies) respect heeft voor de kinderrechten. Hij let ook op scholen, kinderopvang, jeugdzorginstanties en de gezondheidszorg.

Campagne van de Kinderombudsman
Om jongeren duidelijk te maken welke rechten worden geschonden en ook wat aan die schendingen te kunnen doen start de Kinderombudsman een campagne waarin een aantal schendingen aan de orde komen. Een van de kinderrechten is het recht op onderwijs. Kinderen en jongeren hebben niet alleen leerplicht, maar ook leerrecht. Ze moeten dus naar school kunnen. In sommige gevallen gaat dat mis en kunnen kinderen of jongeren niet naar school omdat geen school ze toelaat. Hun rechten worden dan dus geschonden.

Wat zoekt de Kinderombudsman?
De Kinderombudsman is voor de campagne op zoek naar jongeren (met autisme) die thuiszitten en op geen enkele school worden toegelaten. De jongeren moeten hun verhaal willen vertellen en in staat zijn zich goed te verwoorden.

de Kinderombudsman
Marian.Kok@dekinderombudsman.nl

schikking in conflict Philadelphia en bewoner

Bron: www.platformvg.nl

Weten jullie het nog? Philadelphia en de ouders van een 37 jarige verstandelijk bepertke man hadden een coflict over de betaling van de behandeling. De ouders hadden met succes een specialist ingehuurd die deskundig is in de handicap van hun zoon. Philadelphia blijft kosten in rekening brengen voor zorg die hierdoor niet langer nodig is.
De rechter deed uitspraak. De verstandelijke beperkte man mag blijven wonen in zijn appartement in het Jozefklosster in Driebergen tot 1 januari op laste van een dwangsom van 100 Euro per dag dat hij er langer verblijft. Dat zijn de ouders en Philadelphia overeengekomen. Hiermee is de uithuiszetting van de baan.

Reactie Platform VG
Platform VG betreurt dergelijke situaties ten zeerste en hoopt dat met de invoering van de Wcz (Wet cliëntenrechten zorg) vergelijkbare situaties niet meer voorkomen. De Wcz beoogt de rechten van cliënten beter te waarborgen. Op dit moment heeft de Wcz de zogenoemde 'fase 2'-status. Dat houdt in dat het wetsvoorstel is ingediend bij Tweede Kamer voor schriftelijke behandeling. Platform VG wil op korte termijn het gesprek aangaan met zorgaanbieders/ VGN over het eenzijdig bijstellen van zorgovereenkomsten door zorgaanbieders.

verbeterprogramma gehandicaptenzorg

Bron www.platformvg.nl

Nieuws Platform VG
Nieuw verbeterprogramma Gehandicaptenzorg
23 augustus 2011
In de gehandicaptenzorg is een nieuw verbeterprogramma van start gegaan. CBO/TNO, VGN, Vilans en verschillende andere partners organiseren voor de sector onder andere leernetwerken, werkplaatsen, bijeenkomsten en andere activiteiten.

Doel van dit nieuwe programma is bestaande kennis verbinden aan de dagelijkse praktijk. De inhoud van het programma wordt in nauwe samenwerking met de VGN specifiek voor de gehandicaptenzorg ontwikkeld. Het programma is onderdeel van Zorg voor Beter en wordt gefinancierd door ZonMw. ZonMw heeft in totaal 3 miljoen euro voor dit programma in de sector beschikbaar gesteld.

Thema’s
In overleg met verschillende organisaties uit de sector zijn de volgende thema's geselecteerd:

•omgaan met probleemgedrag
•handelingsgerichte diagnostiek
•medicatieveiligheid
•ouder wordende cliënten
•gezondheid
•seksualiteit en seksueel misbruik
•goed gebruik van het ondersteuningsplan
•LVG en verslaving
•zeggenschap
•ontwikkelingsgericht ondersteunen
Naast deze tien inhoudelijke thema’s wordt in dit programma ook gewerkt aan de versterking van de kennisinfrastructuur.

Leernetwerken
De eerste twee leernetwerken, omgaan met probleemgedrag en handelingsgerichte diagnostiek, zijn onlangs gestart. In september volgt een leernetwerk over medicatieveiligheid. De overige thema's volgen daarna.

Wet Werken Naar Vermogen

Geleidelijk kiezen meer gemeenten voor social return bij hun inkopen. Door de Wet werken naar vermogen (Wwnv) wordt het sociale inkopen en aanbesteden ook relevanter.


Eerst een definitie: “Social return bij inkoop is het maken van afspraken met opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken voor doelgroepen bij inkoop van diensten, werken en leveringen.” Dat staat in de handleiding van het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen.

Sociale zekerheid

Vanaf 1 januari 2013 krijgt de lokale overheid er belangrijke taken bij. De Wet werken naar vermogen wordt een paraplu voor regelingen op het gebied van de sociale zekerheid. De werkvoorziening, de bijstand en de re-integratie van (gehandicapte) jongeren. Het is de bedoeling van de nieuwe wet om mensen waar mogelijk aan het werk te helpen.

Mensen die kunnen werken, en momenteel een beroep zouden doen op de wetten Investeren in jongeren (Wij), Sociale werkvoorziening (Wsw) en Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong), vallen vanaf 1 januari 2013 onder de Wwnv.

Re-integratie

Zoals bekend zijn de resultaten van re-integratieprojecten vaak niet heel enthousiasmerend. Die bal ligt straks dus bij de gemeenten, wat een hele opgave betekent, zeker omdat er tegelijk wordt gesneden in de budgetten. Verder is het uiteindelijk voor een groot deel aan bedrijven om werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Ergo, wat te doen?

In Brabantse gemeenten als Breda en Bergen op Zoom vormt social return vaak een onderdeel van het bestek voor aanbestedingen. Zij zien dat als een middel om meer inwoners aan werk te helpen.

Ook in het Gelderse Rheden is dit kortgeleden ingevoerd. Bij aanbestedingen boven 250.000 euro moeten bedrijven aantonen wat ze doen aan sociaal beleid en bereid zijn werkzoekenden met een uitkering aan te nemen. Verder wordt deze mogelijkheid binnenkort in Tiel besproken en gaat de landelijke overheid dit invoeren.

Uiteraard is dit een van de elementen om te bepalen of een onderneming een bepaalde opdracht gegund krijgt. Toch is het niet onbelangrijk. De lokale overheid is een grote opdrachtgever voor bedrijven. De gemeente zelf krijgt hiermee een socialer gezicht; tegelijk kan dit maandelijkse uitkeringen schelen, wat in deze tijd welkom is.

Wet werken naar vermogen

Het blijft onzeker: de huidige stand van zaken rond de nieuwe wet. Door het niet ondertekenen van het bestuursakkoord is het een soort brondocument geworden, waarover discussie mogelijk is. Maar uiteindelijk is het kabinet de bovenliggende partij. Daarom klinken er steeds meer stemmen die aanraden hier niet mee af te wachten tot het zover is.

In dat opzicht zijn de resultaten van onderzoek door kennisinstituut Nicis geen reden achterover te leunen. Een meerderheid van de ondervraagde raadsleden denkt niet dat hun gemeentelijke organisatie voldoende is voorbereid op de nieuwe taken, waarmee de vraag rijst hoe erg het afgewezen bestuursakkoord is. Een derde van de ondervraagde raadsleden denkt van wel. Anderen zien het met meer vertrouwen tegemoet. “Er zullen wel deelakkoorden volgen, de wal keert het schip waarschijnlijk.”

Bron: www.gemeente.nu

zondag 28 augustus 2011

Het (belang van) PGB

Guppyrob legt in heldere bewoordingen het belang van het PGB uit. Ik wilde dat de lezers van dit blog niet onthouden, en heb om toestemming gevraagd het stuk over te nemen. Reactie: hoe meer mensen dit lezen hoe beter! http://guppyrob.wordpress.com

Het (belang van) het PGB
augustus 28, 2011 Door guppyrob

Veel mensen vinden van alles over het PGB. Velen hebben geen flauw idee wat een PGB is. Daarom ook bij mij maar eens een uitleg wat een PGB is, hoe je eraan komt en waarom het belangrijk is.

Binnen de AWBZ (volksverzekering voor langdurige zorg) zijn er 2 methodes om de zorg te betalen. De eerste is Zorg in Natura en de tweede optie is Persoonsgebonden budget. Met beide kun je dezelfde “zorgrechten” afnemen. Bij Zorg in Natura wordt de rekening rechtstreeks door het zorgkantoor(zorgverzekeraar) betaald aan de zorgverlener en bij een PGB betaald de zorgvrager zelf zijn zorgverlener met geld dat door het zorgkantoor voor dat doel aan de zorgvrager is gegeven. Dit deel is vergelijkbaar met een zorgverzekering, waar je ook de mogelijkheid hebt om te kiezen tussen een natura (ZIN) en een restitutie (PGB) polis.

De vergelijking gaat nog verder. Net als bij de zorgverzekering (waar het nog niet helemaal is doorgevoerd) geldt in de AWBZ ook, wie betaald, bepaald. Dat betekend dus als mensen de zorg via ZIN betaald krijgen, uiteindelijk het zorgkantoor degene is die bepaald uit welke zorgverleners mag worden gekozen. Bij een PGB bepaald de zorgvrager zelf welke zorgverlener de zorg biedt, wat een stukje vrijheid geeft.

Nu worden vanuit de AWBZ verschillende soorten zorg betaald. Bijvoorbeeld begeleiding, verzorging, verpleging en verblijf. Indien men betaling via ZIN heeft, is er maximaal 1 zorgverlener mogelijk per soort zorg. Met een PGB wordt door de zorgvrager zelf bepaald hoeveel zorgverleners er worden gebruikt. Met zorgverlener wordt hier uiteraard een bedrijf of een persoon bedoeld, dus een thuiszorg organisatie is dan 1 zorgverlener. Ook is het zo dat bij ZIN, alleen zorgverleners mogen worden genomen die een contract hebben met jouw zorgkantoor. Bij PGB kun je zelf kiezen welke zorgverlener de zorg komt verlenen.

Maar hoe kom je dan aan een PGB. Dat is nog niet zo makkelijk. Het eerste dat nodig is, is een indicatie. Deze wordt door het CIZ of bureau jeugdzorg uitgegeven. In deze indicatie staat hoeveel zorg je NODIG hebt. Deze indicatie wordt samengesteld middels richtlijnen en op basis van lijstjes, kan dan (ongeveer) bepaald worden hoeveel zorg en welke zorg je nodig hebt. Hierin kan bijvoorbeeld staan 4-8 uur begeleiding, 8-12 uur verzorging, enzovoort. Deze indicatie wordt doorgestuurd naar het regionale zorgkantoor (er is geen vrije keuze van zorgkantoor) en het zorgkantoor is vervolgens verantwoordelijk voor de zorg.

Bij het zorgkantoor kun je een voorkeur aangeven. Dit kan een voorkeurs zorgverlener zijn (bijvoorbeeld een verpleeghuis of een thuiszorg organisatie), maar dat kan ook een Persoonsgebonden budget zijn. Voor zover het landelijk budget van de PGBs niet op is en de zorg valt onder de PGB regeling, wordt (indien dat de voorkeur heeft) een PGB toegekend. Dus pas nadat bepaald is hoeveel zorg je nodig hebt, wordt dit PGB toegekend.

Nu is natuurlijk de vraag waarom zouden mensen voor een PGB kiezen als met ZIN alles voor je geregeld wordt. Dat klinkt natuurlijk veel aantrekkelijker. Voor veel mensen is ZIN inderdaad aantrekkelijk. Hierbij hoef je zelf niets te regelen, geen administratie bij te houden en alles wordt buiten je om geregeld. Echter als je speciale wensen hebt, of gesteld bent op je privacy, is het interessant om toch voor een PGB te kiezen.

Bij een PGB bepaal je namelijk zelf welke personen je helpen. Als je bijvoorbeeld niet in staat bent om jezelf te wassen, kan het toch plezierig zijn om zelf te bepalen wie de edele delen mag wassen. Als je zelf niet je bed uit kunt komen, dient de zorgverlener een sleutel van je huis te krijgen. Hier kunt u zich natuurlijk ook voorstellen dat iemand zelf wil bepalen wie toegang heeft tot de huisdeursleutel. Voor sommige zorgbeelden is het ook van belang dat er vaste zorgverleners komen. Dat blijkt met ZIN ook erg lastig in te passen.

Een ander probleem waar mensen bij ZIN vaak tegenaan lopen is het tijdstip waarop de zorg wordt verleend. Bij ZIN is het gewoon dat er een planning wordt gemaakt met rondes. Als je vroeg je bed uit moet voor je werk, en je staat als laatste in de ronde van die dag, gaat dat niet lukken. Als je een keer wilt uitslapen en je staat als eerste in de ronde. Ben je ook de pineut.

Tevens blijkt bij navraag dat diverse soorten zorg simpelweg niet beschikbaar zijn vanuit ZIN. Hier heb ik zelf geen ervaring mee, maar dat schijnt vooral een probleem te zijn in de Jeugdzorg.

Dan heb je verder nog de problemen dat een zorgverlener die vanuit ZIN betaald wordt vaak alleen de handelingen mag doen die horen bij het type zorg dat door de desbetreffende instantie wordt verleend. Zo kan het met ZIN voorkomen dat je 3 zorgverleners bijna tegelijk in je huis hebt, waar je dat met een PGB met 1 af zou kunnen. Hier kun je bijvoorbeeld denken aan een verpleegster voor wondverzorging, vervolgens een verzorger om mee te helpen met aankleden en douchen en dan een huishoudelijke hulp om het ontbijt klaar te maken. Met ZIN worden hier dus 3 mensen gestuurd. Met een PGB wordt 1 zorgverlener getraind (bijvoorbeeld door ziekenhuis) om de wondverzorging te doen, waarna ze meteen kan helpen bij het douchen en zorgt voor het ontbijtje.

Met bovenstaand verhaal wil ik eigenlijk het grootste verschil aangeven, en dat is het waard om voor te vechten. Bij ZIN draait het verlenen van zorg vooral om de agenda van de zorginstantie. Bij PGB draait het verlenen van zorg vooral om de agenda van de zorgvrager.

Uiteindelijk is de naam van het systeem niet van belang, maar wat wel van belang is, dat je zelf kunt bepalen hoe je de zorg regelt. Wat de regering nu echter van plan is, is het PGB af te schaffen (voor 90% van de zorgvragers) terwijl nog niet geregeld is, dat de zorg op hierboven beschreven wijze geregeld kan worden. Tevens zeggen veel ZIN zorgverleners nu al, dat ze de zorg zoals deze met een PGB wordt geregeld nooit op die manier kunnen regelen.

Nu denkt iedereen dat deze wijzigingen pas ingaan per 1 januari 2014 en dat er dus nog tijd genoeg is om alles te regelen, echter er zit wel een addertje onder het gras. Als u nu nog geen zorg nodig heeft, en dat na 1 januari 2012 deze zorg wel nodig heeft. Kunt u al niet meer kiezen voor een PGB. U snapt als ZIN zorgverleners nu al zeggen dat ze de zorg niet kunnen verlenen, gaan ze dat per 1 januari 2012 ook niet kunnen. Ik vrees nu al voor de mensen die na 1 januari 2012 zorg gaan nodig hebben en toch hun eigen regie willen behouden. Dat wordt dus gewoonweg onmogelijk.

vergeten achtergrondinformatie PGB debat

Een bijdrage op Krapuul, al van juni maar nog altijd actueel!

Een bijdrage van reageerder Jan.

De chronisch zieken en gehandicapten hebben allerlei belangenverenigingen die in deze tijden uitstekend werk doen en ook best nog wel invloed hebben op beslissingen van de beleidsmakers. Dus hier nog wat informatie met betrekking tot de ondernemers die met de regeling werken.

Dat de links-rechts tegenstelling een beetje achterhaald is wordt in het zorgwereldje bewezen. Het was mw. Terpstra van de VVD die aan de wieg heeft gestaan van deze PGB regeling. In zijn 15 jarige bestaan is er een golf aan kleine sociale zorgondernemingen ontstaan. Ondernemers uit de zorgpraktijk die eigen ideeën in uitvoering hebben gebracht, ondernemers uit andere branches die hier kansen zagen, ondernemers die met hun enthousiasme gekwalificeerd zorgpersoneel dat outgeburnt thuis zat weer aan de praat kregen, ondernemers die niet uit waren op woekerwinsten, zorgpersoneel dat als ZZP’er zelf actief aan de slag is gegaan en familieleden die de zorg voor hun zieke familielid op een grotere schaal zagen en hier een bedrijfje omheen hebben gebouwd, dagopvang en zorgboerderijen, noem maar op. Zij zagen allen kans om iets op te bouwen en te investeren met de tarieven die aanzienlijk lager liggen dan de tarieven die aan de reguliere erkende instellingen worden uitgekeerd (om redenen in stuk van 31 mei vermeld).).

De ministerraad heeft gisteren een besluit genomen op voorspraak van minister Schippers, dat indruist tegen deze zelfde minister Schipper haar eigen missie zoals zij die ziet en heeft beschreven op haar website. Ik quote :

‘Het allerbelangrijkste vind ik dat de basiszorg dichter bij de mensen in de buurt komt. Daarnaast wil ik een einde maken aan de doorgeschoten fusiedrift waardoor instellingen steeds groter worden, de bewoners en verzorgers elkaar steeds slechter kennen en de keuzevrijheid voor patiënten afneemt. Zorg is een belangrijk goed dat voor iedereen toegankelijk moet blijven. Ik streef ernaar dat je meer zorg krijgt voor de euro’s die je aan premie betaalt.’

Met deze woorden denk je eerder aan een uitbreiding van het PGB in plaats van minder of laat staan afschaffen.

Nu de VVD akkoord gaat met afschaffen of drastisch inkrimpen van de PGB regeling, trekken zij de stekker uit honderden particuliere ondernemingen en faciliteren het verstrekken van door staatswege zeer grootschalige ingekochte zorg. Links – rechts, kunnen we het nog volgen?

Onlangs werd hier op de site een uitzending van Netwerk tijdens de verkiezingen aangehaald die ik nog maar een keer wil posten.

Had premier Rutte tijdens de verkiezingen met zijn krompraat over de Hypotheekrenteaftrek Henk en Ingrid nog in zijn zak het bovenstaande interview vanaf 1 min.30 legt wel zeer pijnlijk de werkwijze van onze premier bloot. Fel in de aanval, wars van de feiten en zo betrouwbaar als een 3e hands autootje op Marktplaats.

Kortom, zeggen en doen zijn bij de VVD en dit kabinet twee heel verschillende dingen!

Nagekomen bericht: inmiddels is er een visiebrief van 31 pagina’s uitgegeven met uitgewerkte plannen tot 2016, deze wordt door de diverse belangenverenigingen nu onder de loep genomen dus reacties hierop zullen in de loop van de tijd naar buiten gaan druppelen.Uiteraard zal daar nog over bericht gaan worden.

laat de rijken de crisis betalen!

Een groeiend aantal organisaties maakt zich op voor een groot protest op 19 september in Den Haag. Vakbonden, belangenorganisaties en actiegroepen hebben deze datum geprikt als het volgende moment van verzet tegen de bezuinigingen. Diverse vakbonden, organisaties uit de zorg, het Plein der Beschaving en Rekening Retour zijn bezig om op die dag demonstraties te organiseren. Wij roepen iedereen op om zich bij die protesten aan te sluiten, als startpunt van groter en sterker protest dit najaar, op alle fronten. Dit kabinet kleedt iedereen uit – behalve de rijken.

Door Max van Lingen

De crisis in de eurozone wordt door Rutte aangegrepen voor een omvangrijk bezuinigingspakket. In wiens belang die ‘herstructurering’ plaatsvindt blijkt duidelijk uit de cijfers. Het aantal miljonairs in Nederland steeg over 2010 met meer dan 10 procent naar maar liefst 134.100 – een bizar record, al helemaal in een tijd waarin we zogenaamd ‘allemaal de broekriem aantrekken’.

Al eerder bleek dat de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland bij elkaar 210 miljard euro ‘over’ hebben. Dit hebben ze grotendeels bij elkaar gespaard gedurende de crisis. Dat terwijl de koopkracht voor de bevolking als geheel over 2010 met een half procent is gedaald – de grootste daling sinds 1985.

Olieconcern Shell heeft alleen al meer dan 10 miljard euro ‘over’. Afgelopen kwartaal verdubbelde de winst opnieuw tot meer dan 6 miljard euro. Tegelijk krijgt de bestuursvoorzitter van Shell maar liefst 339 keer zoveel loon als de laagstbetaalde arbeider binnen het bedrijf. Die ongelijkheid groeit alleen maar door, zo blijkt uit de cijfers. Het afgelopen jaar stegen de beloningen van topbestuurders met gemiddeld 8 procent, terwijl het loon van de gemiddelde arbeider slechts 1 procent steeg.

Laten we Rutte zijn gang gaan, dan zullen deze tegenstellingen alleen maar toenemen. Volgens zijn logica maken de bezuinigingen Nederland ‘gezonder’. Een waanzinnige uitspraak als je ziet dat er voor 600 miljoen euro wordt bezuinigd op de psychische zorg, 130 miljoen euro op huisartsen, 110 miljoen op fysiotherapeuten, 10 miljoen op logopedisten en 6 miljoen op verloskundigen.

Over de bezuinigingen op de psychische zorg wist minister Schippers te melden dat ‘je je moet afvragen of de dingen die bij het leven horen niet in je eigen sociale kring kunnen worden opgelost’. De toegang tot die ‘eigen sociale kring’ wordt nota bene door dit kabinet beperkt door de bezuinigingen op het openbaar vervoer. Blijkbaar denkt de minister dat een avondje skypen of een account op facebook of hyves genoeg is om psychische problemen op te lossen. De NRC merkte terecht op dat ‘de onuitgesproken gedachte is dat de miljarden die de coalitie nu bezuinigt tot nu toe werden verspild’.

Een andere opmerking van Rutte, dat de staat ondanks de bezuinigingen ‘het schild van de zwakken’ blijft, staat net zo los van de werkelijkheid als de noodzakelijkheid van de bezuinigingen. Zijn leus ‘snoeien om te groeien’ gaat op klassiek neoliberale wijze over ‘de Nederlandse economie’. Dit moet verhullen dat het mes juist in sociale voorzieningen wordt gezet, ten gunste van marktwerking en privatisering, en ten koste van de levensstandaard van het leeuwendeel van de bevolking – arbeiders, studenten, uitkeringsgerechtigden.

Bezuinigingslogica

Het is absurd dat terwijl de top van Nederland bulkt van het geld bijna alle oppositiepartijen de bezuinigingslogica blijven accepteren. Alleen de SP durft het aan te beginnen over de fundamentele kloof tussen arm en rijk en het belasten van de banken, maar praat tegelijk ook over ‘slimmer’ bezuinigen. Dat houdt het valse idee in stand dat we linksom of rechtsom toch ‘met z’n allen’ voor de crisis moeten betalen, waarmee Ruttes ‘logica’ de regel blijft.

In plaats van te snijden in de onderkant van de samenleving zouden we moeten kijken naar de top. Het nieuws over het recordaantal miljonairs is slechts een actuele bevestiging van een systematische trend. In 2009 bleek uit een uitzending van Zembla al dat Nederlandse multinationals jaarlijks voor 16 miljard euro aan belastingen ontduiken. Alleen al het innen van die belastingen zou het grootste deel van de plannen overbodig maken.

Daarnaast wist de Quote-500 vorig jaar te melden dat de 500 rijkste Nederlanders gezamenlijk bijna 136 miljard euro bezitten, een stijging van 6,6 procent ten opzichte van 2009. Al met een fractie daarvan kunnen we de maatschappij niet alleen behoeden voor bezuinigingen, maar juist ook verbeteringen realiseren door te investeren in voorzieningen die afgelopen jaren zijn afgebroken.

Dergelijke voorstellen zijn logisch en rechtvaardig. Maar dat zijn ze niet voor het kabinet-Rutte als politieke tak van de economische elite. Dit betekent dat we dergelijke eisen zullen moeten afdwingen met massale acties en stakingen.

Het kabinet heeft in zijn eerste jaar al op het nodige verzet mogen rekenen. De vele demonstraties en acties hebben veel woede en bemoedigende strijdlust laten zien. Maar de zwakte was tot op heden dat ze eenmalig waren, beperkt bleven tot de eigen sector, en de bezuinigingsretoriek niet fundamenteel verwierpen. Rutte lag er vooralsnog niet wakker van.

Nu we aan de vooravond staan van Prinsjesdag, waarop het kabinet zijn aanval verder zal verscherpen, is het zaak dat we bovenstaande lessen bundelen. Zo breed en massaal mogelijke eenheid op straat langs de strijdkreet ‘Belast de rijken’ is de weg vooruit.

Stop de bezuinigingen!
Demonstreer op maandag 19 september
11.58 uur, Het Plein, Den Haag

Lees ook: Stop de bezuinigingen!

levenskwaliteit van mensen met een handicap minder goed

Bron: www.handicapnieuws.net
Levenskwaliteit van mensen met een handicap minder goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbank hebben gezamenlijk een rapport uitgebracht over de situatie van mensen met een handicap wereldwijd.
Het rapport beschrijft dat mensen met een handicap over het algemeen in slechtere gezondheid leven, een lagere opleiding genieten, minder economische mogelijkheden hebben en vaker in armoede leven dan mensen zonder handicap.
Deze verschillen worden met name gewijd aan het gebrek aan ondersteuning van mensen met een handicap. Er moet volgens de WHO en de Wereldbank veel meer geinvesteerd worden in voorzieningen voor mensen met een handicap en het wegnemen van obstakels die zij tegenkomen in het dagelijks leven.

Bijzondere aandacht kinderen met een handicap

Het rapport besteed in het bijzonder aandacht aan de situatie van kinderen met een handicap en de risico's waarmee kinderen worden geconfronteerd. Het functioneren van een kind met een handicap hangt sterk samen met het gezin en de sociale omgeving waarin hij of zij opgroeit.
Het rapport geeft een concrete reeks aanbevelingen aan regeringen, VN-organisaties, ontwikkelingsorganisaties, gehandicaptenorganisaties, zorgaanbieders, universiteiten, het bedrijfsleven, de gemeenschap en gehandicapten en hun familieleden zelf.

Het volledige rapport is te lezen op www.handicapnieuws.net

Iedere (aanstaande) GGZ-client is 'meest kwetsbaar'

Graag verwijs ik jullie naar www.Altrecht.nl blogs Wereldmeisje: iedere (aanstaande) GGZ-client is 'meest kwetsbaar'

Wereldmeisje vraagt zich in haar blog hardop af hoe het mogelijk is dat ons kabinet mensen met een psychiatrische stoornis blijft straffen voor hun psychisch leed.
De eigen bijdrage blijft gehandhaafd in de GGZ.
De kosten lopen te hoog en te snel op en daarom wordt van GGZ clienten gevraagd solidair te zijn met hun toekomstige generatie.
Het belang van mensen die aangewezen zijn op behandeling binnen de GGZ staat op een lager plan. Wereldmeisje noemt dit beleid inhumaan. Zij verwijt de volksvertegenwoordigers geen oog te hebben voor de ernstige gevolgen van hun keuze GGZ clienten een eigen bijdrage te laten betalen. Naar argumenten wordt niet geluisterd. Ook niet als die argumenten worden aangedragen door de mensen die het echt gaat treffen!
De meest kwetsbare groep wordt uitgezonderd. Maar wie is de meest kwetsbare, welk geval is schrijnend genoeg als men straks van behandeling verstoken is?
Lezen dat blog!

de Knoop themabijeenkomsten

De Knoop, vereniging voor mensen met hechtingsproblematiek/geen bodem syndroom, organiseert twee themabijeenkomsten over hechtingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Woensdag 12 oktober 2011 in Amersfoort en woensdag 18 januari 2012 in Leeuwarden. Sprekers: Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn.

Hoewel er steeds meer behandelingsmogelijkheden zijn bijgekomen lopen hulpverleners toch nog regelmatig vast met een 'onbehandelbare client' Met name bij patienten waarbij de hechtingsstoornis samenvalt met een (lichte) verstandelijke beperking wordt de hechtingsstoornis niet altijd als dusdanig herkend. Personen met beide diagnoses stellen aan een hulpverlener een buitengewone ingewikkelde begeleidingsvraag. De hulpverlener heeft daarom behoefte aan praktische handvatten. Hoe moet hij/zij met deze patient omgaan? Wat zijn belangrijke dingen om mee rekening te houden? Hoe ga je een gesprek met hem/haar aan? Op welke manier moet je de patient motiveren? Kun je afspraken maken en vertrouwen geven? Matthijs Heijstek en Henri Koelewijn zijn beiden orthopedagogen bij Amerpoort. Zij hebben een artikel gepubliceerd in de Knoop. U krijgt dat artikel na aanmelding thuisgestuurd. Donateurs van de Knoop betalen 10 Euro(max 2kaarten) en niet donateurs betalen 25 entree. Op www.deknoop.org vindt u een inschrijfformulier. Om hun activiteiten zoveel mogelijk op behoefte af te stemmen vragen zij tevens een enqueteformulier in te vullen. Uiteraard is de Knoop ook aanwezig met boeken en brochures in de informatiestand deze avond.

tekenen! petities

Nogmaals aandacht voor onze eigen petitie tegen de stapeling van maatregelen (passend onderwijs, pgb, ggz, awbz, wajong, wsw, korting subsidie patientenverenigingen) http://spaarkwetsbaren.petities.nl Nu al 1209!

Ook is een initiatief van mensen met een beperking tegen de voorgenomen bezuinigingen www.petities.nl Wij mensen met een beperking
Natuurlijk kun je ook als ouder van een kind met een beperking of als hulpverlener bijv. je stem laten horen.

Dan nog eens aandacht voor www.stopbezuinigingenbasisonderwijs.nl

Een petitie die vraagt dat het recht voor iedereen blijft (en betaalbaar)op www.advocatenorde.nl

Tot slot de petitie van collega-strijders terug naar de bossen op www.terugnaardebossen.nl petities.

Maar jullie weten er vast nog wel een paar die betrekking hebben op de bezuinigingen, het kabinetsbeleid, en onze doelgroep. Melden hoor!

Passend/falend onderwijs

We staan aan de vooravond van Passend Onderwijs. Als je overgaat op een nieuw systeem is het misschien goed om te kijken naar wat er in het verleden mis ging.
Platform Verontruste Ouders is voornemens om nog voor het Wetsvoorstel komt een brief te zenden aan het ministerie (Van Bijsterveldt en collega's) en onderwijsorganisaties waarin we duidelijk voorbeelden geven wat er in het verleden niet goed is gegaan. En wat we in het systeem Passend Onderwijs absoluut anders wordt. Opdat Passend Onderwijs echt passend wordt!
Het gaat hier nadrukkelijk niet om namen en rugnummers.
Het gaat om een gebeurtenis, ervaring, wat duidelijk geen passend onderwijs, eerder falend onderwijs was. Aan de hand van reacties zal ik het stuk regelmatig updaten.
Oh ja het is ook niet de bedoeling het goede werk van veel juffen en meesters te ondermijnen. De meeste van hen hebben het goed met onze kinderen voor maar zijn vaak ook gebonden aan regels van hogerhand of onmacht. Het gaat mij om een falend systeem.
Ik kan zo al vier voorbeelden geven
1. Ouders worden onder druk gezet snel de papieren voor het Rugzakje te ondertekenen en een gesprek daarover wordt geweigerd.
2. Roosterwijziging. Juf is er een dag niet maar het is onbekend wie de lessen overneemt. Gevolg kind met autisme raakt overprikkeld door onvoldoende duidelijkheid en moet naar huis.
3.Leerkracht die "al jaren met autisten werkt" weigert kleine aanpassingen te doen in zijn klas die de leerling zouden kunnen helpen. Gevolg: leerling valt uit. Dit gebeurt pas na een zoveelste gesprek waarbij ook hulpverlening aanwezig was. Kleine aanpassingen kunnen zijn een eigen werkplek, extra tijd bij toetsen en examen, duidelijk meegeven van huiswerk ipv dit ergens rechts onderaan op bord te kalken, een stilteruimte waar leerling zich terug kan trekken in geval van overprikkeling.
4. Door onvoldoende structuur begin jaar en einde schooljaar raken leerlingen met autisme en adhd overprikkeld. Geen dag hetzelfde, allerlei extra activiteiten die leuk bedoeld zijn maar door deze leerlingen als overprikkelend worden ervaren. Geen tijd krijgen om te wennen en het op te bouwen, verplicht mee moeten doen terwijl het teveel gevraagd is van kind
5. In boosheid roept een kind met autisme van alles. Dit wordt persoonlijk opgevat en als bedreigend ervaren. Kind wordt hierop afgerekend terwijl dit een uiting van machteloosheid is, van onmacht die eruit geperst moet.

Vul aan met uw ervaringen!Wat ging er mis en hoe had het wel gekund? Wordt u als ouder serieus genomen. Ook goeie ervaringen van harte welkom!

Plein der beschaving

Het Plein der beschaving is opgericht na de protesten van Schreeuw om Cultuur (meer dan 100.000 deelnemers), de Mars der Beschaving en de acties op het Malieveld (10.000deelnemers).
Cultuur is meer dan kust alleen! Doelstelling is de maatschappelijke dialoog op gang te houden met iedereen die zich betrokken voelt. In deze samenleving hoort ruimte te zijn voor iedereen, ook voor de zwakkeren. Plein der Beschaving wil een open samenleving waar ruimte is voor wetenschap, voor milieu, kunst, onderwijs, zorg en voor experiment. Zij staan voor een samenleving waarin de mens en haar waardigheid niet voortdurend langs de meetlat van het geld wordt gelegd.
Waar discussie gevoerd wordt op basis van feiten en respect. Er moet actie gevoerd worden tegen de door dit kabinet uitgedragen wereldbeeld. Dit kabinet presenteert de rekening van de falende vrije markt aan hen met de zwakste schouders. De gewone man, gehandicapten, zieken, kinderen, allochtonen, ouderen en mensen met psychologische of psychiatrische problemen.
Plein der Beschaving staat pal voor sterke waarden als tolerantie, aandacht en extra zorg voor wie dat nodig heeft. "Wij staan voor het Nederland dat ooit het gidsland was voor de rest van de wereld".
Om het tij te keren hebben wij elkaar nodig! Iedereen kan aansluiten bij het Plein der Beschaving. Er wordt campagne gevoerd onder 1 noemer met 1 verhaal. Met iedereen die dit land op een positieve manier wil opbouwen, met iedereen die geen genoegen neemt met de visieloze saneringen van dit kabinet.
Op het Plein der Beschaving bij Cultureel Centrum de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord wordt elke vrijdag om 17.00 een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Er is net een actievergadering op 26 augustus geweest om de actieplannen op elkaar af te stemmen. O.a. collega-actievoerders Terug naar de bossen was hierbij aanwezig.
Zodra hierover meer bekend is laat ik het zeker weten!
Inmiddels is ook Platform Verontruste Ouders supporter geworden van Plein der Beschaving. Iedereen, juist ook burgers kunnen het initiatief steunen. www.pleinderbeschaving.nl En...iedereen kan zijn eigen plein organiseren in haar/zijn stad of dorp.
Uiteraard is Plein der Beschaving 19 september ook luid en duidelijk aanwezig in Den Haag met sympatisanten
Wordt vervolgd!

vrijdag 26 augustus 2011

leerkracht niet verantwoordelijk voor pilletje

Bron: onderwijsnieuwsdienst.nl
Onderwijsbod AOB maakt zich zorgen over het stijgend aantal leerlingen dat medicijnen nodig heeft en binnenkort naar een reguliere basis- of middelbare school gaat. De bond vreest dat het toedienen van de medicijnen op het bordje van de leerkracht terechtkomt.
AOB bestuurder Helene Jansen vindt dat een leerkracht niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het op tijd en op de juiste manier innemen van pillen en toedienen van spuitjes door hun scholieren, aldus het Nederlands Dagblad vandaag."Dat is een groot probleem en juridisch gezien is het onverantwoord"
Het klopt niet, stelt Jansen, dat leraren steeds meer verantwoordelijkheid krijgen. "Een leraar moet lesgeven. Het mag niet zo zijn dat hij tijdens de reken- of wiskundeles ook nog eens in de gaten houden of leerlingen hun medicijnen wel op tijd krijgen. Er moet ergens een grens worden getrokken"
AOB bestuurder Jansen vindt ook het toedienen van een pilletje tijdens het middageten al te ver gaan. "Een tabletje geven lijkt simpel, aar het ligt er ook nog aan wat voor soort het is en wat de gevolgen zijn als je het pilletje vergeet of te laat geeft"

Tsja ik snap haar gedachtengang...maar dit is praktisch niet uitvoerbaar.
Veel kinderen met ADHD en/of autisme vergeten hun medicatie op tijd in te nemen bijvoorbeeld. Ookal zit er een alarm op mobiel of horloge als ze afgeleid zijn of overprikkeld vergeten ze het toch. Wij als ouders weten natuurlijk hoe belangrijk het is dat de medicatie niet overgeslagen wordt. Het vergeten zal ook in de klas zeker merkbaar zijn, de leerkracht krijgt te maken met drukke kinderen die overprikkeld zijn, ongewenst gedrag vertonen zoals ze het zelf zo mooi noemen. Impulsieve reacties met alle gevolgen van dien.
En hoe zit het met de jonge kinderen?
Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen bijv. zelf insuline spuiten?
Een oplossing zou kunnen zijn een verpleegkundige op school maar dat zit vast niet in het budget van passend onderwijs.
Of hoe had mevrouw Jansen het dan gedacht? Vaders, moeders, opa's een oma's buren en andere mantelzorgers die de les binnenvallen om de nodige medicatie te geven?
Vergeet ook niet dat het veelal de school is die aandringt op medicatie.
Wat vinden jullie? Is het wel of geen taak van de leerkracht? Op speciaal onderwijs geven leerkrachten ook medicatie. En welke oplossingen zijn er dan?
Zelf heb ik drie postwijken.
Ik help wel eens een oudje met oversteken tijdens mijn werk. Of zoals gisteren help ik glas aanvegen dat een oud dametje had laten vallen. Of ik vang een spin als een dame haar huis niet meer indurft. Tsja strikt genomen staat dat ook niet in mijn takenpakket.
De meeste kinderen nemen hun medicatie tijdens de lunch. Natuurlijk is het verantwoordelijk werk herinneren of helpen innemen van medicatie. Maar dat is het ook als een kind niet geholpen wordt door de leerkracht!

LFB moet blijven!!

De LFB is de belangenorganisatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Door bezuinigingen van het ministerie dreigt deze belangenorganisatie om zeep te worden geholpen. Dat kan en mag niet gebeuren!
Mensen met een verstandelijke beperking worden behoorlijk de dupe van dit kabinetsbeleid. Naast de bezuinigingen op AWBZ, Wajong en WSW, heeft de organisatie te horen gekregen dat de subsidie in drie jaar tijd afgebouwd wordt naar slechts 10% van het huidige budget. Een korting van bijna 1 miljoen Euro per jaar! Mensen met een verstandelijke beperking versterken elkaar door de LFB, en komen zelf op voor hun belangen. Als het echt nodig is krijgen zij daarbij hulp van een coach.
Een mooi voorbeeld is Mireille de Beer die een pleidooi hield bij Terug naar de bossen (zie elders verslag) om eens op te houden de verwachtingen voor deze mensen laag te houden (Mireille woont zelfstandig, is getrouwd, en geeft o.a. voorlichting over mensen met een verstandelijke beperking) en de Snoezeltherapie niet standaard aan te bieden. Zelf heeft zijn het snoezelen nl. helemaal niet als prettig ervaren. Waarom vraag je het de mensen zelf niet wat zij prettig vinden, er zijn meer manieren om je te kunnen ontspannen, is haar mening.

De LFB is al jarenlang een gesprekspartner voor vele organisaties als MEE, VGN, Vilans, ZonMw en alle andere overheden en organisaties in dit land. Het Ministerie van VWS heeft de LFB zelf helpen opbouwen de afgelopen 11 jaar tot de belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels is het 15-jarig jubileum gevierd.

Aan de ene kant wordt gevraagd aan mensen met een verstandelijke beperking om zoveel mogelijk mee te doen aan de maatschappij. Iets wat zij ook graag willen!
Aan de andere kant wordt een belangenvereniging die hen daarbij helpt monddood gemaakt.

Wat mij raakt is dat kansen van mensen worden beperkt. Ik heb de ontwikkeling van de zorg voor geestelijk gehandicapten van dichtbij meegemaakt (mijn broer is geestelijk gehandicapt en heeft in een oud paviljoen gewoond met zalen, naar een nieuwer moderner verblijf, naar een huis waar een groep woonde, naar een boerderij met zelfstandige appartementen). Vroeger werd er voor deze mensen gedacht toen met en nu zoveel mogelijk door (of in het geval van mijn broer een persoonlijk begeleidster die voor hem verwoord waar hij behoefte aan heeft door hem goed te observeren en samen te ervaren wat fijn is en wat niet). Het gesprek met Mireille was voor mij ook een eye-opener. Zo kan het met mijn jongens met een licht verstandelijke handicap dus in de toekomst gaan. Echt positief! Zo wil ik dat er met ze omgegaan wordt. Ze hebben een eigen stem en die kunnen ze laten horen. Door deze vereniging de nek om te draaien pak je deze mensen niet alleen een spreekbuis af. Ook het behartigen van hun belangen en ook het opkomen voor hun rechten en belangen zodat zij volledig tot hun recht komen (en ja: dat is nog steeds nodig in deze maatschappij want mensen kunnen nog een steeds een negatief beeld hebben van mensen met een verstandelijke beperking!)
Iedereen moet toch meedoen in de maatschappij?
Daar hoort goede ondersteuning en waar nodig begeleiding bij!
De LFB heeft een nieuwe spetterende folder uitgebracht.
Meer info: www.lfb.nu info@lfb.nu

Terug naar de bossen marcheert door!

Terug naar de bossen loopt als een trein! Ze marcheren door. Om te beginnen doen zij mee aan de Airbornemars Oosterbeek. Ten eerste om hun missie te verspreiden en ten tweede lopen zij mee voor hun broeders en zusters in de bossen van Moldavie. Zij zamelen geld in voor het goede doel: de Sint Maartenskliniek maakt protheses voor mensen uit Moldavie die letsel aan ledematen hebben opgelopen tijdens de strenge winter 2010 die Europa hard heeft getroffen.
Ook op 19 september is Terug naar de bossen aanwezig en ze zijn voornemens er een gezellige boel van te maken. Maar natuurlijk ook om luid en duidelijk hun mening te laten horen over het afbraakbeleid van dit kabinet. Terug naar de bossen zal in Den Haag te herkennen zijn aan hun Robin Hood outfit.
We houden jullie op de hoogte!!

Walk of shame tour

Kabinet Rutte Walk of Shame Tour Het Plein Den Haag
Achter de Walk of Shame Tour zit een actieve groep mensen die ervan overtuigd is dat deze regering een halt toegeroepen moet worden. De stapeling van bezuinigingen die onevenredig hard onze samenleving gaat treffen en in tweeen zal delen. Arm en rijk, gezond en chronisch ziek/gehandicapt wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar.

Daar waar iedereen het recht had mee te doen in onze maatschappij, recht had op een zo goed en zo zelfstandig mogelijk leven, zien we nu het tegenovergestelde gebeuren. Chronisch zieken en gehandicapten verdwijnen achter de geraniums, kinderen met bijv. ADHD of ASS krijgen niet meer de kans zich goed en verantwoord te ontwikkelen, thuis en op school. De sociale werkvoorzieningen worden voor een groot deel afgeschaft, reintergratie gaat eraan en daarnaast knikkeren we vroeg gehandicapten ook gewoon uit de Wajong de bijstand in. Daarnaast verliezen velen loon, werk en het recht en de kans op goede zorg, is cultuur straks alleen nog voor de rijkeren te betalen en gaat ons onderwijsstelsel ten onder aan regels en bezuinigingen.

Kortom tijd om in actie te komen tegen dit kabinet Rutte! Het kan en mag niet zo zijn dat dit kabinet zoveel mensen kansen en rechten ontneemt. Wij als gewone burger beginnen ons meer en meer te schamen voor dit kabinet. Doe mee en kom ook in actie!

19 september 2011 Het Plein Den Haag aanvang 11.58! Walk of shame tour 2011, het startsein van ons protest!

Via de site www.walkofshametour.nl kun je je aanmelden. Via deze site kun je ook prints voor tshirts en posters downloaden om de actie kracht bij te zetten.
De actie wordt mede ondersteund door Platform Verontruste Ouders, SP, Groen Links, ENIL, Onafhankelijk Leven, Rekening Retour, Geertje Paaij auteur van het boek Volg de blauwe lijn, Rood, Socialisme Nu, Eigen Regie Nu, Plein der beschaving

donderdag 25 augustus 2011

Actiebulletin 2 CGRaad Protestmanifestatie 19 sept

Manifestatie, hoezo dan?
Op maandag 19 september is het zover: de CG-Raad, de vakbonden en vele maatschappelijke organisaties voeren actie in Den Haag. Tegen de vele kabinetsmaatregelen die chronisch zieken en gehandicapten regelrecht treffen in hun mogelijkheden om mee te doen en in hun portemonnee.
Het PGB verdwijnt grotendeels en daarmee de mogelijkheid om het leven zelf in te richten. Noodzakelijke zorg en voorzieningen worden duurder of worden helemaal niet meer vergoed. In het onderwijs verdwijnen de rugzakjes. In de arbeidsplaatsen bij de sociale werkvoorziening wordt fors gesneden. Veel Wajongers verdwijnen in de bijstand zonder kans op werk. En gemeenten krijgen minder geld waardoor ook zij op vervoer, begeleiding en voorzieningen van chronisch zieken en gehandicapten gaan bezuinigen. Dit leidt ertoe dat de kansen in de maatschappij -op werk, op een fatsoenlijke opleiding, en een fijn sociaal leven- voor veel chronisch zieken en gehandicapten slechter worden.
Hier moet een einde aan komen! Het gaat dus om een hele trits maatregelen en daarom luidt de leus van onze actie 'STOP DE STAPELING'

Kom naar Den Haag!
Steeds meer partijen sluiten zich aan bij deze manifestatie en de actiedag belooft een succes te worden! Ook u kunt aan het succes van de actie bijdragen en uw stem verheffen tegen de ingrijpende kabinetsmaatregelen. Kom op 19 september naar Den Haag! Dit kabinet zet chronisch zieken en gehandicapten buitenspel op alle terreinen: werk, inkomen, zorg, wonen en onderwijs. Redenen te over om mee te doen aan dit proces. Noteer 19 september in uw agenda als actiedag! Laat zien en horen dat u het niet eens bent met dit kabinetsbeleid.

Wat en waar?
De CG-Raad en een aantal maatschappelijke organisaties laten op 19 september van zich horen en zien via een eigen programma dat klinkt als een klok!
Iedereen is vanaf 11.30 welkom. Het programma start om 12.00 uur. Plaats Koekamplaan in Den Haag. De locatie kan altijd nog wijzigen op basis van de opkomst en andere activiteiten. De Koekamplaan ligt dichtbij het Centraal Station Den Haag, langs het Malieveld. Voor bewegwijzering vanaf het Centraal Station wordt gezorgd.
Programma
12.00-13.00 uur Podiumprogramma. Interviews met de mensen om wie het gaat: mannen en vrouwen, jong en oud, die allemaal worden getroffen door de kabinetsmaatregelen. Wat betekenen die maatregelen voor hun dagelijks leven? Een optreden van Eskalibur van Steinmetz Compaan
12.00-13.30 uur Rondom het podium. Er staan tal van activiteiten van verschillende organisaties op het programma. Al deze activiteiten laten op een speelse manier zijn welke effecten het kabinetsbeleid heeft voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Er wordt momenteel gewerkt aan verschillende programmaonderdelen, maar een tipje van de sluier wordt vast opgelicht: een ludieke fotosessie en een babbelbox.
13.45 Gezamenlijke demonstratie. Start rondgang met vakbonden en andere organisaties rond het Binnenhof.
Na afloop van de demonstratie volgt een gezamenlijk slotprogramma op de Koekamplaan. Meer informatie hierover volgt nog.

Oproep: Meld u aan als vrijwilliger
Bij een grootschalige manifestatie als deze zijn er veel mensen nodig voor allerlei hand- en spandiensten. Denk daarbij aan de ordedienst (toezicht op een goed verloop van de actie), het uitdelen van folders en andere actiematerialen, mensen de weg wijzen etc.
Gezocht wordt naar veel mensen die zich voor deze onmisbare activiteiten willen inzetten. Help mee deze dag tot een onvergetelijke actiedag te maken en meld u aan als vrijwilliger! Reactie naar acties@cg-raad.nl

Vervoer
Er wordt vanuit gegaan dat iedereen op eigen gelegenheid naar Den Haag komt. Voor degenen die niet in staat zijn vervoer naar Den Haag (en terug naar hun woonplaats) te regelen en aangewezen zijn op aangepast vervoer heeft de KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) een speciale gratis service aangeboden. De KNV zet die dag aangepaste taxibusjes in die mensen thuis ophalen en weer thuisbrengen. UITERLIJK 5 september aanmelden aanmeldformulier site CG-Raad www.cgraad.nl

DSM V debat reactie NVVP

Bron: www.nvvp.net / nieuws/verenigingsnieuws

In de Volkskrant is een discussie gestart over de nieuwe DSM. Dat in deze discussie inmiddels verschillende ongenuanceerde, ongefundeerde, generaliserende en zelfs foutieve berichten de boventoon voeren, vindt de beroepsvereniging van Psychiaters zeer verontrustend. "Het mag niet zo zijn dat dit debat de deur opent naar een breed gedragen opvatting dat psychiatrische ziekten geen ziekten zijn, en dat daarmee onacceptabele bezuinigingen in de GGZ zullen worden gerechtvaardigd" aldus de vereniging NVVP.
De DSM is een wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem en geen diagnosehandboek om patienten labels op te plakken.
Er wordt gewezen op de rol van de snelle en stressvolle maatschappij en de wetenschappelijke vooruitgang van de psychiatrie.
Psychiaters kunnen door een diagnose de betreffende patient en zijn omgeving veel beter helpen volgens de daarvoor opgestelde behandelrichtlijnen. Medicalisering gebeurt vooral door psychologen en huisartsen en in veel mindere mate door psychiaters.
Sommige uitlatingen in het debat zijn zeer kwetsend en beledigend voor psychiatrische patienten. Bovendien zijn deze foutieve opvattingen een flinke steun in de rug van het onacceptabele bezuinigingsbeleid van minister Schippers, en openen zij in deze zware bezuinigingstijden de deur om de hele psychiatrie te ondermijnen!

Voortgang Passend Onderwijs

Bron: www.poraad.nl / nieuws

Er vinden momenteel gesprekken plaats met de besturen van de samenwerkingverbanden waar de regiovorming problemen oplevert. Deze gesprekken met de besturen worden gevoerd met de PO-raad en OCW. Deze gesprekken verlopen constructief en begin oktober volgt een rapportage.
Verder de uitwerking van het referentiekader. Tijdens de zomerperiode zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met een aantal besturen en coordinatoren van samenwerkingsverbanden over de inhoud van het referentiekader. Hierover wordt momenteel overleg gevoerd met de ouderorganisaties en de onderwijsorganisaties. Tevens wordt het referentiekader nog besproken in het Netwerk Passend Onderwijs van de PO-raad. Het is de bedoeling dat een volgende versie van het landelijk referentiekader 1 oktober gereed is.
De PO-raad heeft meegewerkt op inhoud omdat zij dat belangrijk vinden, maar blijft van mening dat de invoering van het nieuwe stelsel in combinatie met de bezuinigingen nagenoeg onmogelijk is.
Het wetsvoorstel Passend Onderwijs wordt in het najaar verwacht.

woensdag 24 augustus 2011

Levy deel 2 het kind van de rekening

Levy in de klas. Het kind van de rekening (deel 2)
Kinderen moeten naar een school om de hoek. Maar wie zijn eigenlijk die kids in het speciaal onderwijs? Levy gaat naar de Van Detschool (P.I. complexe psychiatrische problematiek) in Amsterdam Zuid.
De vader van Justin verteld. Toen Justin twee a drie jaar oud was kon je zien dat hij anders reageerde. Hij was wat apart, anders. De ouders proberen Justin zo veel mogelijk te leren, zodat hij toch een zelfstandig leven kan opbouwen. Ze hopen dat het speciaal onderwijs dat hem kan bijbrengen. Op het reguliere onderwijs kon Justin slecht tegen veranderingen. Dan trok hij zich terug op de w.c. soms wel een hele dag. Vader moest dan van zijn werk komen en nam Justin mee. De volgende dag ging hij dan wel weer maar bij een volgende verandering ging hij weer naar de w.c.
Justin zit nu op de Van Detschool in groep 8. Er zijn twee leerkrachten op een groep van 12. Ieder kind heeft een aparte werkplek. Kinderen vertellen dat zij op hun vorige reguliere school erg gepest zijn. Hier zijn meer kinderen met autisme, adhd etc. Een jongen denkt dat het komt omdat hij zoveel over trainen weet. Een andere jongen is op zijn oude school zes keer in elkaar geslagen. Hij werd van het klimrek afgegooid. Er zaten 20, 25 kinderen in een klas.
Juf Nicole geeft vanaf haar 19e les op de van Deth. Ze is al 34 jaar leerkracht. Het belangrijkste vindt zij heel, heel veel begrip. Bij elk kind kijken: wat zit erin, waarom doe je zo? Dan voelen kinderen zich veilig en begrepen.
Een jongen laat zijn autipas zien. Als er problemen zijn kan hij deze tonen. Er staat een korte uitleg over autisme en gedrag op de kaart.
Kinderen krijgen veel prikkels en kunnen slecht tegen haast en chaos verteld de directrice. Deze kinderen hebben een zwakke prikkelverwerking, en zij kunnen moeilijk omgaan met veranderingen, dat zijn hun beperkingen.
Er is tegenwoordig betere diagnostiek en daardoor meer etiketjes. Vroeger werd bizar gedrag meer geaccepteerd. Je kreeg een baantje bij je oom of harkte de plantsoenen aan. Er was een plek voor deze kinderen.
Tegenwoordig moeten kinderen presteren, hun diploma halen. Problemen nemen toe i.p.v. af.
Een jongen verteld over zijn ADHD medicatie. Voor de pil is hij soms wel soms niet veel drukker. Na de pil is hij veel rustiger, maar hij kan dan minder lachen. 8 van de 12 kinderen krijgen medicatie.
Levy vraagt zich af: als de maatschappij anders in elkaar zou steken, zijn dan ook minder pillen nodig? De directrice zegt dat dat best eens zou kunnen. Er worden veel eisen aan een kind gesteld. We verwachten dat het presteert. Met medicatie ben je daar beter toe in staat. Maar soms zijn de bijwerkingen heftig. Minder eetlust, en de emoties kunnen afvlakken. We streven naar de maakbare veranderbare mens maar of je daar ook blijer van wordt? De maatschappij zegt je mag zijn wie je bent maar we laten dat niet echt gebeuren.
De kinderen gaan met juf Nicole een dagje naar het strand. Levy vraagt zich af: er zijn nu al overvolle klassen en meer kinderen met leer/gedragsproblemen. Straks komen daar nog meer kinderen met nog meer zorgbehoefte bij. Lukt dat? Worden die kinderen daar wel gelukkig van?
Levy wil de kinderen een stukje laten spelen over hoe het was op de vorige school. Een de pester, een ander de gepeste, de leerkacht. Justin vindt het te moeilijk om na te spelen. Hij voelt zich er naar door, wordt er verdrietig van.
We krijgen de stille kamer te zien. Dit is een prikkelarme kamer waar een kind naar toe moet als het explodeert. De veiligheid van het kind en de omgeving komt dan in gevaar. Dat zijn de vreselijkste momenten aldus de directrice (die ook wel eens een kind in de houtgreep moest nemen)
Een jongen verteld dat hij altijd heel boos werd in de klas. Achteraf weet hij daar niet zoveel meer van, ook niet het waarom. Door deze school is hij bijna niet meer boos. Justin verteld dat kinderen op een reguliere school drukker, dommer (ze hebben immers leerproblemen) en agressiever worden. Vroeger was hij behoorlijk agressief. Hij heeft veel gevochten. Op de Van Det kan hij beter tegen pesten.
Hoe moet dat nou vraagt Levy aan Van Bijsterveldt, kinderen met leerproblemen naar een gewone school met minder geld? Er wordt 300 miljoen bezuinigd op passend onderwijs en de Rugzak verdwijnt. Tsja zegt Van Bijsterveldt. Bezuinigen is natuurlijk nooit leuk. Je haalt iets weg wat de mensen gewend zijn te krijgen. Het systeem verandert. Het Rugzakgeld gaat nu direct naar de scholen. Bezuinigen is gewoon lastig. Maar oplossingen zitten niet in meer geld maar in het anders organiseren. Ervoor zorgen met het geld dat je hebt minder omgaan. Het huidig systeem loopt uit de hand. Al 5 jaar failliet, het werkt niet en er zit geen rem op. We brengen het geld naar de scholen. De scholen zijn verantwoordelijk (zorgplicht). Ze moeten het binnen het budget doen. De rugzakjes zijn mogelijk te snel geindiceerd. Er zat geen rem op. Extra steun levert geld op voor de school.
Het hoofd van de reguliere school uit deel 1: het is schofferend! Laten we elk kind een rugzak geven want dan krijgt de school extra geld. Maar zo werkt het niet! Een rugzak wordt pas aangevraagd als school het echt niet meer weet met een kind. En al die ambtenarij. Het is een beroep er een aan te vragen!
Een juf reageert: in dit nieuwe systeem wordt niet gekeken vanuit de onderwijsbehoefte van een kind. Het kind wordt te weinig gezien. Er wordt alleen gekeken hoe regelen we het systeem zo goed mogelijk.
Levy besluit: Beschaving meet je af aan hoe we omgaan met de meest kwetsbaren in de samenleving. In deze veeleisende en drukke maatschappij vallen steeds meer kinderen buiten de boot. We doen niet alleen hen maar ook onszelf tekort als we hen aan hun lot over laten.

broer of zus autistisch? grotere kans

Kinderen met een oudere broer of zus met autisme hebben een grotere kans op deze stoornis. Uit onderzoek van de Universiteit van Californie blijkt dat de kans op een tweede kind met autisme gemiddeld 18% is; voorheen werd die kans op 3-10% geschat. Het onderzoek is uitgevoerd onder 664 kinderen jonger dan 3 jaarmet een oudere broer of zus met autisme. Bij 132 kinderen werd op 3jarige leeftijd een stoornis geconstateerd. Van deze 132 kinderen kregen 54 kinderen de diagnose autisme. Voor het testen van de kinderen werd een speciaal voor autisme ontwikkeld instrument gebruikt waarmee de non-verbale en verbale communicatie werd gemeten en de motoriek.
Bron: www.balansdigitaal.nl www.nji.nl (actueel)