woensdag 6 november 2013

meldpunt ouders en kinderen in de knel

Passend Onderwijs wordt langzaamaan ingevoerd en de transitie jeugdzorg en AWBZ zitten eraan te komen. Dan nog de invoering van de Participatiewet waardoor veel arbeidsgehandicapten met een Wajong deze dreigen te verliezen na herkeuring waarna bijstand volgt. Er gaat van alles veranderen in de WMO.
De eerste signalen van wat al deze veranderingen maar vooral bezuinigingen gaan betekenen in de praktijk druppelen binnen. Er worden veel knelpunten al zichtbaar. Onderwijs blijkt toch niet zo passend en men houdt star vast aan budgetten.
Op Medisch Orthopedagogisch Centrum (voorheen M.K.D.) moet men het met 200 plaatsen minder doen. Overal vallen al ontslagen in de zorg.
Herindicaties vallen vaak lager uit waardoor men minder zorg kan inkopen. Behandelingen vallen terug in frequentie terug. Men zoekt het vaker in opvoedondersteuning en noemt dat mooi preventie terwijl specialistische behandeling geweigerd wordt (want dat kan altijd nog).
Aan de ene kant wordt gezegd dat wie begeleiding nodig heeft die ook moet krijgen. Maar de zorg wordt duidelijk niet altijd gegeven die nodig is in onze ogen.
Wat merken jullie van de bezuinigingen?
Kom met verhalen: zo was het en zo wordt het en vertel welke zorgen je daarbij hebt.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een andere of lichtere vorm prima aansluit. Ook dat horen we graag!! Reageren kan door op reactie te drukken. We zijn van plan (anonieme) meldingen te rapporteren aan de verantwoordelijke politici en media.