zaterdag 28 april 2012

brief platform verontrute ouders betr. ambulante begeleiding

Platform Verontruste Ouders heeft een brief geschreven aan de vaste Kamercommissie OCW betreffende het ontslag van leerkrachten en ambulante begeleiding in het kader van het verdwijnen van de Rugzak.
Red de ambulant begeleider!!Diemen, 28 april 2012 Betreft: Ambulante Begeleiding terug in Passend Onderwijs.Geachte politici,Wij zijn zeer verheugd dat de bezuinigingen op Passend Onderwijs van tafel zijn.  Wij zijn niet tegen Passend Onderwijs (gewoon waar het kan, speciaal waar het moet) maar deze veranderingen tegelijktijdig invoeren met enorme bezuinigingen maken deze bij voorbaat kansloos.

Wij hebben altijd gepleit voor goede begeleiding aan onze kinderen met een beperking. De Rugzak valt weg maar juist door goede efficiente begeleiding kan een kind veel beter functioneren, helemaal als zij straks instromen in het reguliere onderwijs. Wij ervaren nu zelf hoe moeilijk het is ambulante begeleiding te krijgen op het MBO (ROC).  Door wisselingen is het mogelijk dat ons kind een half jaar zonder begeleiding heeft gezeten. Nu er eenmaal goed contact is met de ambulant begeleider merken wij het verschil. Alles is veel duidelijker en overzichtelijker voor hem, ook qua leerstof. Hij weet wat hij moet doen. Het is nl. niet dat mijn kind te lui is om te leren maar hij heeft daar een plan, een overzicht voor nodig. Ook is het prettig dat leerkrachten nu aanpassingen doen in hun les bijv. duidelijk maken wat zij van hem verwachten. Daarbij kan mijn zoon met de ambulant begeleider voor hem moeilijke situaties doorspreken en verzinnen zij tips hoe te handelen. Mijn kind gaat daardoor met meer plezier naar school en haalt ruime voldoendes!

Die Ambulant Begeleider is noodzaak! De leerkracht kan gebruik maken van diens expertise.  Hij of zij leert daardoor een kind beter kennen en omgaan met verschillen. Daarbij komt dat onze kinderen zich niet staande kunnen houden zonder goede begeleiding.

Maar nu….omdat de Rugzakjes per augustus 2013 komen te vervallen  zijn ambulant begeleiders en leerkrachten inmiddels ontslag  aangezegd. Dus volgend jaar is er geen ambulante begeleiding meer terwijl ondertussen kinderen over- of teruggeplaatst worden in het regulier onderwijs. Dit kan en mag niet gebeuren zonder goede begeleiding.

Wij hopen en verwachten dat deze ontslagen zo snel mogelijk teruggedraaid kunnen worden zodat kinderen met een beperking dezelfde kansen krijgen als kinderen zonder beperking. Dat betekent met begeleiding naar een school die bij hun past.We hopen dat jullie de noodzaak inzien van de waarde van ambulante begeleiding en dat scholen een nieuwe begroting kunnen maken en daarmee ambulante begeleiders weer plek geven in hun onderwijs.

Met vriendelijke groet,

Anne-Miek Wijnbergen

Angelique Bergsma

Platform Verontrust Ouders

Blog Peter Mol (@Prixie54) Leerkrachten blij?

Peter vraagt in zijn blog aandacht voor het ontslag van leerkrachten en ambulant begeleiders. Dit moet tegengegaan worden! gedrag-en-zo.blogspot.com/2012/04/leerkrachten-blij.html

weekje rust maar...er is facebook!!

Volgende week ben ik er een midweekje tussenuit met het gezin. Onze kinderen gaan nog een keer mee fijn! Ja als je 18 en 16 bent is dat niet meer vanzelfsprekend!
Leerboeken gaan mee want er moet wel geleerd worden voor het examen. Dus vanaf maandagmiddag t/m vrijdag even geen berichtjes. Wel kunnen jullie een bezoekje brengen aan facebook, zoek op platform verontruste ouders.

gesprek wethouder WMO Diemen Groen Links

Afgelopen vrijdag heb ik een gesprek gehad met de wethouder die WMO in zijn portefeuille heeft en zijn medewerkster. Het was een goed en open gesprek. Ik ben gevraagd in een of meerdere werkgroepen te gaan zitten. Het is waarschijnlijk dat PGB over gaat naar gemeenten. De gemeente probeert de mensen in kaart te brengen. Om wie gaat het eigenlijk. Ik had een brief geschreven n.a.v. mijn zorgen over de overgang van het PGB naar gemeenten. Eerst heb ik verteld over onze situatie: twee jongens met autisme, adhd, en een licht verstandelijke handicap. Waar lopen wij tegenaan? Ik heb duidelijk gemaakt waarom een PGB voor onze situatie zo'n goed middel is. De medewerkster van de wethouder heeft ook een kind met een beperking maar heeft geen PGB, zij doen alles zelf. Bijv. door het opstellen van een strak tijdschema waardoor hun kind opgevangen wordt door een ouder. Het zoeken naar speciale zwemles. Dat respecteer ik uiteraard. Iedereen vult zijn of haar leven in op een eigen manier. Onze kinderen zouden uit huis geplaatst moeten worden door hun gedrag. Wij hebben destijds bewust gekozen deze begeleiding zelf te geven. Het gaat bijv. om dagschema's opstellen, de dag doorpraten. Voorbereiden op situaties, maar ook daarna er een gesprek over hebben. Onze kinderen kunnen niet voetballen bij een club als wij geen begeleiding zouden geven. Ze hebben vaak hulp nodig op sociaal gebied. Regelmatig komt het voor dat onze kinderen overprikkeld raken, in paniek schieten als zij de wereld om hen heen niet goed begrijpen. Wij moeten er voor hun zijn om de wereld een stukje overzichtelijker te maken. En als zijn wel overprikkeld raken moeten wij ze opvangen. Ze moeten begeleid worden als ze een bui hebben. Ze hebben structuur nodig. Ik kies er bewust voor parttime te werken zodat we een groot deel van de begeleiding te kunnen geven als ze dat nodig hebben. Hele dagen werken is geen optie. Er zijn zoveel afspraken met hulpverlening en school, maar daarnaast moet er ook tijd voor de begeleiding zijn.
Als de oudste begeleid gaat wonen is er 9 1/2 begeleiding. Die begeleiding geven we nu thuis.

De gemeente wil graag dat ouders een of meer professionals gaan inhuren om te ondersteunen. Dat heeft een aantal nadelen. Vaak komen deze mensen als het ons niet uitkomt en het zorgt voor veel onrust. Bijv. net voor of net na het eten. Vaak is er wisseling van begeleiding. Of het zijn jonge mensen die ander werk krijgen bijv. of het zijn meerdere personen. Iedereen heeft een eigen manier van werken: onrust dus.
Maar ook is er er vaak begeleiding nodig op momenten die niet voorzien zijn. Dan is begeleiding op dat moment van belang. We kunnen moeilijk iemand oproepen als een van de kinderen, of soms beide, overprikkeld raken.
Wij hebben een eigen manier gevonden waarin wij ons leven zo prettig mogelijk kunnen leven. Ons netwerk is klein, en deze mensen hebben bovendien hun eigen sores.  En erg belangrijk: wij hebben daarin eigen regie! Wij kunnen de begeleiding inplannen maar ook inspelen het moment dat het nodig is. Onze kinderen voelen zich daar uitstekend bij. Ze merken er als het ware weinig van, het is opgenomen in hun leven. Het is vanzelfsprekend en juist dat vinden we zo belangrijjk!

Ook hebben we gehad over het ontschotten. Er zijn zoveel regelingen en als ouder heb je vaak te maken met meerdere regelingen. Alles moet apart geindiceerd en gefinancierd worden. Dat moet eenvoudiger kunnen. Alle vragen, 1 plan.

De gemeente Diemen heeft in de tussentijd contact met bijv. Prisma die mensen met een beperking begeleiden bij sport. Er moet voorlichting komen voor verenigingen. Er wordt gewerkt aan mogelijkheden bijv. opvang in de buurt, woonmogelijkheden.

Binnenkort krijg ik een verslag en ondertussen ga ik nadenken over werkgroep(en).
Ook zal ik een gesprek met de fractie van Groen Links hebben en ik ben van plan meerdere fracties te benaderen.

Anne-Miek Wijnbergen

filmpje ter ere van het afscheid van Pereira Suzan/Gera

Ter gelegenheid van het afscheid van dokter Pereira (zie eerder blogbericht) hebben Suzan en Gera een filmpje gemaakt dat op het symposium is afgespeeld.klik hier Kies download. En wat een mooi schilderij!

Verslag Ik Leer Ook! dag

Namens Eigen Kracht heb ik de Ik Leer Ook! dag bezocht in het Doe Mee Centrum. Ik vond het een inspirerende dag! Ik Leer Ook! is september 2010 opgericht met het doel een goede leeromgeving voor kinderen met een beperking te realiseren, liefst regulier (Inclusief onderwijs). Het is belangrijk om persoonlijke netwerken te versterken. Uitgangspunt is het volwaardig bestaan van het kind. De kinderen zouden dezelfde kansen moeten krijgen. De beweging stopt na een jaar, en gekeken moet worden hoe dan verder. Hoe communiceer je met school? En: als passend onderwijs niet past kunnen we het dan ruilen? Een ouderpaar met een kind van 33 verteld over hun ervaringen. Het is een adoptiekind met beperkingen. Zij begon op een apart kinderdagverblijf. Ouders kregen ontheffing van de leerplicht. Naar school, zou dat kunnen? Dochter sliep nooit. De instelling is een "veilige" plek achter de slagboom. De beslissing naar een instelling was moeilijk maar je gaat erin mee. Het betekende voor beiden rust. Is het een eindstation? Ergens voel je dat het niet klopt maar omdat je op bent doe je het. Er gebeurde verder niets, het was alleen verzorgen. Maar dochter wilde uitdagingen. Maar zij zit in haar lijf gevangen. Dochter is spastisch en kan niet zien. Gedacht werd dat zij zwakzinnig was. Zij kon niet praten, alleen ja/nee. De ouders hebben het gevoel dat dat laatste niet klopt. Het blijft bij gerommel in de marge: wat leren? De ballenbak hoort bij haar handicap ongeacht of zij het leuk vindt. De instelling dacht dat ouders de handicap van hun dochter niet accepteren, ze waren te kritisch. Dochter en ouders konden zelf geen eigen regie over haar leven voeren. Maar hoe kom je uit de instelling? Zij kwamen in contact met Perspectief toen dochter rond de 21 jaar was. Dat was fijn, zij leerde out of the box te denken. Anders denken en doen, netwerken. Dochter ging weg uit de dagbesteding ofwel dagverveling. Het was een sprong in het diepe. Dochter vertrok gierend van het lachen, op weg naar de gewone wereld.Ze moesten niet in het net blijven zitten maar gaan netwerken. Mensen zoeken die je vertrouwd. Dat gaat niet vanzelf, je moet durven vragen. Niets is te gek, alles kan! Risico's nemen en openstaan voor ongewone ideeen. Blijf eigenwijs, eigen regie staat centraal. Het is genieten van kleine stapjes. Een tip: presenteer je niet als groep maar concentreer je op je eigen kind. Vaak kom je scholen niet via de directie binnen. Als je een leerkracht hebt die zegt ik ga ervoor! kom je binnen. Via de officiele weg hoor je vaak: straks komen er 10! Zij bezocht een school in Engeland met veertig leerlingen met een beperking. Naast elke persoon staat een buddy. Er waren geen problemen. Op het ROC bezocht dochter een speciaal programma. Ze heeft nu haar eigen huisje, haar eigen leven, haar eigen regie. Ze brengt de post rond en zit in een denkgroepje zomeractiviteiten. Gedacht wordt nu aan de mogelijkheid van een Volksuniversiteit. Schooldirecteur school voor Voortgezet Onderwijs. Achtergrond: Betrokken bij vakanties voor mensen met een handicap. Directeur Dit Koningskind, Federatie van Ouderverenigingen. Directeur Perspectief. Vormgeven van de Rugzak.Hoe inclusief onderwijs vormgeven? Zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs. IN-beweging. Onderwijsbestuurder. Betrokken bij vormgeven passend onderwijs: omgaan met verschillen. Bij voortgezet onderwijs is dat veel moeilijker dan basisschool (school in de buurt). Waarom is het Voortgezet Onderwijs moeilijk voor mensen met een beperking? De afstand is veel groter. Het is bestuurlijk moeilijk. Er zitten 25.000 leerlingen in het samenwerkingsverband. Er moet 4 miljoen worden bezuinigd. Het samenwerken met het speciaal onderwijs is moeilijk. Samenwerkingsconstructies focussen zich niet op de inhoud. De organisatie van het Voortgezet Onderwijs is ingedeeld in IQ en CITO-scores. Kun je je examen halen? Er zijn veel redenen om niet toegelaten te worden. De werkelijke aandacht voor leerlingen moet wettelijk verankerd worden. In de maatschappij is VMBO niet goed genoeg. Leerlingen moeten excelleren. De inspectie kijkt naar onderwijskwaliteiten. De positie van de ouder in de ondersteuningsplanraad is idioot. Belangenorganisaties zijn volstrekt onzichtbaar (PORaad). Ouderbelangenorganisaties hebben een band met het Ministerie. Passend Onderwijs is thuis-nabij onderwijs als denkwijze. Er moet iets gebeuren in de reguliere school. VSO/SO moeten veranderen. De Ambelt (Zwolle) heeft twee keer zoveel cluster 4 leerlingen. Er moet heel veel bezuinigd worden. Kinderen moeten met minder geld naar een reguliere setting. Er moet een financiele prikkel zijn. Kosten worden voor scholen inzichtelijk. Het schoolbestuur is verantwoordelijk. Er moeten bijv. voorzieningen voor kinderen met gedragsproblematiek zijn, of kinderen individuele begeleiding geven. Katinka Slump Judion Onderwijsadvocate Gelukkig hebben kinderen ouders! In haar praktijk heeft ze te maken met kinderen die overal geweigerd worden. In een zaak wordt een schoolleider gehoord als getuige. Volgen de rechter is een ouder schuldig als een kind niet naar school gaat. Via het strafrecht komt men tot de conclusie dat er niet altijd passend onderwijs is. Een kind heeft recht op onderwijs. Ouders richten scholen op n.a.v. opvoedingsideeen. De leerkracht is professional en wij vertellen wat goed onderwijs is. Het recht op onderwijs staat niet in de Grondwet maar wel in het Verdrag Rechten van het Kind. "De zo volledig mogelijke ontplooing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind" Maar als het niet in de Grondwet staat is het niet effectief. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkelingen van de leerling. Pas het lesprogramma aan. Wat is het om thuiszitter te zijn? School is sociaal. De cognitieve mogelijkheid van de school voldoet soms niet. Er zitten 3 rugzakleerlingen op de basisschool en 12 in het v.o. Niemand spreekt voor de ouderparochie. Het betekent niet dat er geen zorgleerlingen zijn. Waar komt de beeldvorming vandaan? Als je leerlingen met problemen eruit gooit gaan de gemiddelden omhoog. Er moet zorgplicht zijn voor alle leerlingen. Dus er mag geen individueel traject ingegaan worden. Dan heeft een leerplichtambtenaar niets te vertellen. Zoeken naar mensen die ondersteunen. Ken de lijnen. Je hebt recht op informatie. Kennis is macht. Schoolbesturen hebben grote beleidsruimte. De visie van ouders mag niet in het dossier ontbreken. Geef jouw visie. Het dossier moet kloppen. Het is een bewijsdocument. Vraag het dossier op en als het onvolledig is voeg dan informatie toe. Ouders hebben de plicht om voor hun kind op te komen. Er moet over het kind besloten worden op basis van de juiste informatie. Voor en na de lunch brengen ouders casussen in waar we in groepjes over praten. Daaruit kwamen stellingen en adviezen uit naar voren. Een impressie. Het is belangrijk dat ouders en kind zich gehoord voelen op school. Het is belangrijk dat de samenwerking uitgaat van hoe lossen we het samen, met elkaar, op? Een eigen kracht conferentie op scholen kan goed werken om de netwerken te versterken en met elkaar oplossingen te bedenken in een plan voor de toekomst. Het kan helpen om een leerkracht van de oude schoool te betrekken. Die kent kind langer en kan goede tips en adviezen hebben. Ga niet op een incident zelf zitten maar maak het algemeen. Van deelgenoot naar bondgenoot Netwerken betrokken houden: inclusie gedachte Moet iedereen in je netwerk jou idee hebben? Geef de kans om fouten te maken. Heb vertrouwen in de vrager en het netwerk. Geloof in je kind. Organiseer een filmavond voor je netwerk. Durf hulp te vragen. Maak een Nieuwsbrief voor je netwerk en hou af en toe een bijeenkomst. In contact met deskundigen kun je op weerstande van professionals stuiten en een gevoel van bedreiging krijgen. Neem mensen vanuit je netwerk mee bij moeilijke gesprekken. Mensen met meer emotionele afstand. Een kind zelf mag ook wat over de situatie zeggen. Introduceer een systeem van werken. Probeer het probleem in het midden te krijgen. Durf je kwetsbaar op te stellen. Leef je ook in in het gevoel van de leerkracht. Via medezeggenschap kun je contact met samenwerkingsverband krijgen. Concentreer je op de eigen school en jouw situatie. Anne-Miek Wijnbergen Eigen Kracht Platform Verontruste Ouders

donderdag 26 april 2012

Reactie AOB Passend Onderwijs

Reactie AOB op terugdraaien bezuinigingen Passend Onderwijs klik hier

extra column suzan de pionier

Bij het vertrek van Rob Pereira heeft Suzan een extra column geschreven: de pionier. En een pionier is hij!! Ik heb Rob vooral leren kennen via het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en natuurlijk ook via Balans. Hij is altijd enorm opgekomen voor de belangen van ouders. Hij kon de zorgen van ouders uitstekend verwoorden. Dat komt omdat Pereira luistert naar ouders. Rob Pereira heeft enorm veel kennis van ADHD en medicatie. Uit heel Nederland kwamen ouders met hun kinderen. Al eerder besteden we aandacht aan de lovende woorden die Arga Paternotte van Balans voor hem had op een symposium. Pereira blijft actief voor het ADHD Netwerk. Rob enorm bedankt voor al je goede werk. Je bent een enorme steun geweest voor ouders en kinderen. Begrip is zo belangrijk!!klik hier

voorzichtig blij

De bezuinigingen op PGB en Passend Onderwijs worden teruggedraaid. Dat betekent niet dat we er al zijn! Hoe het in de praktijk uit gaat pakken moeten we zien. Maar toch is dit goed nieuws! Eerst moeten de bezuinigingen teruggedraaid en dan kijken hoe het vorm gaat krijgen. De maatregel om voor elk recept 9 euro te betalen is ook van tafel. Eigen bijdrage GGZ. Maar er wordt wel enorm bezuinigd op de zorg. Er is een hoge eigen bijdrage. Nee we zijn er nog niet. Inhoudelijk zal er nog een en ander moeten gebeuren. En hoe zit het met de ambulante begeleiders die de laan uit zijn gestuurd. Kan dat nog worden teruggedraaid. Er zitten goede dingen in het akkoord. We tellen vandaag onze zegeningen. Al het demonstreren heeft uiteindelijk succes gehad. Vergeet ook niet dat ook PVDA en SP erg tegen deze bezuinigingen waren en daarvoor veel werk hebben verzet! Vandaag proosten we. Bij gebrek aan champagne heb ik bier uit de koelkast getrokken. Maar ik realiseer me ook dat er nog genoeg bezuinigingen zijn die enorm hard aankomen. We blijven daarom scherp en er valt nog genoeg werk te verzetten. Maar je mag ook blij zijn met wat wel is bereikt! Miek

inhoud akkoord RTL Nieuws

RTL Nieuws heeft het akkoord in handen. Hier een link naar de inhoud ervan. Opvallend dat Roemer en Samson niet aan het overleg deelnamen. Samson is niet akkoord omdat de lasten niet eerlijk verdeeld worden. Hij denkt dan met name aan 0-lijn ambtenaren en verhogen AOW leeftijd. klik hier

bezuinigingen passend onderwijs PGB teruggeschroefd

De bezuinigingen op Passend Onderwijs en PGB worden teruggeschroefd. De NOS spreekt over verzachten. klik hier Eerder werd al bekend dat WWNV controversieel is verklaard. Al met al klinkt het hoopvol maar we wachten af en houden het nieuws scherp in de gaten!

Branchevereniging kleinschalige zorg: draai PGB maatregel terug!

De branchevereniging kleinschalige zorg heeft een brief geschreven waarin zij vraagt de PGB-maatregel terug te draaien. Goeie inhoudelijke brief waar wij helemaal achterstaan! klik hier

woensdag 25 april 2012

Blog Peter Mol (@prixie54) Controversieel

De scherpe pen van Peter Mol staat niet stil, weer een mooi blog! klik hier

onderzoek complimenten kinderen 4-8 jaar

Ik ontving ontving vandaag onderstaande mail. Als je het wat lijkt kun je rechtstreeks contact opnemen. Er is een leuke beloning Geachte mevrouw Wijnbergen, Momenteel ben ik met wat medestudenten bezig met een afstudeer onderzoek over de effectiviteit van verschillende soorten complimenten bij kinderen tussen 4 en 8 jaar die soms wat lastig gedrag vertonen (bijv. moeilijk stil kunnen zitten, moeilijk kunnen luisteren, luidruchting zijn etc.). Hiervoor hebben wij heel hard deelnemende gezinnen nodig! We stuiten op een enorme weerstand vanuit zorginstellingen en scholen, begrijpelijk als je ziet hoeveel verzoeken voor onderzoek zij staan met de gezinnen die doelgroep zijn voor ons onderzoek. Dit in de hoop dat wij gezinnen direct kunnen benaderen voor ons onderzoek. Ik zag dat u een heel groot en goed initiatief hebt waarmee u veel mensen binnen onze doelgroep bereikt. Mogelijk kunt u ons hiermee helpen of heeft u tips hoe wij wel meer mensen kunnen benaderen. Deelname aan het onderzoek houdt in dat wij tweemaal kort (hooguit 30 minuten) langskomen om samen met een ouder en het kind spelletjes te doen, waarbij wij ongemerkt metingen afnemen. Tussen deze twee bezoeken krijgen ouders een advies hoe zij goed gedrag van hun kind kunnen benaderen, in de hoop dat goed gedrag zal toenemen. Alle kinderen die deelnemen aan dit onderzoek mogen deelnemen aan een gratis professionele voetbal clinic met o.a. een speler van FC Utrecht en een speler van FC Volendam. Sorry voor het lange bericht, hopelijk kunt u mij en mijn medestudenten helpen! Ik hoor graag van u. U kunt mij mailen op L.M.vanNijnatten@students.uu.nl of bellen op 06-54798957. Vriendelijke groeten, Lisanne van Nijnattenkrijgen.

resultaten enquete Mezzo Mantelzorg n.a.v. beleidsbrief

Mezzo heeft een enquete gehouden onder mantelzorgers. Wat vindt u van de voorstellen van de Staatssecretaris van VWS? In de meting van april 2012 van het Nationaal Mantelzorgpanel stond de beleidsbrief mantelzorg van de Staatssecretaris van VWS centraal. In deze beleidsbrief zijn de visie op en de plannen over mantelzorg door de Staatsecretaris bekend gemaakt. Deze beleidsbrief is recent verschenen en wij waren benieuwd naar uw mening op enkele voorstellen uit deze brief. Van de 518 panelleden die ditmaal hebben meegedaan, deelt bijna het gehele panel (96%) de zorg van Mezzo dat mantelzorgers in de toekomst de gaten in de zorg moeten opvullen. Voor een deel van het panel is het meer dan een zorg; velen merken nu al dat een groter beroep wordt gedaan op de mantelzorger en dat degene voor wie ze zorgen, zorg tekort komt als de mantelzorger het niet doet. Meer resultaten: • 50% van de panelleden geeft aan dat ze niemand in hun omgeving kennen, die in de toekomst iets voor hen of de zorgvrager zou kunnen doen. En 42% zegt dat ze misschien 1 of 2 personen kennen die nu nog niet helpen maar dat wellicht in de toekomst kunnen doen. • 25% van de mantelzorgers staat positief tegenover de “bijzondere aantekening”. Hiermee kunnen mantelzorgers hun bevoegdheid aantonen om bepaalde handelingen uit te mogen voeren. 70% is echter negatief. • Bijna 40% van de panelleden willen de huidige regeling rond het mantelzorgcompliment zo laten. • De top 3 van genoemde ondersteuningsmogelijkheden ziet er als volgt uit: 1 Minder bureaucratie (40%) 2 Oplossing voor financiële problemen door het mantelzorgen (35%) 3 (meer) Mogelijkheden om af en toe de zorg over te dragen (34%) Waarom onderzoekt Mezzo de voorstellen uit de beleidsbrief mantelzorg? Nu de beleidsbrief is verschenen is voor Mezzo duidelijk welke zaken het ministerie van VWS met betrekking tot mantelzorg wil gaan oppakken. Dit is het moment om voor Mezzo om een standpunt in te nemen. Uiteraard is ook de val van het kabinet van invloed. Door u enkele vragen te stellen, kunnen wij de uitkomsten gebruiken om richting de politiek en pers actie te ondernemen. Wij danken u hartelijk voor uw deelname. Hopelijk doet u de volgende keer weer mee! Met vriendelijke groet, Mezzo

dinsdag 24 april 2012

Wijzer met je beperking

Op dit blog lees je over de schrijfster Esther Kant, moeder van een kind met een verstandelijke handicap. klik hier Aanrader dit mooie blog!

maandag 23 april 2012

Hoop

Er is weer een klein beetje hoop nu het Catshuisoverleg is mislukt en het kabinet is gevallen. Hoe zal het gaan met al die onzinnige plannen? Wat voor gevolgen heeft dit voor het PGB, voor Passend Onderwijs, GGZ, WWNV? We moeten de programma's eerdaags maar eens goed naast elkaar leggen. We weten nu wat de coalitie van plan is t.a.v. mensen met een chronische ziekte of beperking. We zullen allemaal de lasten van deze crisis moeten dragen. Maar kan en moet het ook socialer? Ik vind van wel. Op twitter kun je verschillende voorstellen zien langskomen. Politici uit een ver verleden duikelen over elkaar heen in actualiteitenprogramma's. De een lonkt naar links de ander naar rechts. Er is al gesteggel over de verkiezingsdatum. We houden het nieuws scherp in de gaten. Het zwartepieten achter de rug? Mensen zijn al zo lang in onzekerheid. Kinderen hebben de toekomst maar als je dan leest dat ze van de studiebeurs een lening willen maken zadel je ze wel op met een schuld. Een mooie start! En per recept 9 euro. Zo worden mensen soms onevenredig hard getroffen. Je zal maar mooi pech hebben als je een aandoening hebt! En medicatie moet slikken. Straks gaan mensen nog bezuinigen op hun gezondheid. Zou het allemaal nog terug te draaien zijn? Ik hoor er tegenstrijdige berichten over. Maar maatregelen kun je toch ook weer bijsturen? Een ding is zeker: slechter dan dit kon niet. Dus ik voel me redelijk optimistisch gestemd. We moeten opkomen voor onze kinderen. Wij kunnen hun stem laten meehoren. Dus is het belangrijk dat je stemt! Gebleken is dat een politiek beleid invloed kan hebben op jouw persoonlijke leven. Het raakt ons allemaal. Ik wens jullie veel wijsheid bij jullie keuze. En laten we met zijn allen gaan voor een socialer rechtvaardiger en meer solidaire samenleving. Heb hoop!! Miek

column Suzan bestemming bereikt

Maandag dus is het weer tijd voor het blog van Suzan waarin deze keer orientatievermogen centraal staat. klik hier

reactie op onzinnig boek Laura Batstra

Carsten Lincke, kinderarts Maasstadziekenhuis, reageert op de opmerkelijke uitspraken van Laura Batstra in haar boek hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellenn!! Nuchter puntsgewijs en heel correct! klik hier

zondag 22 april 2012

minder bezuinigingen: hoera? blog Peter Mol (@Prixie54)

In dit blog waarschuwt Peter dat de begeleiding in passend onderwijs mogelijk toch zal verdwijnen. Dus actie is geboden! klik hier

hoe staat het ervoor met passend onderwijs

Op 8 mei wordt in Hengelo een thema-avond georganiseerd over Passend Onderwijs. Hoe staat het ervoor? De avond wordt ingevuld door Floor Kaspers. Mocht ik kunnen meerijden dan wil ik er wel graag naar toe en doe dan verslag. klik hier

verkiezingen! wij zijn verbijsterd

Na het mislukken van het Catshuisoverleg wil de Nederlander snel mogelijk nieuwe verkiezingen. Er gloort weer enige hoop. Want wat zullen de gevolgen zijn voor al die ziekmakende plannen waardoor de gevolgen van de crisis zo onevenredig zwaar drukken op mensen met een beperking. Hoe gaat het met het PGB, WWNV, GGZ, en Passend Onderwijs? om maar een paar te noemen. Wij volgen het met spanning. Verbijsterd heeft een en ander op een rijtje gezet in het volgende blog. Een ding is duidelijk we moeten doorstrijden! klik hier

vrijdag 20 april 2012

Leerkracht: wat heb JIJ nodig? column Peter Mol

In zijn nieuwe column roept Peter leerkrachten op om te reageren. Wat heeft een leerkracht nodig bij de invoering van passend onderwijs. Welke tools zijn handig en welke juist niet? Bij voldoende reacties bundelt Peter deze in een boekje in de serie 'Open Deuren' (helemaal gratis!)klik hier

Per Saldo lanceert website (ouders van) jongeren

Het is soms lastig te bepalen welke zorg een jongere precies nodig heeft. Daarom lanceert Per Saldo eerdaags een website voor (ouders van)jongeren. Velen zijn geneigd te denken in wat ze niet meer kunnen. Niet altijd duidelijk is welke zorg iemand nodig heeft. Deze website helpt je zorg/begeleidingsbehoefte in kaart te brengen klik hier

ijskoud slotdebat WWNV CG-Raad

Lees hier het verslag dat de CG-Raad maakte van het slotdebat WWNV. De CG-Raad was erbij en vond het een ijskoud debat. Voorspeld wordt dat de gemeenten het alleen al financieel niet aan zullen kunnen (jong)gehandicapten aan werk te helpen en hun begeleiding daarbij te regelen klik hier

column maddy hulshof

Mooie column van Maddy Hulshof hoe een kind zichzelf mag zijn en de moeite die het kost om zich te handhaven in het passend onderwijs. klik hier

donderdag 19 april 2012

Rede Arga Paternotte Balans is research ons een zorg

Arga Paternotte over het belang dat ouders hechten aan onderzoek. Waarom zij daaraan meedoen. Maar ook over het huidige gure politieke klimaat. De anti-medicatie tour. De media met de niet te stillen honger naar sensatieverhalen over adhd. Arga Paternotte heeft zich altijd enorm ingezet voor ouders in de vereniging Balans. Ik deel haar zorgen. Lezen! klik hier

weblog Alina Saers Per Saldo

Graag wijs ik jullie op het weblog van Alina Saers van Per Saldo klik hier

dinsdag 17 april 2012

Column Peter Mol (@Prixie54) Plofkinderen

Lees en huiver: wat er gebeurt als er te hard aan kinderen getrokken wordt klik hier

Per Saldo over ziekenhuisverplaatste zorg 0-18 uit awbz

klik hier

zorgintensieve kinderen in de knel blog van @Rob_hero

Een moeder is vreselijk boos. En terecht! Deze moeder heeft van alles geleerd om haar kind thuis de zorg te kunnen geven die normaal gesproken in het ziekenhuis gedaan wordt of door verpleegkundigen thuis. Dit heeft ze prima geregeld door middel van het PGB. Ik hoef jullie hier niet uit te leggen wat zij de maatschappij hierdoor bespaart. Maar het belangrijkste is dat haar kind, dat toch al enorm vaak in het ziekenhuis moet liggen en zeer veel operaties heeft doorstaan en nog moet, thuis kan zijn in het gezin met de andere kinderen. Nu wordt het PGB al in 2013 geschrapt, dus voor de overgang naar de vergoedingsregeling persoonlijke zorg in 2014. De bedoeling is dat kinderen die vaak en langV in een ziekenhuis liggen naar een instelling moeten of dat de zorg door thuiszorg e.d. zal worden gedaan. Weg eigen regie. Afhankelijk worden van mensen die komen verzorgen, steeds anderen. Er zijn al zoveel zorgen.
Ik roep ouders van zorgintensieve kinderen in vergelijkbare situaties op om hun zorgen en persoonlijke verhaal kenbaar te maken aan politiek Den Haag. Op www.overheidslinks.nl staan emailadressen. Dit kan en mag toch niet gebeuren!
Voor de link naar het blog klik hier

Column Suzan Orde in de chaos

De wekelijkse column van Suzan orde in de chaos klik hier

zaterdag 7 april 2012

SP actie tegen bezuinigingen passend onderwijs

Vorige week lanceerde Emile Roemer een nieuwe campagne tegen de afbraak van het speciaal onderwijs. ‘We moeten nu opkomen voor onze kinderen’, zegt Emile in een confronterend spotje over een leerling die op een basisschool letterlijk met zijn hoofd tegen de muur loopt.

De SP wil met deze campagne de Eerste Kamer overtuigen om niet in te stemmen met de bezuiniging van driehonderd miljoen euro op zorgleerlingen.

Het protest tegen de afbraak van het speciaal onderwijs zwelt aan. U heeft al eerder gezien dat de maatregelen in het speciaal onderwijs vooral een platte bezuinigingsoperatie zijn. Samen met ouders, leraren, ambulant begeleiders, schoolleiders en andere onderwijsexperts steunde u de acties op de website www.passendonderwijspastniet.nl. Er zijn meer acties geweest, met als voorlopig hoogtepunt een volle Amsterdamse Arena met vijftigduizend mensen uit het onderwijs.

Vooralsnog is de druk op de VVD, CDA, PVV en SGP nog niet hoog genoeg. In de Tweede Kamer hebben zij de bezuinigingen gesteund. We moeten ons nu op deze partijen in de Eerste Kamer richten OM deze plannen tegen te houden.

Ik wil u vragen ons te helpen de Eerste Kamer te overtuigen. Deel het filmpje onder uw familie, vrienden en collega’s. Bijvoorbeeld door deze mail door te sturen of door het filmpje te plaatsen op uw Facebook, Hyves of Twitter-pagina. U kunt ons ook mailen om flyers, ansichtkaarten of posters van deze actie te bestellen. Ook wil ik u vragen de petitie te tekenen op www.sp.nl/onderwijs. Daarmee laat u zien dat u niet accepteert dat onze kinderen de dupe worden van de bezuinigingsdrift van Mark Rutte.

Help ons nu, het is voor onze kinderen nog niet te laat.

Met vriendelijke groet,

Jasper van Dijk

Tweede Kamerlid SP

Volkskrant: gemeenten mogen het vuile werk van het Rijk opknappen

In dit artikel wordt haarfijn duidelijk dat mensen die de verzorgingsstaat nodig hebben keihard zullen worden uitgesloten. klik hier

vrijdag 6 april 2012

column Peter Mol (@Prixie54) Niet alleen mopperen

We moeten eens ophoude met mopperen. Bekijk het van de positieve kant! Een nieuwe column van Peter Mol klik hier

verslag Per Saldo n.a.v. dag 2 WMO debat

Per Saldo heeft het goed op een rijtje gezet welke voorstellen zijn gedaan en wat de conclusies zijn na twee dagen debatteren over de WMO en het PGB. Er zal nog een derde dag gedebatteerd worden n.a.v. alle vragen die nog liggen klik hier

beantwoording kamervragen WMO debat

De beantwoording van kamervragen door mw. Veldhuijzen van Zanten in het WMO debat klik hier

donderdag 5 april 2012

afhankelijk

Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik word down van het WMO-debat. Ik heb net een tweet naar Van Veldhuijzen verstuurd. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt de zorg en begeleiding niet meer te kunnen garanderen. Onze kinderen zijn er afhankelijk van!
Ik heb me altijd keihard ingezet voor goede zorg en begeleiding op school, bij werk, bij stage. Thuis hebben we het goed geregeld. Geen hulpverleners over de vloer maar begeleiding van pa en ma. En ja dat is soms best zwaar. Maar doordat we voelen dat het onze eigen keuze is maakt het lichter.
Ik ben bang, en voel me licht wanhopig. Want hoe het op school gaat heb ik niet langer in de hand. Waarschijnlijk zal de begeleiding wegvallen.
Nu nog betalen we zelf de jobcoach maar of we dat op zullen kunnen brengen?
De zorg en begeleiding thuis kunnen we niet langer garanderen. Het is maar de vraag of de WMO hierin zal kunnen voorzien. Een PGB voor begeleiding is niet vastgelegd. Dus het is voor gemeenten niet verplicht.
Onbegrijpelijk. De staats doet aan de ene kant budgethouders keiharde toezeggingen maar ze zal deze niet waar kunnen maken.
Feit is dat onze kinderen niet zonder begeleiding kunnen.
Maar als er straks geen PGB meer is zal ik meer moeten gaan werken. Er moet brood op de plank komen. Dit zal ten koste gaan van de begeleiding.
Bij elk debat komt meer onduidelijkheid. Ik heb veel moeite gedaan om alles rondom onze kinderen goed te regelen. Denk alleen maar aan de meters papierwerk. Ik stond rustig een uur te kopieren in de bieb, ordners mee.
Ik geef het niet op, want dat hebben onze kinderen niet verdiend!
Maar soms zie ik het ook allemaal niet meer zitten. Eventjes dan!
Miek

Verslag WMO debat Per Saldo

Per Saldo heeft een eerste verslag gemaakt van het WMO debat klik hier

Staats wil geen uitstel overheveling begeleiding WMO

Staatssecretaris Van Veldhuijzen Van Zanten wil geen uitstel voor de overheveling van begeleiding naar WMO. De VNG had hierom verzocht. Gesproken wordt over de mogelijkheid van vouchers voor een PGB, gesprekken aan de keukentafel wat de burger nodig heeft. Wederom het knelpunt mantelzorg. Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen mantelvrijwilligers en mantelwerkers. Een Eigen Kracht Conferentie kan uitkomst bieden maar dan moet de mantelzorg gefasciliteerd worden. klik hier

woensdag 4 april 2012

reactie op column Aleid Truijens Volkskrant

Leve de autist! We hebben hem nodig! Dat is de kop die boven de column van Aleid Truijens in de Volkskrant staat.
Wat ik jammer vind is dat de autist zo stereotiep neergezet wordt. Is autisme iets om trots op te zijn? (proud to be aut)
In mijn ogen kan alleen de psychiater de diagnose stellen. Als je extra hulp en begeleiding nodig hebt is een diagnose nodig. Ook onze maatschappij speelt ongetwijfeld een rol, maar veel meer nog de wetenschap. Er is zoveel meer bekend over autisme, en het wordt steeds beter en eerder onderkent.
Autisme is een andere manier van zijn. Het valt niet mee om de aansluiting keer op keer net te missen. Zeker niet als men zich hier van bewust is.
Als studenten zich om een interessant imago aan te meten 'een beetje auti' noemen vind ik dat een slechte zaak. Autisme is niet iets om mee te dwepen. Relaties zijn vaak moeizaam, en lopen niet zelden stuk.
Maar er zijn ook veel boeken met ervaringsverhalen waarin mensen langzaamaan hun eigen plek vinden op deze vreemde wereld, waar zij terecht trots op kunnen zijn.
Het is hoog tijd dat autisme erkent wordt, en zelfs een beetje begrepen. Moeten we een tekort zien als een voordeel? Dat kan, bijv. in bepaalde beroepen. In ieder geval moete we de mogelijkheden zien. En hoe kunnen we helpen de wereld een stukje meer begrijpelijk te maken. Wat is er nodig om in deze wereld redelijk te kunnen functioneren? In ieder geval wil ik Aleid dit meegeven: DE autist bestaat niet!

column Aleid Truijens Volkskrant leve de autist we hebben hem nodig

Scherpe column van Aleid Truijens klik hier

dinsdag 3 april 2012

blog Cora Postma n.a.v. beleidsbrief Mantelzorg

Cora kijkt wel postief aan tegen de beleidsbrief Mantelzorg. Ik hoop dat zij gelijk heeft, het doet in ieder geval goed ook eens een positief geluid te horen!klik hier

Van de regen in de drup column Angelique Bergsma

Als ouder kun je behoorlijk in een hoek gedrukt worden. En diegene die het advies geeft een autistisch kind uit huis te plaatsen omdat zo'n kind zich toch niet zo hecht, notabene werkzaam bij MEE!, dat kan natuurlijk echt niet. Het idee dat ouders dit zouden kunnen geloven...Van de regen in de drup: oftewel van bezuiniging naar bezuiniging.
Een topondernemer zou nog niet kunnen bijbenen van datgene wat ik in mijn eentje
aan het bewerkstelligen ben.
En hoe lang ik dit nog ga volhouden is ook voor mij nu serieus de vraag. Want, tot
juni dit jaar zal ik nog zonder eigen bijdrage terecht kunnen bij mijn pilaar Dimence
(GGZ). Daarna zal ik al het ‘werk’ moet staken, geen kans meer op betaalde arbeid,
één kind het huis uit zal plaatsen en de jongste permanent bij vader zal moeten
onderbrengen.
Waarom? hoor ik u denken. Omdat ik de eigen bijdrages niet kan opbrengen die ik
van de overheid moet betalen voor de GGZorg. Ik heb namelijk dringend behoefte
aan psychische ondersteuning/feedback. En ja, ‘mijn vuile was’ durf ik wel buiten te
hangen, nu wel, immers, dit is niet mijn aandeel in de stapeling van de ‘opgelegde’
problemen.
Graag laat ik zien waar deze veel te kleine schoenen wringen:
Vanwege een beperking van mijn kind richting naschoolse opvang heb ik een
beperkte inzet binnen de arbeidsplicht. Maar vanwege de wetten van de WWB
(bijstand) ben ik (en daarmee mijn kind) gebonden aan regels, deze dien ik op te
volgen (logisch) maar gedwongen naschoolse opvang heeft desastreuze gevolgen
voor dit kind. En neen, ik ambieer net als u een baan, heb alleen (en met mij velen)
wat meer hulp nodig met die invulling voor opvang voor dit kind. Maar die is er niet in
dit land. En het wordt alleen maar erger.
Door medewerker van stichting MEE Ijsseloevers is serieus geopperd om dit kind (hij
is zeven jaar) uit huis te plaatsen zodat ik kan werken, immers, redeneerde hij,
autistische kinderen hechten zich niet zo aan de ouder, al denken de ouders hier
anders over. Dus waarom zou ik hier zo’n probleem van maken! Ja joh, laten we
vooral geen probleem hiervan maken zeg!
Ik ga even verder:
Door de intensieve zorgvraag van mijn kind trek ik automatisch het kleed van de
mantelzorger aan. Volgens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten moet Nederland
en vooral de zorg het van deze mensen hebben. Sterker nog, ze wil het stimuleren
om zo de professionalisering (lees dure krachten) te ontlasten (lees weg bezuinigen).
Maar waarom krijg ik als mantelzorger niet automatisch het mantelzorgcompliment.
Of waarom krijg ik niet een TOG (tegemoetkoming onkosten gehandicapte kind)? Ik
heb alleen al door deze psychiatrische stoornis veel schade opgelopen in mijn huis
(muren, bankstel, leuningen, tuinmeubel, velux rolgordijn etc etc. En ja, er zitten
criteria aan de TOG en het mantelzorgcompliment, maar mijn kind kan niet een
weekend naar een zorgboerderij, kon hij dit, dan had ik dit zeker wel gedaan.
Daarom kom ik niet aan die uren. Maar in de praktijk drukt de zorg onevenredig hard
op mijn schouders.
Daarnaast de kosten van: lidmaatschap Per Saldo (voor PGB-houders),
Lidmaatschap Balans (oudervereniging), lidmaatschap NVA (Ned.Ver.Autisme) en
lidmaatschap Impuls (volwassenen met ADHD).
En zeker kan dit wel wat minder, maar de informatie die ik nodig heb komt niet
vanzelf aanwaaien, deze zal ik toch echt uit de vakbladen moeten halen. En net als
met goede zorg ben je dus ook hiermee duurder uit.
Gelukkig is daar de Wet tegemoetkoming chronisch gehandicapten. Deze teruggave
ondersteunt mij eenmalig per jaar financieel zodat ik al deze extra kosten kan
financieren.
Verdere kosten: parkeerkosten binnen mijn gemeente. Voor een uur betaal ik twee
euro maar anderhalf of twee uur begint er in te hakken. Ik heb twee kinderen die
helaas (al dan niet tijdelijk) ondersteuning nodig hebben op psychisch gebied. En
helaas, moeder ook. En laat nu het GGZ in de binnenstad zitten. En natuurlijk kan ik
op de fiets, als ik dan maar als een bezetene de trappers rondpeddel kom ik overal
net, of net niet, op tijd aan. Nee, uitgerust was ik toen ik nog geen kind met o.a. de
diagnose autisme had, trouwens, de noodzaak van labelen gaat er straks af, dus zal
zijn autisme en de overige diagnoses ook wel er af gaan. We doen gewoon net alsof
hij ‘normaal’ is.
Afijn, ik ga verder met de kosten: benzinekosten, de eigen bijdrage voor de
medicatie, dit vorig jaar met premieverhoging bijverzekerd, hierdoor standaard ieder
jaar door de eigen risico heen. Deze kosten heb ik dan maar keurig netjes vertaald
naar een maandelijkse afschrijving, dan doet het ook niet zo’n pijn in de
portemonnee.
Als ik geluk heb, en het komt zo uit, dan kan ik de medicatie voorschieten bij de
verzekering, heb ik een ‘moeilijke’ maand, zitten we een poosje zonder medicatie.
De benzinekosten zijn enorm gestegen. Gemeentelijke belastingen, alleenstaande
ouderkorting, de combinatiekorting verlaagt. Huurprijzen stijgen, huurtoeslag wordt
verlaagd, zorgpremies stijgen, eigen risico stijgt, zorgtoeslag wordt verlaagd.
Om dit op te vangen heb ik getracht de stookkosten laag te houden door de hele
winter de verwarming slechts op 20 graden te zetten. Ach, we hebben toch dekens,
ook best gezellig. En armoede bestaat niet in Nederland. Slechts hoge lasten en erg
weinig eten.
Voor degenen die voortdurend hun gif spuwen op ‘die bijstandtrekkers’: ook binnen
een baan zitten de groep alleenstaande ouders met kindjes met een beperking op dit
niveau.
En kom voor een keer niet aankakken met de dooddoener dat je dan maar meer
uren moet gaan werken, want we willen meer uren werken…………..maar dan zal ik
eerst mijn kind van 7 uit huis plaatsen. En dat is uiteraard geen optie. Neemt niet weg
dat ik wel heel veel mogelijkheden overhoud om te werken. Maar ik val in herhaling.
Mantelzorg moet verbeterd worden zegt de staatssecretaris VWS, maar ze wil ook
betreffende de explosieve groei bij Jeugdzorg het advies opvolgen van het RMO
(Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen), en deze luid o.a.: Ontzorgen en
Normaliseren!! (ga hiermee erg kort door de bocht maar uiteindelijk zal dit ook in de
praktijk zo lopen).
Mantelzorgers moeten ontzien worden door middel van versoepeling van regeltjes,
welke regeltjes? Hoe zit het dan met de wetten binnen de WWB? Of binnen een
werkgever? Is het niet veel beter om te gaan Ontzuinigen binnen de zorg en de
overige bezuinigingen op Zorg en Onderwijs te Normaliseren?
November 2011 is er bij mij een burn-out geconstateerd, ben een gescheiden
moeder, zorg met heel mijn hart voor mijn twee jonge kinderen van 7 en 5 jaar, zit
met mijn neus overal bovenop, immers: kennis is macht. Heb mij aangemeld voor het
PGB-ambassadeurschap binnen mijn gemeente en zal contactpersoon zijn tussen
oudervereniging Balans betreffende ABWZ/Wet op Jeugdzorg/WWNV en Wet op
Passend Onderwijs. Heb de 200 tellende pagina’s van het beleid Passend Onderwijs
en de amendementen gelezen, heb de debatten gevolgd, loop alles af wat hiermee
te maken heeft. Daarnaast voer ik gesprekken met organisaties die weer andere
nuttige lijnen hebben.
Heb brieven gestuurd naar de Burgemeester, Wethouders, bezwaarschriften en
klachten ingediend, gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS betreffende het
PGB, daarnaast vergruisd en verketterd door kennissen en ‘vrienden’. Door pure
vermoeidheid en tijdelijke somberheid mezelf geïsoleerd, op adem gekomen en weer
doorgegaan.
En dat ik dit alles, tussen de hulpverlening door. voor mijn kinderen, in de avonduren
en in de weekenden doe om er zeker van te zijn dat ik ook in de nabije toekomst
kans op werken en zorgen heb.
Wat het mij heeft opgeleverd tot nu? Niets! Helemaal niets! Geen antwoord van onze
Burgemeester, geen antwoord van onze Wethouder Werk & Inkomen, geen antwoord
van onze Wethouder Wmo, geen antwoorden op mijn vragen betreffende werken en
zorgen van de Inkomensconsulent. Wel krijg ik dreigementen, indien ik mij niet houd
aan die en die oplegging/verplichting/art. lid.sub. dan behoud de gemeente zich het
recht voor om de uitkering met % zus en % zo te korten, op te schorten, in te houden
of te blokkeren. En met enige regelmaat lees ik dan weer een foeilelijk artikel over
bijstandtrekkers, jawel. Bah, wat een lui kreng ben ik toch.
Er is mij dan wel een aantal weken door de secretaresse van onze wethouder die
Werk & Inkomen in portefeuille heeft, toegezegd dat ik ondersteuning zou krijgen,
maar……altijd weer die maar: waarom krijg ik hier dan toch een heel vervelend
gevoel bij, immers: als instellingen zoals Jeugdzorg, Dimence, Ambulante
begeleiding en het maatschappelijk werk het niet meer weten betreffende passende
opvang voor dit kind, met welke verrassing komt de gemeente dan?
Ik ben optimistisch van aard, opgeven is geen optie, maar mag ik nu dan voor heel
even een cynische grinnik laten ontsnappen?
Van de regen in de drup.
Ik weet nog wel een leuke baan binnen de overheid: Adviseur Burger vs Overheid.
Deze baan moet accuraat en integer worden uitgevoerd. Vandaar dat er niet intern
vanuit de overheid op gesolliciteerd kan worden. Bij deze mijn open sollicitatie.
Angelique

jaarverslag Hersenstichting

Jaarverslag van de Hersenstichting klik hier

commentaar Mezzo op beleidsbrief Mantelzorg

Mezzo geeft commentaar op de beleidsbrief Mantelzorg van Marlies Veldhuijzen van Zanten. De staatssecretaris ziet mantelzorgers als gratis professionals. klik hier

maandag 2 april 2012

blog Peter Mol @prixie54 Chantage!

Weer een scherpe column van Peter Mol en helemaal eens! klik hier

10 uur is 10 uur!

Hadden wij begrepen uit een artikel van Per Saldo dat de Staats van plan is de tien uurs norm naar beneden bij te stellen dan hadden wij dat toch verkeerd begrepen. Dit is toegezegd maar wordt wederom niet waargemaakt. Ja wij zijn dom dat zal het zijn! klik hier

Column Suzan buiten de lijntjes kleuren

Het is maandag dus een column van Suzan. Dit keer over de moeite die het kost binnen de lijntjes te kleuren voor iemand met ADHD. Over binnen de paden blijven. Over uniek mogen zijn. Tip voor de school met hun fruitdag: laat iedereen zijn eigen fa
voriete fruit meenemen. Want: iedereen is toch anders?klik hier

Medewerking gevraagd reportage DeGids.fm

Beste mensen,

Hieronder een verzoek van Katinka Baer, werkzaam voor het programma DeGids.fm.
Mocht je denken wij vallen in de doelgroep en we willen meewerken: onderaan staan haar gegevens, zodat jullie contact op kunnen nemen!

Voor het VARA radioprogramma DeGids.fm met Felix Meurders maak ik als verslaggever reportageseries. Nu willen we graag aandacht besteden aan gezinnen met kinderen op het speciaal onderwijs die door meerdere bezuinigingen worden getroffen. We zouden graag een gezin volgen warbij een kind gewongen wordt over te stappen van bijzonder naar regulier onderwijs en bovendien zijn of haar pgb(‘s) kwijtraakt. Het gaat om een serie van vier of vijf afleveringen, dus ik zou een aantal keer langs willen komen om opnames te maken. Maar voor het zover is zou ik uiteraard uitgebreid met de ouders willen spreken over de situatie van het gezin en over wat we zouden kunnen doen in de reportages.
Om het nog iets ingewikkelder te maken: het liefst zouden we een gezin willen portretteren dat niet in de Randstad of in Limburg of Brababant woont. We hebben namelijk toevallig vrij veel reportages gehad uit die regio’s.

Om een idee te geven van het soort reportages dat ik maak, stuur ik u de link van een eerdere reportageserie over werkloosheid in Rotterdam:
http://degidsfm.vara.nl/Werkplein-010.10692.0.html


Ik hoop dat het Platform verontruste ouders me verder kan helpen. Natuurlijk ben ik ook bereikbaar voor verdere vragen over dit plan. Ik ben op onderstaande nummers te bereiken.

Met dank en vriendelijke groet,
Katinka Baehr
Verslaggever DeGids.fm
VARA Radio 1
t: 020 - 618 70 22
m: 06 - 166 04 336
e: katinka@baehr.nl
http://degids.fm

zondag 1 april 2012

Een beetje minder toekomst mooie column van Peter Mol @prixie54

Mooi blog van Peter Mol omdat de werkelijkheid veel rauwer is dan het kabinet ons doen wil geloven! klik hier

thuiszitters vertel jullie verhaal!

Wij (Auke en ik) zijn bezig om een project van de grond te tillen om leerrecht voor
elkaar te boxen. Daarvoor hebben we honderden, liefst duizenden van dit soort verhalen nodig. Het is allemaal een beetje wetenschappelijk verhaal, maar de methode waar wij mee werken heet SenseMaking en daarmee kun je "grootschalig" continue luisteren naar wat er leeft in de samenleving rondom een onderwerp. Om dat een beetje goed te configureren hebben we verhalen nodig, maar ook om het ministerie te laten zien dat er echt een probleem is.

Naast Auke en mijzelf werkt ook gedragswerk.nl mee, en QuantaNPM (Jos van der Horst) en Mr. Katinka Slump en REC Nijmegen en .... en .... (iedere week meer).

Wat mij betreft is deze info even een beginnetje. Als je meer wil weten: mail en vraag gerust.

Groetjes,

Harold

PS: We zitten nu op 18 verhalen. Ik wil echt graag naar de 25 en daarna naar de 100. Dan kunnen we echt een deuk slaan in een pakje boter. Dus doorposten in jullie groep zou geweldig zijn.

Verhalen kunnen naar @hvgarderen email harold@top-innosense.nl

Auke & Harold & alle anderen: heel veel succes en hou ons op de hoogte!!

Via linked in passend onderwijs is ook een lange draad te volgen