vrijdag 30 september 2011

instellingen kunnen knelpunten niet opvangen

Per Saldo inventariseert samen met andere organisaties de knelpunten die ontstaan door het wegvallen van het PGB. Vraag en aanbod in istellingen sluiten niet op elkaar aan. klik hier

donderdag 29 september 2011

Debat Passend Onderwijs en rol van de lk ECPO

Onderwijs Vraagt Kennis deed uitvoerig (twitter)verslag van wat er bij dit debat allemaal besproken is. Wat is de rol van de leerkracht in Passend Onderwijs? klik hier voor het verslag

Waar blijft ons geld mw. Van Zanten?

Goeie scherpe column Rekenen met Rutte op Krapuul. N.a.v. een artikel waaruit blijkt dat er structureel 2 miljoen overgehouden wordt elk jaar van de PGB's klik hier

FNV start actie LAAT ZE NIET VALLEN

De FNV is de actie laat ze niet vallen gestart. Op deze website kunt u naar een partij naar keuze een petitie ondertekenen en versturen. Een filmpje laat duidelijk de gevolgen voor mensen in de sociale werkplaats en Wajong zien. Zegt het voort!klik hier

GGZ in actie

GGZ is een campagne gestart waarin goeie en betaalbare zorg gevraagd wordt en de eigen bijdrage van tafel te vegen. In de Volkskrant een grote advertentie over een meisje met autisme en adhd dat behoorlijk vastgelopen was. Zij werd daardoor behoorlijk depressief. Nu is zij tijdelijk opgenomen in een instelling en gaat het weer de goede kant op met haar. Maar als de maatregelen erdoor komen is deze hulp voor haar straks onbereikbaar. En hoe zal het dan met haar gaan? Een noodkreet. Verder in de kranten veel aandacht voor verhalen van GGZ-patienten. Vanmiddag zal de Eigen Bijdrage besproken worden in de Tweede Kamer. GGZ: goeie actie. Pijnlijk, maar noodzakelijk! Dit hakt er bij ons, betrokkenen, al in. Ik hoop op een zelfde effect bij de tweedekamerleden!

Vakbond vreest gevolgen WWNV Wajong

Met de wet Wet Werken Naar Vermogen gaat er veel veranderen in negatieve zin. De Vakbond start een campagne klik hier

woensdag 28 september 2011

Manifest Wij Zijn de Thuiszorg

Wij zijn de Thuiszorg komt vandaag in actie voor een beter loon, waardering van het werk en goede arbeidsvoorwaarden. Teken hier het manifest (naar beneden scrollen op de pagina en steun de thuiszorgmedewerkers die belangrijk werk doen wat heel erg ondergewaardeerd wordt! klik hier

dinsdag 27 september 2011

AOB voert actie: geen bonus maar banen!

UTRECHT - De komende weken organiseert de Algemene Onderwijsbond (AOb) allerlei acties om duidelijk te maken dat bezuinigingen op passend onderwijs schadelijk zijn voor leerlingen en de werkgelegenheid van leraren.

Het advies van de Onderwijsraad onderstreept dat. Ondertussen ziet de AOb dat er veel geld naar prestatiebeloning gaat, terwijl uit internationaal onderzoek blijkt dat dat niet werkt.

Bij het Onderwijsblad zit aanstaande zaterdag een actiekrant met informatie. Daarnaast krijgen alle medezeggenschapsradenbinnenkort een brief waarin zij worden opgeroepen om experimenten met prestatiebeloning te blokkeren.

Deze eerste fase van de actie Geen bonus maar banen! Is vooral bedoeld om onderwijspersoneel op de hoogte te houden. Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen de acties massaler worden.

Op dit moment wordt overleg gevoerd over de gevolgen voor personeel en de inhoud van de wetten voor het nieuwe stelsel van passend onderwijs, zodra daar meer over te melden is, wordt bekeken welke vervolgstappen in de acties nodig zijn.

Wij houden jullie op de hoogte!

maandag 26 september 2011

Tweede Kamer wordt wakker

De gevolgen van de bezuinigingen in de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen zullen enorm zijn. De FNV roept de kamerleden op in actie te komen voordat het te laat is!
klik hier

Amsterdam wil PGB behouden en gaat het zelf regelen!!

Amsterdam is het niet eens met de voorstellen van het kabinet inzake het PGB. Zij wil de regeling behouden voor Amsterdammers, en deze betalen uit geld van de AWBZ. Een betrokken wethouder Van der Burg geeft toelichting klik hier

28 september 12.00 actie thuiszorg!

Demonstratie

Fatsoenlijke Thuiszorg Thuiszorg voor iedereen. Fatsoenlijk salaris in de thuiszorg.
200 miljoen bezuinigingen in de WMO Huishoudelijke Verzorging.

Dat gaat het werk en het inkomen van werkers in de huishoudelijke zorg raken.
Commissie vergadering 28 september Tweede Kamer
We roepen alle thuiszorgmedewerkers, cliënten en belanghebbenden op

Kom naar decommissievergadering van de Tweede Kamer
Start : 12.00 uur verzamelen op het plein voor de Tweede Kamer.

Bent u lid van een vakbond, dan kunt u de reiskosten declareren.

klik hier

studentenhuis voor autisten STUMASS

Studeren met autisme, wonen in een studentenhuis voor autisten.klik hier

zondag 25 september 2011

zorgdagboek van een week NRC

In het NRC stond een interessant artikel: een zorgdagboek van een week.
Door @michellerutten, de vrouw van @Kanteldenker. Het dagboek geeft goed aan wat er allemaal geregeld moet worden en dat het gezin in zijn totaliteit zwaar belast wordt, maar ook spreekt er veel liefde uit. Samen genieten. Nu nog is er hulp vanuit het PGB maar hoe dat straks moet gaan? Een openhartig dagboek. Ik hoop dat dit artikel ook door heel veel mensen gelezen wordt die geen idee hebben van het PGB, en welke vragen daarachter schuilgaan. Ik heb het artikel in een pdf bestand wie interesse heeft mail even m.wijnbergen1@chello.nl

nieuwe downloads Walk of Shame

Walk of Shame weet niet wat stilzitten is. N.a.v. het beschamende doe eens normaal incident reageerden zij met downloads voor t.shirts en posters met doe eens sociaal man! klik hier en klik op downloads. Doe eens sociaal man de nieuwe slogan in de strijd tegen dit afbraakkabinet

komt massaal op 16 oktober hete herfst

Hoe gaan we de druk opvoeren tegen dit kabinet? Welke organisaties zijn betrokken? Wat zijn goede actieplannen? Blijf in verzet en praat mee op zondag 16 oktober 13.00 in de Melkweg te Amsterdam. Nogmaals wijs ik op het belang gezamenlijk in protest te komen en onze krachten te bundelen! Uiteraard doet Platform Verontruste Ouders verslag!klik hier
He ho kabinet! Jullie vragen om verzet! He ho kabinet jullie worden afgezet! Jullie worden uitgezet!

weblog Alina Saers na algemene beschouwingen

Alina heeft gelijk als zij stelt dat actievoeren zin heeft. Dat moeten we ook vooral blijven doen. De tien uurs grens voor een eigen zorgplan is te hoog. Zo vallen alsnog veel mensen met bijv. kind met ASS buiten de boot. Onduidelijk is ook nog hoe die tien uur samengesteld zijn. Is dat bijv. een indicatie met begeleiding groep, tellen die uren mee? Alina is optimistisch. We hebben straks driek keuzes. Maar ik ben toch bang dat een grote groep helemaal geen keuze heeft en buiten de boot valt. Uiteraard volgen wij het nieuws op de voet. En er zit wel beweging in! En persoonlijk vind ik het jammer dat in het kenniscentrum dat moet adviseren niet rechtstreeks ouders zitten, wel belangenverenigingen als CG Raad en Per Saldo die onze belangen keurig vertegenwoordigen en waar wij ons als ouders kunnen laten horen. Wat wij volop doen natuurlijk! klik hier voor het weblog van Alina

vrijdag 23 september 2011

protest bundelen

Velen protesteren tegen de bezuinigingen van kabinet Rutte. Van advocaat tot huishoudelijke hulp, van huurder tot student en van buschauffeur tot kunstenaar. Een bundeling is echter nog nauwelijks tot stand gekomen. Daarom organiseert Rekening Retour samen met andere groepen op zondag 16 oktober een discussiedag in de Melkweg waar precies die bundeling op de agenda staat.

Dit kabinet rekent af met kunst, welzijn, vakbonden, milieu en natuur, openbaar vervoer, uitkeringsgerechtigden, mensen met een beperking en met migranten. Het sluitstuk v…an het jarenlange beleid, dat Nederland hervormt tot bedrijf en dat resulteert in afbraak van onze gemeenschappelijke voorzieningen.Wij willen een samenleving gebaseerd op respect. Waarin de menselijke maat centraal staat en de sterkste schouders de zwakste ondersteunen. Waarin schoonheid het wint van geld. Waarin iedereen gelijk is voor de wet. Waarin zorgvuldigheid het wint van de korte termijn en van het recht van de sterkste.

De centrale vragen van de bijeenkomst op zondag 16 oktober zijn dan ook: hoe bundelen wij het protest en hoe wordt solidariteit weer de hoeksteen van de samenleving? Zoek jij ook naar verbinding? Wil je helpen een agenda op te zetten om het tij te keren? Kom dan op zondag 16 oktober naar de bijeenkomst in de Melkweg!

Adres De Melkweg:
Lijnbaansgracht 234-A
Amsterdam

Tramlijnen 1, 2, 5, 7 en 10, halte Leidseplein.

Toegang gratis.

De ‘Hete Herfst’ op 16 oktober wordt georganiseerd door: Het Plein der Beschaving, Rekening Retour, The Walk of Shame, Terug naar de Bossen en het Platform tegen Racisme en Uitsluiting.

Aanmelden voor de bijeenkomst & programma-informatie via www.heteherfst.nl

AOB regel basiszorg in passend onderwijs!

Het niet regelen van basiszorg in het passend onderwijs zal leiden tot onduidelijkheid en rechtsongelijkheid aldus Liesbeth Verheggen van de AOB. Basiszorg geeft duidelijkheid aan ouders en personeel. klik hier

SCP over de cijfers van VWS

Een beetje bureau met naam rekent anders dan het kabinet. lees hier

BOSK organiseert dag passend onderwijs

29 oktober organiseert de Bosk een landelijke dag Passend Onderwijs. klik hier voor meer informatie

uitkomsten PGB enquete

Regioplan heeft de resultaten van het onderzoek naar PGB hoe regult u uw zorg en welke knelpunten verwacht u in de toekomst, bekend gemaaktklik hier voor het onderzoek

Directeur cluster 3 school maakt zich grote zorgen

Directeur Reussing: Leerling van 16 tot 20 jaar tussen wal en schip
KwaliteitszorgPassend onderwijsPOVO
22 september 2011 - 14:22 | Directeur Aart Reussing van de christelijke Zonnebloemschool in Emmeloord maakt zich grote zorgen over het perspectief van zijn leerlingen tussen 16 en 20 jaar. De school biedt speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een meervoudige handicap (cluster 3). Met de invoering van Passend Onderwijs houdt de financiering met 16 jaar op. "Er is nog steeds niets geregeld voor deze categorie. Moeten we ze op straat zetten?"

klik hier

donderdag 22 september 2011

Algemene beschouwingen

Ik heb geprobeerd die dingen eruit te halen wat voor ons interessant is. Zowel dag een als twee stonden in het teken van Wilders en hoe hij diverse kamerleden en de MP schoffeerde. Iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen maar of dat wezenlijk verschil maakt? Veel herhalingen ook. Rutte kondigde wel op de vooravond van het debat aan 'nog eens heel scherp naar de stapel bezuinigingen te willen kijken'

Dag 1
Cohen: De jongen met het downsyndroom in de sociale werkplaats. De premier heeft geen nauwkeurig inzicht gegeven van de effecten van deze bezuinigingen. Het blijft bij de papieren werkelijkheid van de Haagse Politiek. De werkelijkheid is dat kinderen met gedragsstoornissen straks geen plek meer hebben in het onderwijs.
Hoe garandeert de premier dat iedereen kan meedoen? De crisis doet pijn maar kan beter en eerlijker worden verdeeld. Van iemand die tonnen op zijn bankrekening krijgt vraagt het kabinet veel minder dan iemand die weinig verdient.
Blok (VVD) spreekt zijn waardering uit voor partijen als Groen Links die een tegenbegroting hebben opgesteld. Wel heeft hij kritiek op de inhoud daarvan. Rekeningen doorschuiven naar de toekomst is onverantwoord. Ik wil niet leven in een land waarin iedere dag 60 jongeren arbeidsongeschikt worden verklaard.
Roemer valt de VVD aan op de bezuinigingen op de sociale werkplaats. Ik ben er trots op dat Nederland het hoogst aantal werkplekken hierin heeft.
Sap: waarom snijdt een partij als de VVD in het PGB terwijl mensen daarin hun eigen zorg kunnen regelen?
Blok reageert: de VVD grijpt in omdat niet ingrijpen geen optie is. Sap denkt dat Blok zijn kernwaarden 'offert' om tegemoet te komen aan de PVV.
De VVD wil het PGB juist overeind houden voor de kwetsbaarste groepen, pareert Blok.
Blok geeft aan dat er teveel mensen aan de kant staan.
Cohen: dit beleid leidt er alleen maar toe dat mensen hun baan kwijtraken.
Roemer pleit voor een rijkentaks. Want met een kleine belasting op eigen vermogen kun je volgens Roemer allerlei bezuinigingen op bijv. sociale werkvoorziening voorkomen. Roemer is tegen bezuinigingen van het kabinet op het gebied van onderwijs en vooral zorg. Steeds meer mensen kunnen geen aanvullende verzekering meer veroorloven of een bezoek aan de tandarts. Willen we echt weer terug naar de tijd waarin we aan het gebit van iemand de dikte van de portemonnee konden aflezen?
De crisis is geen natuurramp maar het gevolg van verkeerd beleid. Het beleid van kabinet Rutte leidt tot een grote tweedeling. De toegang tot het recht, de zorg en passend onderwijs worden afgesneden. Roemer wil een land waarin held noch hebzucht de boventoon voeren.
Haersma Buma (CDA) wil werk en zorg beter combineren. Sap doet Wilders voor hoe je een stekker eruit trekt (letterlijk). Slob (CU) Het kabinet moet oppassen dat het geen kabinet van de boekhouders wordt. Niks mis met boekhouders aar het gaat hier om mensen. Hij noemt als voorbeeld het PGB. Het kabinet pakt de mensen regie af om voor hun eigen leven te zorgen. Het is niet vanzelfsprekend dat de CU het kabinet blijft steunen waarschuwt Slob. De partij wil meer terug voor haar steun dan toe nu toe het geval is.

Dag 2
Dooddoener Rutte: Het staat als een paal boven water dat goede overheidsfinancien essentieel zijn voor de welvaart van een land. Bezuinigen geeft ruimte om in de toekomst goede voorzieningen te hebben. En ja, alle mensen zullen dat merken.
Cohen: de kracht van de samenleving wordt juist door dit kabinet aangetast door al die bezuinigingen. Je moet een bijdrage leveren zodat mensen in staat zijn om aan die samenleving deel te nemen. Hij noemt de gevolgen van de stapelingen van bezuinigingen. Het is eigen verantwoordelijkheid en dan zet het kabinet een punt. Daar ben ik het niet mee eens! Rutte denkt juist dat de PVDA plannen leiden tot ontspoorde overheidsfinancien.
Ook Slob mist het woord sociaal in het lijstje van Rutte. Wilders heeft een compliment voor Rutte. Die bezuinigingen zijn moeilijk maar nodig. We moeten die ingrepen doen om die mooie regelingen als de Wajong in stand te houden.
SPleider Roemer wil van Rutte horen wat hij een samenleving vindt. Rutte: dat is iets unieks, we handelen met de hele wereld, zijn spaarzaam en hebben altijd een oog voor de allerzwaksten. De premier wijst erop dat het kabinet de allerzwaksten zoveel mogelijk wil ontzien en het gebruik van regelingen beperken tot de originele doelgroep waar zo'n regeling oorspronkelijk voor bedoeld is.
Cohen: dit kabinet heeft het over het beschermen van de allerzwaksten maar vergeet diegenen die sommige regelingen een beetje nodig hebben.
Rutte wijst erop dat veel teveel mensen onnodig in allerlei regelingen zitten, terwijl ze wel aan de slag kunnen. Ik heb nooit begrepen wat er sociaal aan is om honderdduizenden mensen per dag in een busje naar de sociale werkplaats te rijden terwijl maar 40.000 mensen dit echt nodig hebben.
Cohen: natuurlijk moeten die mensen aan het echte werk maar dat wordt ze onmogelijk gemaakt.
Sap over PGB: de minister president spreekt niet meer over mensen en eigen regie maar alleen maar over cijfers.
Rutte: we moeten nu eenmaal zorgen voor vraaguitval. We breken het PGB niet af. Sap begrijpt het niet. Een technisch verhaal van Rutte over uit de hand lopende zorgkosten volgt. Sap: u heeft uw belofte gebroken, dat had ik nooit verwacht van de VVD-fractie. Roemer over bezuinigingen in de sociale werkplaats. Er is geen ruimte voor hen in reguliere banen. U veroordeelt hen tot de geraniums. Rutte gelooft wel dat mensen teruggeduwd kunnen worden naar werk. We hebben een verschillend idee over wat sociaal is. Rutte: in 2012 gaan 90.000 gezinnen er meer dan 5% op achteruit, waarvan 10.000 op het sociale minimum. Voor 2013 en daarna zullen we kritisch kijken dat dit evenwichtig blijft. Voorzieningen verdwijnen niet maar worden beperkt tot diegenen die het echt nodig hebben.
Cohen: juist die mensen die het risico op stapeling lopen kunnen straks niet goed functioneren in de maatschappij. Hoe gaat de premier dit oplossen? Iemand die is aangewezen op speciaal onderwijs moet niet thuiszitten.
De premier belooft om ernstig toe te zien op de risico's. Cohen: ik ga er ernstig op letten.
Roemer: de zorg wordt toegankelijk voor mensen met een dikke portemonnee. Volgens Rutte wil de SP de zorgkosten maar door laten stijgen. Roemer maakt ernstig bezwaar, praat door Rutte heen. Roemer is het zat voor de zoveelste keer in een hoek te worden gezet waar zij niet thuishoren. Wij komen continue met voorstellen. Rutte zegt klaar te zijn met Roemer, als ik antwoord geef praat hij er doorheen. Daarin heeft de voorzitter ook een taak!
Rutte: de kwaliteit van het onderwijs moet omhoog d.m.v. ruimte en rekenschap. Onderwijsinstellingen moeten meer ruimte krijgen en er komen meer testen om de voortgang van de leerlingen te toetsen. Volgens Rutte is er geen verband tussen de kwaliteit van onderwijs en de hoeveelheid geld die je erin stopt. Dat blijkt uit een rapport van de OESO. Nederland staat op de zevende plaats van innoverende landen maar geven evenveel uit als de top 5. Rutte is er trots op in deze moeilijke tijden niet te bezuinigen op onderwijs (huh??) Waarom doet Rutte niets aan het leerkrachttekort wil Sap weten. Het is een ontzettend taai en lastig probleem maar ook dat gaan we tackelen aldus Rutte. Zoveel mogelijk geld moet naar de leerkrachten voor de klas vinden beiden.
Roemer heeft een vraag over grote klassen en kinderen die extra aandacht nodig hebben. Rutte antwoord dat je het liefst 1 leerkracht op 1 kind zou willen hebben. U probeert mij te bagatelliseren en weg te zetten (Roemer boos). Roemer wil geld van de prestatiebeloning gebruiken voor zorgleerlingen. Niet mogelijk zegt Rutte. Teveel kinderen hebben een stempel in het Speciaal Onderwijs vinden beiden (...?)Rutte: de sector wordt gedwongen heel goed naar zichzelf te kijken.
Roemer verwijt Rutte dat hij een blinde vlek heeft voor het samen leven. Rutte vraagt het onmogeljke van mensen. Mensen worden door dit kabinet in de steek gelaten. In een samenleving moet je geen zorg kunnen kopen maar zorg kunnen bieden. Thatcher zei dat de samenleving helemaal niet bestond. In die uitspraak herken ik dit kabinet. Rutte had gezegd dat hij geen tegenvoorstellen van de SP over de zorg had gezien. Roeme noemt dit beschamend, zeker voor Agnes Kant die achterin de zaal zat.
Haersma Buma hoopt dat volgend jaar de miljoenennota niet alleen over economie gaat maar ook over verantwoordelijkheid in de samenleving. Sap: de echte hervormingen zijn bij Rutte taboe. De cruciale hervormingen ontbreken op het lijstje van de premier. Tot slot maakt Rutte excuses aan Roemer. Ik heb de SP onrecht aangedaan. Rutte erkent dat het niet waar is dat de SP nooit met oplossingen kwam voor de zorgkosten. Roemer waardeert dit zeer.
De volgende moties waren interessant:
De PVDA CU en SP Zet alle inkomensgevolgen van alle maatregelen op een rij en grijp zonodig in bij stapelbezuinigingen. PVDA CU SP Stel bezuinigingen op PGB met een jaar uit. PVDA Afzien van huishoudinkomenstoets. SP een plan zodat een subtantieel mensen aan het werk kunnen. SP: Afzien van verhoging griffierecht (rechtsgang voor iedereen toegankelijk) SP: het kabinet moet bij evt. nieuwe bezuinigingen afzien van nieuwe bezuinigingen op zorg en het sociale vangnet. SP: afzien van de verhoging van de eigen bijdrage in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Motie Haersma Buma het huisvestingsbudget voor scholen direct aan scholen toebedelen en niet aan de gemeente. Van Haersma Buma, Blok, en Wilders en van der Staaij Er moeten afspraken komen voor extra stages en werkplekken voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (hiermee wordt bedoeld mensen die al lange tijd werkloos zijn en voor wie het moeilijk is werk te vinden). Deze motie haalt het.
Pechtold dient motie in om te onderzoeken welke investeringen nodig zijn om in 2020 tot de top 5 van de onderwijslanden te behoren. Ook pleit hij ervoor een overzicht te maken van alternatieven voor verhoging griffierecht en een motivatie waarom daar niet voor gekozen is. Slob motie om de schuldenproblematiek onder studenten in kaart te brengen en maatregelen om die terug te dringen als dat nodig mocht zijn. Slob: maak bezuinigingen op kinderbijslag en kindgebonden budget ongedaan.
Moties die aangenomen zijn een over de hoogte van ontwikkelingssamenwerkiing en een om toptalenten naar de nederlandse arbeidsmarkt te krijgen. Een motie van Van der Staaij is aangenomen. Verreweg de meeste moties werden door de oppositie gesteund maar halen het niet.

enige helderheid in de vage PGBplannen

Het debat over het PGB heeft evenals de brief van de Staatssecretaris niet veel helderheid gebracht. Een mens ziet door de bomen het bos niet meer. Toch heeft Per Saldo voor ons een goede en moedige poging gedaan enige helderheid te krijgen. Voor een duidelijk overzicht klik hier

25.000 banen op de tocht door PGB-ingreep

Brancheorganisatie slaat alarm: 25.000 banen op de tocht door pgb-ingreep
Zorgondernemers en ZZP-ers worden massaal en structureel afgewezen door de zorgkantoren voor het leveren van AWBZ zorg. Als gevolg van de PGB maatregel van het kabinet dreigen daarom ruim 25.000 banen in het midden- en kleinbedrijf verloren te gaan.

Dit stelt voorzitter Mark van Barschot van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) na bestudering van de cijfers van het Centraal Planbureau en een rondgang onder ondernemers.

klik hier

eind in zicht hemofilievereniging?

De hemofilievereniging viert haar jubileum. Maar is het tevens een afscheidsfeest? Bron: cg-raad klik hier

actiebulletin 7 CG-Raad

Utrecht 22 september 2011
Betreft: Actiebulletin nr. 7 Protestmanifestatie 19 september
Inlichtingen bij: Annemarie Groen, acties@cg-raad.nlDit is het 7e en laatste bulletin over de actiedag op 19 september. Dit betekent niet dat we ophouden met het actievoeren tegen de stapeling van maatregelen van dit kabinet. We gaan door met ‘Stop de stapeling’. Blijf ons volgen via onze website www.cg-raad.nl

Groot succes!!

De actiedag 19 september is een groot succes geworden. Bijna 10.000 mensen afkomstig uit belangenorganisaties van chronisch zieken en gehandicapten en vakbonden lieten hun verzet zien tegen slechte kabinetsplannen.

Spandoeken, sandwichborden, muziekinstrumenten en complete theateracts maakten het verzet zichtbaar en hoorbaar. Een strijdbaar podiumprogramma met ervaringsdeskundige sprekers verduidelijkte waarom het de demonstranten ernst is.
Veel mensen met de meest uiteenlopende verhalen en problemen kwamen aan het woord.

Reacties
Presentator Farid Tabarki lokte veel toehoorders uit tot het geven van een reactie. Dat lukte hem uitstekend! Mensen die door de enorme opkomst niet dicht bij het podium konden komen, volgden het podiumprogramma via grote beeldschermen zowel binnen als buiten de tent.

Enthousiasme
Rondom het podium was veel aandacht en enthousiasme voor het ludieke programma. Tientallen mensen gingen op de foto achter de geraniums en spraken over de gevolgen van de kabinetsmaatregelen in de ‘Babbelbox’.
Ook het onderdeel ‘Gooi je probleem maar over de schutting’ trok veel belangstelling. De problemen werden direct via Twitter bekend gemaakt aan de wijde wereld. Enkele voorbeelden:
# Zonder begeleiding zal mijn zoon op school uitvallen en hoeveel gaat dat kosten voor de maatschappij?
# Mijn tegemoetkoming in de kosten voor medicijnen ben ik straks kwijt.
# Wajong in gevaar, Wmo-bijdrage, eigen risico zorg, Wtcg-afbraak, geen vergoeding medicatie…
# Mensen in de Wsw moeten een normaal loon kunnen verdienen. Wij zetten ons 100% in.

Dank
Het succes van de actiedag is natuurlijk te danken aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegedaan. Veel dank dus aan iedereen die aanwezig was op het Malieveld. Dank aan de sprekers, vervoerders, presentatoren, organisaties die een ludieke actie verzorgden en musici. En veel bijzondere dank zijn we verschuldigd aan de talloze vrijwilligers, opbouwers, technici en anderen die met hun hand- en spandiensten hebben bijgedragen aan het succes van deze actiedag!

De actiedag in beeld
De belangstelling van media was overweldigend. ’s Morgens vroeg was de actiedag al volop in het nieuws via het journaal. Kranten, tv- en radiozenders, allemaal kwamen ze af op de actie. Journalisten kwamen van heinde en verre, zelfs van over de grenzen, want ook de BBC was geïnteresseerd in de actie! Veel bekende Nederlandse programma’s en media deden uitgebreid verslag. Zo was er op de tv aandacht via onder meer Hart van Nederland, EenVandaag en het NOS Journaal. Via Nu.nl was er op internet een sfeervolle fotoreportage te zien en veel gelezen kranten als de Telegraaf, NRC (voorpagina!) en de Volkskrant maakten op hun pagina’s plaats voor de actie.

Kijk mee!
De website van de CG-Raad geeft een overzicht van de vele media-uitingen. Leuke en informatieve foto- en filmimpressies zijn te zien via de website van de CG-Raad:

Een selectie van de media-aandacht is te zien via www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=1925

Kijk naar de filmpjes in de Babbelbox via ons youtubekanaal www.youtube.com/CGRaad

Bekijk een serie foto’s van de actiedag via www.flickr.com/photos/cgraad/

Er is druk getwitterd over de actiedag. Lees ze op http://twitter.com/#!/CGRaad

Wij gaan door
Stop de stapeling op 19 september is niet het einde van dit brede protest. Het kabinet kan een stevige lobby van belangenorganisaties tegemoet zien. Bij de begrotingsbehandelingen wordt alles in stelling gebracht om te voorkomen dat de aangekondigde stapeling aan bezuinigingen doorgaan. Enige hoop is er al. Premier Rutte heeft direct na de troonrede in reactie op de actie van 19 september gezegd dat die stapeling er niet moet komen. Belofte maakt schuld, daar houden we hem aan…

dinsdag 20 september 2011

socialisme nu mooi verslag en foto's demonstratie

klik hier

CNV Onderwijs: meer presteren met minder geld en middelen onhaalbaar

Het kabinet heeft veel geld over voor toetsen en controle-instrumenten, maar met gemiddeld twee leerlingen meer in de klas en meer zorgleerlingen stijgt de werkdruk.

CNV Onderwijs is voorstander van verantwoording en meer presteren, maar wel onder de juiste condities. ‘Straks hebben we het beste toetssysteem, maar ontbreken de voorwaarden om het onderwijs naar de top 5 van de wereld te helpen', zegt Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs.

Rog: ‘Ouders vragen terecht om hoge kwaliteit van onderwijs voor hun kinderen en het liefst in nette gebouwen en met goed materiaal. Het kabinet besteedt het geld echter aan centrale toetsen en controlesystemen. Wij vinden dit echt een verkeerde keuze, omdat de verantwoordelijkheid juist in de scholen en niet in Den Haag moet liggen. Straks weet Den Haag alles over leerlingen, maar wat weten leerlingen eigenlijk nog?’

‘Klassen groeien met gemiddeld twee leerlingen, er komen meer toetsen en door 300 miljoen te bezuinigen op passend onderwijs komen er extra zorgtaken bij voor leerkrachten. Met dit beleid zal het kabinet zijn eigen doelen niet gaan halen. Bezuinig niet op passend onderwijs en financier dat door ouders weer zelf de schoolboeken van hun kinderen te laten betalen. Dat raakt niet aan de inhoud van het onderwijs.’

‘Een ander voorbeeld is de prestatiebeloning. In scholen zit men daar niet op te wachten, omdat juist een andere vorm van beloningsdifferentiatie is ingevoerd, de functiemix. Wij maken dus andere keuzes voor hetzelfde geld. Extra geld vragen wij voor kleinere klassen en loonsverhoging. Al twee jaar wordt het leven duurder, terwijl leraren er geen cent bij krijgen. Voor 2012 willen we daarom een reële salarisverhoging boven inflatieniveau.

Een korte samenvatting van de standpunten van CNV Onderwijs:
- Schrap de bezuiniging op passend onderwijs in ruil voor gratis schoolboeken.
- Zet het geld voor prestatiebeloning in voor uitbreiding van de functiemix.
- Zorg dat klassen kleiner worden.
- Voorkom onnodig veel toetsen.
- Beloon leraren met een salarisverhoging boven inflatieniveau.
- Geen langstudeerdersboete voor leraren die naast hun baan een studie volgen.
- Investeer om 100% van de hbo-docenten op academisch niveau te krijgen.
- Aan het instroomniveau van pabo’s worden hogere eisen gesteld.
- Voorkom dat instructeurs bevoegde docenten verdringen.
- In het voortgezet onderwijs blijven vier profielen.

volkskrant opinie SP laat de finaciele sector crisis betalen

De SP heeft een andere oplossing voor het betalen van de crisis. Hoe het ook kan:
klik hier

Gitte op radio 1

Aanrader even terugluisteren Gitte vraagt zich af hoe ze het moet redden met al die stapelingen van bezuinigingen die haar boven het hoofd hangen. Gitte gooit handig alle stapelingen voor de voeten (behalve passend onderwijs geloof ik)van de MP. Rutte wordt duidelijk overvallen. Hij zegt wel iets interessant voor mensen die zorg nodig hebbben en te maken hebben met een stapeling van maatregelen wordt bijzondere bijstand geregeld. Helaas zeggen de woorden van de bewindvoerders niet zoveel is ons al lang gebleken, ze kunnen zomaar iets roepen en het vervolgens ontkennen, of omdraaien want u had het verkeerd begrepen om zich het dan uiteindelijk niet goed meer te kunnen herinneren. Sorry zeggen volstaat dan.
Wij wachten af...In ieder geval sterk optreden van Gitte!klik hier Kies terugluisteren op tijd en zet de tijd op 16.00 en dan tien minuten vooruit.

onderwijsraad

Vandaag ontving ik de nieuwsbrief Passend Onderwijs van het Infopunt Passend Onderwijs. Daaruit een overzicht van de aanbevelingen van de Onderwijsraad.

In haar advies Passend onderwijs voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte waarschuwt de Onderwijsraad het kabinet om de Wet Passend onderwijs niet overhaast in te voeren, zodat het onderwijsveld de tijd heeft om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. De Onderwijsraad noemt in het advies een termijn van twee jaar. Dat zou betekenen dat de wet pas in augustus 2014 wordt ingevoerd.
De Raad pleit bij de invoering voor een landelijke regievoering. Een goede informatievoorziening en ondersteuning zijn daarbij onontbeerlijk.
De Raad beveelt het volgende aan:

-kies een langere tijdshorizon bij de invoering van de Wet Passend onderwijs om scholen en besturen de mogelijkheid te geven de benodigde randvoorwaarden te creëren en vanwege de onduidelijke rol van de gemeenten
-neem op korte termijn concrete maatregelen om deskundigheid van aankomend en zittend onderwijspersoneel te verbeteren, met name in het voortgezet onderwijs
-versterk de positie van ouders in verband met sluitende overgangen van leerlingen waardoor elke leerling onderwijs krijgt ook in periodes van transitie
-laat het referentiekader op een aantal criteria en aan de hand van een toetsingskader (doelen, eenduidigheid, praktische uitvoerbaarheid, uitvoeringslast, knelpunten, gevolgen, juridische houdbaarheid) toetsen, alvorens over te gaan tot landelijke implementatie
-neem onduidelijkheid over zorgprofiel weg wat betreft inhoud, strekking en betekenis daarvan. Maak duidelijk voor wie de profielen gelden en welke rol de profielen hebben bij de toekenning van extra zorgmiddelen aan de school
-waarborg bovenregionale zorg die niet op het niveau van elk samenwerkingsverband aanwezig kan zijn
-vervang het handelingsplan niet door het ontwikkelingsperspectief, maar maak het
ontwikkelingsperspectief integraal onderdeel van het handelingsplan
-creëer meer duidelijkheid over leerlingenvervoer voortgezet speciaal onderwijs
regel budgetfinanciering en verevening goed. Breng het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs meteen onder bij de nieuwe toewijzingssystematiek.
-Breng financiële gevolgen van de verevening in kaart en breng waar nodig correcties aan
-zorg er voor dat het inspectiekader recht doet aan de regionale variëteit in procedures en afspraken rondom zorg
-zorg voor een zorgvuldig implementatieproces (informatie, communicatie, ondersteuning en dergelijke) onder landelijke regievoering
-pas het wetsontwerp op onderdelen aan:
* neem op dat school en ouders overeenstemming moeten bereiken over het ontwikkelingsperspectief
* vervroeg de termijn van het opstellen van een ontwikkelingsperspectief naar vier weken
* regel besluitvormingsprocedures op het niveau van het samenwerkingsverband met aandacht voor de rechtsbescherming van de minderheid
* geef de toepasselijkheid van de voorschriften van de Wet goed bestuur ten aanzien van de scheiding van intern toezicht en bestuur ten hoogste een facultatief karakter
* regel medezeggenschap over besluiten op het niveau van het samenwerkingsverband vanuit de aangesloten bevoegde gezagsorganen
* zorg ervoor dat een onderwijsinstelling die onder de WEB valt ook een onderwijskundig rapport van een leerling uit het voortgezet speciaal onderwijs krijgt
* regel dat een residentiële instelling invloed heeft op de noodzaak tot toelating tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.
Het rapport kunt u downloaden van de website
www.onderwijsraad.nl.

De ECPO presenteert een rapport waaruit blijkt dat leerkrachten totaal niet klaar zijn voor passend onderwijs. Over de grenzen van de leerkracht. Als leerkrachten er niet achter staan gecombineerd met alle bezuinigingen is dat een gevaar voor het onderwijs. Het ontbreekt leerkrachten aan vaardigheden en ondersteuning. Tel daar de bezuinigingen bij op en je snapt dat dit behoorlijk demotiverend zal werken.

Kabinet zet begeleiding gehandicapten onder druk

Dit zegt de VGN (vereniging gehandicaptenzorg Nederland)VGN: Kabinet zet begeleiding gehandicapten onder druk19 september 2011 - VGN De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) maakt zich ernstige zorgen over de plannen van het kabinet om in 2013 de begeleiding van mensen met een beperking over te hevelen naar de gemeenten, zoals in de Miljoenennota staat. De VGN pleit ervoor om een aantal kwetsbare groepen uit te sluiten van deze regeling. O.a. ook over IQ maatregel
klik hier

de rekening voor mantelzorgers

Mezzo heeft de rekening voor mantelzorgers gepresenteerd. Lees hierwat u allemaal op de rekening aan kunt treffen

Walk of shame filmpje met o.a. platform verontruste ouders

Haha ben ik nog in beeld ook fimpje met sfeerimpressie Terug naar de bossen, Sade Karabulut en mijn persoontje klik hier

maandag 19 september 2011

radio 1 o.a. over LFB Stop Stapeling

Lees en hoor radio 1 journaal op de radio over de stapeling van maatregelen en o.a. over opheffen LFB klik hier

impressie Per Saldo

Hier een impressie van Per Saldoklik

(foto)impressie Groen Links Linda de plannen moeten....van tafel!!

Hier een (foto)impressie van Groen Links klik hier

fotoverslag Volkskrant Terug naar de bossen

Fotoverslag Volkskrant klik hier

toespraak Miek Walk Of Shame

Beste medestrijders,
Want een strijd is het inmiddels geworden! We vechten samen voor een goed leven. We hebben het goed geregeld. Zodat wij, of onze kinderen, volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.Daar heben we voor gevochten. Niets gaat vanzelf. Dit kabinet pakt ons alles af. Zij zeggen: iedereen doet mee in de maatschappij. Maar zij vergeten dat dat niet gaat zonder goede voorzieningen, zonder goeie hulp en begeleiding. Dit kabinet zet ons buitenspel. Zij nemen maatregelen die diep in ons persoonlijk leven ingrijpen. Accepteren wij dit?NEE!!
Er wordt gesproken over getallen en gevallen. Dat is makkelijker dan praten over mensen. Mensen met een speciale zorgvraag. Vergeten zijn de persoonlijke gesprekken en indringende verhalen. Schippers zegt: mensen met een psychiatrische ziekte zijn niet echt ziek. Door ons te kleineren is het makkelijker te bezuinigen. Ook wordt steeds gesproken over mensen die het ECHT nodig hebben. Hebben wij de zorg echt nodig? Ik werd heel boos tijdens het PGB debat. Er werden leugens verkondigd. Wij werden voor dom gehouden. Marlies Van Veldhuijzen van Zanten zei het hier op het Plein. U behoud uw zorg. Voor u , u, en u ga ik het goed regelen. Wat begrijpen wij niet? Ik zeg een vrouw een vrouw een woord een woord. Een vrouw een vrouw een woord een woord! Het CPB heeft het allemaal goed uitgerekend. Dit beleid zorgt voor een enorm banenverlies. Als mensen hun recht op zorg houden is het helemaal geen bezuiniging.. Maar de cijfers worden verdraaid en ook nog eens ouderwets genoemd.
Men doet net alsof zorg door een instelling net zo goed is. Dat is niet zo. Ik wil begeleiding voor mijn kind geen behandeling! Als mijn zoon straks begeleid gaat wonen wil hij, willen wij, zelf aangeven welke begeleiding wanneer nodig is. We willen niet passen in een standaard behandelplan. We willen niets te maken hebben met de regels van een instelling.
We willen ook niet naar de gemeente voor zorg en begeleiding. De zorg die wij vragen is niet te leveren door de thuiszorg. Die zorg past niet! De gemeente snapt helemaal niets van onze zorgvragen. En ook niets van uw zorgvragen. Ze krijgen het op hun bordje maar moeten ook keihard bezuinigen. Ze gaan diegene helpen bij wie het snelst en met de meeste kans van slagen succes wordt behaald. En ik kan u vertellen dat zijn wij niet! Ik ben moeder van twee zonen met autisme adhd en een licht verstandelijke beperking. Wij hebben zorg nodig op vaste tijdstippen door een vast iemand. Dat is voor de nodige structuur. Maar wij hebben ook begeleiding nodig voor zorg die niet vantevoren te voorspellen is. Bijv. als ze overprikkeld raken of bijgestuurd moeten worden. Geen behandeling van de instelling. Geen zorg van verschillende ZZP’ers. Geen thuiszorg. Maar wijzelf. Naast alle onbetaalde mantelzorg. Want wij zijn de deskundige van onze kinderen.
Natuurlijk doen we de mantelzorg met liefde. Omdat we ons verbonden voelen, omdat we er willen zijn voor onze naasten. Maar de zorg die wij leveren, of onze buurvrouw, onze ouders, een oom of tante, een vriendin is ook keihard werken. We leren verpleegkundige handelingen, passen zaken die we geleerd hebben van de hulpverlening toe. Het is liefdevol werk. We geven ons reguliere werk voor een deel of helemaal op om te kunnen zorgen. Maar het is ook werk waarbij als je het niet zou doen alles instort.
Als de zorg niet past en je hebt het zelf effectief geregeld mag je een zorgplan opstellen en daarmee naar het zorgkantoor. Voor veel mensen zou dat een uitkomst zijn. Maar er steekt een addertje onder het gras: je moet wel voor minimaal tien uur geïndiceerd zijn. Die tien uur is niet voor niks. Men heeft natuurlijk al lang uitgerekend dat het gros van de mensen daar niet voor in aanmerking komt. En dat terwijl mensen met een paar uurtjes zo enorm geholpen kunnen zijn!
Kunnen wij het accepteren dat wij ons PGB kwijtraken? NEE
De weg naar het speciaal onderwijs wordt heel moeilijk gemaakt. Klassen in het speciaal onderwijs worden groter maar ook op het regulier onderwijs. Expertise verdwijnt! Extra begeleiding vervalt! Onze kinderen hebben extra begeleiding nodig om het te kunnen redden op school. Onze kinderen worden gedenigreert tot vlekjes. Hoe het komt dat zoveel kinderen het zonder extra begeleiding niet aankunnen, daar denkt men niet over na. Wel over hoe er nog meer getest en getoetst kan worden. Kinderen die het op een reguliere school met een beetje extra hulp konden redden lukt dat nu niet meer. De klassen worden groter, nu al. In het reguliere onderwijs wordt men nu ook wakker. Meer kinderen in de klas en nu zitten er nog niet eens die kinderen die straks met hun diagnose passend onderwijs moeten krijgen. Kinderen waarvoor geen extra begeleiding meer is. Leerkrachten die niets weten van diagnoses en individuele hulp en begeleiding die daarbij nodig is. Passend Onderwijs wordt een ramp. Van Bijsterveldt luistert niet. Niet naar de leerkrachten en de schoolbesturen. Niet naar de kinderen om wie het gaat. Niet naar een belangrijk rapport van de ECPO. En al helemaal niet naar ouders! Ouders hebben geen instemmingsrecht. Ze mogen een schoolvoorkeur geven maar het is aan het samenwerkingsverband of daar wel of geen rekening mee gehouden zal worden. Ik ben bang dat veel kinderen straks uit gaan vallen. Dat onze kinderen straks thuis komen te zitten. Maar ook bang dat onze kinderen helemaal niet welkom zijn in het reguliere onderwijs. Accepteren wij de bezuiningen op Passend Onderwijs?NEE

Straks krijgen we WWNV. Er wordt keihard bezuinigd op reintegratiemiddelen. Wajongers moeten aan het werk geholpen worden. Daar hebben zij hulp en begeleiding bij nodig. Ook dit mag de gemeente straks regelen. Tegelijkertijd worden mensen de sociale werkplaatsen uitgejaagd.Er vallen 60000 ontslagen! Dit terwijl veel mensen een beschutte werkplek nodig hebben! De Wajong gaat op slot voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Kunnen zij geen werk vinden dan komen zij in de bijstand. Maar als ze nog inwonend zijn en de ouders verdienen of hebben zelf bijstand dan vevalt deze uitkering. Zo worden zij lange tijd financieel afhankelijk van hun ouders De Wajonguitkering gaat omlaag naar 70% van het minimumloon. Accepteren wij de bezuinigingen op de WWNV? NEE

De eigen bijdrage voor AWBZ zorg, GGZ zorg, en de ondersteuning die gemeenten leveren vanuit de WMO gaat omhoog. Veel mensen die deze zorg nodig hebben leven al op het minimum. Het gevolg zal zijn dat die zorg onbetaalbaar wordt voor veel mensen. Mensen gaan zorg mijden met alle gevolgen van dien. Mensen die ziek zijn worden nog zieker. Goeie hulp en begeleiding is alleen weggelegd voor hen die zich dat kunnen veroorloven. Er komt een tweedeling in onze maatschappij. Rijk en gezond, arm en ziek. De zwakkeren in de samenleving worden nog zwakker gemaakt. Waar is de solidariteit gebleven? We worden weggezet als gelukszoekers. Alsof we voor onze lol in de GGZ terecht komen. Alsof dat een keuze is. Bovendien wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen die licamelijk ziek zijn en zij die geestelijk ziek zijn. Kunnen wij het accepteren dat er bezuinigd wordt op deze voorzieningen? NEE
En woon je in een instelling dan mag je zelf de huur gaan betalen. Hulpmiddelen en voorzieningen waar je gebruik van maakt moeten betaald worden. Het basispakket wordt verder uitgehold. Voor psychische hulp heb je een dure aanvullende verzekering nodig. De regering gaat fors snijden in de tegemoetkoming voor chronsich zieken en gehandicapten, de WTCG. Dit kabinet heeft alleen oog voor gezonde mensen. Heb je een handicap, een ziekte, een stoornis dan heb je vette pech. Maar het kan iedereen overkomen. Iedereen kan een kind krijgen wat niet gezond is, iedereen kan morgen in een kuil stappen of lelijk struikelen waardoor je een dwarslaesie krijgen. Morgen vergeet iemand voorrang te verlenen. Of er openbaart zich een erfelijke ziekte. Accepteren wij het dat er niet meer gezorgd wordt voor onze zieke medemens? NEE
Accepteren wij het dat gemeenten straks over onze zorg en begeleiding gaan? NEE
Hebben wij inmiddels een reactie gehoord op de vraag waarom zoveel bezuinigingen zoveel mensen treffen?NEE
Uit onderzoek van het NIBUD is gebleken dat chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tussen modaal en anderhalf modaal het zwaarst getroffen worden door de plannen uit de miljoenennota. De koopkrachtdaling kan oplopen tot 14 en een half honderd Euro. Dat is – 4,2 %Is dat eerlijk? NEE
We verliezen natuurlijk niet alleen in geld. Hoe zal het gaan als straks de begeleiding en hulp op veschillende levensterreinen wegvalt? We zijn bang en radeloos. Wanhopig. Daarom laten we van ons horen. Wij worden gesteund door de oppositie. Overal in Nederland heerst onrust. En die onrust zal alleen nog maar toenemen. Wij laten van ons horen. Het gaat om ons leven, ons welzijn. Vandaag vinden we elkaar in de strijd. Laten wij elkaar los? Pak de hand van je buurman of buurvrouw. Pak allemaal de hand van diegene die naast je staat. Laten wij elkaar los? NEE Gaan wij elkaar loslaten in de strijd? NEE Wij gaan door. Ook na vandaag. Ook als de bezuinigingen doorgaan. Wij gaan door tot wij onze zorg en begeleiding terug hebben. Wij gaan door tot we alle ingedienten die nodig zijn voor een goed en volwaardig leven, voor een volledig meedoen in de maatschappij, weer in handen hebben. Pas dan laten wij los. Het is niet voor het eerst dat wij knokken voor onze kinderen en voor onszelf. Het is niet moeilijk de kracht die in ons zit te vinden. Dit kabinet gaat van ons horen!
En hou ons blog www.ouderplatformverontrusteouders.blogspot.com in de gaten. Wij informeren jullie over alle ontwikkelingen en acties. En er is plaats voor jullie verhaal. We blijven de politiek bestoken tot ze zelf ziek en zwak geworden zijn. Teken onze petitie Stop de stapeling! Ik zeg: tot ziens!

een vandaag pgb-verlies

In Een Vandaag aandacht voor een moeder die verteld wat het betekent om het PGB te verliezen klik hier

NOS Stop Stapeling

klik hier
Op deze site ook twee filmpjes!

demonstratie in Hart Van Nederland

klik hier

Stop Stapeling RTl4

klik hier

zondag 18 september 2011

aanvaring kabinet en CPB

Als de cijfers niet aanstaan ga je het CPB in diskrediet brengen.

'Aanvaring kabinet en CPB over pgb'
Laatste update: 19 september 2011 07:16 info .AMSTERDAM - Het kabinet en het Centraal Planbureau (CPB) liggen met elkaar in de clinch. De coalitie beschuldigt het door PvdA-prominent Coen Teulings geleide planbureau van partijdigheid en broddelwerk.
klik hier

brief Philadelphia Support over Stapeling Maatregelen w.o. PGB

Philadelphia Support heeft ervoor gekozen niet naar de demonstratie van morgen, 19 september, te gaan. Waarom is mij niet duidelijk geworden. Jammer! In plaats daarvan wel een goeie brief, vnl over het PGB klik hier voor de briefPhiladelphia Support is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten.

mooie column oproep aan Erica Terpstra

Graag wijs ik jullie op het volgende blog waarin Erica Terpstra uitgenodigd wordt haar stem te verheffen. Zij was het immers die pleite voor het PGB in het verleden?
klik hier

onderzoek naar mantelzorg

Kinderen delen mantelzorg voor ouders
Laatste update: 15 september 2011 10:39 info .AMSTERDAM - Volwassen kinderen zijn solidair met elkaar in het zorgen voor hun oude ouders: hoe meer zorg de broers en zussen samen geven, des te meer zorg een individueel kind zelf ook geeft.

Foto: Gezondheidsnet Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Kinderen lijken elkaar ook te compenseren wanneer sommige van hun broers en zussen minder mantelzorg zouden kunnen of willen geven.klik hier voor het hele artikel

advies Onderwijsraad Passend Onderwijs

De Onderwijsraad adviseert net als ECPO uitstel van de invoering van Passend Onderwijs.klik hier

Ik maak mij zorgen!!

Nee hoor, wij redden ons wel. We hebben geen keuze!

STOP de bezuinigingen in de meeste kwetsbare groep van onze samenleving.

In 2005 vroegen wij voor het eerst zorg via de AWBZ aan voor onze 2
lichamelijk gehandicapte zoontjes (met een progressieve
stofwisselingsziekte).
Al snel kwamen we er achter dat de bureaus die we hiervoor konden inhuren
(in onze ogen) idioot hoge uurtarieven vroegen. Later kwamen we er achter
dat dit heel normaal was in PGB land.
Om deze reden zijn we na een half jaar overgestapt naar het PGB. Voor
hetzelfde geld konden we nu 2 keer zoveel uren inkopen bij hulpverleners
die we zelf konden uitzoeken. Wat een rust in huis!
En nu. is er uitgerekend dat zorg in natura (ZIN) goedkoper zou zijn dan
zorg via PGB. Uiteraard heb ik een rondje gebeld langs diverse bureaus die
dit soort zorg leveren. Helaas, het verschil is alleen maar groter
geworden. Als we hulp inhuren via ZIN zijn we gemiddeld 2,5 x zo veel geld
per uur kwijt.

En toch hebben we geen keuze. We hebben deze hulp keihard nodig!

Toen we destijds een PGB gingen aanvragen, werd er gezegd dat we vooral
moesten zorgen dat we niet in aanmerking zouden komen voor een
verblijfsindicatie (nu het zogenaamde veelbesproken ZorgZwaartePakket
ZZP), omdat we dan geen enkel recht op PGB zouden hebben.
En nu, anno 2011, wordt er gezegd dat we vooral moeten proberen een
indicatie voor verblijf (lees: de kinderen in een instelling plaatsen),
dus een ZZP, te krijgen. Want anders hebben we geen enkel recht op PGB.
Snapt u het, snap ik het?
Wat is de volgende stap? Dat we inderdaad een ZZP toegekend krijgen en dat
er over 2 jaar gezegd wordt dat iedereen die een ZZP heeft wederom geen
recht op PGB heeft omdat deze mensen in een inrichting kunnen in plaats
van thuis blijven wonen?

En toch hebben we geen keuze. We willen onze kinderen (ze zijn nu 10 en 6
jaar) zo lang mogelijk thuis verzorgen!

2 gehandicapte kinderen is duur, erg duur. Er zijn talloze medicijnen,
therapieën, hulpmiddelen etc. die we zelf moeten betalen of in ieder geval
een belachelijk hoge eigen bijdrage. Tot enkele jaren geleden kon hiervan
een gedeelte terug gevraagd worden via de belasting. Helaas werd ook dit
afgeschaft, maar er zou een (zeer) kleine tegemoetkoming gedaan worden in
de vorm van de Wtcg . Een bedrag per gehandicapte persoon per jaar,
variërend van 153-510 euro per persoon. Dit bedrag staat niet in
verhouding tot de daadwerkelijke kosten (we hebben het eens uitgerekend,
dat is het 12-voudige per kind in ons geval), maar is in ieder geval iets.
Helaas, wederom anno 2011 is besloten dat dit bedrag niet meer zal worden
uitgekeerd.
De kosten zijn helaas niet minder geworden, dus we hebben geen keuze...
In een gezinssituatie als de onze heeft onze gemeente enkele jaren geleden
besloten dat er een indicatie is voor gespecialiseerde huishoudelijke
hulp, 4 uur per week. Het uurloon van deze huishoudelijke hulp (uiteraard
via een instantie) is hoger dan het uurloon van onze huisarts. Maar de
helft van deze kosten kon afgetrokken worden van de belasting. U hebt de
tekst hierboven gelezen. En dus hebben we deze hulp moeten afzeggen, het
was simpelweg niet te betalen.

We hadden geen keuze.

Onze kinderen zitten op een mytylschool (school voor kinderen met een
lichamelijke beperking), ondanks dat ze een hoog normaal IQ hebben en
geestelijk prima functioneren. Helaas zijn de lichamelijke beperkingen te
groot voor het reguliere onderwijs (elektrische rolstoel, sondevoeding,
vermoeidheid). Tot enkele jaren geleden had ik geen enkele twijfel over
deze keuze. Echter, door de bezuinigingen in het speciaal onderwijs zit
mijn oudste zoon inmiddels met 15 kinderen in een klas met 1 leerkracht en
een parttime klasse-assistent. We hebben het hier over 15 kinderen van
groep 7-8 die allemaal forse beperkingen hebben.
Waar is mijn kind beter af: in een reguliere klas met 25 kinderen waarvan
er 1 of 2 beperkingen hebben en 1 leerkracht of in zijn huidige klas met
15 kinderen met beperkingen en 1 leerkracht?

En toch hebben we geen keuze.

Als mijn kind straks 18 jaar wordt (we hopen dat hij ooit deze mooie
leeftijd mag halen), dan zou hij in aanmerking komen voor een Wajong
uitkering. U mag 3 keer raden. jawel, ook hierop gaat bezuinigd worden.

Hebben we een keuze?

Hoever gaan we door met bezuinigen op de groep gehandicapte mensen? Als
het zo doorgaat, gaan we een paar honderd jaar terug in de tijd, waarin
gehandicapten geen enkel recht op een normaal leven hadden. Waar houdt dit
op?

Ik heb als moeder van 2 kinderen met een ernstige ziekte al heel veel
zorgen om de gezondheid en prognose van mijn kinderen. Ik heb genoeg
slapeloze nachten gehad als de situatie weer eens kritiek was.

De laatste tijd heb ik weer slapeloze nachten. Maar dat komt niet door de
gezondheid van mijn kinderen. Ik maak mij ernstig zorgen over alle
beslissingen die dit kabinet gaat nemen en al heeft genomen.
Het enige dat ik kan is mijn stem laten horen, mijn kinderen kunnen dat niet.

Dus bij deze: IK MAAK MIJ ZORGEN!

PGB aan de slag!

Een goeie column over het PGB en waarop wel bezuinigd kan worden klik hier

VVD lachend je eigen rotzooi opruimen

De Pers
Lachend je eigen rotzooi opruimen
Door: Marcia Nieuwenhuis | Peter Wierenga
Tweemaal scoren met hetzelfde beleid: de eerste keer als je het lanceert, de tweede keer als je het resoluut afschaft. De VVD is er een meester in. Van pgb tot bonnenquota.

klik hier

vrijdag 16 september 2011

Van Bijsterveldt ziet het anders

Ach hoe kan het ook anders? Van Bijsterveldt herkent zich totaal niet in het beeld dat het onderwijsveld schetst....
Minister ontkent financiële tekorten scholen
Hoewel uit een inventarisatie van de PO-Raad onder haar leden blijkt dat scholen in 2010 beduidend minder geld op hun rekening kregen dan in 2009, zei minister Van Bijsterveldt tijdens het debat in de Tweede Kamer donderdagochtend 15 september dat er ‘slechts’ 2% bezuinigd wordt. Ze geeft aan zich niet te herkennen in de geluiden uit het onderwijsveld, waarin schoolbestuurders aangeven hun uitgavenpatroon fors te moeten bijstellen en soms zelfs personeel te moeten ontslaan. Wel erkende de minister dat de overhead in het primair onderwijs erg laag is en dat de recente bezuiniging op Bestuur en Management onverstandig was.

klik hier

reactie PO Raad op onderwijsbegroting

PO-Raad: onderwijsbegroting zet ontoereikend beleid voort
In de onderwijsbegroting 2012 staat weinig nieuws ten opzichte van het regeerakkoord dat vorig jaar werd gepresenteerd. Dit regeerakkoord bevatte onder andere ingrijpende bezuinigingen op het speciaal onderwijs. Het geld dat hiermee vrijgemaakt wordt, wordt deels geherinvesteerd in professionalisering. Maar een groot deel gaat naar de invoering van prestatiebeloning. Dit heeft voor het onderwijsveld momenteel geen prioriteit. De PO-Raad betreurt het dat er niet geluisterd is naar het onderwijsveld, want het schuiven met middelen gaat ten koste van de kwaliteit van het (speciaal) onderwijs en de leerkrachten. Schoolbesturen kunnen op deze manier de in de begroting beschreven ambities niet waarmaken.

De minister heeft, taalkundig gezien, gelijk als ze zegt dat zij geen nieuwe bezuinigingen oplegt. Wel schuift de minister met geldstromen en compenseert zij in deze begroting niet de tekorten die zijn ontstaan door de cumulatie van bezuinigingen. Scholen voelen deze tekorten in hun dagelijkse praktijk. Scholen hebben bovendien ook inkomsten uit andere bronnen, zoals gemeentelijke- en projectsubsidies. En deze nemen ook af. Op schoolniveau moet er dus wel degelijk op de uitgaven bezuinigd worden. Bovendien zien schoolbesturen de kosten veel harder stijgen dan de vergoeding die zij daarvoor krijgen. Dit zijn kosten zoals de energierekening, gebouwbeheer, personeelslasten (pensioenpremies en dergelijke), lesmaterialen, schoonmaakkosten, et cetera. Omdat de vergoedingen niet meer toereikend zijn moet het schoolbestuur op haar uitgaven bezuinigen. En aangezien er, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek, in het primair onderwijs geen geld over de balk gegooid wordt aan bijvoorbeeld overhead en hoge bestuurderssalarissen, is het niet te vermijden dat dit uiteindelijk ook ten koste gaat van het primaire proces.

Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: “Het onderwijsveld voelt het als een ontkenning van de werkelijkheid, dat de minister blijft volhouden dat er niet bezuinigd wordt. In debatten zet de minister het onderwijsveld weg als onkundig. Ik nodig de minister uit de jaarrekeningen van 2010 te bestuderen en daarna verder te praten over de financiële situatie waarmee onze leden dagelijks te maken hebben.”

In de onderwijsbegroting wordt wederom de ambitie uitgesproken dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat en dat leerlingen hun schooltijd met betere resultaten afsluiten. De PO-Raad deelt deze ambitie, onderschrijft de noodzaak tot verdere professionalisering en constateert dat hier geld voor vrijgemaakt wordt. Tegelijkertijd stelt de PO-Raad vast dat het geld hiervoor eerst wordt weggehaald bij andere onderwijsactiviteiten, die onverminderd uitgevoerd moeten worden. Hierdoor wordt het een bijna onmogelijke opdracht de kwaliteit te handhaven, laat staan te verbeteren.

Dat er ondanks deze bezuinigingen en ongewenste herschikkingen toch nog met het veld te spreken is over mogelijke kwaliteitsverbetering is een groot compliment voor de schoolbesturen en hun medewerkers.

Positief in de begroting is dat extra middelen voor professionalisering via de prestatiebox naar het veld gaan en niet via losse subsidies. Dit beperkt de administratieve rompslomp voor besturen, wat de doelmatigheid ten goede komt. De PO-Raad gaat er van uit dat deze lijn ook wordt voortgezet in het bestuursakkoord waarover de minister op dit moment met (de leden van) de PO-Raad overlegt

weblog Alina Saers de dag na uitkomen brief en debat PGB

Weblog Aline Saers na emotioneel debat
Geschrokken tijdens het debat van gisteren, maakt de directeur van Per Saldo vandaag de balans op. Wat komt er terecht van de hoop die de staatssecretaris velen gaf? Aline Saers belde VWS.

In haar weblog van vandaag leest u over het debat, over haar twijfel, haar vragen en de antwoorden en toezeggingen van VWS.
klik hier

reactie Aline Saers op brief Van Veldhuijzen Van Zanten

Zorgvisie
Nieuwe regeling pgb heeft haken en ogen
16 september 2011
Mensen die door de kabinetsplannen het recht op een persoonsgebonden budget (pgb) verliezen, kunnen gebruik maken van een vergoedingsregeling. Dat kondigde staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) gisteren aan. Belangenvereniging Per Saldo van budgethouders verwelkomt de komst van een vergoedingsregeling, maar vreest dat weinig mensen er in de praktijk gebruik van kunnen maken.
klik hier

stapeling treft psychiatrische patient hard

'Opeenstapeling van bezuinigingen treft psychiatrische patient hard'
vrijdag 16-09-2011
Dit is een origineel bericht van Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
Forse bezuinigingen op de geestelijke gezondheidzorg (ggz), maar ook op de jeugdzorg, passend onderwijs, het persoonsgeboden budget (PGB) en de Wajong-uitkering: kwetsbare psychiatrische patiënten worden door de opeenstapeling van bezuinigingsmaatregelen door het Kabinet Rutte zwaar getroffen. Ontoelaatbaar en onrechtvaardig, vinden het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Zij maken zich ernstig zorgen over het lot van deze mensen en zetten hun gezamenlijke acties tegen de bezuinigingen in de ggz daarom onverminderd voort.

Vooral de invoering van de eigen bijdrage die psychisch zieken voor noodzakelijk zorg moeten gaan betalen en somatisch zieken niet, is ontoelaatbaar. Veel mensen met psychische problematiek staan sociaaleconomisch al op extra achterstand omdat hun inkomen vaak lager is dan gemiddeld. De eigen bijdrage zullen veel psychisch zieken dan ook niet kunnen betalen. Bovendien is deze maatregel discriminerend. Waarom moeten patiënten met een ernstige of chronische psychiatrische stoornis wel een eigen bijdrage betalen en patiënten met een ernstige of chronische somatische aandoening niet? Door hier bovenop nog fors te korten op het PGB, waar veel langdurig psychisch zieken gebruik van maken, zal deze groep mensen nog verder in de problemen raken en kunnen noodsituaties ontstaan.

Het LPGGz en de NVvP organiseerden met GGZ Nederland en andere partijen in de sector eind juni 2011 al een grote protestmanifestatie tegen de bezuinigingen op het Malieveld in Den Haag. De eigen bijdrage is daarmee nog niet van tafel. Ook protesten tegen de verlaging van het PGB bleven tot nu toe uit van het gewenste resultaat.

Marjan Ter Avest, directeur van het LPGGz: "Wij geven de strijd nog niet op. Daarom steunen wij van harte de 'Stop de Stapeling' acties met als hoogtepunt een protestmars aanstaande maandag, maar wij kijken ook uit naar zwaarder geschut. Wij vragen de politiek, de minister en de staatssecretaris meer compassie te tonen en de lasten te laten dragen door hen die sterke schouders hebben. In een beschaafd land wordt gezorgd voor mensen die minder bedeeld zijn of het door omstandigheden zwaar hebben. De huidige bezuinigingsplannen tonen deze compassie niet, maar vergroten juist de zorgen van deze patiënten."

Met GGZ Nederland hebben het LPGGz en de NVvP alternatieven aangedragen om besparingen te realiseren, zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of eigen bijdragen nodig zijn. Organisatie info:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marjan Ter Avest, directeur LPGGz, tel. 06- 47 04 25 45, e-mail: m.teravest@platformggz.nl of Hilke Verdijk, Beleidsmedewerker Communicatie NVvP, tel. 030 - 282 33 03 / 06 - 83 20 12 48, e-mail: h.verdijk@nvvp.net.

Afdrukken:
Deel persbericht op:
Permanente link:
http://www.perssupport.nl/apssite/permalink/58184

Rutte: sterk optreden Marlies

Trouw
PGB
Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) kan terugkijken op een 'heel sterk' optreden gisteren in de Tweede Kamer, vindt de premier. Tijdens dat debat over de stijgende kosten van het persoonsgebonden budget (pgb) waarmee nu zo'n 130.000 mensen zelf zorg regelen, dienden GroenLinks, SP en PvdA een motie van afkeuring in tegen Veldhuijzen van Zanten.

Ze komt uit de sector, doet het met ongelofelijk veel passie en weet precies waar ze het over heeft, aldus Rutte. De premier noemde het juist sterk dat ze uiteindelijk toegaf dat haar intenties niet goed zijn begrepen en dat haar dat spijt. Hij zag iemand die 'met ongelofelijk veel passie dit moeilijke onderwerp probeert te behartigen'. En: 'Het is ook sterk om tegen de Kamer te zeggen: mijn intenties zijn niet goed begrepen.'

De premier twijfelt niet over deze ingreep in het pgb. 'Dit moet gewoon gebeuren. Er wordt niet bezuinigd, we draaien extra kostenstijgingen terug.'

De premier liet weten dat er een belangrijke stap is gezet voor het pensioenakkoord. Dankzij toezeggingen van minister Henk Kamp (Sociale Zaken) aan oppositiepartij PvdA is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de hervormingsplannen, aldus Rutte. 'Dit is goed voor Nederland. De urgentie om ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken, is niet te onderschatten', zei de premier.

actiebulletin 6 CG-Raad

Utrecht 16 september 2011
Betreft: Actiebulletin nr. 6 Protestmanifestatie 19 september
Inlichtingen bij: Annemarie Groen, acties@cg-raad.nlIn dit actiebulletin vindt u het laatste nieuws over de protestmanifestatie ‘Stop de stapeling’ op 19 september 2011 in Den Haag. Als u deze actie wilt ondersteunen, vragen wij u de berichten en oproepen uit dit bulletin te verspreiden via uw website, email, nieuwsbrief of Twitter.

Het is bijna zover…
Komt allen naar Den Haag op maandag 19 september! Veel mensen staan in de startblokken om op 19 september te demonstreren tegen de kabinetsplannen. Plannen, die mensen met beperkingen en chronisch zieken keihard treffen. De demonstranten komen echt uit alle hoeken van Nederland. Van Terneuzen tot Appingedam, van Maastricht tot Heerenveen…

Programma Stop de Stapeling
De CG-Raad en de andere koepels NPCF, Platform VG, Platform GGz en Per Saldo hebben hun programma op het Malieveld/de Koekamplaan rond.

Buitenactiviteiten
Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom bij de buitenactiviteiten.
Kom naar ons toe en doe mee aan het ludieke programma rondom het podium. Tal van activiteiten laten op een speelse manier zien welke gevolgen het kabinetsbeleid heeft voor mensen met een chronische ziekte of handicap.
Wilt u iets kwijt over wat de kabinetsmaatregelen voor u betekenen? Laat van u horen in de Babbelbox!
Is uw toekomstdroom in duigen omdat u vreest achter de geraniums terecht te komen? Laat uzelf in ieder geval alvast vereeuwigen op de foto bij het onderdeel achter de geraniums!
Hebt u problemen door de kabinetsmaatregelen? Gooi ze bij ons over de schutting!
Wie heeft de touwtjes in handen? Duo’s van poppenspelers en marionetten verduidelijken waar het kabinetsbeleid toe leidt. Meld u bij de kraam en u ontvangt een masker en touwtjes om mee te kunnen doen!

Verder:
• Actie Noodklok van de Raad van Kerken
• Een spectaculaire show met stapelende acrobaten van Stichting NAF
• Filmpjes van de actiegroep ‘Terug naar de bossen’
• Koekhappen bij ‘Wajongers Centraal’
• ‘Zorg geen markt’: schuif aan bij de stamtafel van zorgverleners en zorgvragers en spreek over uw ervaringen met de effecten van de kabinetsmaatregelen.

Leef u vooral uit en neem uw zelfgemaakte spandoeken en andere creatieve protestuitingen mee naar Den Haag. Voor mensen die geen kans zien dit soort uitingen te maken of mee te nemen, hebben wij sandwichborden met prikkelende ‘Loesje-achtige’ leuzen. Kom naar de CG-Raad-stand op het Malieveld en pak zo’n bord!

Het podiumprogramma

13.00 – 14.30 uur Podiumprogramma Stop de Stapeling
CG-Raad, Landelijk Platform GGz, NPCF,
Per Saldo en Platform VG

• Opening door Farid Tabarki, presentator
• Welkom door Angelique van Dam, directeur a.i. CG-Raad
• Optreden Cirque du Zot, theatergroep Eskalibur van Steinmetz/de Compaan
• De vertellers, mensen met een beperking vertellen hun verhaal
• Inventarisatie van de stapeling, wie krijgt waar mee te maken?
• De belangenbehartigers aan het woord:
Marjan ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz
Wim Drooger, directeur Platform VG
Angelique van Dam, directeur a.i. CG-Raad
Wilna Wind, directeur NPCF
Aline Saers, directeur Per Saldo


14.30 – 15.30 uur Podiumprogramma Nationaal Beraad
CG-Raad, FNV, CNV, MHP, de Raad van Kerken en Humanitas

• Henk Spaan opent het gezamenlijke deel van het Nationaal Beraad
• Alternatieve Troonrede door een Koningin
• Metropole Orkest
• Voorbeelden van mensen die getroffen worden
• Metropole Orkest
• Interviews met organisaties:
CG-Raad, CNV, Raad van Kerken en FNV
• Metropole orkest

Kunt u er niet bij zijn?
Volg onze actie op de dag zelf via Twitter. Bekijk ook wie allemaal op de foto zijn gegaan voor onze ‘foto-petitie Stop de Stapeling’. In de week na de manifestatie kunt u zien wat mensen verteld hebben in onze 'Stop de Stapeling Babbelbox'. U vindt alle links op www.stopdestapeling.nl.


Hoe komt u op het Malieveld?

Route vanaf Den Haag CS Centraal
Voor mensen die vanaf Den Haag Centraal Station naar het Malieveld/Koekamplaan komen: de route is bewegwijzerd.

Extra bus uit Utrecht
Mensen die zich hiervoor hebben opgegeven (opgave NIET meer mogelijk) ontvangen allemaal via de e-mail informatie over opstapplaats- en tijd. Let op: de bus vertrekt vroeg!

Aangepast vervoer KNV
Komt u met door de KNV georganiseerd aangepast taxivervoer dan wordt u bij het Malieveld, aan de Boorlaan afgezet en ook weer opgehaald.

Per Auto en parkeren
Wij raden iedereen aan zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Den Haag te komen. Kunt u hiervan geen gebruik maken en komt u met uw eigen auto naar Den Haag? Wij hebben parkeermogelijkheid voor uw geregeld! U rijdt via de A 12 Den Haag binnen en volgt vervolgens de borden en onze verkeersregelaars naar ‘P Leidsestraatweg’. Hier is volop parkeergelegenheid. Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen in Den Haag gratis parkeren.
Er rijden aangepaste (rolstoeltoegankelijke) shuttlebusjes tussen het parkeerterrein Leidsestraatweg en het Malieveld.
U kunt uiteraard ook in de omliggende parkeergarages parkeren (let op: parkeergarage Malieveld is niet rolstoeltoegankelijk!).

We gaan door!
Na maandag de 19e gaan we door met Stop de Stapeling. Blijf onze website volgen voor het laatste nieuws: www.cg-raad.nl


Tot ziens op maandag in Den Haag!

donderdag 15 september 2011

brief Van Veldhuijzen Van Zanten Hyllner reactie Per Saldo

Per Saldo geeft een eerste reactie op de brief van de staatssecretaris VWS Van Veldhuijzen Van Zanten.

Uitwerking pgb-maatregel stap in de goede richting
Een stap vooruit, maar er zijn nog een aantal belangrijke stappen te zetten. Dat is de eerste reactie van Per Saldo op de brief van de staatssecretaris, waarin ze de uitwerking van de pgb-maatregel beschrijft.

Vooropgesteld, de staatssecretaris geeft er in haar brief blijk van dat ze goed heeft geluisterd naar de mensen die zorg nodig hebben, mensen die speciaal passende zorg nodig hebben. Ze wil in plaats van het pgb een zogenoemde genoemde 'vergoedingsregeling persoonlijke zorg' instellen, die het mogelijk moet maken om onder bepaalde voorwaarden, met een te besteden budget via trekkingsrecht zelf zorg in te kopen.
klik hier

pgb debat

Kamer houdt vragen over pgb-regeling – oppositie dient motie in
door Lex Boon
NRC Binnenland
De Tweede Kamer heeft veel vragen over de vergoedingsregeling voor mensen die het hardst worden getroffen door de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb). Staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) kondigde deze maatregel vandaag aan, maar in het Kamerdebat over het pgb kon ze de precieze criteria nog niet geven
lees hier

brief Van Veldhuijzen Van Zanten Hyllner

De brief van de Staatssecretaris VWS klik hier

te boos pgb debat

Ik ben ontgoocheld. Op dit moment heb ik geen greintje vertrouwen meer in de politiek. Ik heb het hele debat gevolgd via Twitter, omdat ik al het vermoeden had dat ik nog wel eens boos zou kunnen worden. Met twitter, dacht ik, had ik toch wat meer afstand.
Ik ben op dit moment nog zo boos dat een goed redelijk verslag van het debat voor dit blog voor mij op dit moment onmogelijk is.
Morgen zoek ik het nieuws op en plaats het op het blog. Dan heb ik hopenlijk wel een reeel beeld wat er gezegd is e.d. Ik zal straks nog even op zoek gaan naar de brief.
Wat ik heel erg stuitend vond is hoe er met ons werd omgegaan. Weer ging het over 'zij die het echt nodig hebben' In gesprekken met PGB-houders toonde men begrip, stelde men goede vragen. Van Veldhuijzen van Zanten liet blijken goed te luisteren en deed, achteraf net alsof, ze onze situaties begreep. Niets van dat alles! Fake! Ze gebruikte deze ervaringen in haar eigen straatje om het schoon te vegen! Het ergste van alles vind ik dat ze de mensen hoop gaf.
Helemaal bont maakte ze het door eerst te zeggen dat ze nooit gezegd had dat mensen dezelfde zorg konden behouden alleen op een andere manier geregeld, en vervolgens te beweren (na een motie van afkeuring door GL PVDA en SP)dat we het verkeerd begrepen hadden.
Die motie van afkeuring had van mij een motie van wantrouwen mogen zijn. Ik vond het persoonlijk te mild. Want hoe kunnen we nu nog vertrouwen hebben in de Staatssecretaris en haar beleid?
Een ding is zeker: we gingen al boos naar Den Haag maar dat is nu alleen nog maar erger geworden en ik hoop dat Nederland nu massaal op de been komt om te laten weten wat ze van de plannen vinden!

hoe zat het ook alweer met de cijfers van CPB??

klik hier Per Saldo heeft het nog even allemaal voor je op een rijtje gezet

NOS Journal Oppositie op scherp!

Vanochtend al in het NOS-Journaal PGB-debat klik hier

woensdag 14 september 2011

spannende dag PGB

Om half zeven begint het debat. Volgens Wolbert Staatssecretaris stelt zich op als moeder Theresa maar laat mensen keihard vallen.
Ze is concreet naar de mensen om wie het gaat toe in sommige gevallen (Fokus) maar blijft vaag in de debatten.
Dit schrijft Trouw erover:

De Tweede Kamer praat vandaag opnieuw met staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) over haar plannen met het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee mensen zorg kunnen regelen.
© anp Aanleiding zijn cijfers van het Centraal Planbureau (CPB), dat op verzoek van de voltallige oppositie het plan doorrekende. De oppositie wil het kabinetsplan van tafel hebben, nu het CPB heeft aangegeven dat de ingreep van Veldhuijzen van Zanten minder oplevert dan gewenst, namelijk 600 in plaats van 900 miljoen euro.

PvdA-leider Job Cohen noemde de plannen eerder broddelwerk. Jolande Sap (GroenLinks) wees er al op dat de bezuinigingen volgens het CPB alleen kunnen worden gehaald door minder zorg te leveren, terwijl Veldhuijzen van Zanten tot nu toe steeds beloofde dat iedereen die nu een pgb heeft, zo'n 130.000 mensen, ook zonder pgb dezelfde zorg houdt. Sap: 'Dat is een dure belofte van het kabinet en het enige wat wij van de staatssecretaris willen horen in dit debat, is dat zij haar woorden kan waarmaken'.

Vanavond weten we hopelijk meer vanaf 18.30 kanaal 24

Naasten van mensen met psychische klachten

Lees in onze krant het verhaal van Tineke, haar man heeft terugkerende depressies. Of lees het verhaal van Bob, hij schreef een boek over zijn ervaringen met zijn vrouw die manisch depressief is. Steffi vertelt over haar moeder die psychische problemen heeft en Bart vertelt over zijn ervaringen met zijn dochter die een eetstoornis heeft.

Via deze linkkomt je op de site van psychische gezondheid waar je de campagnekrant 'Hoe gaat het eigenlijk met u?'kunt bestellen of downloaden.

10 oktober is de dag van de psychische gezondheid. Ook daar vind je meer informatie over op de site. De dag zal in het teken staan van de omgeving van psychiatrische patienten. Plus een link naar het onderzoek familieleden in de GGZ, waarvan de resultaten op 10 oktober worden gepresenteerd. Er is een overzicht van alle activiteiten die worden georganiseerd in het kader van de dag (10-10)

scholen nog niet klaar voor passend onderwijs

Trouw
Scholen zijn er nog lang niet klaar voor om meer zorgleerlingen uit het speciaal onderwijs op te vangen in het reguliere onderwijs. De kabinetsplannen voor wat zo mooi heet 'passend onderwijs' zullen vanaf augustus 2012 stapsgewijs worden ingevoerd, maar schoolleiders zeggen meer voorbereidingstijd nodig te hebben en vragen om uitstel.

klik hier

Column Pieter Hilhorst Volkskrant over PGB

'Veldhuijzen van Zanten moet nu kleur bekennen over bezuinigingen zorg'
Pieter Hilhorst − 13/09/11, 13:48
© anp
Hoe zit het met de belofte van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten over goede zorg na afschaffing van het pgb? Het is tijd voor haar om kleur te bekennen vindt Pieter Hilhorst.
klik hier
Het PGB debat begint morgen om 18.30 kanaal 24

oproep aan de politiek

Beste dames en heren,

De cijfers van het CPB geven aan dat de huidige PGB plannen banenverlies kost.
77% van de Nederlander vindt dat het huidige PGB systeem moet blijven bestaan.
Toch blijft u zeggen dat het goede plannen zijn die doorgevoerd moeten worden.
Ik roep u op: haal deze plannen van tafel! Denk heel goed na!
Met Fokus heeft u goed nagedacht. Terecht. Voor deze groep geldt echter dat het heel inzichtelijk is welke zorg en begeleiding zij nodig hebben.
Maar er is ook een groep mensen met een onzichtbare handicap of stoornis. Mensen die vaak aangewezen zijn op zorg en begeleiding juist uit de eigen omgeving. Denk bijv. aan mensen met autisme, vaak in combinatie met bijv. adhd of een licht verstandelijke beperking. Mensen met psychoses. Met ernstige depressies of NAH. Hulp uit ZIN voldoet niet aan de vraag omdat zij vaak hier en nu hulp nodig hebben.
Nederland is een democratie. Als de meerderheid van een volk tegen deze plannen is moet u daar rekening mee houden.
Ik stel voor 1 zorgloket voor vragen in alle levensgebieden: dagelijkse zorg en begeleiding, school, werk, wonen.
Vraag de mensen een zorg en begeleidings plan te maken (dat aangepast kan worden als meer of juist minder zorg nodig is of op andere terreinen)
Mensen die hun Eigen Regie willen behouden zijn gemotiveerd en willen samen kijken naar oplossingen voor hun behoeften.
Er zal ook een grote groep zijn die niet zelf zo'n plan kunnen of willen maken.
Voor hun zal begeleiding en zorg uit ZIN dan meer geschikt zijn.
Wij van Platform Verontruste Ouders doen een beroep op uw gezond verstand!
Steun niet koste wat kost de regering. Durf nee te zeggen in uw eigen partij.
De maatregel zal zoveel levens overhoop halen van mensen waarbij de zorg goed geregeld was!
Wij wensen u veel wijsheid!

77% Nederlanders voor huidige PGB-Systeem

Actueel
Recente peiling De Hond: 77% Nederlanders vóór huidige pgb-systeem
Na berekeningen van het CPB is er weer discussie ontstaan over de maatregelen van het kabinet. Maurice de Hond onderzocht enkele dagen geleden wat Nederland hiervan vindt.

klik hier Zag Linda Voortman al twitteren 98% Groen Links stemmers!

blog Alina Saers Per Saldo

13 september, een spannende week
Het was alweer een enerverende zomer. Vorig jaar de wachtlijst, nu dit. Hoe is het u vergaan? Het went niet hè, de schok dat dit geen droom is, maar harde werkelijkheid! Ik had wel even hersteltijd nodig, twee weken vakantie waren heerlijk en ook wel genoeg, want er was veel werk te verzetten. Ondanks de ontmoedigende ontwikkelingen is bij mij de strijdlust trouwens geen moment verloren gegaan. Daarvoor ben ik te overtuigd van onze eigen visie die zegt dat het pgb, of welke vorm van eigen regie dan ook, voor een veel grotere groep beschikbaar moet blijven.
Lees

hierverder!

dinsdag 13 september 2011

andere vorm actie 14 september

14 september: geen actie, maar kom wel in je beste kleren naar het debat!


Beste (mede)gebruiker van ADL-assistentie,

Het debat (algemeen overleg) over ADL-assistentie komende woensdag 14 september gaat hoogstwaarschijnlijk wel door.
We gaan geen actie voorafgaand aan dit debat opzetten. (Er is al veel bereikt. De vraag is wat er rond dit debat met verdere actie nog extra zou zijn te bereiken.). Op 19 september is de grote landelijke actie tegen de stapeling. Daar zullen we ons krachtig laten horen.

Het zou wel goed zijn als op 14 september veel bewoners het debat bijwonen. Ons voorstel is om in onze beste kleren (pak, galajurk, of iets dergelijks) te verschijnen. Zo kunnen we (naast onze voorzichtige blijdschap) laten zien dat we het debat en de verdere invulling actief blijven volgen. Met onze chique kleren benadrukken we tegelijkertijd dat we actieve burgers zijn die midden in de samenleving staan. Burgers die dat ook in de toekomst willen blijven doen(en daar de benodigde hulp ook vanuit pgb voor moeten blijven ontvangen)
Het zou fijn zijn als je hier ook aan mee wilt doen.


Praktisch informatie
Het debat vindt tussen 14.00 en 16.00 uur plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer; Lange poten 4 in Den Haag (de ingang op het Plein 2 is zonder lift te gebruiken.)
Let op: er kan in de planning van de Kamer altijd nog wat veranderen. Check voor je vertrek de site van het parlement via deze link om te kijken of het debat inderdaad doorgaat.
Er is daarnaast extra ruimte voor bezoekers in de Alletta Jacobszaal van het Kamergebouw. Je moet je als bezoeker bij de portier aanmelden. Het is niet toegestaan spandoeken mee naar binnen te nemen.
Het kamergebouw is goed toegankelijk en heeft ook enkele toegankelijke toiletten.
Fokus heeft ook nog extra ruimte gereserveerd in zalencomplex 7AM aan het Buitenhof 47 (2513 ah) den haag.
We gaan ervan uit dat je zelf de reiskosten betaald voor het bijwonen van het debat.

Fokus heeft enkele ADL-assistenten geregeld voor hulp tijdens het debat.


Tot woensdag 14.00 of anders tot de grote actiedag van 19 september
Met vriendelijke en strijdbare groeten,

Namens Terug naar de Bossen: Jeroen Zwart - Gerda Polman - Theo Hendrikse - Jan van Slochteren - Mandy Mienes - Frans Huijsmans - Harrie Scheurs - Sandra Zwagerman - Jan Dick Bruijne - Jan Troost

Bewoners ADL-clusters: Roelofje Mussche, José van Emmerik, Geert Bakker

basisscholen in de knel

opinieCultuurSportEconomieReizenserviceVKshop'Breng basisscholen niet de genadeklap toe'
Jeanet Meijs − 12/09/11, 14:18

© anp
Het voortgezet onderwijs zit in de gevarenzone, concludeerde de Onderwijsinspectie onlangs. Dat komt vooral door het belabberde niveau van de basisscholen. En dat komt weer doordat onderwijzers al hun tijd kwijt zijn aan onnozele vernieuwingen, zegt Jeanet Meijs van Beter Onderwijs Nederland.

klik hier
Interessant zijn ook de reacties!

je leven leven met autisme (pgb)

Balans, NVA, Per Saldo e.v.a. hebben een notitie aan de Staatssecretaris Van Veldhuijzen-van Zanten Hyllner geschreven over wat autisme betekent in het dagelijks leven op verschillende leeftijden en hoe het PGB hen daarbij ondersteunt. Het is een lijvig document, maar geinteresseerden kunnen een mail sturen naar m.wijnbergen1@chello.nl en ik stuur het je toe.

crisis en gezondheid

LELYSTAD - De crisis verziekt onze gezondheid flink, dat blijkt uit onderzoek van het tijdschrift gezondNU. Sinds de crisis lijden meer mensen aan stress (37%) en slapeloze nachten (23%) en maken stellen meer ruzie (24%). Er zijn zelfs meer zelfmoorden (5%).

De politiek richt alle aandacht op het overeind houden van banken en het in stand houden van het economisch systeem. Nu blijkt dat de mensen omvallen, bij bosjes.

Bijna veertig procent van de werkende Nederlandse mannen klaagt over de toename van stress op het werk sinds het uitbreken van de economische crisis. Fulltimers ervaren meer stress dan parttimers. Vrouwen klagen minder over toegenomen werkstress. Wel klagen zij vaker over hoofdpijn dan mannen (respectievelijk 23 en 16%).

Wanhoop
Maar liefst 64 procent van alle werkende Nederlanders maakt zich sinds de crisis zorgen over de eigen financiële situatie. Bij laagopgeleiden stijgt dit percentage tot bijna tachtig procent. Die geldzorgen leiden er toe dat 38 procent van de vrouwen wakker ligt.

Relaties onder druk
Relaties staan onder druk door de crisis. Vijfentwintig procent van de stellen ruziet over de financiën. Dertigplusser zijn het meest aan het bakkeleien over geld. Het aantal zelfmoorden is fors toegenomen sinds het uitbreken van de crisis, zo toont Engels onderzoek aan. In Griekenland en Ierland met respectievelijk 17 en 13 procent, maar ook Nederland kent een stijging (5%).

"Ik krijg een gevoel van wanhoop als het gaat over mijn financiën," zegt 37 procent van de Nederlanders in het onderzoek van gezondNU. Die stress leidt tot gejaagdheid, hartkloppingen en geïrriteerdheid. Een beetje stress kan geen kwaad, maar als de periode van stress aanhoudt, verkeert het lichaam continu in een alarmfase. Het immuunsysteem en het hormonale systeem raken daardoor verstoord en de kans op ontstekingen en hartkwalen neemt toe.

Werkstress kost de samenleving veel geld. "Deze mensen hebben vaker medische hulp nodig. Daarbij zijn gestreste mensen op de werkvloer vaak minder productief," schrijft gezondNU.

Neerwaartse spiraal
Werkstress, geldzorgen, slaapgebrek en ruzie, het leidt tot een neerwaartse spiraal. Veel mensen gaan slechter eten, te veel, te eenzijdig of juist helemaal niet. Sport wordt achterwege gelaten. Het lontje wordt daardoor nog korter en de gejaagdheid neemt verder toe.

Goede voeding is volgens gezondNU juist in stressvolle periodes van belang. Voeding die rijk is aan B-vitaminen, zoals volkorenproducten, noten en zaden, is bijvoorbeeld een belangrijke brandstof voor het zenuwstelsel. Sporten is een goede manier om de stress te lijf te gaan. Tijdens sporten wordt endorfine aangemaakt, een hormoon dat het lichaam helpt ontspannen.

© Nationale Zorggids

maandag 12 september 2011

Pauw en Witteman: Crowdsourcing

Crowdsourcing. Nederlanders bedenken samen een alternatieve troonrede. Ik vind het wel een uitdaging! Mensen worden geprikkeld samen nieuwe originele voorstellen te doen. Te denken in oplossingen ipv wat willen wij niet. Via www.pauwenwitteman.nl kun je je idee insturen. Het gaat om creatieve oplossingen. Uit alle reacties komen dan ideeen bovendrijven. Met elkaar kunnen we erover discussieren via twitter, hyves, facebook, blog. Mensen verzamelen met elkaar een grote mate van deskundigheid.
Het gaat om optimistische voorstellen (de echte troonrede is immers al pessimistisch genoeg). Aan tafel werden bijv. genoemd meer geld voor sport, of de Bolk: iedereen een gratis theaterticket.
In IJsland werd uit reacties een comite gekozen dat aan een grondwetsvoorstel werkte. Het hele proces was volledig transparant. Iedereen kon meedenken, voorstellen doen, suggesties bedenken via internet. Zo kwamen ze tot een voorstel en dat is nu voorgelegd aan het parlement.
Ik zie wel kansen.
Ik las bijv. deze reactie van Irma op twitter.
onderwerpen voor een positieve troonrede: PGB niet afschaffen maar uitbreiden, GGZ makkelijker toegankelijk maken en GEEN eigen risico. JSF wordt niet aangeschaft, bureauratie en geldverslindende systemen rondom allerlei certificeringen worden afgeschaft. Goed zorgen voor de nieuwe generatie duidelijk en goed onderwijs door kwaliteit, kennis, rust, duidelijkheid in lokalen terug te brengen.

O.K. moet nog worden uitgewerkt maar op zich mooi. Zo maken we van onze eigen stapeling van maatregelen waar we mee te maken krijgen een andere stapeling.
Van mij mag daar nog bij het stoppen met geldverslindende al dan niet militaire acties zoals Kunduz.

Zelf had ik ook een idee.
Ik ben geraakt doordat mensen met pgb, wajong, sw, rugzakje etc. zelf heel goed voor ogen hebben welke zorg, hulp en begeleiding zij nodig hebben waardoor zij zelfstandig als volwaardig burger kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat is voor iedereen anders. Maar er zijn ook veel mensen die helemaal niet bewust kiezen voor derg. voorzieningen. Mensen voor wie het geen verschil maakt ZIN of bijv. PGB.
Ik vind allereerst dat er 1 loket moet zijn voor voorzieningen op alle leefgebieden. Wonen, werken, school, hulp en begeleiding in dagelijks leven.
Ieder mens schrijft zijn eigen zorg/begeleidingsbehoefte plan. Motiveer welke zorg en begeleiding nodig is. Mensen moeten dat zelf schrijven en dit plan staat vast voor je leven. Mensen zijn verplicht te melden als er meer of juist minder zorg nodig is. Dan kan het plan worden aangepast. Het kan bijv. verschuiven van meer op wonen maar minder op werk. Hulpverleners (bijv. mee bureau jeugdzorg) mogen helpen het plan te schrijven maar belangrijk uitgangspunt is dat het de vraag is van de mensen zelf. Zoveel als mogelijk worden de kinderen en volwassenen om wie het gaat er ook zelf bij betrokken. Dit plan wordt voorgelegd aan bijv. een zorgkantoor. Die vertaald de hulpvragen in financien. Door vooraf opgestelde vragen kunnen mensen aangeven hoeveel hulp nodig is, daar hebben mensen zelf goeie kijk op.Voor opgroeiende kinderen zal wellicht een herziening vaker nodig zijn.

Ik ga dit maar eens insturen! Goed idee?

Hoe kun je mijn idee steunen? Ga naar site klik hier Crouwdsourcing/Alternatieve troonrede. Registreer je. Zoeken Miek65 en je ziet mijn idee en kunt stemmen, meedenken, oplossingen bedenken

activiteiten autisme en adhd

MEE Amersfoort Berkenweg 19.00 - 21.45, 20 september Autisme Informatie Centrum. Vrouwen/meisjes met autisme.Deelname gratis. Marlies spreekt als ervaringsdeskundige. Verder spreken psychiater Agaath Been en Sociaal Psychyatrisch Verpleegkundige Richard Touw (sociale aspecten onderzoek behandeling). Aanmelden amersfoort@lice.nl t.a.v. Ria v.d. Grootevheen

Rode Hoed Oosterhuiszaal. Autisme: een levenlang anders. Van evolutionair voordeel tot toenemende kwetsbaarheid met prof. dr. Rutger Jan v.d. Gaag.
26 september aanvang 20.00 uur. Toegang 7,50 Euro via www.rodehoed.nl programma. Let op een tweede persoon kan gratis mee door de naam van deze persoon te mailen naar recptie@rodehoed.nl voor 19 september 9.00 uur.
De manier van 'anders' denken van autisme heeft in de evolutie grote voordelen gebracht, en staat aan de basis van talloze wetenschappelijke vorderingen. Denk vooral aan de digitale computertechnologie! Maar deze wijze van denken heeft zijn keerzijde, en in toenemende mate raken mensen met autistische kenmerken in moeilijkheden in onze snelle maatschappij. Nieuwe inzichten in de neurobiologie van het functioneren van het brein en in de neuropsychologie helpen ons om beter zicht te krijgen op de sterke en kwetsbare kanten van mensen met een autismespectrum stoornis. Hoe kunnen wij hen helpen om een 'anders' maar niet minder volwaardig leven te leiden?
Rutger Jan v.d. Gaag is gespecialiseerd in de ontwikkelingsstoornissen autisme, adhd en verslaving. Hij is hoogleraar in het UMCN St.Radboud en Karakter Universitair Centrum Kinder en Jeugdpsychiatrie Nijmegen. Ook is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij is momenteel regelmatig in het nieuws door de acties in GGZ en de gang naar de rechter die hij daarmee wil maken.
Persoonlijk vind ik zijn lezingen uitermate duidelijk en goed te volgen!

En dan nog een keer aandacht voor de lotgenotencontactdag ADHD 22 Oktober in Dierenpark Amersfoort, georganiseerd door Impuls en ADHDXtra. Professionals zullen vragen beantwoorden, er is een informatiemarkt en je kunt het park bezichtigen. Maar bovenal kunnen jullie elkaar ontmoeten en ervaringen en tips uitwisselen. Het thema is deze keer succes met ADHD. Kaartverkoop kijk op de site www.lotgenotencontactdag.nl Tevens een oproep aan professionals om de mensen met raad en daad bij te staan deze dag, en aan standhouders die op de informatiemarkt willen staan.

Blog Gitte

Graag wijs ik jullie op het volgende blog klik hier waarin Gitte verslag doet van haar gesprek over PGB-Zorg met Tamara Venrooy. Hopelijk helpt dit ook weer een beetje de goede richting op bewegen. Gitte heeft een zorgintensief kind waarbij hulp in ZIN geen optie is.

advies onderwijsraad gefaseerd invoeren passend onderwijs

De raad adviseert over het concept-wetsvoorstel passend onderwijs. Dit concept-wetsvoorstel beoogt een herziening van het stelsel van speciale onderwijszorg.

9 september 2011
De raad onderschrijft de doelen van het concept-wetsvoorstel passend onderwijs, zoals het vereenvoudigen van het stelsel van speciale onderwijszorg, het scheppen van een duidelijke verantwoordelijkheidsdeling en het hanteren van een bekostigingsmodel met ruimte voor maatwerk.

De raad maakt in de context van passend onderwijs een andere indeling dan die tussen lichte en zware vormen van zorg. Hij gaat uit van de driedeling basiszorg, breedtezorg en dieptezorg. Basiszorg is de zorg die iedere school in huis zou moeten hebben (minimumniveau). Deze zorg wordt voor een groot deel gegeven door de leraar van de leerling met een zorgbehoefte. Breedtezorg is de speciale zorg die op een bepaalde school beschikbaar is. Hierbij speelt samenwerking en afstemming met externe onderwijs- en zorginstellingen een rol. En ten slotte is dieptezorg de zorg die buiten de reguliere school is georganiseerd. Dieptezorg wordt geboden in speciale onderwijsvoorzieningen, settings of groepen.

De raad benadrukt mede in verband hiermee de centrale rol van de leraar. Het succes van passend onderwijs zal gezocht moeten worden in de relatie tussen leraar, leerling en ouders. Dit vraagt om professioneel onderwijspersoneel. Een hoog niveau van het initiële opleidingstraject vormt daarbij de beste garantie voor goed onderwijs voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Daarnaast zijn postinitiële trajecten onmisbaar om de kennis van leraren op peil te houden.

De raad plaatst ook kanttekeningen bij onderdelen van de voorgestelde wetgeving. Die hebben onder meer te maken met het te korte tijdsbestek waarin veel zaken geregeld moeten worden door nieuw te vormen samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Bovendien loopt de samenwerking vooruit op wetgeving. Afspraken maken zonder wettelijk kader is moeilijk werkbaar. De wet zou daarom pas in werking moeten treden ten minste twee volledige schooljaren nadat de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen.

Vanmiddag riep Van Bijsterveldt tijdens een onderwijssymposium in Brabant al dat een flink tempo noodzakelijk was....
Wie het hele rapport wil lezen kijkt op deze pagina

actiebulletin 5 CG-Raad

Mensen acties beginnen om 13.00 uur! Welkom vanaf 12.00 lees de brief!

Utrecht 12 september 2011
Betreft: Actiebulletin nr. 5 Protestmanifestatie 19 september
Inlichtingen bij: Annemarie Groen, acties@cg-raad.nl
Stop de stapeling!

Actiebulletin nummer 5
Maandag 19 september is het zover. Mensen met een handicap en chronisch zieken gaan naar Den Haag om te protesteren tegen de vele slechte maatregelen van het kabinet Rutte. Maak dit protest tot een succes en breng uw achterban/kennissen en familie mee op 19 september. Het succes van de manifestatie ‘Stop de stapeling’ hangt ook af van de opkomst. De plek van de manifestatie is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, vlakbij station Den Haag Centraal.

Pak de bus!
Bent u niet in de gelegenheid met de trein of met eigen vervoer naar Den Haag te komen? Geen probleem, wij zetten extra busvervoer in vanuit Utrecht. U moet daarvoor wel eerst naar Utrecht komen. Aanmelding voor deze actiebus is mogelijk tot 14 september via acties@cg-raad.nl.
Vergeet niet uw naam en contactgegevens te vermelden. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op over de opstapplaats in Utrecht.

Eigen busvervoer ingezet? Laat het weten!
Sommige belangenorganisaties hebben zelf een bus gehuurd voor de actie op 19 september. Behoort u tot deze organisaties? Laat het ons weten, ook als u met meer dan één bus komt. Dit is belangrijk, want wij kunnen dan in samenspraak met de Haagse politie de verkeersstromen en parkeergelegenheid voor de bussen regelen.
Geef uw eigen busvervoer door via acties@cg-raad.nl

Programmatijdstip
Het programma van de gezamenlijke belangenorganisaties begint om 13.00 uur. Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom op het terrein. Natuurlijk zijn er op het terrein toegankelijke sanitaire voorzieningen aanwezig.
Plaats: Koekamplaan/Malieveld in Den Haag.

Op het podium
Onder gespreksleiding van Farid Tabarski komen mensen aan het woord die zelf worden getroffen door de kabinetsmaatregelen. Zij zetten uiteen wat de gevolgen van de maatregelen voor hen betekenen.
Kom ook kijken naar het ‘Cirque du Zot’, een optreden van theatergroep Eskalibur van Steinmetz/de Compaan.

Rond het podium
Deelnemers aan de manifestatie kunnen zelf actief deelnemen aan activiteiten rond het podium: bijvoorbeeld aan Over de schutting.
Het kabinet gaat bezuinigen en gooit allerlei problemen van mensen met een handicap of chronische ziekte over de schutting naar gemeenten of andere partijen. Dit betekent voor veel mensen dat ze het zelf maar uit moeten zoeken. Zij krijgen door deze politiek van ‘over de schutting gooien’ minder kansen op werk, een opleiding en een zelfstandig leven. Ook moeten ze meer gaan betalen voor allerlei noodzakelijke voorzieningen. Veel problemen komen terecht op het bordje van familie en vrienden, of de mantelzorg.
Krijgt u zelf te maken met deze of andere problemen? Gooi uw probleem dan letterlijk bij ons over de schutting!

Denkt u dat u door de kabinetsmaatregelen uw toekomst achter de geraniums gaat doorbrengen? Laat uw toekomstperspectief op de gevoelige plaat vastleggen bij het onderdeel ‘Achter de geraniums’.