woensdag 30 november 2011

Van Bijsterveldt, Sterk en Beertema

We hebben ons weer een avondje vermaakt met de moraliserende dames Van Bijsterveldt en Sterk. Marja schoof aan bij Twan in Nieuwsuur n.a.v. een artikel dat vandaag in de Volkskrant verscheen. Er moet een contract komen tussen ouders en school om ouderbetrokkenheid te regelen. Ouders moeten desnoods vrije dagen inleveren of minder gaan werken om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind Voor de aflevering klik hier
Twan opent meteen "er zit geen nuace in" Van Bijsterveldt heeft het over de driehoek onderwijs ouders zorg en dat de ouder uit de driehoek is gevallen. Ouders hebben het druk en laten het kind over aan de school. Het is heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, maar ook achter de normen en waarden van de school staan. Het was niet haar bedoeling sentimenten op te roepen (....) Uit onderzoek blijkt dat maar 15% van de ouders voorleest. Zelf heeft zij heel veel voorgelezen, uiterst belangrijk! Kinderen moeten geholpen worden bij het huiswerk. Maar...zo stelt Twan zelf was ze ook niet altijd even betrokken. Ze had een oppas die heel actief was op school!
Nu pruttelt Marja dat ze toch wel heel veel aandacht had, en heel veel tijd besteed heeft aan de kinderen. Goed ze had wat meer betrokken kunnen zijn bij het V.O.
Maar, vraagt Twan, waarom moeten ouders doen wat ze zelf niet kan?
Het gaat niet om mij! Ik spreek hier als onderwijsminister.
Maar zelf zette ze toch alles op alles voor een cariere in de politiek, eigenlijk is het de pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet. Ik spreek hier als minister van onderwijs volhard Marja. Ouders moeten bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Ze moeten achter de normen en waarden van de school staan. Als het rapport komt zie je ouders niet maar als er problemen staan zijn ze er als eerste, zo klagen scholen. Als je kiest voor een kind kies je ook voor betrokkenheid bij school. Er moeten niet vrijblijvende afspraken komen.
Zo....zakte die even door de mand!
Daarna aandacht voor dhr Beertema. Die heeft een motie voorgesteld getiteld "zeg maar Jansen" Leerlingen moeten de leerkracht voortaan weer met U aanspreken. Volgens mij verdien je als leerkracht respect door vakmanschap maar goed. Dat sommige kamerleden een verwijzing maakten naar het eigen PVV gedrag in de kamer dat niet altijd van respect getuigt daarvan snapte hij de link niet. Hij meende ook nog dat Femke Halsema in de grachtengordel woonde en de problemen niet kende omdat haar kinderen op een witte school zouden zitten. Slecht geinformeerd, roddel en achterklap.
Mw. Sterk had het al in haar eerste zin in P&W over in hun kracht zetten. Zij probeerde recht te praten wat krom is.
De redactrice van Mama zat ook aan tafel, mw. Werkhoven. Opvoeden is ook een taak van de school. Kinderen moeten zelfstandig kunnen zijn. Zelf gaat Sterk niet minder werken. Zij brengt drie keer in de week haar kinderen naar school. Hulde! Ze kan e.e.a. goed combineren. Scholen moeten op ouders kunnen terugvallen. Werk is goed maar je kind moet daar niet onder leiden. School en ouders moeten samenwerken. Mw. Werkhoven: de minister stelt duidelijk minder werken.
Sterk er wordt gewerkt aan een betere verdeling zorg en werken, flexibeler kunnen werken. Volgens Werkhoven is een open zenuw geraakt. Het apelleert aan het gevoel. Je denkt eigenlijk dat moet ik ook gaan doen. Wat is de grens?
Sterk: 1 op de 2 ouders leest niet voor (Bijsterveldt had het over 15% die het wel doet), 2 op de 3 helpen niet bij huiswerk. Werkhoven: voorlezen is vanzelfsprekend. Er hangt een zweem van betutteling om dit plan. Kom je naar school om voor te lezen dan zeg ik nee, sorry. Luizenmoeder? nee, sorry. Brood voor de pauze ala. Maar er zijn heel veel nietwerkende moeders die het graag doen. Ik werk fulltime en kan niet uren of een dag inleveren. Sterk: school bereid voor op de samenleving. De school is een gemeenschap. Mw. Coenen (directrice school) Ik begrijp de discussie niet. Wij delen rapporten uit aan de ouders zodat we alle ouders binnen krijgen. We werken aan een goede band al voordat er problemen zijn. Ouders hebben het beste voor met hun kind. Er zijn ouders die geen interesse tonen maar dat zijn uitzonderingen. En ik moet er trouwens niet aan denken de hele dag ouders over de vloer te hebben.
Sterk: heel veel ouders willen wel maar kunnen niet. Er zijn ouders die tien jaar een kind op het speciaal onderwijs hebben en niet een keer op school geweest zijn. (waarom nu weer uitgerekend een kind op het s.o. denk ik dan, zijn daar de meest asociale ouders??)
Met die scholen moeten afspraken komen. De combinatie werk/zorg moet beter. In de overeenkomst gaat het over normen en waarden. Sterk haalt voorbeelden aan uit Rotterdam Zuid en Rotterdam Noord. Daar participeren de ouders moeilijk mee. De afspraken tussen school en ouders zijn niet vrijblijvend. Het gaat om huisbezoeken wat een schat aan informatie kan opleveren. Vaak is het geen onwil maar onkunde.
Werkhoven: u heeft het over probleemgezinnen. Sterk: ook over ouders die hun kind geen ontbijt geven omdat ze het druk met werk hebben. De groep is niet makkelijk af te bakenen. Coenen: Ouders moeten tegenwoordig overal voor tekenen: zorgplan, ouderbijdrage, maatschappelijke stage etc etc. Dat geeft veel administratieve romslomp. Nu dan een contract. Ik zou die tijd liever besteden aan de kwaliteit van de lessen.
Er volgt een filmpje van Koefnoen waarin een gestresste moeder een verkeerd kind uit de creche haalt. Zelfde kleertjes, ze heeft haast, ze moet rennen, wat maakt het uit?
Werkhoven: wij maken met een klein groepje ouders lessen voor de wat hoger begaafde leerlingen omdat de school het niet kan bieden. Dat is toch eigenlijk van de gekke. Niet iedere school kan dit bieden.
Werkhoven: ik begrijp niet wat het plan, wat het probleem is
Sterk: nou daar hebben we in de kamer anders een debat over gehad hoor!

Noot Miek
De discussie gaat mooi de verkeerde kant op. Iedereen heeft het nu over moeders die wel of niet mogen werken, wat ze eerst gestimuleerd hebben wordt nu weer afgebroken. De media duikt er bovenop. Maar dat leidt de aandacht af van de slechte plannen omtrent passend onderwijs waar zelfs de Raad van State stevige kritiek op uit.
Natuurlijk moeten ouders betrokken worden, en velen willen dat ook maar het is nu niet goed geregeld. Ouders worden nog al te vaak veel te weinig betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Samen een team vormen bereik je niet door nu met het opgeheven vingertje te wijzen naar huiswerk, voorlezen, en een goed ontbijt. Oh ja en niet te laat naar bed. Marja is niet op haar achterhoofd gevallen en denkt ongehinderd haar slechte plannen ten uitvoer te brengen.

maandag 28 november 2011

Reactie AOB op onderwijsbegroting 2012

Rutte was er trots op dat onderwijs buiten schot bleef qua bezuinigingen. Lees de reactie van de AOB en je weet hoe ons een rad voor ogen wordt gedraaid klik hier

column Suzan Het Rapport

Ongetwijfeld zal ook deze column van Suzan weer een zucht van herkenning doen slaken bij menigeen. Altijd is er voldoende stof voor een column, is het niet de politiek dan zijn het wel de voorvallen in een druk gezin met ADHD (of autisme, dyslexie vul maar in). Het rapport en de bijbehorende tien minuten gesprekken is een veelvoorkomend onderwerp van gesprek. Waarom toch altijd zo negatief? Wiedes dat een kind met ADHD snel afgeleid en druk is, waar slaat dit in hemelsnaam op om dat in het rapport te vermelden. We hadden pas echt opgekeken als er stond werkt rustig en geconcentreerd. Er had toch ook kunnen staan: wat ben je goed vooruitgegaan. Of: is creatief en enthousiast. En inderdaad doet het je herinneren aan je eigen rapporten. Ik heb het voorstel gedaan dat in het vervolg voor elk negatief punt een positief punt genoemd dient te worden. Volgens mij leuker voor leerkracht kind en ouder!
klik hier

rutte ontvangt nationaal geschenk van terug naar de bossen

Eindelijk was het zover! Het nationaal geschenk van Terug naar de Bossen kon uitgereikt worden aan de vader des vaderlands Mark Rutte.
Kijk hier op de site voor een verslag van Terug naar de Bossen en ook verslag van Dag van de Verontwaardiging klik hier

vrijdag 25 november 2011

Actiewebsite AOB

De AOB heeft een actiewebsite in de lucht geen bonus maar banen. 9000 leerkrachten worden de laan uitgestuurd en de prestatiebeloning wordt ingevoerd. En dat terwijl leerkrachten dit helemaal niet willen. Zij willen goed onderwijs en goeie begeleiding voor alle kinderen. Bekijk het gave filmpje en belangrijk: ondersteun hun actie evenals Platform Verontruste Ouders! Doen klik hier

10 december manifestatie Armoede Werkt Niet

10 december is het zover. Dan is de grote manifestatie Armoede Werkt Niet in de Brabanthallen Den Bosch. Laat je horen! De plannen van dit kabinet werken armoede in de hand. De PGB's vervallen, op de sociale werkplaats vallen ontslagen, en Wajongers verliezen hun uitkering als ze nog thuis wonen en hun begeleiding bij reintegratie. Mensen in de bijstand hebben het zwaar te verduren. Kortom: als je een beperking hebt ben je zwaar de pineut. I.p.v. deze mensen te ondersteunen worden ze achter de geraniums gejaagd of mogen ze werken onder het minimumloon.
Daarom: kom massaal naar Den Bosch en protesteer! Met nietsdoen zal er nooit wat veranderen. Neem je kinderen mee, voor hen is ook veel te doen. En er is cabaret, muziek, dus naast toespraken wordt het ook een hele leuke dag. Op de dag van de verontwaardiging bleek dit al een succesvolle formule! klik hier voor het pamflet en hier voor de site. En: zegt het voort!!
Platform Verontruste Ouders organiseert mee

dinsdag 22 november 2011

brief CG-Raad en Platform VG onderwijsbegroting

Zeer goeie brief van CG-Raad en Platform VG waar ik de door ons aangegeven punten helemaal in kan herkennen! klik hier

nationale hulpgids

ZoekPgbZorg wordt Nationale Hulpgids

Na acht jaar, meer dan 50.000 geregistreerde leden en 5 miljoen bezoekers gaat www.zoekpgbzorg.nl, de grootste hulpmarktplaats van Nederland, verder als www.nationalehulpgids.nl met een nog breder hulpaanbod.

Of het nu gaat om thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke zorg of dagopvang, op www.nationalehulpgids.nl kunnen hulpvragers nu nog beter de hulp vinden die ze zoeken. Kleinschalig en bij hen in de buurt. Maar vooral ook: veilig en vertrouwd, dankzij de zorgvuldige screening en de betrokken gemeenschap die de site zo groot heeft gemaakt.

Natuurlijk blijft adverteren op www.nationalehulpgids.nl gratis, kunnen bezoekers elkaar nog steeds helpen op het discussieforum en vinden ze er het dagelijks nieuws over alles wat met hulp te maken heeft.

Want hulp kan altijd persoonlijker. En dat is waar www.nationalehulpgids.nl voor zorgt. Zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag.

Noot voor de redactie: www.nationalehulpgids.nl is een online dienst van Persoonlijk Zorg Netwerk (PZN) te Amsterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yves Groen, per e-mail op yves@persoonlijkzorgnetwerk.nl of telefonisch via 0614189776.

maandag 21 november 2011

Dag van de Verontwaardiging op Jeugdjournaal#heteherfst

Dit item wilde ik jullie niet onthouden. Kinderen weten heel goed waarvoor ze protesteren. Klik hiervoor het verslag!

column Suzan hyperfocus

Hoe zit dat toch met de concentratie van kinderen met adhd. Een saai schoolwerkje brengen ze niet op maar wel twee en een half uur voor de buis geconcentreerd kijken naar Harry Potter. Suzan verteld hoe het zit in haar column hyperfocus! klik hier

filmpje dag van de verontwaardiging#heteherfst

Hier een aardig filmpje met verslag van de dag van de verontwaardiging. We zien Kanteldenker, mijzelf, en Terug Naar de Bossen o.a. en verhip, toch wel interviews door de meneer van Geen Stijl (die natuurlijk niet zijn uitgezonden en zeker niet de kritische vragen die aan hem zijn gesteld). Helaas staan Suzan en Geertje er niet op maar ik blijf het volgen. Jullie kunnen op mijn woorden op aan dat die heel goed waren.klik hier

Dag van de verontwaardiging en media

Er is veel aandacht besteed in de organisatie voor wat betreft het inlichten van media. Gevolg daarvan was dat de NOS de hele dag bij ons was en er diverse interviews zijn gegeven. Maar vooraf heeft de media er weinig aandacht aan besteed. Zelfs het Parool, onze stadskrant, heeft er tot nu toe geen aandacht aan gegeven.
Natuurlijk gaan we nog e.e.a. evalueren en zal dit punt worden besproken. Als er vooraf door de media meer aandacht aan was besteed was het nog voller geworden op de Dam. Natuurlijk was er deze week zeer veel aandacht aan de misstanden bij Ajax, en nog, en is voetbal altijd belangrijker. Maar ook schijnt het nog niet tot alle media door te dringen dat er een tegenbeweging is die sterker en krachtiger wordt. Wij willen solidariteit i.p.v. uitsluiting. Wij accepteren het niet dat wij de crisis moeten betalen. Er zijn wel degelijk alternatieven.
Op de NOS is goed verslag gedaan, er werd goed duidelijk waarvoor de mensen kwamen.
Op Nu.nl ook al heet het daar weer Occupy protest wat niet het geval was. Er was solidariteit vanuit de Occupy beweging en we hebben op het punt wie de crisis wel zou moeten betalen overeenstemming. Onze gedachten lopen gelijk.
Op Powned en AT5 een filmpje over een reporter die mensen ondanks dat ze vriendelijk weigeren met deze verslaggever te praten een microfoon onder hun neus geduwd krijgen, heel opdringerig. En dan onder de kop protest weigert reporter o.i.d.
Mijn mening hierover is dat deze berichtgeving mensen niet serieus neemt. Ze willen een bepaald beeld neerzetten en mensen weigeren daar terecht aan mee te werken. Er waren overigens verder zat mensen die de man wel te woord wilden staan maar die zullen er allemaal uitgeknipt zijn. Over die beeldvorming zien we vervolgens een type die rechtstreeks uit een aflevering van Koot & Bie lijkt te zijn weggestapt. Ik bedoel maar...het is hier de reporter en het programma waar hij voor werkt die zichzelf in discrediet brengen m.i. maar ze zijn welkom hoor als ze een fatsoenlijk beeld van de idealen en protest willen neerzetten!
Op AT5 vervolgens nog 6 minuten over Zwarte Piet is discriminatie. Dit was maar een klein onderdeel van het protest en geeft ook niet een volledig objectief beeld.
Verder zijn er veel interviews afgegeven dus ik hou jullie op de hoogte!
Miek

verslag dag van de verontwaardiging en oproep grote clubs

Op een mistige koude Dam kwamen op het hoogtepunt 1500 mensen bijeen om te protesteren tegen de bezuinigingen van dit afbraakkabinet. Er waren sprekers uit verschillende hoeken zoals de stapeling waaronder het PGB, Greenpeace, Milieudefensie, racisme en discriminatie, vluchtelingen, het OV, ABVO KABO FNV, de schoonmakers en de drie oppositiepartijen PVDA, SP en Groen Links. Ik zal vast wel iemand vergeten. Er waren echt heel veel sprekers, en ik heb niet alle speeches kunnen horen. Dit alles afgewisseld met heel veel muziek en cultuur, van een tangodemonstratie tot Def P, rap, nederlandstalig en afsluiterend een spetterende DJ waardoor de Dam veranderde in een dansend massa waarbij zelfs de jassen uitgingen en het podium stond te trillen. De presentatie was meer dan uitstekend en zeer enthousiasmerend. En we hebben met iedereen de 99% uitgebeeld.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde zondag. En het geeft moed en kracht om verder te gaan. Dit kabinet moet weg! Een volgende keer moeten ook de grote clubs aansluiten. Deze vorm van actievoeren was bijzonder. De mensen konden hun boosheid kwijt maar werden ook vermaakt. Er was veel interactie met het publiek. De grote clubs zagen dit teveel als een politiek verzet. Daar ben ik het niet mee eens. Weliswaar waren de drie grote oppositiepartijen aanwezig, maar er was ruimte voor verzet uit alle hoeken en gaten. Occupy was duidelijk aanwezig maar het was geen Occupy verzet. Gemeenschappelijk was de boodschap dat de democratie achteruit holt en dat de rekening van de crisis op de zwakste schouders neerkomt. Dat is onrechtvaardig en niet toelaatbaar.
Kortom: binnenkort bundelen we de krachten, wij roepen op tot een zeer grote demonstratie/protest. Laten we met elkaar aan tafel zitten! Een uitnodiging hiertoe volgt zeer binnenkort. Laten we de winter gebruiken om e.e.a. goed voor te bereiden.

