zaterdag 12 oktober 2013

klachtenregeling bureau jeugdzorg en eigen kracht

Ouders vinden soms dat ze niet goed behandeld worden. In de Jeugd-GGZ is een prima klachtenregeling waarbij neutraal en onafhankelijk gekeken wordt naar de situatie.
In de zorg, waar gewerkt wordt met mensen, kunnen fouten gemaakt worden. Dat is pijnlijk, omdat het om kwetsbare kinderen gaat, en daarom is een goede klachtenregeling uiterst belangrijk. Evenals een goed functionerende cliëntenraad. Het is zo belangrijk dat ouders en kinderen ervan op aankunnen dat de zorg kwalitatief goed is, ze moeten vertrouwen kunnen hebben. Als je kind ziek is en in het ziekenhuis komt moet je ook niet kunnen twijfelen aan de kundigheid van de artsen.
Ouders en kinderen hebben rechten, en zo hoort het ook!

Hoe anders is dat als ouders te maken krijgen met bureau jeugdzorg.
Men kan daar wel een klacht indienen maar ik hoor dat daar veelal niets mee gebeurd. En als dat wel het geval is, is de oplossing vaak onbevredigend.
De klachtenregeling is niet neutraal en onafhankelijk want dit doe Bureau Jeugdzorg zelf.

Als een kind uit huis geplaatst dreigt te worden is er vaak nog wel de mogelijkheid van een eigen kracht conferentie waarin de familie en netwerk de kans krijgt met een alternatief plan te komen. Bijv. pleegzorg in het netwerk. Maar dat is nog lang niet in alle gemeenten zo.
Maar dan nog moeten ouders de mogelijkheid hebben een klacht in te dienen.
Nu zijn ze rechteloos. Een rechter neemt vrijwel altijd het advies van Bureau Jeugdzorg over.
De redenatie is dan dat het gaat om de veiligheid van een kind.

Let wel die moet ook voorop staan. En ik oordeel niet of ouders wel of niet in hun gelijk staan. Een uithuisplaatsing is altijd erg emotioneel waar een beetje ouder natuurlijk nooit mee akkoord gaat. Maar er moet wel een onafhankelijke neutrale instantie naar kunnen kijken en niet bureau jeugdzorg die oordeelt over het functioneren van bureau jeugdzorg. Dat is de slager die zijn eigen vlees keurt.
Dat een situatie als onveilig wordt beoordeelt en dat nu actie nodig is volgens bureau jeugdzorg wil niet zeggen dat die beoordeling bij nader inzien juist en nodig was, en kan dan teruggedraaid worden. Soms is het mogelijk met bepaalde voorwaarden het kind wel thuis op te voeden. Als klachten grondig kunnen worden onderzocht dwingt dat tot zorgvuldigheid. Ik zeg niet dat die er nu niet is!

Het lijkt me goed als dit ook geregeld gaat worden in de nieuwe jeugdwet. Een eigen kracht conferentie moet altijd tot de mogelijkheid behoren, zelfs als een en ander al in werking is.

Gemeenten hebben overigens de mond vol van eigen kracht. Waar de eigen kracht centrale dit als samenredzaamheid ziet, ziet de gemeente dit vaak als zelfredzaamheid. Eindelijk is er nu een goede folder voor gemeenten waarin de missie van Eigen Kracht staat uitgelegd. Het is goed dat burgers zich daar ook van bewust zijn! Kijk op www.eigen-kracht.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten