vrijdag 13 juli 2012

steunpunt passend onderwijs


Aankondiging

Steunpunt passend onderwijs voor ouders van start

Op 1 augustus gaat het steunpunt passend onderwijs voor ouders van start. Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, informatie over passend onderwijs. In het steunpunt wordt samengewerkt door Oudervereniging Balans, de CG-Raad en Platform VG. Het is onderdeel van 5010, het informatiepunt voor ouders met vragen over onderwijs. Het steunpunt passend onderwijs voor ouders wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Wat is passend onderwijs?
Wanneer gaat passend onderwijs van start?
Wat kan ik van school verwachten voor mijn kind met dyslexie?
Kan ik het rugzakje nog aanvragen?
Hoe weet ik welke school welke ondersteuning voor mijn kind biedt?
Hoe werkt een samenwerkingsverband?
Heb ik als ouders inspraak over passend onderwijs?

Voor deze en vele andere vragen over passend onderwijs en ondersteuning op school kunnen ouders terecht bij het Steunpunt passend onderwijs. Er zal met de komst van passend onderwijs veel veranderen voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning op school nodig hebben. Het rugzakje komt te vervallen, scholen krijgen een zorgplicht voor leerlingen en scholen gaan meer samenwerken. De Rugzaklijn van de CG-Raad en het Steunpunt dyslexie van Balans worden ondergebracht bij het nieuwe steunpunt.

Wilt u weten wat passend onderwijs voor uw kind betekent?
Het steunpunt is te bereiken door gratis te bellen met 0800-5010 tussen 10.00 en 15.00 (toets 2, passend onderwijs) of kijk op www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten