maandag 18 februari 2013

brief aan staatssecretaris van rijn demedicalisering adhd

Geachte heer Van Rijn,

Wij zijn drie ouders van kinderen met o.a. de diagnose ADHD.
Vanavond hebben wij kennis genomen van uw brief betreffende standpunten beroepsgroepen inzake demedicalisering jeugd.
U schrijft hierin o.a. dat beroepsgroepen zich gaan buigen over de mogelijke toename van ADHD en het opstellen van een gezamenlijke multidisciplinaire richtlijn als aanscherping van de huidige richtlijn uit 2005. Voorts schrijft u over perverse prikkels voor de toename van het aantal diagnoses. Er zou alleen bij ernstige gevallen medicatie mogen worden voorgeschreven waarbij de beroepsgroepen zich nog beraden over wat er precies onder ‘ernstig’ verstaan wordt.

Wij zijn als ouders bezorgd over deze ontwikkelingen. Wij zijn van mening dat er een behandel/begeleidingsprotocol moet komen zodat elk kind in Nederland met de diagnose ADHD, of dit nu licht matig of ernstig is, de garantie heeft dat het de juiste behandeling en begeleiding krijgt. Dat is nu zeker niet het geval.
Wij zijn bang dat kinderen met ADHD mogelijk in de toekomst buiten de boot gaan vallen.

Wij vinden het een goede zaak dat de effecten van medicatie nader worden onderzocht. Wij zijn ook van mening dat medicatie niet in alle gevallen hoeft maar door alle berichtgeving over mogelijke overdiagnosticering wordt de beelvorming van kinderen met ADHD nadelig beinvloed. Wij willen graag de impact van ADHD op het kinder- en gezinsleven nader komen toelichten. Aan de andere kant zien wij ook onderdiagnosticering. Door het PGB zijn wij in staat de juiste begeleiding voor onze kinderen te regelen en kunnen wij de nodige aanpassingen doen. Omdat veel kinderen een indicatie hebben voor minder dan tien uur dreigen wij deze begeleiding nu kwijt te raken en door het vervallen van het Rugzakje is op school ook minder begeleiding. Wij vrezen dat onze kinderen met ADHD hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Wij hebben gelezen dat u voornemens bent een ronde tafel gesprek te organiseren.  Omdat wij als ouders verantwoordelijk zijn voor het geven van medicatie en wij graag onze zorgen nader komen toelichten vragen wij u om hierbij aanwezig te mogen zijn. Immers niemand is zo betrokken bij ADHD  in alle facetten!

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hoogachtend,

Angelique Bergsma
Suzan Otten-Pablos
Anne-Miek Wijnbergen
m.wijnbergen1@chello.nl
http://www.ouderplatformverontrusteouders.blogspot.com
http://www.we-bouwen-samen.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten