Enquête

Enquête van het Platform Verontruste Ouders

Deze enquête is bedoeld voor ouders van kinderen met en zonder een diagnose, met of zonder een rugzak. Door middel van deze enquête willen wij in kaart brengen wat de wensen en behoeften zijn van ouders. We hopen een duidelijk beeld te krijgen wat de zorgen van ouders zijn met betrekking tot het onderwijs en de zorg en begeleiding van hun kind.
Als Platform Verontruste Ouders willen wij meedoen aan de overleggen over passend onderwijs, de ontwikkelingen rond PGB en Wajong/Sociale Werkplaats. We willen op deze manier de stem van ouders kunnen laten horen.
Momenteel word over ons beslist, in plaats van met ons. Wij zijn van mening dat daar verandering in moet komen

Heeft u meerdere kinderen dan verzoeken wij u voor ieder kind een enquête in te vullen.
Uw medewerking is belangrijk!
Alleen dan is het mogelijk om ons samen sterk te maken voor onze kinderen. Wij hopen daarom van harte dat jullie deze enquête allemaal in willen vullen.
Heeft u meerdere kinderen dan verzoeken wij u voor ieder kind een enquête in te vullen.
Namens onze kinderen bedanken wij u alvast voor de medewerking!