donderdag 26 januari 2012

lezing hechtingsproblematiek de Knoop

Thema: Hanteren en repareren. Over behandeling van trauma en problematische gehechtheidDonderdag 8 maart 2012

Locatie: Novalis College, Sterrenlaan 16, Eindhoven

Thema: Hanteren en repareren. Over behandeling van trauma en problematische gehechtheid

In deze lezing gaat Anneke Vinke aan de hand van theorie en voorbeelden uit haar praktijk met geadopteerde kinderen en volwassenen, in op behandelings(on)mogelijkheden bij gehechtheidsproblematiek en de daarbij vaak voorkomende onderliggende nare ervaringen (trauma). In het kort passeren de tot nu bekende -evidence based - behandelingen voor gehechtheidsproblemen de revue. Daarna gaat ze dieper in op twee wat minder bekende behandelvormen die zij in haar praktijk inzet namelijk DDP (dyadische ontwikkelings psychotherapie) en SP (sensorimotorische psychotherapie). Bij DDP wordt gewerkt volgens vier principes afgekort tot PACE - playfulness, acceptance, curiousity & empaty - (speelsheid, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie). Het is een vorm van therapie waarbij ouder en kind samen in de therapieruimte zijn en de therapeut hen helpt gehechtheidservaringen te integreren. SP is lichaamsgerichte therapie die vooral wordt ingezet wanneer er sprake is van onverwerkte nare ervaringen.

Dr. Anneke J.G. Vinke, vrijgevestigd GZ-psychologe. Adoptiepraktijk Vinke, praktijk voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van geadopteerden, pleegkinderen en hun gezinnen en als programma coördinator verbonden aan het Adoptie Driehoek Onderzoekscentrum (ADOC) in Leiden.Toegangsprijs (inclusief koffie/thee en een exemplaar van de lezing)

Donateurs De Knoop: 10,00 p.p. (max. 2 kaarten)

Niet-donateurs: 22,50 p.p.

Bijkomende kosten: administratiekosten 1,50 per toegangskaart + circa 0,60 per boeking.Voor meer informatie, programma en aanmelden dan kunt u terecht op: (www.deknoop.org).T.a.v. de redacties van dag- week- en/of maandblad(en), huis-aan-huis bladen, radio, TV, website, kabelkrant:

Het is een oproep voor ouders, verzorgers, (jong-)volwassenen, familie, hulpverleners, kleuterleidsters, leerkrachten, docenten, studenten en andere belangstellenden met betrekking tot hechtingsstoornis/Geen-Bodem-Syndroom.

Wij weten uit eigen ervaring hoe belangrijk dit soort bijeenkomsten zijn voor hen en hun gezin / familie die deze problemen ervaren of bij de hand hebben zodat ze onderling meer kennis, steun en begrip kunnen vinden voor hun situatie.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze oproep tijdig bekend wilt maken aan uw lezers, kijkers en luisteraars in een zo groot mogelijk verspreidingsgebied. Wellicht is het ook mogelijk om deze datum op te nemen in de agenda.

Over De Knoop:
De Knoop is een stichting voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom(GBS).
Kenmerkend voor de Knoop is dat ze zich inzet voor ondersteuning, preventie, herkenning en erkenning door middel van informatie, onderling contact en themabijeenkomsten. Doel is naast het bieden van ondersteuning, de problematiek van de hechtingsstoornis onder de aandacht te brengen en te houden bij de hulpverlening, de politiek en de media. Erkenning te krijgen voor hechtingsstoornissen bij specialisten en in wetenschappelijke kringen is dringend nodig om de theorie en de praktijk van de hulpverlening op een hoger peil te krijgen.

Noot voor redactie:
Wilt u een interview en/of een uitnodiging voor de landelijke themabijeenkomst ontvangen dan kunt u contact opnemen met: Secretariaat De Knoop, Rita Hendriks telefoon: 0527 - 614504 / 06-22475835 /email:secretariaat@deknoop.orgMet vriendelijke groeten,

namens De Knoop,

Rita Hendriks-Wouda.Secretariaat tel: 0527-614504

Persoonlijk gesprek tel: 0598-396363

Geen opmerkingen:

Een reactie posten