donderdag 15 augustus 2013

Hollandse Zaken over labels

Vanavond een uitzending van Hollandse Zaken (MAX) over labels, etiketten. Waar de een het een gave noemt wil de ander liever geen diagnose. De discussie werd uitstekend geleid door Grimbergen met prikkelende vragen. Het werd niet de discussie die ik had verwacht (teveel te snel onnodig en de nodige hysterie die we van dat soort uitzendingen gewend zijn).
Het is wel jammer dat mensen het nodig vinden hun mening te geven (waar we niet op zitten te wachten) en die het stigma bevestigen. Het zal sommigen doen bevestigen liever geen diagnose te hebben en dat is nu juist zo onnodig. Accepteer jezelf met je diagnose, pas de omgeving aan en we zijn tot veel in staat!! http://www.hollandsezaken.tv/uitzending/uitzending/hollandse-zaken-donderdag-15-augustus-2013/

Hieronder een verslag

In de uitzendingen zien we mensen met een leeftijd van 30 plus.
Hebben zij last van hun diagnose?
Zo zijn er scholen die mensen met autisme weigeren en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die mensen met adhd of autisme uitsluiten.

Peggy Schut vindt dat er niks mis is met haar. Zij heeft geen defecten. PDD-NOS noemt zij wat lacherig een restcategorie. Zij vindt ADHD een kwaliteit, en was opgelucht na de diagnose. Zij ziet het als een erkenning.
Meneer Huijbrechts leidt een familiebedrijf. Hij heeft dyslexie. Hij gaat er op zijn manier mee om en haalt het maximale uit zijn leven mede door zijn dyslexie.
Meneer Ruijs kreeg de diagnose ADHD op de basisschool. Hij heeft het achter zich gelaten want hij heeft er geen last van in zijn werk en leven. Hij is er niet mee bezig.
Grimbergen vraagt op welke manier men last heeft van de stoornis.
Sommigen mensen vinden het geen last maar iets waar je plezier van hebt.
Peggy geniet van de positieve kanten van haar ADHD. Zij noemt bijv. creativiteit, out of the box denken, spontaniteit.
Kievit is gediagnosticeerd met Asperger. Daar merkt hij zelf helemaal niets van. Hij werkt samen met iemand met ADHD en dat gaat prima. Einstein had ook Asperger.
Een moeder van een gezin waar iedereen een of meerdere diagnoses heeft zowel richting adhd als autisme heeft zelf ADHD. Het komt soms goed over op andere mensen maar in het gezin is het soms lastig omdat iedereen veel structuur nodig heeft en men haar spontane invallen wel eens lastig vindt.
Ruijs is ondernemer en ZZP'er. Hij noemt als nadeel dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering alle vormen van psychische klachten uitsluit dus ook ADHD. Je bent verplicht je diagnose op te geven. Ook mogen ze je medische dossier inzien.
Iemand met een rijschool voor mensen met autisme en adhd heeft helemaal geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wil men een bepaald type mens uitsluiten. Is dit discriminatie?

Kievit wilde een MBO opleiding gamedesign volgen maar is afgewezen. Er werden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid, en het succesvol afronden van de opleiding. Er is een sterk vermoeden dat de afwijzing met de diagnose te maken heeft. Verklaring van de school was dat er teveel aanmeldingen voor te weinig plaatsen waren en dat niet voor alle leerlingen passend onderwijs geboden kan worden. Volgens Autismepunt Eindhoven komt dit veel voor. En als men al aangenomen wordt is er veel tegenwerking zoals steeds eisen wat je niet kunt. Startfoundation heeft een meldpunt weigerscholen autisme en er zijn nu 92 klachten binnengekomen. Soms zegt men het ook letterlijk bij een weigering dat het komt door autisme (we gaan voor het hoogste rendement). Gamedesigner is juist een goed beroep voor mensen met autisme want creatief, analytisch vermogen en out of the box denken

Voor veel mensen is een diagnose een opluchting. We zien een filmpje van de familie Rozendaal. Gezinsleden hebben allemaal een diagnose, vader is nog in onderzoek. ADD ADHD Asperger PDD-NOS dyslexie. Er wordt gewerkt met strakke schema's, ook in de vakantie, en rooster. Er is medicatie waardoor concentratie en geheugen beter gaat.  Een van de kinderen, Arend, is ernstig gepest op school en wilde niet langer leven. Hij gaat nu naar het speciaal onderwijs. Het gezin is gebaat bij structuur en regelmaat, en veel duidelijkheid. Het gaat na de diagnoses beter met het gezin. Een gezinsuitje zoals surfen met het gezin is mogelijk. Sociaal emotioneel zitten de kinderen beter in hun vel. Er is erkenning. Een kind zegt letterlijk: zo ben ik gewoon.  Een label zegt ook iets over hoe je bent. Er is meer begrip en je kunt meeleven, er is meer betrokkenheid bij de ander.

Peggy Schut ervaart dat mensen ineens anders op haar reageren als ze weten van haar diagnose. Het is een stigma. Zij vindt de negatieve kenmerken ook vrij overdreven. Met de positieve kanten overwin je de negatieve kanten.

Mevrouw Rozendaal vindt niet dat een diagnose te snel gesteld wordt, er wordt echt wel serieus naar gekeken.

De zus van meneer Ruijs werkt in het Speciaal Onderwijs. Persoonlijk vindt zij dat als je weet hoe een kind is en wat het nodig heeft, een label niet nodig is. Maar zonder label geen speciaal onderwijs. Zo is een label een noodzakelijk kwaad.
Het is ook heel erg afhankelijk van de leerkracht. Als een leerkracht veel structuur geeft is dat al een heel verschil. We hebben te maken met de meetbaarheidscultuur in de maatschappij.

Meneer Huybrechts zegt dat een label niets zegt over de zwaarte en gevolgen. Mensen met een lichte diagnose kunnen relatief vaak goed meekomen. Voor de functie van programmeur is licht autistisch zijn een pre. Het is een competentie. Een diagnose hoeft geen probleem te zijn. Het moet wel in de omgeving passen. Hij heeft 10 a 12% werknemers die (ooit) een vorm van begeleiding nodig hebben maar wel kunnen functioneren. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid deze mensen in dienst te hebben. Mensen moeten een kans krijgen! Via de Wajong is een polis mogelijk.

Mevrouw Rozendaal vindt goede communicate essentieel. Je moet geloven in je eigen kracht een diagnose brengt geen schade toe. Samen sta je sterker, omarm jezelf en accepteer jezelf. Geloof in je diagnose, het is een meerwaarde.

Een risico van een diagnose is anders denken en leren. Plannen en organiseren is lastig zegt de rijschoolhouder. Een vertrouwde omgeving is belangrijk.
Peggy: normale mensen lopen ook tegen van alles aan bijv. slecht in wiskunde zijn. Is dat een stoornis?
Kievit maakt zich zorgen over 2014 als passend onderwijs ingevoerd wordt. Vroeger was er het rugzakje, dat heeft hij ook gehad.  Hij vreest dat nu met passend onderwijs en het afschaffen van de rugzak het aantal mensen dat geen opleiding kan vinden zal toenemen. Velen zullen worden afgewezen.

De stiefmoeder van Peggy had veel baat bij een diagnose. Zij heeft daardoor geadviseerd te laten testen. Bij Peggy heeft dat anders uitgepakt.
Ouders zijn ook onder druk gezet door school: als jij het niet doet doen wij het (testen).
Een diagnose kan vooruitgang hinderen.
Mevrouw Rozendaal vindt dat je jezelf niet moet stigmatiseren. Je moet kijken naar de persoon. Als je je niet laat diagnosticeren stigmatiseer je jezelf. Alsof het vreselijk is Asperger te hebben.
Mevrouw Kievit zegt dat ze veel hulp kreeg aangeboden na de diagnose. Dat vond ze niet nodig want haar zoon is een fijne jongen. Er wordt met een maat gemeten.

Er is educatie nodig voor mensen die geen label hebben. Je moet bij elkaar betrokken zijn, label of niet. Diversiteit is belangrijk. We moeten de meerwaarde laten zien. Mensen willen gezien en erkent worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten