dinsdag 18 december 2012

De Jaap over autisme

Ook op de Jaap een stuk wat veel herkenning zal oproepen. Autisme negeren, niet behandelen waardoor iemand continue overvraagd wordt....ook dat kan een reden zijn dat het uit de hand loopt http://politiek.dejaap.nl/2012/12/18/newtown-leven-met-een-kind-met-asperger/comment-page-1/#comment-186485

goed stuk Trouw Asha ten Broeken diagnose autisme bloedbad VS

Een mooie column over de verklaring dat de dader van het bloedbad in Connecticut autisme zou hebben http://www.trouw.nl/tr/nl/8367/Asha-ten-Broeke/article/detail/3365174/2012/12/18/Iemand-die-twintig-kinderen-doodt-kan-niet-een-van-ons-zijn.dhtml

verhaal jeffrey arenz en skizzle

Gisteren las ik in in diverse media dat het verhaal van Jeffrey Arenz in strijd is met de waarheid. In zijn brief aan de minister president en op tv bij Pauw en Witteman heeft hij onjuistheden verteld. Dit werd ook duidelijk op de site http://skizzle-thetruth.blogspot.nl/ waar het verhaal uit een e-book vergeleken is met het interview. Ik heb dit interview teruggekeken en mij is opgevallen dat hij zichzelf in het bewuste interview tegenspreekt. Hij zegt eerst dat hij zijn ouders pas op de laatste dag heeft ingelicht en vervolgens dat hij dat na het voorval in de klas heeft gedaan.
Ik geloof onmiddelijk dat deze jongen een pestverleden heeft. Maar ik geloof ook dat hij hulp nodig heeft. Mijn vertrouwen is stuk ik heb jullie nota bene naar Skizzle verwezen.
Je kunt natuurlijk niet een school vals beschuldigen. Aan de andere kant kan een school wel denken dat ze het pesten onder controle heeft maar kan dat in de praktijk anders beleefd worden. Kinderen moeten bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen die onafhankelijk, neutraal is.

Ik ben er ook blind vanuit gegaan dat Skizzle een mooie organisatie is die kinderen helpt. Maar ook dat blijkt schijn, zo heb ik uit betrouwbare bronnen vernomen naast de bovengenoemde site. Zo schijnt het geld wat binnenkomt via donaties en sponsoren niet altijd goed gebruikt te worden (is ook geen openheid over), wordt er gesjoemeld met prijzen, en mogen vrijwilligers vooral geen kritisch geluid laten horen. Het komt ook voor dat mensen zich aanmelden maar nooit meer wat horen. Maar het meest schadelijk is dat deze zelfverklaarde hulpverleners ronduit schadelijke adviezen geven aan kinderen in nood. Kinderen met suicidale gedachten krijgen te horen dat het allemaal wel meevalt bijvoorbeeld.

Het is duidelijk dat de jongen veel aandacht wil en de stichting niet aankan.
Ik ben de eerste die voor een dergelijke stichting is maar dan moet het wel zuiver zijn en de hulpverlening van goede kwaliteit. Waarom moeten mensen uberhaupt prijzen winnen vraag ik me zo af. Er moet onderzoek naar deze stichting plaatsvinden.

Wat ik ronduit eng vind is dat Jeffrey geen kritisch geluid kan verdragen. Via social media is het schelden troef op mensen die het niet met hem eens zijn. Mensen zijn angstig en durven in het openbaar niets te zeggen want hij bedreigd mensen. De bronnen die ik heb willen ook allemaal anoniem blijven. Een andere antipest organisatie is gedreigd met juridische stappen omdat het eigen verhaal wat ze schreven op hun site aangezien werd voor materiaal van Skizzle. Mensen die vragen stellen worden geadviseerd dit niet in de openbaarheid te doen. Dit soort berichten zijn allemaal na te lezen op twitter en facebook.

Waarom ik dit schrijf?
Mijn vertrouwen is stuk
Een school mag niet vals beschuldigd worden in het openbaar
Maar vooral moet er een goede antipest organisatie zijn die zuiver handelt en met goede intenties

maandag 17 december 2012

autisme geen verklaring voor bloedbad V.S.

Iedereen die te maken heeft met autisme is weer opgeschrikt omdat in de media direct na het bloedad in de Verenigde Staten gewag werd gemaakt van het feit dat de dader autisme (Asperger) heeft. Goed commentaar van de Vlaamse Vereniging voor Autisme http://www.autismevlaanderen.be/wg/vva/content/autisme-en-extreem-geweldadig-gedrag#.UM91AowM_vs.facebook

actie Amsterdam stop de afbraak van de zorg

Woensdag 19 februari is een protest georganiseerd tegen de afbraak van de zorg in de Stopera Amsterdam.  Er wordt enorm bezuinigd op de thuiszorg en dagbesteding. Op 16 januari is een hoorzitting in het Mozeshuis met wethouder v.d. Burg waar zorgen geuit kunnen worden en op 4 februari volgt een landelijke actiedag. http://socialisme.nu/blog/nieuws/32607/woensdag-19-december-stop-de-afbraak-van-de-zorg/

column Suzan terugblikken en vooruitkijken

Suzan blikt in haar laatste column dit jaar terug en vooruit. De media heeft met zijn ongenuanceerde berichtgeving ouders van kinderen met ADHD en kinderen en volwassenen met ADHD diep geraakt. Plotseling had iedereen een mening over ADHD. Wat is nodig om het tij te doen keren? Platform Verontruste Ouders werkt graag mee aan een betere beeldvorming, ook als daar een nieuwe strategie voor nodig is. Er valt veel werk te verzetten maar laten we de handen ineen slaan! Op naar 2013

vrijdag 14 december 2012

mogelijk verplicht programma tegen pesten

Staatssecretaris van Onderwijs kijkt naar de mogelijkheid van verplichte pestprogramma's op scholen. Een pestprotocol bijv. is dat nu een papieren werkelijkheid of wordt daar werkelijk wat mee gedaan? http://www.nu.nl/politiek/2982938/mogelijk-verplicht-programma-pesten.html

donderdag 13 december 2012

stop met het stalken van PGB houders

Driewerf hulde voor dit stuk van PGB-voorvechtster en Groen-Links Kamerlid Linda Voortman. Ik ben dankbaar voor dit stuk en alles wat zij voor het PGB gedaan heeft. Nu de rest nog? http://www.skipr.nl/blogs/id1298-stop-met-het-stalken-van-pgb-houders.html

gepest meisje springt voor ogen medell voor trein

En weer een dodelijk slachtoffer van pesten. Een 15-jarig meisje uit Staphorst pleegde voor de ogen van medeleerlingen zelfmoord door voor een trein te springen. Het meisje ging in Meppel op school en won twee jaar geleden nog een gedichtenwedstrijd met een gedicht over pesten. Er zijn dus voldoende signalen geweest maar toch heeft dit kunnen gebeuren. Het is heel erg dat kinderen die gepest worden kennelijk geen andere oplossing zien. Familie, vrienden, en de ook de leerlingen die dit hebben zien gebeuren wensen wij veel sterkte de komene tijd.
Als je kind gepest wordt dan kunnen zij terecht op bijv www.skizzle.nl om steun te vinden en hun verhaal kwijt te kunnen. De minister president reageerde eerder op een brandbrief van Jefrey Arenz. Pesten is een maatschappelijk probleem waartegen burgers in verzet moeten komen. Ook wees hij op pestprotocollen en strafbaar stellen.
N.a.v de dood van het meisje wordt in Meppel om Tweede Kerstdag een stille tocht tegen pesten georganiseerd. Wij houden jullie op de hoogte! http://www.telegraaf.nl/binnenland/21153869/__Gepest_meisje_schreef_gedicht__.html

eerste reactie aan ministerie OC en W

Hierbij uiten wij onze verontrusting over de voorgenomen bezuinigingen op LWOO en Praktijkonderwijs. Zelf ben ik moeder van twee kinderen met autisme, adhd en een licht verstandelijke beperking. Zonder LWOO hadden zij nooit hun VMBO-diploma kunnen behalen. Mijn man is stagebegeleider en leerkracht op Praktijkonderwijs. Juist in deze kwetsbare groep moet geinvesteed worden om ze een plekje in onze maatschappij te geven. Op het Praktijkonderwijs kan helemaal niet bezuinigd worden. Er moet ingezet worden op stage voor een goede aansluiting school-werk en dat vergt een intensieve begeleiding. Nu al wordt er gigantisch beknot op stage-uren. Er moeten meer kinderen begeleid worden in minder tijd. Daar kan niet nog meer van af. Cognitief wordt er steeds meer van de kinderen geeist terwijl het maar voor een klein deel haalbaar is de stap naar bijv een ROC te halen (en deze met succes af te ronden). Ook komen er steeds meer gedragsmatig moeilijke kinderen terecht op Praktiijkonderwijs als ware het een soort afvalputje en steeds minder echt moeilijk lerende kinderen die het van hun handjes moeten hebben. Daarop bezuinigen vraagt om grote moeilijkheden

praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs in zwaar weer

Bezuinigingen op Praktijkonderwijs en LWOO komen aan als mokerslag kopt AOB boven het artikel. Dit is echt absurd. Deze kinderen hebben al minder kans een diploma te halen en zich te redden in de huidige maatschappij. Hoe kun je daar dan ook nog eens op bezuinigen. Dankzij LWOO hebben onze beide zonen hun VMBO diploma weten te halen. Dit is een vuistslag in het gezicht van de meest kwetsbaren. Ik neem aan dat er acties zullen volgen! http://www.aob.nl/default.aspx?id=12&article=49245

maandag 10 december 2012

zaterdag 8 december 2012

toename antipsychotica bij kinderen

De laatste tijd is het gebruik van antipsychotica bij kinderen toegenomen. Overigens zie je op het staatje dat het nu stabiel is. Het effect op de langere termijn o.a. op de hersenen is onvoldoende bekend. http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/12_december/08/binnenland/veel-kinderen-aan-antipsychotica.xml o.a. Dijkshoorn geeft commentaar en je hoort het verhaal van een moeder met een kind met McDD. Ook www.nu.nl heeft er een item over. Volgens Dijkshoorn worden kinderen niet gekker in de loop der tijd maar hebben kinderen met bepaalde zwakheden het wel moeilijker in de huidige maatschappij. Hij pleit ervoor dat er meer aandacht komt voor alternatieven zoals therapie en slechts kortdurend antipsychotica. Antipsychotica wordt gebruikt om psychiatrische problematiek te dempen. Wel bekende bijwerkingen kunnen zijn gewichtstoename en daarmee een grotere kans op suikerziekte en groeiproblemen.
Mijn oudste krijgt ook een antipsychoticum te weten Risperdal. Dat middel neem ik zelf ook. Natuurlijk is meer onderzoek noodzakelijk. Voor ouders van deze kinderen kan zo'n middel het verschil zijn tussen wel kunnen functioneren van het kind of niet. Zonder medicatie gaat het niet, bijv op school en/of stage. Maar ook kan het letterlijk het verschil zijn tussen thuis kunnen blijven wonen of niet. Therapie heeft mijn zoon gehad, jarenlang, maar is niet altijd genoeg.
Het nadeel van dergelijke berichtgeving is dat ouders zich weer moeten verontschuldigen omdat zij hun kind zouden vergiftigen. Ik hoop niet dat een volgende hetze ontstaat.

donderdag 6 december 2012

manifest tegen kinderarmoede SP

Kinderen die in armoede opgroeien, dat mogen we toch niet toestaan? De realiteit is dat steeds meer kinderen onder de armoedegrens opgroeien. Met alle risico's van dien want armoede is slecht voor hun ontwikkeling. Daarom roep ik jullie op het manifest van de SP te ondertekenen, ook als dit niet je partij is, omdat we een vuist moeten maken tegen kinderarmoede. Gisteren stond het Binnenhof vol met kinderschoentjes en Asscher belooft er werk van te maken. http://www.armoedewerktniet.nl/kinderen

maandag 3 december 2012

Blog Coach Aut over straffen

Goed blog over de (on)zin van straffen bij kinderen met autisme http://blog.coachaut.nl/2012/12/03/over-straffen/

hola sinterklaas column Maddy Hulshof op Joop

Geweldige column van Maddy Hulshof over Sinterklaas en de beleving van haar autistische zoon Gijs. Onze jongste heeft zelfs nooit geloofd in die verklede man hahahttp://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/17405_hola_sinterklaas/

de kluwen adhd Arga Paternotte op We Bouwen Samen

Prachtig blog van Arga Paternotte op We Bouwen Samen in reactie op het blog van Laura Batstra op Artsennet http://www.we-bouwen-samen.nl/3/post/2012/12/de-kluwen-adhd.html

Druk! tweede boek suzan otten-pablos over adhd

Persbericht – voor onmiddellijke publicatie

‘Druk!’: Een nieuw boek van Suzan Otten-PablosDit boek is het vervolg op ADHD?!, het eerste boek van Suzan Otten-Pablos. Het voorwoord van

deze tweede columnbundel is door niemand minder geschreven dan Michiel Noordzij en Nannet

Buitelaar. De cover is het ontwerp van Francien de Jong.Druk! Suzan Otten-Pablos De diagnose ADHD heeft de afgelopen tijd veel negatieve aandacht

gekregen. Een mogelijk nadelig gevolg hiervan is dat mensen, op basis van vooroordelen, van

diagnostiek en behandeling af zullen zien. Als moeder van twee kinderen met ADHD weet Suzan als

geen ander dat vooroordelen en onbegrip meer regel zijn dan uitzondering. Niet alleen binnen haar

gezin, maar ook, als Maatschappelijk Werker en Coach, in haar eigen praktijk. Suzan zet zich op

verschillende manieren in voor een positieve beeldvorming omtrent ADHD. Ze schrijft daarnaast

wekelijks een column voor de Stichting ADHD Netwerk. Deze columns worden met veel plezier

gelezen en zeer goed gewaardeerd. Dat komt omdat Suzan steeds de vinger, in begrijpelijke taal, op

de zere plek weet te leggen. De columns zijn herkenbaar, ontroerend, scherp, raak, soms een

tikkeltje sarcastisch en voorzien van de nodige humor. Dit boek is het vervolg op ADHD?!, het eerste

boek van Suzan. Het voorwoord van deze tweede columnbundel is door niemand minder geschreven

dan Michiel Noordzij en Nannet Buitelaar. Het ontwerp van de cover is het briljante werk van

Francien de Jong.

‘Druk!’ (101 pagina's, ISBN: 9789461934178) wordt uitgegeven via Mijnbestseller.nl.

Het boek is onder andere te koop bij www.mijnbestseller.nl, de boekhandels en bol.com. Prijs

paperback: €14,95.


Over Suzan Otten-PablosSuzan is Maatschappelijk Werker, ADD/ADHD Coach, ervaringsdeskundige en columniste voor de Stichting ADHD Netwerk


Over Mijnbestseller.nlMijnbestseller.nl is een

self publishing platform dat iedere schrijver in staat stelt om op een

professionele wijze zijn boek uit te geven. Mijnbestseller.nl ondersteunt de schrijver bij het

schrijven, opmaken en publiceren van zijn boek. Daarnaast biedt Mijnbestseller.nl de schrijver een

scala aan promotiemogelijkheden. Mijnbestseller.nl betrekt nadrukkelijk de schrijver bij het

verkoopsucces: 25 – 60% van de bruto verkoopprijs gaat naar de schrijver. Informatie over

Mijnbestseller.nl:

Contact: Peter Paul van Bekkum

Email: info@mijnbestseller.nl

Website: www.mijnbestseller.nl

Adres: Delftseplein 37, 3013 AA, Rotterdam


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Uitgegeven: 03-12-2012

prachtig gedicht van suzan: adhd bestaat!

Column van Suzan, dit maal op rijm, indrukwekkend! http://www.adhdnetwerk.nl/ADHD.aspx?id=481&idn=176