dinsdag 31 januari 2012

leraren komen in optstand tegen bezuinigingen passend onderwijs

Leerkrachten krijgen de smaak te pakken. Eindelijk meer actie tegen het gedrocht passend onderwijs. Natuurlijk zitten er goede dingen in, maar niet zoals het nu ingevoerd dreigt te worden. Begin maart zullen de acties plaatsvinden zo weet het CNV en de AOB te melden klik hier en voor Verbijsterd klik hier De PO Raad heeft nogmaals de knelpunten benoemd in een brief aan de tweede kamer, en wil opheldering nog voor de debatten aanvangen klik hier

De Kamer wil eerst rondetafelgesprekken met deskundigen. Dit kunnen besturen zijn maar naar ik mag hopen toch zeker ook onderwijzers, de begeleiders en last but not least de ouders. Want het gaat om onze kinderen die zich straks moeten zien te redden op het regulier onderwijs met minder begeleiding. Daar hebben we wel een paar vragen over om het netjes te formuleren. Wij wachten op een uitnodiging!
(m.wijnbergen1@chello.nl @ongerusteouders

zaterdag 28 januari 2012

Jasper van Dijk (SP) begint kleurplatenactie passend onderwijs

SP- Jasper van Dijk is een kleurplatenactie begonnen tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. Laat je kind of diens klas ook meedoen! Kijk voor meer informatie klik hier

donderdag 26 januari 2012

reactie op onderwijsstaking Elias

Elias begrijpt er weinig van. Dat blijkt voor de zoveelste keer uit onderstaande reactie. De accenten liggen anders m.i. Men is doof en blind voor de afgrijselijke gevolgen van passend onderwijs. Het zijn onze kinderen die straks zwaar de dupe worden. Elias ziet het allemaal weer heel anders.
klik hier

lezing hechtingsproblematiek de Knoop

Thema: Hanteren en repareren. Over behandeling van trauma en problematische gehechtheidDonderdag 8 maart 2012

Locatie: Novalis College, Sterrenlaan 16, Eindhoven

Thema: Hanteren en repareren. Over behandeling van trauma en problematische gehechtheid

In deze lezing gaat Anneke Vinke aan de hand van theorie en voorbeelden uit haar praktijk met geadopteerde kinderen en volwassenen, in op behandelings(on)mogelijkheden bij gehechtheidsproblematiek en de daarbij vaak voorkomende onderliggende nare ervaringen (trauma). In het kort passeren de tot nu bekende -evidence based - behandelingen voor gehechtheidsproblemen de revue. Daarna gaat ze dieper in op twee wat minder bekende behandelvormen die zij in haar praktijk inzet namelijk DDP (dyadische ontwikkelings psychotherapie) en SP (sensorimotorische psychotherapie). Bij DDP wordt gewerkt volgens vier principes afgekort tot PACE - playfulness, acceptance, curiousity & empaty - (speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie). Het is een vorm van therapie waarbij ouder en kind samen in de therapieruimte zijn en de therapeut hen helpt gehechtheidservaringen te integreren. SP is lichaamsgerichte therapie die vooral wordt ingezet wanneer er sprake is van onverwerkte nare ervaringen.

Dr. Anneke J.G. Vinke, vrijgevestigd GZ-psychologe. Adoptiepraktijk Vinke, praktijk voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van geadopteerden, pleegkinderen en hun gezinnen en als programma coördinator verbonden aan het Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum (ADOC) in Leiden.Toegangsprijs (inclusief koffie/thee en een exemplaar van de lezing)

Donateurs De Knoop: 10,00 p.p. (max. 2 kaarten)

Niet-donateurs: 22,50 p.p.

Bijkomende kosten: administratiekosten 1,50 per toegangskaart + circa 0,60 per boeking.Voor meer informatie, programma en aanmelden dan kunt u terecht op: (www.deknoop.org).T.a.v. de redacties van dag- week- en/of maandblad(en), huis-aan-huis bladen, radio, TV, website, kabelkrant:

Het is een oproep voor ouders, verzorgers, (jong-)volwassenen, familie, hulpverleners, kleuterleidsters, leerkrachten, docenten, studenten en andere belangstellenden met betrekking tot hechtingsstoornis/Geen-Bodem-Syndroom.

Wij weten uit eigen ervaring hoe belangrijk dit soort bijeenkomsten zijn voor hen en hun gezin / familie die deze problemen ervaren of bij de hand hebben zodat ze onderling meer kennis, steun en begrip kunnen vinden voor hun situatie.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze oproep tijdig bekend wilt maken aan uw lezers, kijkers en luisteraars in een zo groot mogelijk verspreidingsgebied. Wellicht is het ook mogelijk om deze datum op te nemen in de agenda.

Over De Knoop:
De Knoop is een stichting voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom(GBS).
Kenmerkend voor de Knoop is dat ze zich inzet voor ondersteuning, preventie, herkenning en erkenning door middel van informatie, onderling contact en themabijeenkomsten. Doel is naast het bieden van ondersteuning, de problematiek van de hechtingsstoornis onder de aandacht te brengen en te houden bij de hulpverlening, de politiek en de media. Erkenning te krijgen voor hechtingsstoornissen bij specialisten en in wetenschappelijke kringen is dringend nodig om de theorie en de praktijk van de hulpverlening op een hoger peil te krijgen.

Noot voor redactie:
Wilt u een interview en/of een uitnodiging voor de landelijke themabijeenkomst ontvangen dan kunt u contact opnemen met: Secretariaat De Knoop, Rita Hendriks telefoon: 0527 - 614504 / 06-22475835 /email:secretariaat@deknoop.orgMet vriendelijke groeten,

namens De Knoop,

Rita Hendriks-Wouda.Secretariaat tel: 0527-614504

Persoonlijk gesprek tel: 0598-396363

Informatiedag passend onderwijs

Reserveer 10 maart in uw agenda want dan vindt een informatiedag Passend Onderwijs plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor het geld hoef je het niet te laten want deze interessante dag kost maar tien Euro entree. Wat houdt het in en wat betekent het voor jouw situatie? De dag wordt georganiseerd door BOSK, Platform VG, CG-Raad,NVA en Balans. Voor meer informatie klik hier

leraren staken ze zijn de minachting van politici zat!

Artikel in de Volkskrant over de bezuinigingen op Passend Onderwijs en waarom leerkrachten boos zijn klik hier

woensdag 25 januari 2012

wel recht op zorg niet op een normaal leven

Een zeer lezenswaardig artikel in het Eindhovens Dagblad over discriminatie van mensen met een beperking en het VN verdrag rechten van de gehandicapte mens (en hoe Nederland hierin staat)Reageer! klik hier

maandag 23 januari 2012

inloopavond Balans over autisme Maddy Hulshof

Inloopbijeenkomst Balans Groot-Amsterdam


Maddy Hulshof,
schrijfster van “Dirigeren van de oceaan”

De essentie van autisme aan de hand van dagelijkse voorvallen

Datum: Dinsdag 31 januari 2012

Het boek al gelezen? Of alleen genoten van het interview in het Balans Magazine van november 2011 van Daniëlla Krijger met Maddy Hulshof, schrijfster van “Dirigeren van de oceaan”? Aan de hand van de vier theoretische verklaringsmodellen voor autisme: zintuiglijke waarneming, centrale coherentie (CC), executieve functies (EF) en theory of mind (TOM), maakt Maddy Hulshof in haar alledaagse verhalen over haar zoon Gijs helder hoe autisme altijd en overal een rol speelt in de dagelijkse (gezins)praktijk.

Nieuwsgierig geworden naar meer? Zo helder als ze schrijft, zo duidelijk is ze ook in haar lezingen. Niet voor niets ook staat de duidelijkheid van communicatie met mensen met autisme op deze avond centraal. Het is dan ook meer dan alleen een verhaal over autisme dat Maddy Hulshof vertelt. Ze wil echt laten ervaren wat autisme is!

Programma
19.30 – 19.55 uur Gelegenheid om koffie/thee te drinken en de informatietafel(s) te bekijken.
19.55 – 20.00 uur Welkom en korte uitleg over het programma door Daniëlla Krijger
20.00 – 20.45 uur Presentatie door Maddy Hulshof
20.45 – 21.00 uur Pauze
21.00 – 22.00 uur 2e deel presentatie en vragen stellen/discussie
22.00 – 22.30 uur Afronding

Locatie:
CBS de Korenaar, Dr. de Boerstraat 42, 1511 VH Oostzaan
De toegang is gratis! Koffie en thee kosten €0.50.

Aanmeldingen en/of vragen:
Om u aan te melden voor de bijeenkomst van 31 januari 2012 of voor het aanvragen van meer informatie, kunt u e-mailen naar: monique.vandenboogaard@balansregionaal.nl.

Ik zie uw aanmelding graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,


Monique van den Boogaard
(Bestuurlid Balans - Afdeling Groot Amsterdam)

vereniging voor ouders van
kinderen met
ontwikkelingsstoornissen
bij leren en/of gedrag

bijzonder symposium Balans

Om alvast in je agenda te noteren:

Unieke symposia Balans in september 2012

Op 28 en 29 september 2012 viert Balans haar 25-jarig jubileum en neemt de vereniging afscheid van Arga Paternotte, een van onze bekendste voorvechters van het eerste uur. Dat wordt een sterk inhoudelijke maar ook feestelijke gebeurtenis.

Kennissymposium

Op 28 september is er het traditionele kennissymposium in de Jaarbeurs. Het thema is: Van MBD naar ...??? Over kinderen met etiketten. Tal van prominente deskundigen hebben hun medewerking toegezegd om met ons kort terug te kijken naar de geschiedenis van ADHD/ODD/ASS, en daarna de huidige situatie te bespreken en een blik op de toekomst te richten.

Feestelijk programma

Op 29 september is er een feestelijk programma voor de leden met een vrolijke en ontroerende terugblik, inspirerende verhalen van bekende deskundigen, veel onderlinge interactie en diverse verrassingen.

Reserveer deze data vast in uw agenda (als u dat nog niet hebt gedaan). In Balans Magazine van maart 2012 kunt u meer hierover lezen, en kunt u zich opgeven voor deze unieke bijeenkomsten.

column Suzan

Om even bij stil te staan (en even stil van te worden) de nieuwe column van Suzan klik hier

vrijdag 20 januari 2012

blog Ruud PO Trouw

Ruud PO blogt op Trouw o.m. over de diagnose autisme spectrum stoornis ASS en de zorgen over de bezuinigingen. Na de diagnose ben ik zo vooruit gegaan klik hier

dinsdag 17 januari 2012

Laat ze niet vallen

De FNV laat het er niet bij zitten! De bezuinigingen met de nieuwe wet werken naar vermogen hebben enorme gevolgen, o.m. voor mensen die werkzaam zijn in de sociale werkplaats en voor hen die een Wajong uitkering hebben. De FNV trekt het land in met informatiebijeenkomsten. Ook willen ze graag verhalen horen van hen die het gaat treffen. Volg alle nieuwes op www.laatzenietvallen.nl of klik hier

autisme en verstandelijke beperking NVA NH

NVA Noord Holland organiseert op 9 maart a.s. van 9.30 tot 16.00 uur een themadag over autisme en verstandelijke beperking.
Hotel de Rijper Eilanden Zuiddijk 2A de Rijp (bus 301 vanuit Purmerend en bus 123 vanuit Alkmaar)Kosten 10 Euro per persoon. Aanmelden stuur even berichtje naar m.wijnbergen1@chello.nl dan geef ik gegevens van de contactpersoon NVA NH

Deze groep heeft autisme als primaire belemmering in het functioneren, maar door het IQ is men aangewezen op VG-voorzieningen. De nodige expertise voor deze groep mensen is vaak ontoereikend op het gebied van diverse leefgebieden. Waar loopt men tegenaan, wordt de specifieke hulpvraag onderkend en zijn de zorginstellingen bereid hun aanbod beter op deze groep af te stemmen?

Rosa Hoekstra, universitair docent psychologie en genetica aan de open university England geeft een presentatie over screening, prevalentiestudies en bevindingen uit genetisch onderzoek.
Alice Padmos, regiodirecteur Centrum Consultatie en Expertise geeft een beschrijving van deze groep en problematiek en verteld wat het CCE kan betekenen
Johan Kloos, Onderwijsconsulent, verteld over zijn werk en het project zorg en onderwijsarrangementen (ZONAR)
Amar Voogt, Hoofd Zorg Philadelphia Noord-Holland Noord verteld over de grensoverschrijdende samenwerking om de zorg voor clienten te verbeteren (o.a. door scholen begeleiders en het delen van kennis tussen de verschillende sectoren)
Frans Binnekade, beleidsmedewerker Zorgkantoor Noord-Holland Noord, geeft een presentatie over de rol van het Zorgkantoor in deze problematiek
Afsluitend een discussie tussen zaal en sprekers deze dag.
Uiteraard met informatiemarkt.

maandag 9 januari 2012

column suzan shoppen

Dit keer een column van Suzan over shoppen, een geld-danwel energie- verslindende bezigheid!klik hier

witboek hulp aan mensen met een iets lager IQ

Dankzij hulp en ondersteuning die mensen met een iets lager IQ en evt. bijkomende stoornissen hebben, kunnen zij zich (weer) goed redden. In dit stuk de verhalen van een paar van deze mensen, begeleiding, en WMO medewerker. Dit witboek wordt vanmiddag aangeboden aan de tweede kamer. klik hier

koffieochtend thuiszitters ASS

Onderstaande reactie kwam binnen. Ik plaats het ook even apart als bericht zodat het onder de aandacht komt.Koffie ochtend voor ouders van thuiszitters... Wanneer woensdag 25 januari 2012 Aanvang 10:00 uur Waar Bloemendaal Kosten Gratis toegang Contact via e-mailadres: petra@coachaut.nl Wat Koffie ochtend voor Ouders Van Thuiszitters! Heb jij ook een zoon of dochter met ASS die om welke reden dan ook niet naar school gaat? Denk je ook dat je de enige ouder(s) bent die een thuiszitter heeft? Zou je wel eens met andere Ouders Van Thuiszitters je ervaring willen delen? Coach Aut…organiseert op woensdag 25 Januari 2012 een koffie ochtend voor ouders van “thuiszitters”!! Wil je kennismaken met andere ouders onder het genot van een kopje koffie? Je bent dan van harte welkom! Aanmelden is wenselijk en kan dmv een berichtje sturen naar petra@coachaut.nl

korten op mensen met een laag IQ dom

Een kort artikel op nu.nl over het korten op mensen met een lager IQ klik hier

zondag 8 januari 2012

vrijdag 6 januari 2012

Anita Sanders o.a. Hart van Nederland

Mocht je het gemist hebben of terug willen zien hier het stuk uit Hart van Nederland met o.a. Anita Sanders (anietjuh67) over de bezuinigingen die reumapatienten treffenklik hier