Ik wil "mijn" sprekers uit de hoek van stapeling en psychiatrie nogmaals hartelijk danken. Wij hadden een ding gemeen en dat was dat we recht uit ons hart spraken. En dat kan ook niet anders want wij worden tot slachtoffers gemaakt. Ons overkomt het. Ook hulde voor Terug naar de Bossen met liedjes en goeie toespraak van Jan. Net als Kanteldenker haalde hij aan dat we onzichtbaar worden gemaakt, dat er sprake is van discriminatie ja zelfs apartheid!

Miek

nos over dag van de verontwaardiging

De NOS was de hele dag bij ons op de dag van de verontwaardiging.
Leek kijk en luister klik hier Op het late NOS journaal een uitgebreid verslag van de dag!

mijn speech dag van de verontwaardiging hete herfst

Dit is mijn speech die ik in verkorte vorm heb weergegeven


Beste mensen, verontwaardigde verontruste mensen,
Ik spreek hier namens Platform Verontruste Ouders. Vandaag ga ik het over onszelf hebben. 18 en 16 jaar geleden zijn onze kinderen ons overkomen. En dat bedoel ik in de positieve zin van het woord. Al vroeg kregen onze beide zonen de diagnoses autisme, adhd en een licht verstandelijke handicap. Je stelt je verwachtingen bij. Maar dat doe je dusdanig dat later een heleboel wel mogelijk blijkt. Het gaat wat minder snel, wat moeizamer, maar ze halen evengoed hun diploma’s, hebben een zaterdagbaantje, willen op zich zelf gaan wonen. Wel hebben ze altijd behoefte aan begeleiding. We hebben leren denken in mogelijkheden, in oplossingen.
Toen ik Rutte hoorde over dat iedereen moest meedoen in de maatschappij was ik verheugd. Wij willen immers niets liever dan dat onze zonen een volwaardig leven kunnen leven! Maar die vreugde veranderde in woede en onbegrip toen bleek dat allerlei bezuinigingen ervoor zorgen dat onze kinderen hun begeleiding zullen verliezen, op alle levensgebieden. Sociaal, school, werken en wonen. En zonder begeleiding redden onze jongens het niet. Zonder die begeleiding wordt de afstand tot die maatschappij juist groter. Te groot!
Wat altijd zo fijn was dat we onze eigen regie hadden. Wij konden die hulp op maat inkopen. Die hulp was altijd beschikbaar op momenten die nodig waren. Wij waren die hulp en begeleiding. Ik kon minder werken om die hulp en begeleiding te kunnen geven. Wij kregen al toen ze heel jong waren het advies over uithuisplaatsing na te denken. En daarbij het verzoek dit voor dat kind te regelen wat voor ons het zwaarst was. Alsof dat een vraag is waar je over na kunt denken, alsof je die keus kunt maken. Voor ons het signaal we redden ons zelf en vragen alleen die hulp die absoluut nodig is. Met ons PGB hebben we enorm veel bespaard.
Hoe moet dat in de toekomst? Alleen de echt zware gevallen krijgen hulp. Maar wie zijn dat? Moeten we voor hulp naar de gemeente? Begrijpt die onze zorgvragen en heeft die daar een antwoord op? Komt er gedwongen meer hulpverlening over de vloer die er nooit zijn als je ze nodig hebt en die door onvaste tijdstippen en wisselend gezichten alleen maar voor meer onrust in huis zorgen.
Straks gaat onze zoon begeleid wonen en bepaalt de instelling of hij zijn eigen potje mag koken of gemeenschappelijk aan tafel moet. En is het maar afwachten welke begeleiding hij wel of niet krijgt. Hoe moet het straks met werken? Zonder jobcoach? Hoe kunnen onze kinderen een financieel onafhankelijk bestaan opbouwen als ze straks het weinige Wajong geld moeten inleveren omdat wij, ouders, verdienen. Voor een woning zal je toch moeten sparen? Waarvan? De toekomst is weer een angst geworden. Als structuur van bijv. werk wegvalt is het risico dat ze ander mogelijkheden onderzoeken om rust te krijgen in hun kop.
Wij mogen nu beide PGB’s gaan optellen van de jongens. Dat komen we toch aan die tien uur. Ik snap er helemaal niets van, wij hebben immers toch twee zonen die begeleiding nodig hebben?
Wij willen helemaal geen slachtoffer zijn. Wij hebben onze eigen kracht gevonden. Maar door deze bezuinigingen worden wel slachtoffers gemaakt. Dat mogen wij niet laten gebeuren!

speech Kanteldenker Hete Herfst Dag van de verontwaardiging

Kanteldenker had een mooie speech op de dag van de verontwaardiging. Ik ben trots op "mijn"drie sprekers Kanteldenker, Suzan Otten-Pablos (blog Hokjesgeest) die samen met haar twee kinderen op het podium stond (een mooi gebaar want het gaat om hun en kwam daardoor extra scherp over) en Geertje Paay over ouders van kinderen in de psychiatrie (met een mooi fragment uit Volg de Blauwe Lijn)
klik hier voor verslag en speech Kanteldenker

donderdag 17 november 2011

update dag van de verontwaardiging

ZONDAG 20 NOVEMBER 14.00 DAM - AMSTERDAM:
DAG VAN DE VERONTWAARDIGING


MENSEN BOVEN WINST - Wij zijn de 99%!

Op dit moment zijn bevestigd: Freek de Jonge (cabaret), Def P (Onderhonden), DJ Isis a.k.a. 100% Isis (nachtburgermeester), Kumi Naidoo (directeur Greenpeace international), Herrie Hoogeboom (schoonmakers), DJ Poly Esta, Ome Ad (Kookshow), Eline Peters (ASVA), Fanfare, Cabaret ‘Terug naar de Bossen,’ Silvia Terribili, Foto exposietie Nina Berman, Samen de 99% vormen, Tango les, Evert Hassink (milieudefensie), Jetta Kleinsma (PvdA), Jasper v Dijk (SP), Maureen vd Pligt, Bart Griffeon (IS), Eric Vermeulen (ABVAKABO), Geertje Paay (schrijfster), Dimitris Pavlopoulos (VU Griek), Maartje Terpstra (platform stop racisme & uitsluiting), Bruno Braakhuis (Groenlinks), Suzan Otten-Pablos (ADHD Netwerk), Kanteldekker. En nog heel veel meer!

Help mee:
- Nodig iedereen die je kent uit voor ons facebook evenement!
- Tweet de aankondiging via #heteherfst, bijvoorbeeld:
20 November 14:00 uur, Dag van de Verontwaardiging op de dam. Maak met ons een menselijke 99%! http://www.heteherfst.nl #heteherfst


Vanaf 12.00 houden de stakers in het openbaar vervoer een manifestatie op het Centraal Station Amsterdam. Deze zal door Milieudefensie worden aangevuld met een spectaculaire actie. De Hete Herfst coalitie roept mensen op om zich hier bij aan te sluiten en na afloop gezamenlijk naar de Dam te lopen (neem potten en pannen mee voor een vrolijk trommelend protest onder leiding van een drumband.)

Met dank aan onze sponsors: XminY, FNV KIEM, Sponsor voor podium, Sponsor voor geluid, FNV KIEM, Baracudah (beeldmerk), Rekening Retour, IS, SP Amsterdam, SP Zaanstad, Verschillende privé donaties.


De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaarvervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.

Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij werknemers en worden mensen aan de basis van de samenleving getroffen door een opeenstapeling van bezuinigingen. De regering breekt de solidariteit af en voedt het wij/zij-denken dat bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.

Wij willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.

De logica van bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer – van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren.

Op 20 november willen we onze verontwaardiging tonen over de kabinetsplannen en oproepen tot solidariteit, echte democratie en mensen boven winst. Samen gaan we op de Dam levensgroot '99%' uitbeelden. Kom ook en doe mee met je eigen boodschap of actie, jij bent de 99 %!
Verontwaardigde tweets:dreoudman RT @maryhellebreker: depers.nl/economie/61065… dus.....#HETEHERFST kom in verzet 20 november Amsterdam!
2 hours ago · reply · retweet · favorite
Grannny63 RT @WalkofShametour: Zondag - Amsterdam - Dam - #heteherfst - zie: walkofshametour.nl - kom massaal - treinkaartje bij kruidvat 12,49 (retour)
2 hours ago · reply · retweet · favorite
Grannny63 RT @rolstoelhyve: Dag van de Verontwaardiging 20 November op de Dam bit.ly/rioc8B #Heteherfst #Amsterdam #Protest
2 hours ago · reply · retweet · favorite
spazioinnovador @PaoAnuncia hola los invitamos a asistir al #bazar de este #20Nov en chuao organizado por Spazio Innovador, desde las 10 am! Los esperamos
2 hours ago · reply · retweet · favorite
Join the conversation

oproep Geertje Paaij

Ik benader jou, wetende dat je je verbindt aan sociaal-maatschappelijke thema’s met de vraag of je je wilt verbinden aan ‘VOLG DE BLAUWE LIJN, voetstappen van de liefde’. Mijn boek dat gaat over de grenzen van ouderliefde. De eerste tien bladzijden zijn te lezen op www.tenpages.com
Ik heb via TenPages tot 30 januari 2012 de tijd om minstens honderd aandeelhouders over de streep te trekken die minimaal één aandeel kopen van vijf euro. De teller moet op 30 januari 2012 staan op 2.000 verkochte aandelen, dan wordt mijn boek gegarandeerd uitgegeven én delen aandeelhouders in de winst.
Lukt het mij niet, dan krijg iedereen zijn inleg minus 20% teruggestort van TenPages. Tot nu toe heb ik 68 aandeelhouders en 335 verkochte aandelen.
Op mijn website www.geertjepaaij.weebly.com vind je veel informatie en een boektrailer. Een filmpje van één minuut met indringende boekfragmenten.
In dagbladen zoals de Volkskrant verschijnen regelmatig gekscherende artikelen dat het normaal is dat ouders op het schoolplein aan elkaar vragen 'En wat voor psychische aandoening heeft jouw kind? Krijgt hij daar ook een rugzakje voor?' Giovanni Wouters, politicoloog, steekt in Opinie&Debat van 13 augustus 2011 hiermee de draak. Zijn dochter lijdt aan het DNK-syndroom, ofwel zij is een Dood Normaal Kind en daarmee een uitzondering.
Onze minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, maakt het nog bonter. Zij vindt dat psychische problemen vooral in eigen kring uitgevogeld moeten worden.
Er zijn nog steeds veel ouders die hun stem niet verheffen en zich schamen. Als de dood dat hun (volwassen) zoon of dochter met schizofrenie met de vinger wordt nagewezen als de zoveelste 'schizofrene mafkees'. Het afschuwelijk drama in Alphen aan de Rijn draagt aan deze beeldvorming bij.
Ouders met een ADHD-kind moeten niet zeuren. Volgens de staatssecretaris van Volksgezondheid moeten ouders genoegen nemen met een zesje op het rapport. De etikettenrage moet verdwijnen, aldus haar opvatting in de Volkskrant van 9 november 2011.

'VOLG DE BLAUWE LIJN' wil een handreiking zijn naar ouders die zich vaak zo verdomd alleen voelen. Laat Nederland weer het land worden van solidariteit, compassie, tolerantie en medemenselijkheid.
Steun je mij als aandeelhouder én ambassadeur? Ik hoop dat ik op je mag rekenen. Niet iedereen is gezegend met een goed stel werkende hersenen. Wat zou jij dan doen als het jouw zoon of dochter betreft? Ik hoop dit vraagstuk hoog op de agenda te krijgen. Als het aan mij ligt, schuif ik na publicatie aan bij de tafel van DWDD (De Wereld Draait Door).
Hartelijke groet,

Geertje Paaij,
(moeder van een 26-jarige dochter, lijdend aan schizofrenie en ADD en van een 24-jarige dochter met de persoonlijkheidsstoornis NAO en ADHD).

Dag van de Verontwaardiging

Zegt het voort zegt het voort!!

Help mee: alles samen op de Dam!
20 november: grote manifestatie “Dag van de Verontwaardiging”

Het collectief “Hete Herfst” heeft de afgelopen maanden een breed collectief van maatschappelijke organisaties gesmeed. Op zondag 20 november sluiten ook de Abvakabo, Milieudefensie, Occupy Amsterdam en Utrecht zich aan bij een groot “protestival” op de dam in Amsterdam. Met onder andere Freek de Jonge, 100% Isis, Def P, tweede kamerleden van Groen Links, PvdA en de SP, vakbonden, maatschappelijke organisaties en Occupy.

Omdat we meer willen dan alleen protesteren, worden er de 20ste ook speciale acties georganiseerd. Zo maken we met zijn allen een hele grote 99%, komt Ome Ad en zijn kookeiland waar je je eigen protestmaaltijd kan bereiden, is er ruimte om met andere bezoekers te discussiëren over jouw onderwerp, of over het onderwerp dat zij inbrengen en een klaag- en hoopmuur waar je je eigen boodschap kunt plaatsen. Daarnaast komen er een aantal bekende bands optreden en is er een open mic voor iedereen die zelf iets wil zeggen. In Leeuwarden organiseert Occupy een solidariteitsactie.

Om 12:00 uur organiseren de Abvakabo en Milieudefensie een spectaculaire actie op het Centraal Station voor de stakers van het Openbaar Vervoer. Wij roepen iedereen op potten en pannen mee te nemen en zich aan te sluiten. Daarna volgt een gezamenlijke optocht richting de Dam. Zodra iedereen is gearriveerd, begint daar om 14:00 ons programma.


Meer informatie en het volledige programma vind je op de website: www.heteherfst.nl

Help mee mobiliseren!

Deel het evenement:
* Facebook: https://www.facebook.com/event.php?eid=298667776810258
* Twitter: "20 November 14:00 uur, Dag van de Verontwaardiging op de dam. Maak met ons een menselijke 99%! http://www.heteherfst.nl #heteherfst"
* Banner: http://pleinderbeschaving.nl/wp-content/uploads/2011/11/mbw_300X250.gif
* Flyer: http://pleinderbeschaving.nl/wp-content/uploads/2011/11/flyer-mbw-3.pdf

Zet de banner op je site, schrijf een weblog, post het event op facebook of stuur een twitterbericht de wereld in. Roep daarna ook alle vrienden en instanties op die je kent om hetzelfde te doen!


Met vriendelijk groet,

Team Dag van de Verontwaardiging

vrijdag 11 november 2011

column Suzan Hokjesgeest

Suzan reageert met haar bekende scherpe pen op de stelling van Van Veldhuijzen Van Zanten dat er teveel diagnoses gesteld worden en dat dat voortaan maar iets minder moet. Alsof je door problemen te ontkennen minder kinderen met problemen hebt. Een ordinaire bezuinigingsmaatregel want wie een diagnose krijgt heeft recht op AWBZ zorg! klik hier Ik zeg lezen die column!!

blog Alina Saers Per Saldo

Per Saldo heeft nog hoop. Toch zeg ik we moeten actie blijven voeren. Duidelijk laten horen waarom die tien uurs grens echt van tafel moet. Ik hoop echt dat Per Saldo dit ook gaat doen! Niet alleen afwachten tot weer een volgende brief is mijn motto!Toch is het goed dat Per Saldo nog positief is terwijl vele budgethouders boos en teleurgesteld zijn n.a.v. het debat. Zo zien we het in balans. klik hier

donderdag 10 november 2011

persbericht Hete Herfst

Amsterdam 12-11-2011

Persbericht: Dag van de Verontwaardiging, 20 november, Amsterdam.

Geachte redactie,

Op 20 november organiseert het Hete Herfst collectief de Dag van de Verontwaardiging op de Dam in Amsterdam. Deze brede coalitie van maatschappelijke organisaties klik hier roept op om massaal naar de Dam te komen!

De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaar vervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.
Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij de gewone man en de kwetsbaren. Wij willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.
De bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer verzet – van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren.
Om 12:00 uur organiseren Milieudefensie en de ABVA/KABO een spectaculaire actie voor het Centraal Station. Wij zullen ons daarbij aansluiten, waarna we samen met de stakers richting de Dam gaan. Wij roepen iedereen op potten en pannen mee te nemen om zo veel mogelijk lawaai te maken.
Vanaf 14:00 uur wordt een programma met muziek, kunst, acties, sprekers en heel veel interactiviteit georganiseerd. Ook gaan we samen levensgroot ‘99%’ uitbeelden. Kom ook, neem potten en pannen mee en maak je eigen boodschap of actie. Jij bent de 99%!
Onder andere Milieudefensie, ABVA/KABO, PvdA, SP, Rekening Retour, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Platform Verontruste Ouders,Walk of Shame, Terug naar de Bossen en Plein der Beschaving sluiten zich aan bij de protesten.
Voor vragen kunt u zich wenden tot Anne Rosa de Carvalho, arrdc@hotmail.com, 06-14537529

reactie en verslag Per Saldo n.a.v. PGB-debat

Op haar site doet Per Saldo verslag van het PGB-debat en geeft haar reactie daarop.
klik hier Wij nodigen Per Saldo van harte uit aanwezig te zijn op de dag van de verontwaardiging 20 november Dam Amsterdam vanaf 14.00 uur. Binnenkort gaan we de "clubs" uitnodigen voor een actievergadering. Hoe verder na de winter? Want 10 december Armoede Werkt Niet is duidelijk niet het eind van onze acties!

blog guppyrob pgb maatregel schending gedoog-regeerakkoord

Ik ben altijd blij met de columns van Guppyrob. Hij heeft altijd scherpe en verrassende invalshoeken (en kan rekenen als de beste! beter dan Marlies). Dit keer ontdekte hij dat de PGB-maatregel regelrecht een schending is van het regeer- en gedoogakkoord! En dat terwijl er in de debatten steevast naar verwezen wordt!
klik hier

woensdag 9 november 2011

reactie Balans teveel probleemkinderen

Goeie reactie van Balans op haar website over een teveel aan probleemkinderen. Suzan zit alweer te broeden op een column. Stof genoeg!!klik hier

nos journaal over probleemkinderen en pgb debat

Op twitter las ik dat er maar heel weinig belangstelling was voor de afbraak van het PGB en het opheffen van probleemkinderen. Maar het NOS journaal van 18.00 uur had er wel aandacht voor. Met o.a. reacties van Arga Paternotte en Dijsselbloemklik hier

de jeugd wordt teveel gemedicaliseerd

Wist je dat al? We hebben teveel probleemkinderen in Nederland. En die worden gemedicaliseerd. We stoppen voortaan deze kinderen als probleem te benoemen en probleem is weg! Vlekje? Ik heb het niet gezien. In de Volkskrant vandaag een artikel met -daar is ze weer!- Van Veldhuijzen van Zanten. Het is natuurlijk gewoon weer een bezuinigingsmaatregel. klik hier

PGB debat

Zo. We hebben het PGB debat weer achter de rug. Grote onzekerheid en angst om de toekomst zijn mijn gevoelens, ik weet niet hoe het jullie vergaat?
Allereerst wil ik de oppositie, allen die de motie van afkeuring hebben gesteund hartelijk danken. Zij hebben onze vragen en gevoelens zeer goed vertaald in moties!
Linda, Renske, Agnes, Pia, Arie, Esme ik hoop dat ik niemand vergeet...uit de grond van mijn hart wij zijn jullie dankbaar!

Esme Wiegman diende de motie in en stelde dat zij die weer in zou trekken als zij de oppositie tegemoet zou komen en onderdelen van haar plan aanpast. Helaas heeft de motie het niet gehaald, maar er is wel een duidelijk signaal afgegeven!

Over het tien uursplan waardoor veel mensen niet meer in aanmerking komen voor een pgb of vergelijkbare vergoeding loog de Staatssecretaris keihard! Zij stelde dat zij tot die tien uursgrens was gekomen door gesprekken met PGB-houders zelf. Die zouden gezegd hebben dat tien uur een redelijke grens was. Vergeten zijn zeker de vele verontwaardigde brieven aan de Staatssecretaris via Per Saldo!! Budgethouders hebben natuurlijk nooit gezegd dat tien uur akkoord was. Wel zouden zij gezegd kunnen hebben dat zij behoefte hebben aan tien uur of meer. Dat zij dat nodig hebben, maar dit wordt niet geindiceerd!
Ik neem dat mevrouw Veldhuijzen Van Zanten bijzonder kwalijk. Zij misbruikt de gesprekken die zij gevoerd heeft en maakt er verkeerde conclusies uit op. Zij zet de waarheid naar haar hand. Marlies bij deze: budgethouders gaan niet akkoord met de tien uurs grens. Juist door die paar kleine uurtjes kunnen wij ons gezin met twee zonen met autisme adhd en een licht verstandelijke beperking draaiende houden!

Er was wel beweging bij de staatssecretaris maar die ruimte werd keihard ingedamd door niemand minder dan Tamara Venrooy! De mevrouw die gezellig op de thee gaat bij budgethouders om te bezien hoe hun situaties is. Die begripvol knikt maar aan de andere kant deze mensen keihard in de kou laat staan. Wil je dat niet meer doen Tamara, dit soort bezoekjes. Je geeft hierdoor mensen valse hoop!

Men wilde ook zekerheid dat er geen wachtlijsten zouden ontstaan van mensen die niet meer voor een vergoeding in aanmerking komen en noodgedwongen hun zorg anders moeten zien in te richten.

De PVDA vroeg om uitstel van de plannen. Er werde goede moties ingediend door de oppositie om tot betere plannen te komen.

Nu.nl:
Als blijkt dat chronisch zieken en gehandicapten door de ingreep in het persoonsgebonden budget (pgb) geen passende zorg kunnen krijgen, komen ze in aanmerking voor de nieuwe vergoedingsregeling. Veldhuijzen van Zanten deed die toezegging in het debat met de Tweede Kamer.
Ze trok het zogeheten 10uurs-criterium voor deze zorg echter niet in.

We moeten deze staatssecretaris op zijn minst laten weten dat ze het niet goed begrepen heeft dat budgethouders akkoord gaan met de tien uurs grens.
We kunnen ons laten horen op 20 november op de Dam dag van de verontwaardiging vanaf 14.00 uur en op 10 december op de manifestatie Armoede Werkt Niet in de Brabanthallen Den Bosch. We blijven onze stem verheffen om duidelijk te maken dat Van Veldhuijzen Van Zanten vreselijke fouten maakt. Nooit is geluisterd naar alternatieve plannen van o.a. Per Saldo, waar wel bezuinigd kan worden!!
Opgeven? Wat is dat???

dinsdag 8 november 2011

debat Rode Hoed Kinderen van de Hondsberg

Maandag 7 november. Het debat wordt georganiseerd n.a.v. de documentaire over kinderen van de Hondsberg. Kinderen met een licht verstandelijke beperking in combinatie vaak met psychiatrische problematiek. Hoe gaan zij de gevolgen van de bezuinigingen voelen.
Hoe maken we er het beste geeft de sfeer het beste weer. Ik heb helaas weinig gehoord over de echte zorgen die leeft onder ouders. Lex Bolmeijer zal het debat leiden.

Het gaat om 63.000 personen die ondersteuning en begeleiding nodig heeft, vaak vanuit het PGB. Filmmaker Roel van Dalen is teruggegaan naar de Hondsberg n.a.v. de serie 7-up en mensen die bleven vragen: hoe is het ze verder vergaan? Hij maakte 6 portretten. Michael en Boyke zijn aanwezig in de zaal. Met vallen en opstaan leven ze nu redelijk zelfstandig. De jongens hebben veel reacties gehad n.a.v. de documentaire. Knap! Doorzettingsvermogen! Blijf doorgaan!

Er zijn drie rondes. 1 IQ-grens de groep 70-85 wordt uit de AWBZ gedonderd. 2. Overheveling ondersteuning en begeleiding naar de WMO (rol gemeente) en 3. Stapeling o.a. arbeid en onderwijs.
Aanwezig o.a. kenniscentrum FVG grote koepelorganisatie o.a. Hondsberg, Greet Prins van Philadelphia, belangenbehartigers landelijke vereniging gehandicaptenzorg, Heleen Depuis, gemeente wethouder Linda Smit Almere en Erik v.d. Burg Amsterdam, fractievoorzitter PVDA Peggy Burger, Beleidsadviseur Jeugdzorg (overhevelen naar gemeente), landelijke politiek Sadet Karabulut SP Lea Bouwmeester PVDA (Wiegman verhinderd), Primaire Onderwijsraad Kate Cervezee, dhr Tuinhout Post NL, ABVO_KABO, Achmea, Per Saldo. Mw. v.d. Plicht (onderwijs Amsterdam SP). De coalitie heeft geweigerd aanwezig te zijn. Het delen van belang, een constructieve avond is het doel meer dan een debat op scherpst van de snede.

Wat is er slecht aan IQ 70-85 niet meer in AWBZ?
Een willekeurige IQ score zegt niets. Het gaat om sociaal aanpassingsvermogen. Er gaan drama's ontstaan in gezin en samenleving. De kans is reeel dat deze jongeren op een fout spoor komen (justitie). Je creeert dak- en thuislozen. Mensen komen in de schuldhulpverlening, is nu al zo. Mensen raken geisoleerd of exploderen wat overlast geeft op straat. Als je vroeg begeleiding inzet kan het goed gaan. IQ is niet het enigste criterium. Denk aan gedragsproblemen, bijkomende psychiatrische problematiek. Er zijn voorzieningen op maat nodig.
Je kunt moeilijk voorspellen wat er gaat gebeuren in de toekomst, de verwachtingen kloppen niet altijd. Soms gaat het beter/slechter dan voorspeld.
In de krant stond laatst nog heel artikel dat IQ ook in ontwikkeling was. Niet iedereen blijft in de zorg, mensen kunnen ook redelijk zelfstandig verder. Zorg kan ook kortdurend zijn. De indicatiestelling moet worden verbeterd. In de AWBZ heb je vaak te maken met langdurige problematiek. LVG noemt multiproblematiek IQ plus leerproblemen, psychiatrische problemen, gedragsproblemen. In de jeugdgevangenis vraagt men zich af waarom zagen we dit niet eerder? De indicatie en hulp moet beter. Een grote groep kinderen wordt wegbezuinigd en gezegd wordt dat ouders beter hun best moeten doen: schandalig!
Een kind van de Hondsberg kost nu gemiddeld 7200 Euro per jaar. Gemiddeld 4 uur in de week begeleiding. Met een paar uurtjes per week kan men zelfstandig wonen en aan werk komen. Er zijn geen maatschappelijke kosten. Als die begeleiding wegvalt (bijv. omdat overheveling naar gemeente niet naadloos verloopt)is er een kans op maatschappelijke ontsporing Dan worden de kosten 45.000 per jaar. Tel daar bij op kosten voor politie, justitie, reclassering, schuldhulpverlening etc.
De coalitie lacht erom. Men luistert niet naar alternatieven. De rekening van de crisis 18 miljard wordt o.a. neergelegd bij de kinderen van de Hondsberg.
Wethouder v.d. Burg is het eens met die 18 miljard. In de gezondheidszorg kan bezuinigd worden. Maar met deze maatregel is hij het niet eens. Depuis: deze maatregel kan niet verdedigd worden. Nu wordt een dictaat opgelegd. De wetsvoorstellen kunnen onderuit gehaald worden in de Eerste Kamer.

Overheveling Jeugdzorg naar gemeenten. In hoeverre zullen gemeenten in staat zijn jeugdzorg over te nemen? Wat aan kwaliteit in jeugdzorg is opgebouwd gaat verloren. Gemeenten pakken het zeer wisselend op. Er is nog veel onwetendheid over het vraagstuk Jeugdzorg. Niet iedereen weet hoe de zorg op de juiste plek moet komen. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Achmea: dichtbij snel zorg voorkomt later duurdere zorg. Het burgerschap van de verzekerden komt meer in beeld.
Almere en Amsterdam zeggen dat het gaat lukken. Grote gemeenten gaan het voorbereiden en kleine gemeenten sluiten aan. Er komt meer naar gemeenten ook wet WWNV (Wet Werken Naar Vermogen). Almere: we moeten aan de voorkant beginnen, dat betekent heel vroeg beginnen. Daarmee voorkom je duurdere zorg. Er is geen chaos in de jeugdzorg. Amsterdam is er nog niet klaar voor maar wordt hard aan gewerkt. Het liefst willen zij begeleiding in zijn geheel in 2014. Er zijn ook voorwaarden. Hoeveel geld is bijv. beschikbaar? De kortingen moeten helder zijn. Er is nog te weinig specifieke kennis. Almeren: rondetafelgesprekken hulpverleners ouders kinderen wat is het grootste probleem en in welke volgorde zoeken we oplossingen? Betrek ook onderwijs en justitie erbij!
Bedenken wat haalbaar is. Bij complexe problematiek moet de zorg anders georganiseerd worden. Bijv. psychiatrie erbij, gespecialiseerde intituten. We moeten oppassen voor rechtsongelijkheid groep licht verstandelijk gehandicapten. Je ziet niet altijd de verstandelijke beperking. Er zijn ook zorgmijders. Er moeten richtlijnen komen vanuit de landelijke politiek om het lokaal in te kunnen vullen. Wat kunnen gemeenten? T.o.v. marktwerking is geen duidelijk kader. Er moet 7 miljard bezuinigd worden (o.a. sociale werkvoorziening). Het geld moet echt besteed worden aan zorg. V.d. Burg: geld moet niet geoormerkt worden. Wij willen het geld besteden zoals wij dat willen. Tsja je kan er ook lantaarnpalen voor kopen, maar andersom kan ook! De kaders moeten juist niet te strak zijn.
We zijn niet bang dat mensen tussen wal en schip raken. Gemeenten moeten de verschillen tussen burgers honoreren. Gaan we het zorggeld vastleggen of besteden aan de Noord-Zuidlijn? Er is extra geld nodig, het WMO budget is te kort. Oormerken is een budget waar je het mee moet doen. Peggy: de gemeente heeft budgetrecht, het tekort WMO kan uit algemene middelen. Er moet goede zorg komen. Soms staan er wel heel veel hulpverleners om een kind heen. We moeten ons veel meer bekommeren om dat soort situaties dan alles vastleggen in budgetten. Wat gaan jullie beter en anders doen? Per Saldo: Gemeenten moeten maatwerk leveren. Mensen worden niet geholpen door collectiviteit. Er zijn kinderen met psychiatrische problematiek waar instellingen geen antwoord op hebben. Welk antwoord hebben gemeenten? PGB?
In Amsterdam blijft het PGB gehandhaaft. We houden het PGB in stand. Het geld komt uit de WMO.
Nu is de dagbesteding verticaal georganiseerd. Dit moet horizontaal samen met SW. Huishoudelijke hulp WMO 110% van het bijstandsniveau geen huishoudelijke hulp.
Boyke beheert het PGB zelf. Maar het is een gigantische administratie. Zijn begeleidster is er drie dagen mee bezig, het is een enorme stapel papierwerk.
Het idee is dat gemeenten dit veel makkelijker kunnen doen. Volwaardig burgerschap is overal mogelijk. Mensen zijn gelijkwaardig maar worden niet gelijk behandeld. Kinderen vallen nu al uit op scholen. Er is zorg dat de eigen bijdrage niet haalbaar is. In Amsterdam kunnen jongeren die zorg nodig hebben in het onderwijs daar blijven. We moeten van zorgen voor naar zorgen dat. Van leunen naar steunen. Daar is een cultuurverandering voor nodig bij ambtenaren. Wat heb ik nou echt nodig? Welke ondersteuning heb ik echt nodig?Philadelphia er zitten pareltjes tussen gemeenten maar ook voorbeelden die te gek voor woorden zijn. Kinderen met complexe zware problematiek moeten we goed in beeld hebben. Gemeenten begrijpen niet hoe complex het is. Er zijn o.a. veel problemen met zwerfjongeren.
Het is jarenlang misgegaan met de zorg. Er moet landelijk beleid zijn. Instellingen grijp je kans! Er is met name zorg wat betreft kleine gemeenten. Van de Burg. Ik ben de VVD niet. Deze bezuinigingen zijn niet goed en ik ben het er niet mee eens. De staatssecretaris en kamerleden bepalen de kaders, het budget gaat naar gemeenten en gemeenten hebben het recht zo in te richten als zij willen. 418 gemeenten kunnen indicatie PGB of ZIN geven.

De stapeling.
Michael werkt in een kringloopwinkel. Hij zou het liefst buiten werk hebben maar is tevreden. De betalingen gaan immers ook gewoon door. Boyke staat iedere dag om 5 uur op om naar zijn werk in de bakkerij te gaan. Hij heeft nog een klein stukje Wajong. De jobcoach heeft dit geregeld. Ze hebben drie maanden gekeken welk werk past goed. Er was een proefperiode (gratis voor werkgever). Na 1 jaar krijgt hij een vast contract (zonder Wajong).
Post Nl heeft werk voor licht verstandelijk gehandicapten. Zij werken samen met Deton. Productiearbeid. Een gemiddeld kamerlid loopt 2 jaar achter op de werkelijkheid. Verplicht in dienst nemen gaat niet werken. Kan het eenvoudiger en goedkoper?
We moeten de WSW houden. Er zijn 35000 werklozen in Utrecht. Er zijn plaatsen in sorteerbedrijf en werken samen met het uitzendbureau en SW. We hebben geen werk voor mensen in de AWBZ. Er werken ook veel mensen met autisme. De wetgeving moet eenvoudiger. De mensen worden op de werkvloer begeleid. De mensen zijn er trots op iedere dag naar hun werk te gaan.
De begeleiding naar en bij werk moet nu weg. Er is in de nieuwe regelingen geen budget meer voor een jobcoach. De mensen moeten regulier aan het werk. WWNV is zeker niet verdienen naar vermogen. Het leidt vaak niet tot werk. Men is zo best mogelijk weerbaar met zoveel mogelijk onderwijs. We moeten meer kinderen vasthouden in het reguliere onderwijs. Het gevaar van de bezuinigingen op passend onderwijs zijn overspannen leerkrachten. Er moet aandacht aan een grote groep gegeven worden, daarbij kinderen met extra zorgvragen. Jeugdzorg wordt betrokken bij de samenwerkingsverbanden. Zo'n complex traject vraagt deskundigheid van de leerkrachten. De professionalisering is niet haalbaar. Er moet veel samenwerking komen tussen gemeente, scholen en jeugdzorg.

Uitgegaan moet worden van de eigen kracht van burgers. We moeten uitgaan van eigen mogelijkheden. Wat is mogelijk in de sociale omgeving? Het doel is dat iedereen in staat is te participeren. Ondersteuning en begeleiding moet geregeld worden. De beperking in eigen kracht moet je compenseren met hulpverlening.
Alternatief plan stapeling Koraalgroep (w.o. Hondsberg)
Drie speerpunten.
1. Prioriteit geven aan preventie. Vroegtijdig signaleren van de licht verstandelijke beperking plus een antwoord: wat doe je ermee? De jeugdgezondheidszorg professionaliseren en direct gerelateerd aan onderwijs. Verder deskundig maken
2. Constatering Rouvoet. Gezinnen met multi-problematiek waarin 25 hulpverleners langs elkaar heen werken. De eerste en tweede lijn moeten beter op elkaar afgestemd worden. Het is nu teveel versnipperd. Er moet een hecht integraal systeem komen. 1e en 2e lijn moeten daarbij op elkaar aansluiten. Samenwerken specialistische deskundigen.
3. Met goede jeugdzorg alleen ben je er niet. Er zal altijd een bepaalde vraag blijven staan op bepaalde momenten bijv- school-werk, thuis-zelfstandig wonen.
Die steun in de rug blijft nodig. Soms is ineens wat meer ondersteuning nodig. Op de achtergrond is een lichte vorm van ondersteuning als een soort waakvlam aanwezig. Bestaande voorzieningen zoals jobcoach handhaven. Voor meer info klik hier
Sadet Karabulut Er moet een CAO komen. Licht verstandelijk gehandicapten niet onder het minimumloon laten werken. Er moet goede begeleiding zijn. Met een arbeidsbeperking kun je volwaardig leven. Via een jobcoach kom je aan een volwaardige baan. Juist deze groep mogen we niet laten vallen. Het is de parel van onze beschaving.
Wethouder kleine gemeenten: 60 mensen die zorg nodig hebben, 100 SW ers. Wij kennen de mensen bijna met gezicht. Dat biedt juist voordelen!

Ik heb gezegd dat ik het jammer vond dat in de kring van debaters geen enkele ouder vertegenwoordigd was. Het gaat om onze zorg, onze angst. Nu was er een sfeer van we maken er maar het beste van. Daarnaast natuurlijk oproep voor 20-11 en 10-12!

maandag 7 november 2011

Volg de blauwe lijn Geertje Paay

Graag jullie aandacht voor het volgende blog klik hier van Geertje Paay. Velen kennen Geertje van Twitter en/of Ypsilon. Geertje is hiernaast ook schrijfster van het boek Volg de blauwe lijn wat gaat over grenzeloze ouderliefde van een kind met een psychiatrische stoornis. Bekijk de trailer of nog beter: wordt aandeelhouder. Lees alles over de voorwaarden van deze bijzonder actie op haar blog. En help het boek in de boekwinkels te krijgen! Er is nog veel te weinig aandacht voor het leed achter de schermen van familie waarvan een kind in de psychiatrie zit. We hebben Geertje ook gevraagd te spreken op het protest dag van de verontwaardiging Dam Amsterdam 20 nov. Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor deze groep?

Filmpje Suzan (Koefnoen)

Wat een legendarische uitzending was het van Koefnoen. Suzan heeft er voor ons een prachtig filmpje van gemaakt om eens wat te lachen te hebben in deze sombere tijden! klik hier

colum Suzan pittig maar waar!

Suzan heeft weer een pittige column geschreven ditmaal over de GGZ en de overheveling van de kinder en jeugdpsychiatrie naar gemeenten. Vanavond ga ik naar de Rode Hoed, waarvan verslag volgt, over de bezuinigingen op kinderen van de Hondsberg, die doelgroep. Ben zeer benieuwd en zal niet nalaten ook daar een oproep te doen. Want zeg nou zelf, na het lezen van de column van Suzan weten we het toch wel zeker: we moeten blijven protesteren om te beginnen Dam Amsterdam 20 nov. v.a. 14.00 uur!!klik hier

VVD wil af van CIZ

De VVD wil af van CIZ. De huisarts is prima in staat te indiceren aldus Tamara Venrooy. klik hier

vrijdag 4 november 2011

gewoon doordenderen is de visie van stas Veldhuijzen van Zanten

Nog een keer op een rij wat gaat er gebeuren met het PGB en waarom volgens onze staatssecretaris. Stel je zelf daarna de vraag: moeten wij dit pikken? klik hier

sinterklaas voor kinderen met adhd en/of autisme

Op deze site staan wel aardige tips zowel voor ouders als leerkrachten rondom sinterklaas. Het blijven natuurlijk spannende dagen voor ze waar ze druk van worden maar je kunt het wel beperken. Heb jij goeie tips? Laat het ons weten!klik hier Het is trouwens so wie so goeie site!

Hete Herfst Dag van de Verontwaardiging

Dag van de verontwaardiging

Zondag 20 november 14.00 uur Dam Amsterdam

Mensen boven winst

De plannen van het kabinet Rutte vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaar vervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.

De regering legt de rekening van de crisis neer bij degenen die haar niet veroorzaakt hebben en voedt het wij/zij denken dat bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.

Wij willen die rekening terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde hebzucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.

Op 20 november willen we onze verontwaardiging tonen over de kabinetsplannen en oproepen tot solidariteit, echte democratie en mensen boven winst. Samen gaan we op de Dam levensgroot 99% uitbeelden. Kom ook en doe mee met je eigen boodschap of actie, jij bent de 99%

Reageren naar m.wijnbergen1@chello.nl

werkschool voor kwetsbare jongeren via wajong.startpagina.nl

In de nieuwsbrief van wajong.startpagina.nl werd ik gewezen op een artikel van de Onderwijsnieuwsdienst over een leerschool voor kwetsbare jongeren. Goed initiatief! klik hier

internetconsultatie elektronisch leerlingdossier

De minister van OCW is onlangs een internetconsultatie gestart over het ELD, het elektronisch leerlingdossier. Balans maakt zich grote zorgen over de uitvoering van dit ELD. Wij vragen ons met de onderwijsjurist Katinka Slump af of de rechtspositie van ouders in deze wel voldoende is geregeld. Wij willen voorkomen dat er van alles over ons kind en ons zelf wordt geschreven en verstuurd zonder dat wij er weet van hebben en onze visie op ons kind er in aan de orde komt.
Het ministerie van OCW is een internetconsultatie gestart met als doel de betrokkenen te vragen naar de duidelijkheid, wenselijkheid, volledigheid en werkbaarheid van het besluit. Betrokkenen zijn scholen, ouders/verzorgers, softwareleveranciers en onderwijsorganisaties.
De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het conceptbesluit. U kunt tot 14 november a.s. de minister laten weten hoe u over deze kwestie denkt.

Rechtspositie van ouders
Balans sluit zich aan bij de visie van onderwijsjurist Katinka Slump van Judion, dat de rechtspositie van ouders wat betreft het leerlingdossier van hun kind in de wet uitdrukkelijk moet worden geregeld. De school moet ervoor zorgdragen dat de visie van de ouders op de ontwikkeling van hun kind en de aanbevelingen die de ouders over het kind hebben gedaan aan de school in het leerlingdossier worden opgenomen. Zo wordt een juist beeld van de leerling gevormd. De school moet in het dossier aangeven op welke wijze de inzichten van de ouders bij de besluit­vorming door de school m.b.t. de leerling zijn meegewogen. Het kan niet zo zijn dat een dergelijk dossier zonder uitdrukkelijke toestemming, en bij meningsverschil met de school omtrent de visie op hun kind uitdrukkelijke aanvulling van de ouders, zomaar met anderen kan worden gedeeld.

Onderwijskundig rapport
Ook bij de overstap van een leerling naar een andere school moeten de ouders in de gelegenheid worden gesteld vooraf schriftelijk in te stemmen met de via het onderwijskundig rapport over te dragen informatie. Als zij het hiermee niet eens zijn, moeten zij hun eigen zienswijze als onderdeel van dit rapport opstellen. Ook moeten zij onjuiste informatie uit het dossier kunnen verwijderen dan wel onvolledige informatie kunnen aanvullen.

Internetconsultatie
Bovenstaande visie, verwoord in het document van Judion, zal Balans bij de internet­consultatie meezenden. Bent u het met Balans eens en wilt u ook uw mening kenbaar maken? Klik op de link: Internetconsultatie Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens. U kunt uw mening geven tot 14 november 2011.

Meer informatie
Het leerlingdossier, Judion Juridische Dienstverlening Onderwijs
Dagblad Metro publiceert in een artikel d.d. 1 november haar mening.
Op de site van Ouders Online draagt hoofdredacteur Justine Pardoen haar mening bij over dit onderwerp.
Het verslag van de beraadslagingen in de Eerste Kamer is na te lezen bij de Handelingen van de Eerste Kamer.

Ons motto is: De kracht van ouders werkt!

basiscursus autisme

n.b. deze cursussen worden ook in andere AIC's gegeven, informeer even bij de NVA! of informeer bij het AIC bij jou in de buurt!

NVA Basiscursus Autisme op 17 November as.

De basiscursus van de Nederlandse Vereniging voor Autsime is met name bedoeld voor mensen die net te maken hebben met autisme. Maar ook voor de mensen die hun kennis over autisme nog eens willen opfrissen is het een interessante dag. Er wordt veel gebruik gemaakt van filmfragmenten en voorbeelden uit de praktijk.

In het eerste dagdeel behandelen we wat autisme nou precies is en wat voor problemen dat daardoor ontstaan bij de persoon met autisme en de omgeving.

Het tweede dagdeel bestaat uit uitleg van de theorieën die er zijn om het autisme te begrijpen en tips om er mee om te gaan.

We sluiten de dag af met een mogelijkheid om nog even met elkaar na te praten en om te bekijken wat voor nieuwe boeken en films er uit zijn mbt autisme.
De deelnemers ontvangen een informatiepakket en een certificaat als bewijs van deelname.

Voor NVA leden kost de dag € 45,- ( voor twee leden uit het zelfde gezin € 80,- ), inclusief lunch ( broodjes en koffie/thee) en cursuspakket.
Voor mensen die nog niet lid zijn kost de dag € 75,- ( voor twee leden uit het zelfde gezin € 120,- ), inclusief lunch ( broodjes en koffie/thee) en cursuspakket. Lid maken kan ook nog zie www.autisme.nl .

De cursusdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.00 uur met een half uur lunchpauze om 13.00 uur.

Aan de Derkinderenstraat 10-18 in Amsterdam (Gebouw Trivium, stichting MEE Amstel & Zaan).
Deelnemersaantal is maximaal 25. Bij meer aanmeldingen wordt bekeken of de cursusdag herhaald kan worden.

Opgeven kan men zich via Tosca.schoenmakers@autisme.nl o.v.v. Inzicht in autisme Amsterdam

weblog Alina Saers na PGBdebat deze week

Lees hoe bij Alina Saers het stoom uit de oren komt. Leuk he...politiek. Wij hebben bij de oppositie aangedrongen de tien-uurs grens en de specifieke doelgroepen nader te bevragen. klik hier

donderdag 3 november 2011

ouders betrokkenen laat je verontwaardiging horen!

Voor het protest op de Dam zijn wij, Hete Herfst, op zoek naar mensen die kunnen spreken. Iedereen die betrokken is bij de zorg en hulp aan kinderen met een beperking of mensen met een beperking zelf: vertel je verhaal. Vertel wat er gaat gebeuren nu we het PGB verliezen. Maak duidelijk waarom dit kabinetsbeleid echt niet kan! We hebben jullie stem nodig zodat we het verzet tegen het kabinet kracht kunnen bijzetten. Voor sommigen is de stap om te spreken te groot of spelen er teveel belangen. Schrijf dan je verhaal op, mag ook anoniem. Het is belangrijk dat je verhaal gehoord wordt.

Misschien denken jullie wat heeft het voor zin? Net nog verhaal aan de staatssecretaris geschreven en ze luisterd toch niet. Maar als we nu opgeven kan het kabinet zijn gang blijven gaan. Er is toch geen verzet. Al die stappen, zoals onlangs met Mauro, hebben wel degelijk zin. Ik zie het kabinet als een muur. Laten we de muur staan? Ik denk dat alle kleine stapjes helpen de muur te laten omvallen. In het begin zie je geen effect maar vooral blijven schoppen en duwen!

Reageer naar m.wijnbergen1@chello.nl of @miek65 dan neem ik contact met je op.

20 november mensen boven winst

Dag van de verontwaardiging

Zondag 20 november – 14.00

Dam – Amsterdam

www.heteherfst.nlMENSEN BOVEN WINST

Wij zijn de 99%De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaar vervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij werknemers en worden mensen aan de basis van de samenleving getroffen door een opeenstapeling van bezuinigingen. De regering breekt de solidariteit af en voedt het wij/zij-denken dat bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet.Wij willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.De logica van bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer – van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren.Op 20 november willen we onze verontwaardiging tonen over de kabinetsplannen en oproepen tot solidariteit, echte democratie en mensen boven winst. Samen gaan we op de Dam levensgroot ‘99%’ uitbeelden. Kom ook en doe mee met je eigen boodschap of actie, jij bent de 99 %

woensdag 2 november 2011

de beelden: van veldhuijzen van zanten snoert voorzitster de mond

Waren we net bekomen van die gek van een Wilders die "doe es normaal man" roept naar onze MP, gaat Van Veldhuijzen Van Zanten uit haar dak. Voor wie nog eens wil genieten van de beelden klik hier Tsjonge jonge....en dan aan je kinderen uit moeten leggen dat dit soort gedrag niet bij kamerleden hoort. Als dit de norm wordt moeten we niet gek opkijken als de kinderen ook maar van alles roepen of erop los slaan. En kijk vooral hoe ze zichtbaar tot tien zit te tellen erna...je moet er niet aan denken dat ze aan je bed staat laat staan haar als moeder te hebben!

blog Geertje Paay

Beeldvorming...beeldvorming over psychiatrische patienten. Lees deze mooie column van Geertje Paay en vooral zend door opdat zoveel mogelijk mensen het lezenklik hier

Ouders gezocht: belangrijke oproep!!

Beste ouders,

Zoals jullie vast niet zal zijn ontgaan (.....:) ) is er op zondag 20 november vanaf 14.00 een protest tegen de stapeling van maatregelen op de Dam Amsterdam. PGB, Passend Onderwijs, WWNV w.o. sociale werkplaats en wajong, hoge eigen bijdragen GGZ, AWBZ en WMO, etc. etc.
Deze dag roepen we op als dag van de verontwaardiging. Wij zijn de 99% die vinden dat het anders kan, beter moet. Al deze bezuinigingen treffen onze kinderen, onze zorg, onze levens! Weg eigen regie. Hoe we straks de zorg moeten organiseren als we niet aan de tien uurs grens komen zal ze in Den Haag worst wezen. Nou...dat is natuurlijk niet helemaal waar getuige de vele betrokken tweets van met name de dames van de oppositie! Waarvoor dank! Dit wordt als een grote steun ervaren en we weten dat jullie je hard maken en onze zorgen tot uiting brengen.

Om die 99% een gezicht te geven doen we een oproep aan ouders. Aan jullie dus! Mensen die straks aan den lijve gaan ondervinden wat de bezuinigingen voor gevolgen hebben. Geen bobo's, weinig grote namen. De microfoon is voor jullie. Spreek je zorgen uit, vertel hoe het anders moet, wees boos, deel je verontwaardiging! Als je kind wil vertellen hoe boos hij of zij is, of hun grootouders, neven, nichten maakt niet uit. Maak een gedicht, rap, zing, vertel je verhaal! Stel je vragen aan dit kabinet. Iedereen is welkom maar vooral praktijkervaringen. En kort maar krachtig.
Ook betrokken leerkrachten, coaches, ambulant begeleiders als het maar vanuit het hart gaat.
Wees creatief. Meld je wel even vantevoren aan. Dat kan op twitter liefst op mijn eigen naam (Ongerusteouders heeft zo'n stroom mail dat ik het niet allemaal bij hou) @miek65 of via emailadres m.wijnbergen1@chello.nl of per post Anne-Miek Wijnbergen Meelbeskamp 21 1112GT Diemen. Ik neem dan later contact met je op hoe en wat.
Kom en spreek je verontwaardiging uit.
Volg deze site voor meer informatie over de dag: er zal ruimte zijn voor sprekers (vanuit terug naar de bossen, walk of shame en platform verontruste ouders wordt ook gesproken)dus vooral de mensen die het treft, er zullen lezingen worden georganiseerd en workshops, er is genoeg te zien en te beleven.
Ken je mensen die graag zouden willen spreken, of op wat voor manier een goeie bijdrage zouden kunnen leveren, tip me dan neem ik contact op!
Ik zeg: tot ziens! Op de Dam!

uitnodiging 20 november Dam Amsterdam

Geachte lezer(es),

20 november a.s. is er een protest op de Dam, georganiseerd door Hete Herfst www.heteherfst.nl.Platform Verontruste Ouders maakt daar onderdeel van uit. Wij maken ons enorm veel zorgen over de stapeling van bezuinigingen die mensen met een beperking zo onevenredig hard treffen. Ik denk aan het PGB, Passend Onderwijs, maar ook de gevolgen van WWNV met name voor sociale werkplaats en Wajong, en uiteraard de hoge bijdrage GGZ. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u de menigte kunt toespreken. Wij roepen 20 november uit als dag van de verontwaardiging. De bezuinigingen treffen vooral mensen met de zwakste schouders. Dat is onrechtvaardig. Onze Eigen Regie wordt ons afgenomen. Maar ook zijn er bezuinigingen op kunst, openbaar vervoer, uitkeringsgerechtigden en ga zo maar door.

Wij hebben helaas maar een beperkt budget. Wij hopen dat wij op u mogen rekenen! Deze dag is een opmars naar een groot gezamenlijk protest in maart/april 2012. Verzet tegen het kabinet!

Met strijdbare groet,
Anne-Miek Wijnbergen
m.wijnbergen1@chello.nl
020-6957766
06-20287431
klik hier voor hete herfst
klik hier voor ouderplatform Verontruste Ouders of volg ons op twitter @Ongerusteouders