dinsdag 7 augustus 2012

Meldactie GGZ minder regels in de zorg

LPGGz is voor minder regels in de zorg! Doe mee aan de Top 10 voor overbodige regels in de ggz.
Heeft u last van overbodige regels in de AWBZ? Bijvoorbeeld bij aanvragen van hulp of begeleiding? Moet u weer een lang formulier invullen? Tegen welke overbodige regels in de ggz loopt ú aan? Samen met cliëntenorganisaties
CG-Raad, Platform VG, CSO, Mezzo, NPCF, LOC, Per Saldo verzamelt het LPGGz praktijkvoorbeelden van overbodige regels in de zorg.
Experiment ‘Regelarme instellingen’
De meldactie is onderdeel van het Experiment ‘Regelarme instellingen’ van het ministerie van VWS. Het ministerie wil de bureaucratie in de langdurige zorg aanpakken en heeft zowel aan zorginstellingen als aan cliëntenorganisaties gevraagd voorbeelden van regeloverlast te verzamelen.

Meld overbodige regels

Beschrijf uw ervaring(en) met overbodige of hinderlijke regels en stuur deze in een email naar meldjezorg@platformggz.nl met het onderwerp ‘regelarm’. Of bel naar 0900-0401208 (0,1 cent per minuut) op maandag, dinsdag of donderdag tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Op basis van de meldingen maken we een Top 10 van regels die afgeschaft of aangepast kunnen worden. In september is een bijeenkomst waarbij cliëntenorganisaties en cliëntenraden met de demissionaire staatssecretaris in gesprek gaan. Op deze conferentie bieden de deelnemende cliëntenorganisaties de Top 10 overbodige regels in de zorg aan de staatssecretaris aan.

700 meldingen zorgmedewerkers

Niet alleen cliënten hebben last van regels, ook medewerkers in de zorg. Daarom zijn zij ook gevraagd praktijkvoorbeelden te melden. In twee maanden tijd hebben 230 instellingen 700 meldingen gedaan van hinderlijke regels. De staatssecretaris gaat de meldingen bekijken en de regels aanpakken; zij hoopt dat veel regels in de zorg overboord gezet kunnen worden. Als blijkt dat regels overbodig zijn, worden ze landelijk afgeschaft.

Melden kan tot 1 september

Dus nogmaals, meld uw ervaring(en) met overbodige regels tot 1 september via meldjezorg@platformggz.nl en vermeld als onderwerp ‘regelarm’. Of bel naar 0900-0401208 (0,1 cent per minuut). Meldjezorg is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Meldjezorg.nl is een initiatief van het Landelijk Platform Ggz.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten