dinsdag 6 augustus 2013

kwaliteit personeel in de zorg

Gisteren was een schokkend filmpje te zien in Nieuwsuur. Te zien viel dat vier personeelsleden een vrouw die notabene vrijwillig was opgenomen meesleurde naar een stille kamer. Vervolgens werd zij onder dwang op de grond gedrukt om haar rustig te krijgen. Helaas is de vrouw ten gevolge hiervan gestikt. De zorginstelling heeft de woning gesloten nog voor de Inspectie maatregelen kon nemen. De directeur van de instelling heeft de medewerkers gecompimenteerd met hun optreden en justitie heeft de begeleidsters vrijgesproken.
In de studio praten Vera Bergkamp en een dame van de Inspectie Gezondheidszorg verder. Nieuwsuur heeft een eigen onderzoek gedaan (wat ook op hun site staat bij 5 augustus). Al voor de vakantie heeft Renske Leijten (SP) al vragen gesteld over het incident.
http://nieuwsuur.nl/video/537127-nog-altijd-veel-mis-in-gehandicaptenzorg.html
2/3 van de instellingen voldoen niet aan de norm van de Inspectie! Het is wachten om de eisen rondom dwangmiddelen in de wet vast te leggen zodat instellingen in ieder geval weten waar zij aan toe zijn.

Op Twitter en Facebook stonden veel reacties. Ik moet zeggen dat ik ook nogal geschokt en verontwaardigd ben n.a.v. het zien van de beelden. Door vier mensen in bedwang gehouden worden in een hele kleine ruimte: je zou van minder agressief worden. Je kunt bedenken dat deze handelswijze erg gevaarlijk is. Maar ook zijn er geen andere manieren geprobeerd om de bewoonster met een verstandelijke handicap tot rust te brengen. En de afspraak was ook nog dat zij mocht gaan en staan waar zij wilde, ook buiten de instelling. En dat er met tweederde van de instellingen wat mis is is nogal niet wat.

Uit eigen ervaring weet ik dat er veel verschil in kwaliteit is, dat de kwaliteit van de zorg soms te wensen over laat, dat er niet altijd goed naar gedrag gekeken en geluisterd wordt en dat je als familie soms moeilijke gesprekken moet voeren om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

Van mensen in de zorg hoor ik dat tegenwoordig de kwaliteit van de zorg hard achteruit holt. Dat onze regering niet wenst te investeren in verzorgenden met een goede opleiding. En dat je in dat licht de werkwijze van deze vier dames niet zo zeer kunt veroordelen. Het is onkunde.

Bij de thuiszorg zien we loondump. Thuiszorgmedewerkers worden ontslagen en mogen vanuit de bijstand opnieuw solliciteren op dezelfde baan maar dan voor beduidend minder loon. Ook horen we berichten dat werklozen en mensen vanuit de Wajong worden ingezet. Wajongers zijn vaak gebaat bij een rustige werksfeer zonder stress en het tempo is soms ook lager. Daarbij krijgen werklozen en wajongers niet een goede opleiding en begeleiding.

Hoe zal het straks gaan met de transitie jeugdzorg? De gemeente krijgt te maken met een forse bezuiniging. Is het een heel vreemde gedachte dat dit wellicht ten koste zal gaan van de kwaliteit van het personeel?  En dat er een tweedeling zal kunnen ontstaan:
die kwalitatief goede zorg kunnen inzetten tegen een fors bedrag en mensen die het moeten doen met minder? En instellingen die moeten bezuinigen vanwege decentralisaties moeten het wel met minder geld doen want kwaliteit is nu eenmaal duur.

Pikken we dit allemaal??

1 opmerking: