Nog meer zorgen...

Naast de voorgenomen bezuinigingen zullen onze kinderen de dupe worden van nog meer hardere maatregelen.

Wij maken ons veel zorgen over de bezuinigingen op het PGB. Ook de nieuwe wet WWNV (Wet Werken Naar Vermogen) is het doelwit van de regering.

In deze wet worden Wajong/WSW (sociale werkplaats) en bijstand samengevoegd. Het geld gaat naar de gemeenten. Zij moeten jongeren met bijvoorbeeld Wajong weer aan het werk helpen en nemen de taak van het UWV over. Maar zijn gemeenten hier wel op toegerust? Wat gebeurt er als het potje met geld op is?

Waarschijnlijk zullen eerst de mensen met de kortste afstand tot de arbeidsmarkt geholpen worden. Vaak hebben onze kinderen ook begeleiding bij het werk nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een jobcoach.

Alleen de meest kwetsbaren kunnen geholpen worden, maar wie zijn dat? Kinderen die bij de ouders inwonen hebben geen recht op een bijstandsuitkering, maar zelfstandig wonen is vaak ook geen optie. Deze kinderen hebben zonder begeleiding geen uitzicht op een zelfstandig leven.

Voor de sociale werkplaats geldt, dat velen moeten instromen in de reguliere arbeidsmarkt. De toegang tot de sociale werkplaats wordt veel moeilijker.

Nog meer zorgen dus, en hier willen we graag voor opkomen. We willen zoveel mogelijk samenwerken met andere initiatiefnemers.

Op 31 mei 2011 wordt er een landelijke Wajongdag georganiseerd door de FNV. Betrokkenen kunnen op deze dag hun verhaal doen en er zullen politici aanwezig zijn om hierop te reageren. Meer informatie is te vinden via de
belangenvereniging voor jongeren met een arbeidshandicap.