zondag 24 juli 2011

‘Eenderde van jonggehandicapten raakt uitkering kwijt’

‘Eenderde van de jonggehandicapten krijgt straks geen uitkering meer.’ FNV-hoofdbestuurder Leo Hartveld maakt zich kwaad over de ingrijpende bezuiniging op de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand. ‘Dit is een grote sprong achterwaarts. Zo’n 70.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking gaan verdwijnen.’ En er is meer: het sociale minimum gaat met 14% omlaag. ‘Dat ondergraaft het hele loongebouw.’

Lees verder op www.fnv.nl

zaterdag 23 juli 2011

'Rutte loog over vastlopen formatie Paars Plus'


Een van de redenen die premier en VVD-leider Mark Rutte opgaf voor het vastlopen van de formatie van Paars Plus klopt niet.

Dat meldt NRC Handelsblad op basis van interne stukken en gesprekken met betrokkenen die anoniem willen blijven.

Rutte beweerde dat met de PvdA niet te praten viel over een hervorming van het ontslagrecht en de WW, maar volgens NRC werd wel degelijk gewerkt aan voorstellen hierover.

Lees verder op www.nu.nl


Weet jij hoe het voelt?

'Weet jij hoe het voelt, te leven zonder zorgen, geen blik gericht op morgen, maar leven in het nu?'

Na jarenlang bureaucratie heb ik het geregeld. Ik voel me voor even vrij van indicatieorganen, vrij van de meetlat, van de stopwatch en van die zesenveertigste consulent die hetzelfde vraagt als al die anderen. Ik heb goede afspraken met het UWV, ook betreffende mijn Wajong en eventuele carrière. Ik heb de juiste voorzieningen om te studeren en stage te lopen. De opbrengst van mijn inzet gaat net zo hard als mijn nieuwe elektrische rolstoel...

Lees verder op www.joop.nl

De jij-bak van Sabine Uitslag

Sabine Uitslag schijnt nog steeds niet door te hebben wat zij nu precies heeft gezegd en wat mantelzorg precies, lichamelijk, financieel en geestelijk, inhoudt.

In het dagblad Tubantia laat zij, blijkbaar vanuit Italie, (hahaha zo belangrijk vind zij een goede pers) weten, dat ze zich verkeerd begrepen voelt...

Lees meer op mumke.wordpress.com

Wat is mantelzorg?

Sabine Uitslag, lid van de Tweede Kamer, stelde deze week de volgende vraag: is een moeder die voor de derde keer in een nacht haar baby uit bed haalt om te verzorgen een mantelzorger? Mijn antwoord is simpel nee: de baby is niet ziek en de moeder krijgt betaald (kinderbijslag)...

Lees het hele artikel op www.antoinettevietsch.nl

Indicatiestelling en niet pgb doet zorgkosten stijgen

Niet het persoonsgebonden budget (pgb) is de oorzaak van de sterk stijgende zorgkosten, maar de indicatiestelling waarmee bepaald wordt wie recht heeft op collectief gefinancierde zorg. Dit stellen onderzoekers van de University of York en de Universiteit Utrecht.

Lees verder op www.profnews.nl

Vader daagt Gewoon Anders

Een boze vader dreigt stichting Gewoon Anders voor de rechter te slepen.

De zoon van Ton Bus kreeg één week voor de zomervakantie te horen dat de klas voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) op basisschool de Klaverweide wordt opgeheven, omdat er te weinig kinderen in de klas zitten. Bus vindt het onacceptabel dat Gewoon Anders, die verantwoordelijk is voor het aanbod voor kinderen met zmlk-indicatie, de klas opdoekt en wil dat de stichting er op wordt gewezen dat zij in strijd met de wet handelt.

Lees het volledige artikel op www.almerevandaag.nl

vrijdag 22 juli 2011

Verslag Startdag

Vandaag ontvingen we het verslag van de startdag van Netwerk Ouderinitiatieven,
waarbij wij ook aanwezig waren.

Het verslag wordt ook verstuurd naar de vaste Kamercommissie Onderwijs Cultuur
en Wetenschappen.

donderdag 21 juli 2011

Gemeenten moeten cliëntondersteuning gaan doen

In het algemene streven om meer zorgtaken bij de gemeenten onder te brengen, meent staatssecretaris Velthuijzen van Zanten dat gemeenten de verantwoordelijkheid voor cliëntondersteuning moeten krijgen...

Lees het volledige bericht op www.thuiszorgnieuws.nl

Amsterdamse VVD-wethouder uit kritiek op plannen pgb

De Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg (zorg) vindt de ingrepen van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) in het persoonsgebonden budget (pgb) veel te ver gaan...

Lees het hele bericht op www.parool.nl

Job Cohen als journalist

sitestat

En wat doet Sabine Uitslag voor Nederland?

Weer slaat zij de plank volledig mis

Na publicatie van haar stuk in Zorg & Welzijn over mantelzorgers, ontstak een storm van protest. In een reactie komt het CDA-Kamerlid niet verder dan dat zij verkeerd begrepen is. Moeiteloos wipt ze nog even door, door zich af te vragen wat alle niet-mantelzorgers doen voor hun land. En weer slaat zij de plank volledig mis, waardoor men zich afvraagt wat Sabine Uitslag eigenlijk voor Nederland betekent?

Lees verder op www.joop.nl


Grote alliantie tegen de zorg vindt hoogtepunt op Prinsjesdag

Ik pieker me suf, ik zie een rode draad, ze zijn niet dom, ze houden zich van de domme misschien. Maar altijd met een bepaald doel voor ogen, al dan niet in één of ander akkoord afgesproken, achterkamertjespolitiek zal ik maar zeggen.

Het PGB werd afgeschaft en alles en iedereen riep; da’s dom beleid. De argumenten vóór de regeling waren overdonderend, terwijl voor de afschaffing wat bleke drogredenen werden aangevoerd. Het was geen dommigheid, dat wilden we maar al te graag geloven. Nee, ze wisten precies waar ze mee bezig waren.

Lees verder op www.krapuul.nl

CG-Raad zoekt verhalen voor protestactie

De CG-Raad bereidt een grootscheepse protestactie voor. De belangenbehartiger wil de barricade op, samen met mensen die een beperking hebben. Door het kabinetsbeleid worden zij op alle levensterreinen, zoals werk, onderwijs en inkomen, hard geraakt.
"Dit kan zo niet langer, en dat zullen we laten weten ook", aldus Ad Poppelaars,
directeur CG-Raad.

Lees de gehele oproep op www.cg-raad.nl

Uitslag: ‘Ik pleit juist voor noaberschap en zorgzaamheid’

Sabine Uitslag begrijpt de ophef over haar column ‘De waardevolle samenleving’ niet.
Het is juist een pleidooi voor noaberschap en zorgzaamheid voor elkaar, zegt het
CDA-Tweede Kamerlid...

Lees haar reactie op www.tctubantia.nl


Reactie van de staatssecretaris

Goedemorgen,

Via Per Saldo heeft u staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Marlies Veldhuijzen van Zanten een bericht gestuurd over het beleid inzake het persoonsgebonden budget (PGB). Naast u hebben vele anderen dat ook gedaan.

Bijgevoegd treft het antwoord aan dat ingaat op de meeste van de gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

PGB Team VWS

Kijk hier om de brief te lezen...


Gezien: Een Vandaag

In Een Vandaag gaan fractievoorzitters in de huid kruipen van Een Vandaag Reporters.
Job Cohen mocht de aftrap doen. Hij koos als onderwerp het PGB. Hann van Schendel maakte goed duidelijk wat het voor haar persoonlijk zou betekenen als het PGB wegvalt.
Zij heeft een spierziekte en heeft een aangepaste rolstoel. Zij zegt dat ze nu in staat is haar leven te leiden zoals zij dat wil.
Zij krijgt zorg op maat. Zij werkt als loopbaancoach en reist daarvoor naar verschillende locaties in het land. Zij krijgt op de diverse locaties PGB zorg o.a. toiletondersteuning. Omdat Hann niet 24 uur per dag toezicht nodig heeft raakt zij haar PGB straks kwijt.

Teruggeblikt wordt op de demonstratie op het Plein tegen de afschaffing van het PGB waar een indringende oproep gedaan werd: "laat het PGB bij de mensen!"

Hann is niet bang dat ze het recht op zorg verliest maar wel voor het feit dat zij straks niet meer haar eigen regie kan voeren. De zorg sluit niet meer aan op mijn leven maar de zorg neemt mijn leven over, licht zij toe. Je moet je leven gaan aanpassen op zorgmomenten.

Maarten Straus van EVEAN, thuiszorgorganisatie Amsterdam 600 cliënten, zegt dat met het vervallen van het PGB de eigen regie en de kwaliteit onder druk komen te staan.

Als er diverse vaste zorgmomenten zijn voor een cliënt als Hann van Schendel dan zegt EVEAN deze zorg te kunnen leveren. Maar als het geen vaste zorgmomenten zijn wordt het een probleem.
Een zo'n cliënt zou nog kunnen maar heb je tien cliënten als Hann van Schendel dan lukt dat niet. Er moeten duidelijke afspraken over tijdstippen gemaakt worden.

Vervolgens een interview met Eric v.d. Burg Wethouder Zorg Gemeente Amsterdam (VVD).
Dat er wat met het PGB moet gebeuren staat volgens hem buiten kijf. Mensen worden tegenwoordig betaald voor zorg die zij vroeger vrijwillig deden en veel geld komt niet op de juiste plek terecht. Maar wat er nu gaande is een kaalslag. Mensen raken de regie over de eigen zorg volledig kwijt.
Het PGB betekent keuzevrijheid. Er wordt te fors in gesneden. Hann van Schendel is bang premier Rutte erg ongelijk krijgt in zijn belofte dat deze maatregel een kwaliteitsimpuls zou zijn.

Conclusie Cohen: het afschaffen van het PGB heeft grote consequenties. Het is ingrijpend voor zowel het gezinsleven als het werk van Hann. De thuiszorg gaat dit niet oplossen en het lijkt geen kwaliteitsimpuls!

Miek

woensdag 20 juli 2011

Sabine`s reactie...

Get Microsoft Silverlight

Job Cohen over het PGB

Vandaag om 18.15 op Een Vandaag, Job Cohen over het PGB!
http://www.eenvandaag.nl/politiek/38242/zomerstages_job_cohen

Sabine in de media...

CDA-Kamerlid Sabine Uitslag kreeg gisteren een storm van verontwaardigde reacties over haar heen nadat zij zich in een tweemaandelijkse column hardop afvroeg wat de definitie van mantelzorg is. "Laatst was ik in het weekend een ontbijtje aan het klaarmaken voor mezelf en m'n lief en ik vroeg me af: ben ik nu aan het mantelzorgen?"

Lees het volledige artikel op www.trouw.nl

dinsdag 19 juli 2011

En jawel...Sabine is verbaasd


Tweede Kamerlid Sabine Uitslag is verbaasd over de ophef die is ontstaan over de column die ze heeft geschreven voor de website zorgwelzijn.nl.

Uitslag wilde met de column juist aangeven dat mantelzorg zwaar is en dat mantelzorgers heel belangrijk werk doen.

Bekijk hier de gehele reactie van onze volksvertegenwoordigster
van de Partij v/d Naastenliefde...

Cartoon PGB

Cartoon door Arend van Dam

Mantelzorg volgens Wikipedia

Sabine,

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo'n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

Bron: wikipedia

Snap je het nu?

Suzan

Mantelzorgers in de zeik gezet


Ik krijg ineens een column van Sabine Uitslag onder ogen . Ja die dame van het CDA ja.
Hierin zet mevrouw even niet al te subtiel alle mantelzorgers in de zeik naar mijn idee.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand met een normale intelligentie zich daadwerkelijk af kan vragen of het mantelzorg is als ze een ontbijtje klaar maakt voor haar partner.
Nee muts! Dat heet gewoon een daad uit liefde!

Mantelzorg heeft een hele andere definitie, namelijk langdurig zorgen voor een naaste met een handicap of langdurige ziekte. En dan hebben we het niet over een week de griep of van mijn part 6 weken in het gips zitten!
Mantelzorg is niet op visite gaan bij een vriend en daar gelijk even de afwas doen omdat die er op dat moment zelf even niet aan toe komt.
Mantelzorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week intensief onbetaald moeten zorgen voor een naaste. En geloof me, dat breekt op!


Lees de volledige blog op www.zeeuwmeeuw.nl


Reactie op blog Sabine Uitslag

Er was een mevrouw op het Plein in een bed met beademing. Zij legde uit dat zij haar morfine niet meer nodig had door PGB-zorg. U zei toen dat het jammer was dat ze in de instelling onterecht medicatie nodig had. U sloeg daarmee zo de plank mis!
Dat gaf voor mij al aan dat u er heel weinig van begrijpt. Mevrouw heeft dankzij haar PGB namelijk een dusdanige verbetering van kwaliteit van leven gekregen dat de medicatie niet meer nodig was.

Nu probeert u op heel slinkse wijze mantelzorgers weer in discrediet te brengen. Ten eerste kan ik u vertellen dat we in een heel andere maatschappij leven dan vroeger. Vroeger woonden we bij de ouders in en die pasten op de kleintjes, totdat ze te oud waren en te krakkemikkig en dan stonden op hun beurt de kinderen en kleinkinderen weer klaar.

Mantelzorg is bovengebruikelijke zorg, terecht werd al verwezen naar de indicatie. Meegaan naar een voetbalwedstrijd als supporter en klaarstaan met een bammetje na afloop is geen mantelzorg.
Iets anders wordt het als je meemoet om er te zijn bij calamiteiten die zich zomaar ineens kunnen voordoen bij een kind met autisme en ADHD.

Mijn vader is een mantelzorger die al zijn hele leven voor mijn geestelijk gehandicapte autistische broer zorgt en nu ook voor zijn demente vrouw. Mantelzorg is je kind moeten begeleiden omdat hij het zonder jouw steun niet red.

Hierboven zijn al vele voorbeelden genoemd. Mensen zeggen (een deel van) hun baan op om te kunnen zorgen. Mensen kunnen ook erg belast raken door de zorg die en vanzelfsprekend is, maar die ook zwaar op je drukt omdat je nooit eens wegkan.

Maar Sabine dat weet je natuurlijk allemaal allang. Ook dat er straks een nog groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan, omdat de zorg door de gemeente niet te leveren zal zijn omdat ze het niet snappen of omdat die zorg te duur is.

Het komt goed uit om mantelzorgers in diskrediet te brengen, omdat je daarmee denkt weg te komen met jullie vreselijke asociale beleid. Steeds meer CDA kiezers gaan inzien hoe verkeerd dit kabinet bezig is.

Christendom is naastenliefde, maar dat herkennen ze niet meer in het CDA. En je maakt zoveel mensen boos door stomme stukjes als deze te schrijven. De mensen pikken het niet langer en terecht. Jullie gaan nog veel meer van ons horen!

Wie tegen de stapeling van maatregelen is teken a.u.b. de petitie
http://spaarkwetsbaren.petities.nl

Anne-Miek Wijnbergen
Platform Verontruste OudersDe omstreden column staat HIERmaandag 18 juli 2011

Psychiatrie is geen luxe: Twitteractie

Iedereen is verbijsterd over de aangekondigde maatregelen waarmee VWS-minister Schippers bijna 600 miljoen euro gaat bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg.
Volgens deze plannen moeten patiënten tot wel 425 euro per behandeling zelf gaan betalen. Waarom iemand met een depressie dat wel moet betalen, maar iemand met een gebroken been of epilepsie niet, blijft een groot raadsel.
Mensen met psychische klachten hebben gemiddeld een 30% lager inkomen. Daardoor wordt een zeer kwetsbare groep het hardst getroffen. Dit zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met psychische problemen ernstig onder druk komt te staan en de drempel onnodig hoog komt te liggen. Al eerder kwam de GGZ in actie op het Malieveld, met een klein succes.
Om te zorgen dat er aandacht blijft hiervoor, is er een twitteractie opgezet: #psychiatriegeenluxe, geinspireerd door Ariane de Ranitz, bestuurslid van de NVvP.

Via Twitter willen we aandacht blijven vragen voor de noodzaak van goede psychiatrische zorg. Ook De Jonge Psychiater doet hier aan mee via Twitter (of zoek via @jongepsychiater)! Iedereen kan meedoen, zowel psychiaters en andere GGZ-professionals, patiënten en familieleden van patiënten. Het enige wat nodig is is een twitteraccount. Weet je niet wat Twitter is en hoe het moet?
Geen probleem - klik hier voor hulp. Door te tweeten kan er aandacht blijven voor de grote gevolgen van psychisch problemen. Het kan dan gaan om feiten ('anorexia nervosa is in 15% gevallen dodelijk #psychiatriegeenluxe'), praktijkvoorbeelden ('mijn patiënte durft al 10 jaar haar huis niet uit #psychiatriegeenluxe'), eigen ervaring ('vandaag te depressief om uit bed te komen #psychiatriegeenluxe') of observaties van anderen of uit de media ('weer een verwarde man op de Dam #psychiatriegeenluxe'). Je kunt via #psychiatriegeenluxe of #psychiatrie alle berichten in de gaten houden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als jullie allemaal meedoen, het idee verder verspreiden, je personeel/ medewerkers/ vrienden/ collegae aan het werk zetten en nieuwe twitteraars op weg helpen!

Lees het orginele bericht op www.dejongepsychiater.nl


Burgermotie van wantrouwen tegen dit kabinet!

Bij 40000 handtekeningen is een burgerinitiatief serieus te behandelen in de
Tweede Kamer. Dus zin heeft het altijd! En stuur hem vooral door, zodat zoveel
mogelijk mensen de kans krijgen hem te ondertekenen.
http://petities.nl/petitie/burgermotie-van-wantrouwen-tegen-dit-kabinet

En voor diegenen die onze petitie nog niet hebben getekend; doe het nu!
Stop stapeling van maatregelen aan mensen die zorg behoeven

zondag 17 juli 2011

Rechter mag niet oordelen over bezuinigingen SW


De rechtbank in Den Haag is niet bevoegd om uitspraak te doen in het kort geding over de bezuinigingen van 158 miljoen op de sociale werkvoorziening dat 23 gemeenten en brancheorganisatie Cedris hebben aangespannen tegen de Nederlandse Staat.
Dat heeft de voorzieningenrechter de eisers laten weten.

Zonder PGB moet ik stoppen met werken

Donderdag 23 juni klonk op het plein in Den Haag een luid en oorverdovend NEE tegen de afbraak van het PGB. Deze bezuiniging heeft grote gevolgen voor kinderen en volwassenen met een handicap. BOSK sprak met Anouk Lens van Rijn, moeder van MCG-dochter Jiske.

Lees het verhaal op www.bosk.nl

"Overpijnzing"

zaterdag 16 juli 2011

Brief richting indicatiestellers en zorgkantoren

Langs deze weg wil ik graag even uw aandacht voor het volgende. Net als vele mensen die naar volle tevredenheid gebruik maken van de PGB regeling zult ook u op de hoogte zijn van de plannen van minister Schippers en staatsecretaris Veldhuijzen van Zanten aangaande de wijzigingen binnen de AWBZ en de PGB regeling.

Helaas bestaan er bij iedereen nog volop onduidelijkheden over al deze plannen. Twee dingen zijn op dit moment wel zeker nl dat straks 90% zijn/haar pgb gaat verliezen met de huidige plannen en dat de functie begeleiding overgeheveld moet gaan worden naar de gemeenten via het WMO. Echter hoe deze 90% straks wel de vereiste zorg moet gaan krijgen en hoe begeleidende zorg vanuit het WMO eruit moet gaan zien binnen de gemeenten is nog totaal onduidelijk. Ook het feit dat de gemeenten geen wettelijke zorgplicht kennen baart ons zorgen voor de mensen die nu nog de indicatie voor begeleiding hebben, ze hebben immers slechts een compensatieplicht.

U zult net als wij vernomen hebben dat gemeenten er niet om zitten te springen om deze wijzigingen uit te gaan moeten voeren. Ze krijgen immers minder budget en continuiteit van zorg kan op generlij wijze worden gegarandeerd. Of de eigen regie die mensen al die tijd hebben weten te bewerkstelligen via het PGB behouden blijft is ook nog maar de vraag.

Wij hoeven u niet te vertellen dat juist voor de mensen die de functie begeleiding geïndiceert hebben gekregen is de continuÏteit van deze zorg en de eigen regie over deze zorg letterlijk van levensbelang is. Immers deze twee zaken maken dat ze beter in de maatschappij kunnen participeren. Iets wat de huidige regering graag wil maar wat ons inziens totaal kapot gemaakt gaat worden omdat mensen hun leven weer moeten in gaan passen in de zorgstramienen.

Daarom vragen wij van u het volgende:
1) Voor de indicatiestellers: Leg de door het rijk alle opgelegde wijzigingen naast u neer en blijf mensen voor zorg indiceren zoals dat vandaag nog geldend is, de 90% die dadelijk geen recht meer heeft op dit pgb mag nooit of te nimmer de eigen regie over de voor hun benodigde zorg verliezen. Het is nl al jaren bewezen dat ZIN niet de benodigde zorg voor die 90% kan leveren en ook is bewezen dat men met ZIN zich weer moet aanpassen binnen de regels van de zorginstituten waardoor eigen regie totaal verloren zal gaan. Legt u vooral ook de door het rijk opgelegde wijzigingen om de functie begeleiding die nu nog binnen de AWBZ valt en niet meer geÏndiceert mogen worden binnen de AWBZ naast u neer en blijf mensen indiceren voor de functie begeleiding zolang de minister en de staatsecretaris blijven weigeren om ook voor de functie begeleiding binnen het WMO als een wettelijke zorgplicht bij wet te verankeren zodat mensen gegarandeerd blijven van de zorg waarvoor ze geïndiceerd zijn en dat de continuÏteit van deze zorg gewaarborgd kan blijven evenals de eigen regie voor deze mensen.

2) Voor de Zorgkantoren: Legt u aub alle door het rijk opgelegde wijzigingen naast u neer en ken iedereen het PGB toe binnen de normen van de regels van vandaag de dag om zo te voorkomen dat 90% van de budgethouders gedwongen worden om gebruik te maken van ZIN. Het is door de jaren heen gebleken dat ZIN tot op de dag van vandaag niet de zorg kan bieden die deze mensen nodig hebben. Eveneens is bewezen dat bij ZIN de eigen regie rondom de zorg verloren gaat omdat men zich weer moet aanpassen binnen de zorginstituten waardoor we weer een situatie gaan krijgen dat mensen hun leven moeten inpassen aan de zorg ipv zorg kunnen inpassen in hun leven. Legt u aubl ook het besluit om mensen met een indicering voor begeleiding geen pgb meer toe te kennen naast u neer. Blijf mensen vooral ook voor de functies begeleiding een PGB en de daaraan gekoppelde bedragen zoals die nu nog staan uitkeren zolang er geen wettelijke verankering komt vanuit het rijk waarin deze zorg binnen de WMO wettelijk verankert wordt zodat het recht op zorg in deze functies gewaarbortgt blijft evenals de eigen regie die mensen met een pgb voor deze functie in handen hebben.

Wij hopen dat u door in te gaan tegen de regels die minister Schippers en staatsecretaris Veldhuizen van Zanten u en ons op wil leggen er een duidelijk signaal naar het ministerie van het VWS uitgaat dat we het zomaar niet pikken wat er staat te gebeuren. Wij hopen dat u een voorbeeld neemt aan GGZ Nederland door net als hen in te gaan tegen de nieuwe beleidsregels.

We kunnen en mogen het niet laten gebeuren dat mensen de wettelijke verankering van recht op zorg op deze wijze verliezen. We kunnen en mogen het niet laten gebeuren dat door zulk drastisch gewijzigd beleid de continuïteit van zorg op het spel komt te staan. We kunnen en mogen het niet laten gebeuren dat mensen die nu eindelijk de eigen regie kunnen voeren over hun zorg die ze zo nodig hebben deze eigen regie verliezen.

We rekenen op uw steun en medewerking, laten we samen deze vuist maken voor al deze mensen die zo hard zorg middels de functie begeleiding nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

PGB onze ZORG

Wil je zien wie de brief al heeft ondertekend en/of wil je de brief zelf ondertekenen?
Kijk op dan op www.facebook.com voor meer informatie!


Gemeenten willen 'kijken wat er nodig is'

Gemeenten willen de ruimte hebben om zelf te kiezen of zij een persoonsgebonden budget (pgb) aanbieden. Dat is een van de vele punten uit het visiedocument dat de gemeenten aanbieden aan de Chronisch Zieken en Gehandicapten raad.

Het visiedocument is afkomstig van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten die verbonden zijn in de G32. Zij willen radicaal anders omgaan met begeleiding als deze AWBZ-functie in 2013 en 2014 overgaat van de AWBZ naar de Wmo. Vrijheid van handelen komt sterk uit het document naar voren. In plaats van een zorgplicht willen gemeenten de plicht om beperkingen te compenseren. Dat betekent minder afgemeten standaardindicaties en meer ‘kijken wat er nodig is’.

Lees het volledige artikel op www.gemeente.nu 


donderdag 14 juli 2011

Onze wens om één grote actie vindt gehoor!

Vandaag, 14 juli, hebben wij deelgenomen aan een belangrijk overleg. We mogen daar niet teveel over loslaten, maar zodra het kan zijn jullie de eersten die het horen. Wij zeggen niets, behalve twee dingen; 1. het zijn ook maar gewoon mensen en 2. We hebben geen handtekeningen gevraagd of foto's gemaakt hahaha...

Zeker is dat het een hete herfst gaat worden. De aftrap zal een grote manifestatie zijn. Deze wordt gehouden de dag voor of na Prinsjesdag.

Onze wens om 1 actie vindt gehoor!  Hou dus onze website in de gaten!

De taakverdeling was weer goed geregeld. Miek maakte opmerkingen en stelde vragen en Suzan was van het netwerken. Dat zal betekenen dat we gaan deelnemen aan nog meer overleggen!

We denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en we hopen dat ons enthousiasme aanstekelijk werkt. Dus....hou onze blog de komende tijd in de gaten. Nu moeten we doorpakken!

Het idee om bekende nederlanders te vragen een handtekening te zetten om NEE te zeggen tegen de STAPELING VAN MAATREGELEN gaan wij na de vakantie groots aanpakken. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Er zal een brief op onze blog komen waarnaar jullie kunnen linken als jullie twitteren of mailen naar heel bekend Nederland. Alle sterren, helden en heldinnen kunnen aangeschreven worden. Uiteraard doen we zelf ook onze uiterste best, maar jullie hulp kunnen we goed gebruiken!

Suzan en Miek


woensdag 13 juli 2011

De onzekere toekomst van Achmed en Joris

Weg met de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Voor Joris, Achmed en andere kinderen van Henk en Ingrid.

'Maxime, we moeten nog 300 miljoen extra bezuinigen.' 'Pff, het vet is nu toch wel van de botten?'
'Niet in de jeugd-ggz. Psychiatrie voor kinderen, zeg maar.'
'Alweer de zorg? Dat wordt Malieveld.'
'Noem het geen bezuiniging. Zeg overheveling. Krachtenbundeling. Efficiëntieverhoging. Driehonderd miljoen kan er pijnloos af.'


Lees verder op www.volkskrant.nl

De verdwijntruc van Veldhuijzen van Zanten

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten haalt de hele AWBZ overhoop door 90 procent van de pgb-houders eruit te gooien. Ze ontneemt hierbij patiënten de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over hun zorg.

Lees het volledige artikel op www.volkskrant.nl

‘Shoppende ggz-cliënt jaagt medische kosten op’


Patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten zullen als gevolg van de bezuinigingen in de ggz uitwijken naar dure somatische zorg. Kosten voor behandeling van deze patiënten stijgen daarmee met minimaal met 45 procent.

Lees het volledige artikel op www.skipr.nl

VVD nekt vrije markt


De PGB regeling is met afstand het meest geslaagde voorbeeld van marktwerking in de collectieve sector ooit. Met de introductie van het PGB en later de modernisering van de AWZB werd een markt geschapen voor langdurige zorg die zijns gelijke niet kent. Alle voorspelde zegeningen van marktwerking werden gerealiseerd. Meer concurrentie, lagere prijzen, betere diensten, meer innovatie, met de klant als zelf betalende regisseur aan het roer bleek het mogelijk om dezelfde euro om te zetten in meer zorg. In plaats van dit systeem te omarmen en te versterken, kiest dit kabinet er voor het PGB te ontmantelen en juist de Zorg in Natura (ZIN) meer ruimte te geven. Opmerkelijk voor een kabinet met een VVD premier en een VVD minister van Volksgezondheid.

Lees het volledige artikel op bvkz.nl

Roemer ergert zich aan PvdA & GroenLinks en roept op tot protest

SP-fractieleider Emile Roemer roept GroenLinks en PvdA op om een keer 'nee' tegen Rutte te zeggen. Hij verwijt beide oppositiepartijen de coalitie op 'belangrijke terreinen als Kunduz en Libie' in het zadel te hebben gehouden.

“Heel veel mensen komen nu heel terecht op voor hun eigen belang. Ik roep al die mensen op om solidair met elkaar te zijn en reken erop dat maatschappelijke organisaties in het najaar een dag uitpikken om samen naar Den Haag te gaan voor protest."

Dat zegt Roemer in een interview met NU.nl

dinsdag 12 juli 2011

Vragen over het PGB?

Helaas gaan de bezuinigingen op het PGB gewoon door zoals jullie inmiddels weten.
Hoe het er allemaal uit gaat zien is voor een deel nog onduidelijk, de Staatssecretaris Van Veldhuijzen Van Zanten komt voor Prinsjesdag met een brief waarin de plannen zijn uitgewerkt.

Per Saldo wil dat de eigen regie gewaarborgd blijft. Voor sommige mensen zullen instellingen niet geschikt zijn. Bijvoorbeeld voor kinderen met een autisme.

Begeleiding gaat over naar gemeenten. De budgethoudersvereniging Per Saldo zal het goed blijven volgen en waar mogelijk actie blijven voeren. Uiteraard zullen we jullie daar t.z.t. over informeren.

Per Saldo krijgt veel vragen te verwerken, mensen zijn erg ongerust. Voor leden heeft Per Saldo de 12 meest gestelde vragen op een rij gezet www.pgb.nl/persaldo/actiedossier

Kijk of uw vraag hierbij staat! Leden van Per Saldo kunnen ook bellen met vragen. Niet-leden kunnen ook bellen 0900 - 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)


Terugkoppeling startdag

Beste aanwezigen van de startdag netwerk ouderinitiatieven,

Naar aanleiding van het AO van 29 juni en het VAO van 30 juni is van Jeroen Dijsselbloem de volgende terugkoppeling ontvangen:

Er is veel gesproken over de positie van ouders, zowel individuele ouders als de positie van ouders als groep. Door velen werd gepleit voor de geschillencommissie, door sommigen voor een betere positie van ouders bij de vrije schoolkeuze en het opstellen van het 'ontwikkelingsperspectief'. Daarnaast heb ik nadrukkelijk gepleit om ouders in deze fase al goed te betrekken bij de vorming van de Samenwerkingsverbanden, het opstellen van zorgprofielen en zorgplannen. Ik heb gewezen op de mogelijkheid van de Thema-raad in de Wet Medenzeggenschap Scholen. Uiteindelijk zijn alle moties over geschillencommissies en dergelijke verworpen omdat de Minister verwees naar haar wetsvoorstel dat na de zomer komt, behalve mijn motie die de Minister verzocht te bevorderen dat ouders en leraren ook in de fase voorafgaand aan de nieuwe wet, al volop worden betrokken bij de voorbereiding van de invoering van Passend Onderwijs, Kamerbreed aangenomen.


De stemmingsuitslag over deze moties is te vinden op:
http://www.tweedekamer.nl/images/30-06-2011_tcm118-222614.pdf

Het verslag van de startdag volgt binnenkort nog.

Met vriendelijke groet,

Voortrekkers netwerk ouderinitiatieven

Reacties van PvdA op onze oproep

Beste Anne-Miek,

Zowel het PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem als Hans Spekman hebben ons op jullie als platform van verontruste ouders gewezen. Mede namens hen reageer ik op jullie mail. Het enthousiasme en de bereidheid om de handen ineen te slaan spreekt ons zeer aan. Momenteel zijn we op hoofdlijnen aan het kijken wat de mogelijkheden zijn om een tegengeluid te laten horen. Hopelijk wordt dit snel duidelijk. Daarna komen we graag bij jullie terug.

Hartelijke groet,

Monique Wijlhuizen
PvdA campagne
Partijbureau Amsterdam
Geachte mevrouw Wijnbergen,

Hartelijk dank voor uw mail met het aanbod om aan te sluiten bij eventuele
acties tegen de stapeling van de verschillende bezuinigingen. Ik heb uw mail
ter kennisname doorgestuurd aan het Partijbureau en ons permanente
campagneteam. Zij kunnen de verschillende mogelijkheden evt. afwegen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Voorlichting PvdA

zaterdag 9 juli 2011

Rechtvaardigheid zonder barmhartigheid is wreedheid

Terug naar de bossen bij Per Saldo in Den Haag...
Uit de SP nieuwsbrief...

Er staat de komende maanden iets moois te gebeuren. Met de SP, maar ook met Nederland. Met de SP gaat het goed. We hebben goede Kamerleden, zijn veel in beeld en populair bij de kiezers. Mensen weten ons te vinden: schoonmakers en postbodes, leraren en verpleegkundigen, arbeidsgehandicapten en mensen op de sociale werkplaats, studenten en kunstenaars, politieagenten en brandweermensen, allemaal weten ze dat wij hun bondgenoten zijn. Het vertrouwen dat mensen ons geven, geeft ons het vertrouwen dat we op de goede weg zijn.

Overal in Nederland zie ik dat het zelfvertrouwen groeit. Jarenlang hebben mensen geaccepteerd dat alles wat zij belangrijk vinden, door politici wordt kapotgemaakt. Sociale zekerheid, publieke voorzieningen, rust op het werk en veiligheid op straat, het leek allemaal niet meer te mogen en niet meer te kunnen. Maar de crisis heeft veel mensen de ogen geopend en duidelijk gemaakt dat bestuurders niet het beste met hun voorhebben. Ik ben vooral blij met het nieuwe zelfvertrouwen bij de vakbonden die zich niet meer opsluiten in de directiekamer, maar de mensen gaan opzoeken. Zij hebben geleerd dat je geen akkoord kunt sluiten als je niet eerst strijd hebt gevoerd.

Mensen willen meepraten over de toekomst van ons land, meebeslissen over de toekomst van hun kinderen. Maar als je niet spreekt, zal niemand naar je luisteren.

Daarom wordt het tijd om het verzet van de afgelopen maanden samen te brengen. De postbode strijdt voor de PGB van een oudere dame, de student voor de baan van de trambestuurder, de MBO'er voor de AOW van de stratenmaker die bijna 65 wordt en de thuiszorgmedewerker voor de verblijfsvergunning van een jongen die al tien jaar in Nederland woont. En andersom. We hebben allemaal dezelfde belangen. Overal waar ik kom zie ik dat mensen het niet meer pikken, ik voorspel een hete herfst. Het is nu tijd om de handen ineen te slaan en op te staan tegen het kille kabinet van CDA, VVD en PVV. Eén voor allen, en allen voor één! De SP is er klaar voor, mijn handen jeuken.

Emile Roemer


Gemeenten naar rechter om bezuiniging Staat

Twintig gemeenten klagen de Staat aan, omdat zij vinden dat een bezuiniging van ruim 150 miljoen euro op de sociale werkvoorziening (WSW) teruggedraaid moet worden. Het kort geding dient woensdag in de rechtbank in Den Haag, zo blijkt vrijdag uit informatie van de rechtbank.

Lees het volledige artikel op www.binnenlandsbestuur.nl

vrijdag 8 juli 2011

'Subprime politics'

“Natuurlijk, er moest bezuinigd worden, en de onstuimige groei van passend onderwijs en persoonsgebonden budgetten kon zo niet doorgaan. Maar het is opmerkelijk hoe weinig er is veranderd aan de in de haast van een regeerakkoord gemaakte plannen. Niet de mensen, maar het bezuinigingsdoel was het ijkpunt. “

Lees het volledige artikel op volkskrant.nl

'Ook PvdA laat mensen in de steek'

Volgens Marcel van Dam delven steeds meer mensen met beperkte vaardigheden het onderspit. Ook de PvdA laat deze mensen in de steek.

Het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de WBS, stuurt de discussie over de koers van die partij. De voorzitter van de WBS, Lodewijk Asscher, niet de slechtste wethouder van de PvdA, hield bij de aftrap een rede waarin hij zijn visie gaf op de gewenste koers. Die rede laat zien hoever de PvdA van de weg is geraakt. Kernpunt van Asschers betoog is dat er niet zo veel mis is met de missie van de partij, maar dat je in de praktijk moet kunnen laten zien waar je voor staat.  

Lees verder op volkskrant.nl

Kwetsbaren zijn de dupe van liberaal zorgbeleid


Rijken maken voor een schijntje gebruik van zorg. Dat moet anders. We mogen best wat welvaart inleveren voor meer zorg.

Er wordt gezegd dat beschaving kan worden afgemeten aan de omvang van de zorg voor de meest kwetsbaren. Als dat echt zo is, mag de overheid wel eens kritisch nagaan waar ze mee bezig is. Gaat het naar een samenleving waar de sterksten de meeste rechten hebben en met geld alles kunnen kopen?

Lees het volledige bericht op www.trouw.nl

Paradox Gedreven Beleid (PGB)

In de categorie ‘zijn zij gek of ben ik het’: “Om de toeloop op de geestelijke gezondheidszorg te stuiten worden minder sessies bij de psycholoog vergoed” (VK, 9-6-2011). Vooral het woord ‘toeloop’ roept een beeld op van hordes doorgedraaide mensen die als zombies in een Michael Jackson clip op de gebouwen van de GGZ af strompelen.

Alles bij elkaar wordt er op zo’n 40 fronten geschrapt in de zorg, waaronder een bijna gehele afschaffing van het PGB. Het zijn de nieuwste diagnose-behandel combinaties van het kabinet om het land economisch te helen, in het publiek belang natuurlijk.

Lees verder op www.medicalfacts.nl

Zomerbarbecue


‘Een muts op m’n hoofd, m’n kraag staat omhoog,’zingt Mark Rutte mee. Het is weer zover. De jaarlijkse zomerbarbecue op het Binnenhof is in volle gang. Omdat slagerij Beerens uit Brabant de beste spare ribs van het land maakt, mochten ze veertig kilo spare ribs leveren. ‘Mark herkende me zelfs nog van toen hij bij mij in de winkel was, ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen. Meestal is het juist andersom!’ jubelt de slager.

De kopstukken van de Tweede Kamer smullen ongegeneerd. Annemarie Jorritsma legt het afgekloven bot op het conceptbestuursakkoord. ‘Piet Hein zegt wel dat hij maling heeft aan gemeenten, maar hij is mijn allergrootste vriend, hoor!’ Ik volg haar blik die blijft rusten op een ouderwetse opafiets met grote zijtassen. Op het stuur prijkt een gigantische toeter. ‘Krijg nou een opdonder! Zelfs vandaag fietst Piet Hein. Hij zal toch geen doggybag in zijn zijtassen stoppen?’

Ik mompel wat, knik instemmend en stel me verdekt op. Een zonnebril beslaat het grootste deel van mijn gezicht. Ik nip aan een gekoeld wit wijntje. Geen goedkope bocht. Kwaliteitswijn. Het mag wat kosten, de jaarlijkse zomerbarbecue. Tenslotte werkt politiek Den Haag zich uit de naad.

Voor het eerst draaft ook de groente- en fruitsector op. Ze benadrukken de vele bereidingsmogelijkheden én de frisheid van de komkommer. De komkommerhype zorgt immers voor glazige ogen, klotsende oksels en hysterische jeuk... Maxime Verhagen laat zich niet kisten. ‘Mmm…Heerlijk, die komkommersalade!’roept hij dapper. Gebiologeerd staar ik naar de krop van zijn keel. Hij legt zeker een voorraadje aan voor onze jongens in Afghanistan. De persmuskieten krabben zich achter hun oren. Voor hen geen komkommertijd. Zij verslaan het ene na het andere koninklijke huwelijk. Hele volksstammen slikken sprookjeshuwelijken nog als zoete koek.

‘Heb jij Henk en Ingrid gezien?’ schalt het over het Binnenhof. Mark Rutte legt bezwerend een vinger op zijn lippen. ‘Geert, je drinkt teveel!’ Met een stralende lach en een knipoog slaat hij Geert Wilders op de schouders. ‘Roderick en Fréderique zijn er wel. Echt een leuk bankstel.’ Even kijkt hij in het rond. ‘Jouw vrienden hebben zichzelf uit de markt geprezen. Die staan weer elke dag op de markt, haha!’

Gerda Verburg zwaait driftig. ‘Geert, ik ga een putje verder. Vlees aansnijden met Gerda. Misschien moet je ook zo’n gekleurde lok nemen. Zal je vast goed staan,’ grijnst Mark Rutte.

De zomerbarbecue spettert, sist en schroeit dicht. De dag van de Verschroeide Aarde. Prinsjesdag zal vast worden ingeluid door zeventig maagden. Mark Rutte krijgt het nog druk…

Zomerschrijfwedstrijd van Psy!

Zeg NEE tegen de bezuinigingen binnen de GGZ!Doe mee met de zomerschrijfwedstrijd en overtuig de minister en de lezers van Psy.
Gebruik je beste argumenten en schuw de voorbeelden en emoties niet!

Stuur je brief naar redactie@psy.nl met de vermelding ‘schrijfwedstrijd’.
De brieven worden doorgestuurd aan de minister en de beste inzendingen worden deze zomer wekelijks geplaatst op www.psy.nl
De allerbeste brieven worden ook in het septembernummer van Psy geplaatst.
De winnaar ontvangt een cadeaubon van honderd euro. Meedoen aan de schrijfwedstrijd kan tot en met vrijdag 12 augustus 2011.

donderdag 7 juli 2011

PvdA wil alle zorg overlaten aan gemeente


De PvdA wil bijna helemaal van de AWBZ af en alle zorg overlaten aan de gemeenten. De gemeente is immers het bestuursorgaan dat het dichtst bij de burger staat en het beste kan overzien welke zorg hij of zij eigenlijk nodig heeft

Lees het hele artikel op www.thuiszorgnieuws.nl


Ratificatie VN-verdrag toch dichterbij?

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is nog steeds niet door Nederland bekrachtigd. Maar er lijkt nu weerschot in te komen. De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten met spoed een ‘impactanalyse’ van de ratificatie voor te bereiden.

De staatsecretaris schrijft aan de Kamer dat het kabinet het belang van het vergroten van de emancipatie van mensen met een beperking onderschrijft. De ratificatie van het VN-verdrag is volgens CG-Raad dan een logische stap.
 
Wet gelijke behandeling
In de brief wordt een koppeling gemaakt tussen het ratificeren van het Verdrag en de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte met de toegang tot goederen en diensten. Het is juist dit onderdeel waarvan de staatsecretaris wil dat met spoed in kaart wordt gebracht wat de (financiële) consequenties zijn.
De staatsecretaris kondigt aan in de komende periode het gesprek aan te gaan met het maatschappelijk middenveld. Samen met andere betrokken organisaties staat de CG-Raad hier klaar voor.


SPECIAAL VOOR MAXIME!

Allemaal oefenen!
Met dit toepasselijke lied gaan we
massaal Maxime toezingen!

Red het PGB!


@kanteldenker

Brief voor mevrouw Schippers...

Een stukje uit de brief:

"Leest u hieronder mijn verhaal. Dit is slechts één van de vele verhalen, maar ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik hoop dat er meer dochters, vaders, moeders, zusjes en broertjes volgen, die hun persoonlijke verhaal vertellen. Ik heb helaas heel weinig bereik, maar ik wil dit toch echt aan u vertellen. Ik kan niet bij Pauw en Witteman of Nieuwsuur gaan zitten, maar ik ben nu zo boos dat ik iedere zeepkist aanpak die me aangereikt wordt."

Lees de brief op www.simonschrijft.com

Is Nederland een T.O.R. land?

Waarbij T.O.R. staat voor ‘Tolerant, Ondernemend en Ruimdenkend’

Veel Nederlanders geloven nog in het sprookje van de VOC-mentaliteit. Dat we die nog steeds hebben, dat we nog steeds een van de machtigste spelers in de wereld zijn.
Wat vergeten wordt is dat bij de teloorgang van de VOC de Nederlanders verworden zijn tot intolerante, achterdochtige, kleindenkende lieden achter hun dijken, kleinzielige schoolmeesters, levend van de landbouw. En dat is halverwege de 18e eeuw al ingezet.


Lees het volledige artikel op www.krapuul.nl

Aanvulling nieuwsbrief: Hoop en Vrees

Tot onze grote schrik zijn we in onze nieuwsbrief vergeten een belangrijke actie te vermelden. Er was ook zoveel te melden. Toch willen wij hier graag nog even aandacht aan besteden vanwege het belang van de actie!

Dinsdag 21 juni overhandigden ouders van de Rotterdamse Matheusschool voor ZMLK het boekje Tussen Hoop en Vrees aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Leerkrachten, ouders en kinderen hadden toepasselijke t.shirts aan. In het boekje staan zeer persoonlijke en aangrijpende verhalen over de kinderen. Door de komende bezuinigingen Passend Onderwijs dreigt sluiting voor twee vestigingen, 49 kinderen!

Vooral voor kinderen met autisme en gedragsproblemen is de situatie uitzichtloos. Zij worden immers getroffen door meerdere bezuinigingen. Kinderen ouders en leerkrachten gingen in gesprek met o.a. Ferrier, Manja Smits en Boris v.d. Ham. Elias kwam later ook nog aansnellen.

Tip: je kunt het boekje downloaden op wijzijnverbijsterd door aan de rechterkant op het plaatje van het boekje te klikken.

Irma, Suzan, Eleonoor, Chantal en Miek